Mutlu Yaşam

dikkat eksikliği belirti: en sık 5 DEHB belirtisi

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu DEHB Nedir?

Öğrencide Dikkat Eksikliği Belirti Nelerdir?

Ders ve ödev için dikkat eksikliği belirti testi ve nasıl fayda sağlar? Öğrencide dikkat eksikliği belirtileri nelerdir? Kaç yaşında dikkat eksikliği belirtisi nasıl başlar? Öğrencide odaklanma sorunu neden olur? Dikkati dağılan öğrenci neden ders çalışamaz? Evde ders başında durmayan ve ders takip etmeyen öğrenci için ne yapmak gerekir? Çocuğum ders dinlemiyor! Çocuğum derslere girmiyor! Oğlum hep bilgisayarda oyun oynuyor! Bu ve benzeri soruların nedenlerini ve çözümleri birlikte inceleyelim. Üstelik dünyaca ünlü olimpiyat şampiyonu Michael Phelps yaşamına yakından bakacağız. Dikkat eksikliği tanısı aldığı okul yıllarında yaşadığı sıkıntıları ve sonrasını onun anlatımından öğreneceğiz. Hazırsanız başlıyoruz…

Çocuğunuzu derse ve ödevlerine başlaması için odasına gönderiyorsunuz ve 20 dakika sonra bir baktığınızda, yerde oturmuş telefonuyla oynuyor!

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB), küçük bir çocuğun davranışını ve öğrenmesini etkileyen bir durumdur. DEHB olan çocuklar genellikle konsantre olmakta güçlük çekerler (dikkatleri kolayca dağılır), dürtüsel ve aşırı aktiftir. Dikkat eksikliği bozukluğu kaynaklı odaklanma sorunu, çocuğun veya ebeveynlerin hatası değildir. Çocuklarda yaşanan dikkat eksikliği belirtileri, bir disiplin sorunu değildir. Öğrencilerde dikkat eksikliğinin belirtileri yakından takip edilmelidir.

dehb testi adhd nedir
DEHB Belirtileri nedir

Nörogelişimsel Bozukluk: dikkat eksikliği belirti nedir?

Brain Center İstanbul olarak, anne babalara ve öğrencilere  rehber olacağını düşündüğümüz, dikkat eksikliği belirtilerini tek tek inceliyoruz. Çocuklarda dikkat eksikliği, beyin fonksiyonunun çeşitli alanlarını etkileyebilen bir ‘nörogelişimsel’ bozukluktur. Bu durum zeka düzeyi ile ilgili durum değildir. Durumun doğru analizi ve gerekli çözüm adımları ile çocuklar yaşadıkları zorlukların üstesinden gelirler.

Bir ev ödevi için saatler harcıyorsunuz, sürekli teşvik etmek için hadi,hadi,hadi’liyorsunuz! Ve sabah olduğunda, ödevi evde bırakarak okula gidiyor! Ya da okula getirmeyi başarır ve yine de ödevini öğretmen teslim etmeyi unutuyor!

Temel Sorunlar: dikkat eksikliği belirtileri

Odaklanma sorunu ve dikkat dağınıklığı olan çocuklar temel olarak aşağıdakilerle ilgili zorluklar yaşarlar:

 • dikkatsizlik – konsantre olmakta zorluk çekmek, talimatları unutmak, hiçbir şeyi tamamlamadan bir görevden diğerine geçmek
 • Dürtüsellik – başkalarının üstüne konuşmak, ‘kısa sigorta’ sahibi olmak, kazaya eğilimli olmak gibi
 • aşırı hareketlilik, sürekli huzursuzluk ve kıpır kıpır olma durumu
 • duygusal kontrol sıkıntıları
 • sosyal uyum sorunları, başarısız arkadaşlık ilişkileri
 • uyku düzeninde yaşanan sorunlar

Ruhsal bozuklukların tanısal ve istatistiksel el kitabı DSM 5 üç tip dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu 3 tip olarak tanımlamıştır :

