Dikkat Gelişim Akademisi ve Neurofeedback Programı

Öğrencinin sahip olduğu dikkat ve analiz yeteneği geliştiğinde şunlar gözlenir:

Öğrenme kapasitesi ve hızı artar
Analitik düşünme ve soru çözme kapasitesi artar
Dikkatini odaklama ve sürdürme becerisi gelişir
Derin zihinsel konsantrasyonu artar
Akademik hedeflere ulaşılır,
Anne-babayla aile içi iletişim rahatlar
Bireysel özgüven duygusu gelişir

Brain Center of İstanbul’da öğrencinin dikkat düzeyinin objektif analizi sağlanır. Böylece yaş grubuna göre sınıf düzeni ve ders başarısında öğrencinin dikkat düzeyi hakkında şu bilgiler objektif olarak ölçümlenir:

Öğrencinin yaş grubuna göre dikkat yeteneği
Sahip olduğu bilgi potansiyelini hangi düzeyde kullanabildiği

Dikkat Eksikliği olan öğrencilerde Neurofeedback Programının etkileri Ulusal Zihin Merkezi tarafından araştırılmıştır. Araştırmanın sonuçları 2010 yılında Amerikan Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Akademisi toplantısında şu verilerle açıklanmıştır:

Neurofeedback dikkat geliştirici egzersizler, öğrencilerde akademik okul başarısını artırmaktadır.

Neurofeedback Programına katılan öğrencilerin anne-babaları, evde ders düzeni ve sorumlulukların gelişmesi konusunda olumlu görüş bildirmişlerdir.

Neurofeedback dikkat programına katılan öğrencilerin öğretmenleri, sınıfta dersi takip ve olumlu katılımlar konusunda öğrencilerde gelişim olduğunu bildirmiştir.

Neurofeedback 1970’li yıllardan beri öğrencilerde Dikkat Gelişimi için kullanılan bir yöntemdir.

Konsantrasyon sorunu olan öğrencilerde, ilk odaklanma sırasında gerekli olan Theta beyin bölgesi ve analiz-muhakeme yapma yeteneğini belirleyen Beta beyin bölgeleri bozuk ve uyumsuz çalışmaktadır.

İlgili beyin bölgeleri bozuk çalışan öğrencilerde şu sıkıntılar gözlenmektedir:

Tercih etmediği bir faliyete bir türlü başlayamaz,
Ödevin başına oturur ve kısa sürede bahanelerle kalkar,
Ödevlerini ve eşyalarını okulda unutur.
Sorumluluklarını yerine getirme konusunda sıkıntılar vardır.
Sınavlarda kendi bilgisini doğru yansıtamaz,
Yüksek not beklerken, düşük notlar gelir,
Hep bir dalgınlık ve hayal dünyasında gibi durum vardır,
Seslenildiğinde duymaz, bakmaz, görmez, umursamaz
Sabahları bir türlü vaktinde yetişemez, evde durmadan “Haydi, haydi, haydi..” söylemleri vardır.

Konsantrasyon Geliştirici Egzersizler ile, öğrencinin odaklanma çalışmaları yapılmaktadır.

Dikkat geliştirici egzersizler, beyindeki konsantrasyonu yöneten bölgelerde gelişim sağlamaktadır.

Neurofeedback Konsantrasyon Geliştirici egzersiz programı ile elde edilen etki, öğrencinin ders başarısı artırır. Konsantrasyon geliştirici danışmanlık desteği programına katılan öğrencide, ders çalışma alışkanlığı ve ödev düzeni gelişir,
Yüzmeyi öğrenmek, bisiklete binmeyi öğrenmek gibi, Konsantrasyon geliştirici Programa katılan öğrencilerde daha verimli ders çalışmayı öğrenmektedir.

Dikkat Gelişiminde Neurofeedback Programı

Dikkat Eksikliği’nde Amerikan Pediatri Derneği 2012 yılında yayınladığı protokolde, Neurofeedback dikkat geliştirici egzersizlerini 1. sırada tercih edilecek olan “En İyi Gelişim Seçeneklerinden” birisi olarak belirtmiştir.

