Kişisel Gelişim Yazıları

Aile Terapisti Nasıl Destek Sağlar? 2022

Aile Terapisti Desteği Ne Zaman Alınmalıdır?

Aile terapisti desteği almaya karar vermek her zaman kolay değildir. İlişkileri yürütmek zordur. Eşler arasında iletişim, birbirini anlamak her zaman kolay ve basit değildir. Geçmiş dönemde birbirini belki de delicesine seven ve aşık olan çift, aradan geçen zaman içinde 2 yabancıya dönüşebilir. Aile ve yaşam dinamiği açısından yeter ki çift bu durumun farkında olsun ve iletişimi geliştirmek istesin.

Aile terapisi, aile üyeleri arasındaki etkileşim sistemlerini geliştirerek sıkıntı ve çatışmayı azaltmayı hedefleyen yapılandırılmış bir psikoterapi şeklidir. Aile üyelerinin bir bağımlılık, tıbbi sorun veya zihinsel sağlık teşhisi ile mücadele eden yakın bir aile üyesine uyum sağlamasına yardımcı olmak için ideal bir danışmanlık yöntemidir. Spesifik olarak, aile terapisti ilişkisel terapistlerdir. Genellikle bir veya daha fazla bireyden ziyade bireyler arasında neler olup bittiğiyle daha fazla ilgilenirler. Söz konusu çatışmalara ve aile terapisti bugüne kadarki ilerlemesine bağlı olarak, bir terapist, geçmişteki bir olayı gözden geçirerek ve aile üyelerinin bu sırada birbirlerine yanıt verebilecekleri alternatif yollar önererek, önceki belirli çatışma örneklerini analiz etmeye odaklanabilir.

Aile terapisi, birbirini dinleyen ve anlayan iletişimi hedefler.

Günlük yaşamda zaten basit sorunlar strese neden oluyor. Tüm bunlar ilişkiyi zorlayabilir. Yaşam stresine ek olarak etkili iletişim eksikliği, kültürel farklılıklar ya da sadakatsizlik gibi sorunlar,  katlanarak büyüyen bir yumak olabilir. Çiftler arasında ayrıca cinsel yakınlık azalabilir ve beraberinde duygusal uzaklaşma gözlenebilir. Bazı durumlarda ise tam tersi olur. Önce duygusal uzaklaşma ve ardından cinsel yakınlık azalması olabilir. Tüm bunlarla birlikte genel bir güven eksikliği de eklenirse, sorunlar içinden çıkılmaz hale gelebilir. Evlilik terapisi, genellikle çiftin sorunlarını anlama, tanıma, birlikte çözme ve ilişkiye devam etme ya da etmeme konusunda karar alınmasına fayda sağlar. Çiftin arasındaki yakın iletişimde değişim ve gelişim hedeflenir. Bu hedefe ulaşmak için adımlar seçilir.

aile terapisti istanbul
Aile Terapisi desteği ile Mutlu Aile İletişimi Sağlanır!

Adım adım aile terapisti desteği

Aile terapisti sorumluluğu şudur: Çiftin arasındaki mevcut farklı düşünce ve duyguları belirlemek,  iletişimi güçlendirmek ve iyileştirmek için katalizör görevi gören adımların belirlenmesi ve uygulama takibidir. Bir aile terapisi süresi birkaç seanstan birkaç aya kadar değişebilir. Evlilik terapi ile çiftin birbirini anlaması, lakin özellikle doğru anlaması ve algılaması genel hedeftir. Çift birbirini çok ama çok seviyor olsalar da, kimi zaman empati yeteneğinden yoksun davranabilirler.

İnsan söze değil, davranışa bakar.

O’na ne söylediğin değil, ne yaptığın değil, nasıl hissettirdiğin önemlidir! Sıradanlaşmış davranış kalıplarında  değişiklik, artan iletişim kalitesini beraberinde getirir. Böylece daha sağlıklı etkileşimler yaşanır ve çiftin problem çözme yeteneğinde gelişme sağlanır.

Aşağıdaki sorunlarla karşılaştığınızda aile terapisti faydalı olabilir:

 • Aile ilişkileri ve aile hayatındaki değişiklikler
 • Ebeveynlik sorunları
 • İş stresinin aileye yansıması
 • Ebeveynlik yetenekleri geliştirmek
 • Aile üyelerinde ayrılık karar süreci
 • Ergen çocukla iletişimi desteği
 • Anksiyete, depresyon gibi duygusal sorunlar

Aile terapisi, ailelere, güvenli, yargılayıcı olmayan bir ortamda duygularını ifade etme ve keşfetme şansı verir. Bir terapistle birlikte çalışan aileler, iletişimi geliştirmek ve birlikte bir yol bulmak amacıyla ilişkilerindeki zorlukları ve farklılıkları tartışabilirler.