 1. dikkat eksikliği belirtilerin ön planda olduğu tip
 2. hiperaktivite ve dürtüselliğin ön planda olduğu tip
 3. her iki durumun birlikte olduğu kombine tip
dikkat testi nerede var
Hiperaktivite nedir Dürtüsellik nedir

Hiperaktivite ve dikkat eksikliği belirtileri

Tüm çocuklar zaman zaman dikkatlerini vermekte, yönergeleri dinlemekte ve takip etmekte, hareketsiz oturmakta veya sıralarını beklemekte zorlanırlar. Ancak DEHB olan çocukların yaşadıkları sıkıntılar daha ciddi boyutlardadır. Öncelikle hiperaktif-dürtüsel DEHB’si olan kişiler, en uygunsuz zamanlarda bile hareket etme, kıvranma ve konuşma gibi çok az dürtü kontrolü ile “bir motor tarafından yönlendiriliyormuş gibi” davranırlar.

Bazı çocuklar dürtüseldirler, sabırsızdırlar ve başkalarının sözünü keserler.

Dikkat yönetiminde sıkıntının öncelikli olduğu tipe sahip kişiler, odaklanmada, görevleri tamamlamada ve talimatları takip etmede zorluk yaşarlar. Dikkatleri kolayca dağılır ve unutkandırlar. Ev ödevlerini, cep telefonlarını ve düzenli konuşmaları unutan hayalperestler olabilirler.

dikkat eksikliği belirti
Dikkat Eksikliği ve Hiperakivite

DEHB Nedir? En Sık Gözlenen 3 DEHB Belirtisi Nedir?

Dikkat eksikliği nedir? Odaklama sorunu olan çocuklar, dikkatlerini odaklamakta, konsantre olmakta ve görevde kalmakta zorlanırlar. Yönergeleri iyi dinlemeyebilirler, önemli detayları kaçırabilirler ve başladıkları işi bitiremeyebilirler. Çok fazla hayal kurabilir veya oyalanabilirler. Dalgın veya unutkan görünebilirler ve eşyalarını kaybedebilirler.

Hiperaktivite nedir? Hiperaktif olan çocuklar, kıpır kıpır, huzursuz ve kolayca sıkılırlar. Hareketsiz oturmakta veya gerektiğinde sessiz kalmakta zorlanabilirler. Acele edebilir ve dikkatsizce hatalar yapabilirler. Yapmamaları gerektiğinde tırmanabilir, zıplayabilir veya kaba ev yapabilirler. İstemeyerek, başkalarını rahatsız edecek şekilde hareket edebilirler.

Dürtüsellik nedir: Dürtüsel olan çocuklar, düşünmeden önce çok hızlı hareket ederler. Sıklıkla araya girerler, itebilir veya kapabilir ve beklemekte zorlanabilirler. İzin almadan bir şeyler yapabilir, kendilerine ait olmayan şeyleri alabilir veya riskli davranışlarda bulunabilirler. Durum için çok yoğun görünen duygusal tepkileri olabilir.

🧮  Dikkat Eksikliği Belirti Testi 🎯

Kombine DEHB Nedir? DEHB Belirtileri Nasıl Anlaşılır?

Kombine tip DEHB olan kişiler, aşağıda özetlenen tüm semptomların bir karışımını gösterir. Her bir alt tip için belirlenen 9 semptomdan 6’sını sergilemeleri gerekir. DEHB’nin dikkat eksikliği belirtileri, dikkat dağınıklığı 9 semptomu ve hiperaktivite/dürtüsellik düşündüren dokuz semptomu olarak tanımlanmıştır. Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabının DSM 5 baskısında ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Bir çocuğa dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı konulabilmesi için, aşağıdaki listelerdeki belirtilerde şunlar olmalıdır:

 • Dokuz semptomdan en az altısını sergiliyor olmalıdır.
 • Bu semptomlar iki veya daha fazla ortamda gözlenmelidir, örneğin hem evde ve hem de okulda.
 • Semptomlar çocuğun işleyişine veya gelişimini olumsuz etkiliyor olmalıdır.
 • Yaşanan dikkat eksikliği belirtilerinden bir kısmı 12 yaşından önce ortaya çıkmış olmalıdır.
 • Ergenlik dönemindeki gençlerde bu semptomlardan sadece beşini birden fazla ortamda tutarlı bir şekilde göstermesi beklenir.
dikkat dağınıklığı neden olur
Dikkat eksikliği belirtileri

DSM 5 Kılavuzu – Dikkat Eksikliği Belirti Testi

Bir çocuğun davranışını değerlendirirken, sınıfındaki veya sınıfındaki çocuklarla değil, aynı yaştaki diğer çocuklarla karşılaştırmak da önemlidir. Herhangi bir sınıfta, çocukların yaşları neredeyse bir yıl değişebilir ve bir yıl, çocuğun kendi kendini düzenleme becerisinde büyük bir fark yaratabilir. Çocuklar, DEHB ile ilişkilendirdiğimiz davranışları sergilediklerinde , bunların altında yatan diğer faktörlerden kaynaklanabileceğini akılda tutmak önemlidir.

Dikkati dağınık olan bir çocuğun dikkati, kronik kaygı , evdeki endişe verici veya acı verici bir durum ya da oyun alanında zorbalığa uğraması nedeniyle dağılabilir.

Bunların hepsi bir çocuğun utanabileceği ve sır olarak saklamak için çaba sarf edebileceği şeylerdir. Ekim 2019’da yayınlanan güncellenmiş Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu tanı kılavuzunda, dikkat eksikliği belirti ve dürtüsellik/hiperaktivite belirtileri tanımlanmıştır.

Güncellenen kılavuzlara göre, muhtemelen hiperaktif davranışların kolayca gözlenebilir olması ve erkeklerde daha sık görülmesi nedeniyle, erkeklerin DEHB tanısı alma olasılığı kızların iki katından fazladır. Tanımlanan 9 dikkat eksikliği belirti işareti ve 9 dürtüsellik/hiperaktivite işareti şunlardır:

dikkat eksikliği belirtileri nedir
Dikkat Dağınıklığı Nedir

En Sık Dikkat Eksikliği Belirti olan 9 Davranış:

 1. Genellikle ayrıntılara dikkat etmez veya okul ödevlerinde, işte veya diğer etkinliklerde dikkatsizce hatalar yapar.
 2. Genellikle görevlere veya oyun etkinliklerine dikkat etmekte güçlük çeker.
 3. Doğrudan kendisiyle konuşulduğunda çoğu zaman dinlemiyormuş gibi görünür.
 4. Genellikle yönergeleri takip etmez ve okul ödevlerini, günlük işleri veya iş yerindeki görevleri bitiremez. (örn. odağını kaybeder, yoldan sapar)
 5. Genellikle görevleri ve etkinlikleri organize etmekte güçlük çeker.
 6. Uzun bir süre boyunca zihinsel çaba gerektiren görevlerden (okul ödevi veya ev ödevi gibi) sıklıkla kaçınır, hoşlanmaz veya isteksizdir.
 7. Genellikle görevler ve etkinlikler için gerekli olan şeyleri kaybeder. (örneğin, okul malzemeleri, kalemler, kitaplar, aletler, cüzdanlar, anahtarlar, evrak işleri, gözlükler, cep telefonları)
 8. Genellikle kolayca dikkati dağılır.
 9. Günlük aktivitelerde sıklıkla unutkandır.
hiperaktivite dürtüsellik nedir
Ders çalışamayan dikkati dağınık öğrenci