Dikkat Eksikliği olan öğrencinin beynindeki bozuk çalışan beyin dalgalarının tespiti ilk adım olarak uygulanır. Ardından öğrencinin yaş grubuna göre beynindeki şu bölgelerin hangi faaliyet düzeyinde ve nasıl çalıştığı objektif olarak analiz edilir:

Dikkati ilk odaklama beyin bölgesi
Odakladığı dikkati sürdürme becerisini yöneten beyin bölgesi
Derin odaklanma ve konsantrasyonu yöneten beyin bölgesi
Analiz ve muhakeme becerisini yöneten beyin bölgesi

Ardından her öğrenciye özgü olarak seçilecek ve belirlenecek olan Neurofeedback Dikkat Gelişim Programı ile egzersizler başlar. Neurofeedback dikkat geliştirici egzersizler haftada 3-4 seans olarak uygulanır. Her Neurofeedback seansı 30 dakika sürelidir. Öğrenciyle uygulanan dikkat geliştirici egzersizler yanı sıra, anne-babayla bu program dahilinde şu konularda destek çalışmalar sağlanır:

 • Ders çalışma düzeni oluşturulması
 • Evde ders çalışma ortamı nasıl düzenlenmesi
 • Öğrenciye özgü ders çalışma süre ve molaları ayarlanması
 • Evde ders aralarında yapılacak faliyetlerin tespiti
 • Eğer varsa bilgisayar-Ipad konularında disiplin sağlanması desteği
 • Evde uygulanacak olan dikkat oyunları ve aktiviteler
 • Beslenme konusunda dikkat artırıcı besin programının oluşturulması
 • Aile içi ileitşime katkı sağlayacak sosyal planların oluşturulması

GELEN SORULAR VE CEVAPLAR

Neurofeedback egzersizleri 6 yaş çocuklardan 86 yaş yetişkinlere kadar tüm bireylerde başarıyla uygulanmaktadır.

Neurofeedback egzersizleri haftada 3-5 seans olarak uygulanır.

Neurofeedback egzersizleri Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu başta olmak üzere, beyin kapasitesini geliştirmek isteyen herkesin uygulamasının fayda sağlayacağı beyin dalgaları gelişim egzersizleridir. Neurofeedback beyin dalgası egzersizleri şu durumlarda etkilidir:

 • Dikkat Eksikliği
 • Konsantrasyon Gelişimi
 • Hiperaktivite ve Dürtüsellik
 • Depresyon
 • Kaygı Bozukluğu – Anksiyete
 • Obsesyon – Takıntı Bozukluğu
 • Beyin kapasitesinde gelişim hedeflenen durumlar

Neurofeedback programına başlayan öğrenciyle, yetişkinle ilk başvurda dikkat ölçüm test ve analizlerine uygulanır. Ardından haftada 2-3 seans şeklinde uygulanan egzersizlerde 14. çalışma sonrasında, ilk başta uygulanan analizler tekrarlanır. Böylece hangi düzeyde gelişim sağlandığı objektif olarak ortaya konur, ölçümlenir.

14. Neurofeedback egzersizi sonrasında yapılan değerlendirmede anlamlı gelişim sağladığı tespit edilen öğrenciler ile, elde edilen gelişimin artaması ve kalıcı hale dönmesi için toplam 40 seans olacak şekilde program tamamlanır.

Aynen yüzmeyi öğrenmek, bisiklete binmeyi öğrenmek gibi, beyin dalası egzersizleri sonucu, öğrencinin beyni nasıl daha verimli çalıştığını öğrenir ve bir daha unutmaz. Kliniğimizde yüzlerce öğrenciyle yıllardır yaptığımız takip çalışmaları bu veriyi desteklemektedir.

Dikkat geliştirici egzersiz programı, seçilen beyin bölgesinde şu 2 mekanizma ile etki sağlamaktadır:

 • Egzersiz edilen beyin bölgesindeki beyin hücresi nöronların birbirleri ile daha fazla sayıda sinaps, yani bağlantı geliştirmesini sağlamaktadır.
 • Nöronlar arasındaki bağlantıda myelin kılıf oluşumunu destekleyerek, daha hızlı ve daha güçlü ileti oluşmasını sağlamaktadır. Bu her 2 etki kalıcıdır!

Beyin dalgası egzersizleri, ilaç kullanılmayan, ilaç kullanılmasına gerek kalmayacak düzeyde beyin gelişimi hedefleyen programdır. Uygulamalr sırasında herhangi bir yan etki gözlenmez.

Neurofeedback egzersizleri sırasında öğrenciye, kişiye her hangi bir ışık, ışın, verilmez. Kalp EKG’si çekilmesi kadar basit ve zararsız egzersizlerdir. Neurofeedback egzersizleri, kişinin beyin dalgalarının yansıtıldığı bir ekranda, dikkatini odakladıkça düzelen yap boz parçaları veya dikkatini doğru kullanmayı başardıkça hareket eden filmler gibi bilgisayar destekli bir yazılım ile uygulanır.

Randevu Talebi Oluştur veya Bizi Ara: 0216 688 77 78

Eğer evladınızda Dikkat Eksikliği sorunu var ise, Dikkat Geliştirme Akademisi Neurofeedback Programı hakkında bizimle iletişime geçebilirsiniz. Neurofeedback egzersizleri ile ilaçsız ve kalıcı dikkat gelişimi sağlanmaktadır.

0216 688 77 78

RANDEVU: 0216 688 77 78