Çoğu zaman iletişim, ilişki sorunlarının tam merkezinde yer alır ve aile sorunları da farklı değildir. Ebeveynler boşanır, kardeşler ve ebeveynler yabancılaşır ve çoğu zaman sürtüşmelerin başlaması ve sürmesi yanlış iletişim veya farklı iletişim tarzları yoluyla olabilir.

Bu yaklaşım, herhangi bir ‘birleşme’ duygusundan kaçınarak, ailenin her üyesine karşı kapsayıcı ve düşünceli görünmektedir. Bireyin güçlü yanlarını fark edip oturumlar içinde bunları geliştirmeyi ve aile üyeleriyle işbirliği içinde çalışmayı amaçlamaktadır. Aile terapisti, katılımı davet edecek ve aile ilişkilerinin, biçimlerinin, inançlarının ve kültürlerinin farklı doğasına karşı duyarlı olacaktır.

Aile içinde uzun süredir devam eden çatışmaları çözemeyeceğinizi hissedebilirsiniz. Doğru ve uygun destek ile çiftler birbirlerini dinlemeyi ve anlamayı çözerler. Böylece aile bağı yeniden teyit edilebilir ve eski anlaşmazlıklar çözüme ulaşabilir. Ya da ilişkiye devam etme zamanının geldiğine karar verebilirsiniz. Lakin bu sürecin yönetilmesi de başlı başına bir sorun olabilir. Nasıl sakince ve adım adım bu kararın netleşeceği uzman rehberliğinde belirlenmesi faydalıdır.

İstanbul aile terapisi seansları nasıl olur?

Eşlerle aile terapisi çalışmalarında ne olur? Çoğu terapi türünde olduğu gibi, yolculuğunuz tipik olarak bir değerlendirme ile başlar. Bu, hangi zorluklarla karşılaştığınızı ve hangi konuda destek almak istediğinizi anlamalarına yardımcı olmak için bir terapistle görüştüğünüz zamandır. Bu noktada terapistiniz size nasıl destek olabileceğini de açıklayabilir ve gelecek seanslar için bir plan tartışabilir. Genellikle bu terapi için tüm aile bir odada bir arada görülür, böylece hepiniz birbirinizi konuşabilir ve duyabilirsiniz. Ancak bazen terapistler bireyler, çiftler veya belirli bir aile üyesi grubuyla çalışır. Bunların hepsi, destek aradığınız soruna bağlı olacaktır.

Seanslarda bir terapistle veya bir terapist ekibiyle çalışabilirsiniz. Bir ekiple çalışıyorsanız, endişeleri ve sahip oldukları herhangi bir fikir hakkında önünüzde birbirleriyle konuştuklarını fark edebilirsiniz. Birçok aile bunu anlayışlı buluyor.

Terapistler ‘taraf‘ tutmaktan veya belirli kişileri suçlamaktan her zaman uzak dururlar!

Bunun yerine, aileyi bir bütün olarak meşgul etmeye çalışacak ve sizinle birlikte ilerlemenin yollarını keşfedeceklerdir. 50 ila 90 dakika arasında süren tipik bir oturumla herkese konuşması için yeterli zaman vermelidirler. Seanslar genellikle haftalık olarak yapılır, ancak terapistiniz değerlendirmenizde sıklığı birlikte belirlenir.

Terapistinizin yöntemlerini insanların yaşlarına, ihtiyaçlarına ve tercihlerine göre uyarlamasıyla, özel koşullarınız dikkate alınacaktır. Örneğin, çocukları içeren oturumlar, çizim ve oyun öğelerini içerebilir. Aile sistemlerimiz benzersiz, kırılgan ve akışkandır. Yalnızca sistemimiz içindeki değil, daha geniş topluluk içindeki konumumuzu anlamak, bize başkalarıyla olan etkileşimlerimize ve kendimize nasıl baktığımıza ve nasıl davrandığımıza daha derin ve daha zengin bir bakış açısı sağlayabilir.

aile terapisti kimdir
aile terapisi nedir

Sistemik aile terapisti hangi durumlarla ilgilenir?

Aile terapisi, aile üyeleri arasındaki etkileşim sistemlerini geliştirerek sıkıntı ve çatışmayı azaltmaya çalışan bir psikoterapi şeklidir. Aile terapistleri genellikle tüm aile üyelerini (sorundan etkilenen) odada bulundurmaya çalışsa da, bu her zaman mümkün veya gerekli değildir. Aile terapisini bireysel danışmanlıktan ayıran şey, terapi seansında kaç kişinin bulunduğu değil, bakış açısı veya çerçevesidir. Bu tür bir danışmanlık, sorunları kişide yaşayan olarak görmenin aksine, ayarlanması gereken kalıplar veya sistemler olarak görür, bu nedenle aile terapisine genellikle “güçlü yönlere dayalı tedavi” denir.

istanbul terapist
Aile Terapisti – İstanbul

Modern aile terapisti tarafından “aile”, kişinin hayatında uzun vadeli destekleyici bir rol oynayan, kan bağı veya aynı hanedeki aile üyeleri anlamına gelmeyebilecek herhangi bir kişi olarak tanımlanır. Tüm aile üyelerinin terapiye katılıp katılmadığına bakılmaksızın, aile ilişkileri iyi bir ruh sağlığı için önemli olarak görülür. Aile üyelerinin bir bağımlılık, tıbbi sorun veya akıl sağlığı teşhisi ile mücadele eden yakın bir aile üyesine uyum sağlamasına yardımcı olmak için ideal bir danışmanlık yöntemidir. Ayrıca iletişimi geliştirmek ve çatışmayı azaltmak için önerilir.