Hiperaktivite ve Dürtüsellik Belirtisi olan 9 Davranış

 1. Çoğu zaman kıpır kıpır kıpır kıpır kıpır kıpır olurlar.
 2. Çoğu zaman oturmasının beklendiği durumlarda koltuktan kalkar.
 3. Genellikle uygun olmadığı durumlarda koşuşturur veya tırmanır. (ergenler veya yetişkinler huzursuz hissetmekle sınırlı olabilir)
 4. Genellikle boş zaman etkinliklerine sessizce oynayamaz veya katılamaz.
 5. Genellikle hareket halindedir, bir motor tarafından sürülüyormuş gibi davranır.
 6. Genellikle aşırı konuşur.
 7. Bir soru tamamlanmadan önce genellikle bir cevabı ağzından kaçırır.
 8. Genellikle sırasını beklemekte güçlük çeker.
 9. Sıklıkla araya girer veya başkalarını araya girer. (örneğin, sohbetlere veya oyunlara küsme)

DEHB ve dikkat eksikliği belirti olduğunu doğrulamak için 4 ila 17 yaşındaki bir çocukta altı veya daha fazla semptom tanımlanmalıdır.

17 veya daha büyük bir çocukta, beş veya daha fazla semptom tanımlanmalıdır. Semptomlar çocuk 12 yaşına gelmeden başlamalı ve altı aydan fazla sürmüş olmalıdır. Amerikan Pediatri Akademisi’ne göre, semptomlar iki veya daha fazla ortamda – ev, okul ve sosyal durumlar gibi – ortaya çıkmalı ve bir miktar bozulmaya neden olmalıdır . Yalnızca bir ortamda ortaya çıkan semptomlar, öğrenme güçlüğü veya evde stres gibi başka bir tanının göstergesi olabilir.

Çocuğunuzda yukarıda listelenenlere benzer belirtiler olsa bile, bu her zaman çocuğunuzun DEHB’si olduğu anlamına gelmez. Diğer koşullar veya sorunlar, DEHB ve dikkat eksikliği belirti benzeyen davranışlara neden olabilir. Bu nedenle çocuğunuzun iyi değerlendirilmesi fayda sağlayacaktır.

Michael Phelps – Dikkat Eksikliği Belirti ile Olimpiyat Altını

Michael Phelps, halen olimpiyat tarihinde en fazla olimpiyat altını kazanma rekorunu elinde tutuyor! Ünlü yüzücünün 23’ü altın olmak üzere 28 madalyası bulunuyor. Üstelik kazanma dürtüsünün kaynaklarından biri beklenmedik bir kaynaktan geliyor: 6. sınıfta tanısı konulmuş olan dikkat eksikliği belirti ve hiperaktivite bozukluğu DEHB! Yaşadığı dikkat eksikliği belirti sorunlarını doğru yönetmeyi başaran ailesi ile Phelps, odaklanma sorununu bu şekilde atletik bir dünya zaferine dönüştürdü.

No Limits: The Will to Succeed adlı kitabında yüzme sporu ile tanışmadan öncesinde zorlu bir çocukluk geçirdiğini tanımlıyor. Phelps, çocukluk yılları hakkında çok gurur verici bir tablo çizmiyor:

Büyük kulaklarım vardı. Sıskaydım. Çok utangaçtım. Yakın arkadaşım yoktu. Çok hızlı konuşuyordum ve sınıfta yerimde duramıyordum! Ödev yapmak tam bir işkenceydi!

Daha anaokulundayken, Phelps dikkatsizlik sorunu yaşamaya başlamış. Bir öğretmeni, kendisi de öğretmen olan annesine , “Oğlunuz asla hiçbir şeye odaklanamayacak” demiş. Phelps, dikkat eksikliği belirti ile ilgi odağı olmayı seven bir yaramazmış. Fen dersinde, koku sınıf arkadaşlarını rahatsız edip, eğlence olsun diye tüm doğal gaz vanalarını açmış. Nasıl yapacağını bilmediğini çok iyi bilerek, bir okul yetenek yarışmasına hokkabazlık yapmak için kaydolmuş. Tabii ki sonuç hüsran olmuş…

DEHB olan Ünlüler: Michael Phelps Yaşamı

Beneath the Surface isimli ikinci kitabında, çocukluk yıllarını anlatmaya devam ediyor Phelps:

Sınıfta, evde yerimde oturamıyordum, içimden hep hareket etmek ve başka şeyler ilgilenmek geliyordu. Dikkatimi bir noktaya vermek, her seferinde tek bir şeye odaklanmak benim için çok zordu. Her şeyin ortasında olmak istiyordum.