Aile terapisi aramanın diğer yaygın nedenleri şunlardır:

 • Bir çocuğun okul, madde bağımlılığı veya düzensiz beslenme gibi bir sorunu
 • Tüm aileyi etkileyen büyük bir travma veya değişiklik (yani yeni bir eve taşınma, doğal afet, bir aile üyesinin hapsedilmesi)
 • Bir aile üyesinin beklenmedik veya travmatik kaybı
 • Evde yeni bir aile üyesine uyum (yani bir kardeşin doğumu, evlat edinme, koruyucu çocuklar, eve giren bir büyükanne ve büyükbaba)
 • Aile içi şiddet
 • Ders ve sosyal disiplin kuralları uyumu
 • Boşanmak
 • Ebeveyn Çatışması
 • Ergenlik dönemi iletişim sorunları

İstanbul aile terapisti desteği

Aile terapisti, tek bir neden belirlemeye çalışmaktan ziyade sorunların çözülmesiyle daha fazla ilgilenme eğilimindedir. Bazı aileler, neden-sonuç analizlerini, birçok aile için nedenselliğe odaklanmanın çok az veya hiç klinik faydası olmadığı etkisiyle, suçu bir veya daha fazla kişiye yükleme girişimleri olarak algılayabilir. Özellikle sistemik tedavilerde lineer bir yolun aksine dairesel bir problem değerlendirme yönteminin kullanıldığını belirtmek önemlidir. Bu yöntemi kullanarak ailelere davranış kalıpları, nedenlerinin neler olduğu ve durumlarını iyileştirmek için neler yapılabileceği öğrenilerek yardım edilebilir.

Aile danışmanlığı desteğinde esas amaç, çiftin bireysel sorun çözme becerisini geliştirmektir.

Temel hedefler ile aile terapisti çalışmaları neyi hedefler? Aile terapisinin genel hedefleri, iletişimi geliştirmek, aile sorunlarını çözmek, özel aile durumlarını anlamak ve ele almak ve daha iyi işleyen bir ev ortamı yaratmaktır. Aile ilişkileri çok karmaşık şeyler olabilir. Hepimiz benzersiziz, farklı bakış açılarımız var ve yaşam olaylarını biraz farklı deneyimliyoruz. Bu karışıma aile dinamiklerini eklediğinizde, ilişkilerin dolu olması şaşırtıcı olmayabilir. Ek olarak, şunları da içerir:

 • Ailenin etkileşim dinamiklerini ve psikopatolojiyle ilişkisini araştırmak.
 • Ailenin içsel gücünü ve işlevsel kaynaklarını harekete geçirmek
 • Uyumsuz etkileşimsel aile tarzlarının yeniden yapılandırılması (iletişimin geliştirilmesi dahil)
 • Ailenin problem çözme davranışını güçlendirmek.

Evlilik terapisi, çok faydalı bir deneyimdir. Olumsuz davranış ve beklentilerin belirlenmesi, düşünce kalıplarının değişmesi adına yol gösterir. Yaşamı kontrol etmek ve kendi kararlarını belirleyip, nasıl uygulayacağını seçmeye yardımcıdır. Duygu ve düşüncelerini kontrol eden bireyler, yaşamı daha keyifli yönetirler.

Siz de yaşamı keyifli ve mutlu yönetmek için, merkezimizden uzman desteği alabilirsiniz.

Brain Center İstanbul – Kişisel Gelişim Merkezi
Ritim İstanbul AVM, Maltepe – İstanbul

Bu yazıyı paylaşabilirsiniz:

İlgili Makaleler

2 Yorum

 1. iyi günler, 8 yıllık evliyiz, şu koronavirüs dönemi başladığından beri evde sıkışıp kaldık eşimle. Eskiden bu kadar çok tartışmazdık,şimdi her gün tartışmalarla gçiyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Eve kapanmak bize yaramıyor galiba.

  1. Dilek hanım,
   Koronavirüs pandemisi öncesinde günde belki 3-4 saat birlikte geçiren çiftler, hele haftasonu karantinasında günlerce baş başa kalıyorlar. Bu durum alışık olmadığımız ve ilişkiyi nasıl yöneteceğimizi öğrendiğimiz yeni bir durum. Birbirine gereksiz müdahele etmeden, diğerine serbest alan ve zaman tanıyarak kaliteli aktiviteler paylaşılmalıdır.
   Sağlık ve sevgiyle.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
Call Now ButtonRANDEVU ALABİLİRSİNİZ