Bu özellikle evde zordu. 7 yaşındayken Phelps’in ebeveynleri boşanmış. Babasının uzun bir süre uzakta olacağını kavramaya başladığında, dikkatini çekebilecek bir şeye ihtiyacı olduğunu kavramış.  İki ablası yerel bir su kulübünde yüzüyormuş ve bu yüzden annesi de bunu denemeye karar vermiş. İlk gittiği yüzme dersini şu şekilde anlatıyor kitabında:

Suya çarptığım ilk gün, bir yunusa dönüştüğümü ve havuzdan hiç ayrılmak istemediğimi sanıyorsunuz, değil mi??? Hiç de öyle olmadı! Mümkün değil, yüzmekten nefret ettim! Çığlık atan, tekme atan, gözlük savuran nefretten bahsediyorum!

Pratik yaparak, Phelps rahatlık bölgesini buldu: Yüzmeyi öğrendiğimde kendimi çok özgür hissettim. Havuzda hızlı gidebiliyordum, kısmen havuzda olmak zihnimi yavaşlattığı için ortaya çıktı. Suda ilk kez kontrolün bende olduğunu hissettim.  Yeni keşfettiği tutkuyu takdir eden tek kişi o değildi. Phelps’e göre, Annem yüzdüğüm gerçeğini sevdi, çünkü vücudumdan mümkün olduğu kadar çok enerjiyi boşaltmamı istedi.Antrenmanlara ve müsabakalara gidip gelmek için harcadığı saatler umurunda değildi. Phelps’e altıncı sınıfta DEHB ve dikkat eksikliği belirti teşhisi konmuş. Sınıfta 50 dakika sırasından kalkmadan oturamazken, okuldan sonra havuzda üç saat yüzme antremanı yapıyormuş.

dikkat dağınıklığı nedir
DEHB olan ünlüler Michael Phelps

Olimpiyat altın madalyaya uzanan dikkat eksikliği belirti hikayesi

10 yaşına geldiğinde, Phelps ulusal düzeyde bir yüzücüydü. 11 yaşında ünlü yüzme antrenörü Bob Bowman ile tanıştı. Bowman, Phelps’e yorucu tatbikatlar yaptırmaktan korkmayan, göz korkutucu bir otorite figürüydü. Bob ve ben hiç iyi bir eşleşme gibi görünmüyorduk. Ben aptaldım o tam bir görev yöneticisiydi! diye hatırlıyor Phelps. Ancak Bowman, Phelps’te dikkat eksikliği belirti ile birlikte, kazanma potansiyeli olduğunu gördü.

Bob yeteneklerim, tavrım, dikkat eksikliği belirti nedeniyle odaklanma sorunum ve kayıtsızlık ve kararlılıkla dolu düello anlarım hakkında çok açık sözlüydü. Ayrıca altını kazanmak için diğer çocukların sahip olmadığı gerçekçi bir fırsata sahip olduğumu söyledi.

Phelps, hem Bowman’ın hem de ailesinin kendisinden beklediği tüm beklentilere meydan okumaya devam etti. 2000 Olimpiyatlarında 15 yaşında yüzdü ve o zamandan beri her yaz Olimpiyat etkinliğinde madalya kazandı. Birkaç kez, Phelps yüzmeyi bırakmaya hazır olduğunu açıkladı. Ama suya geri dönmeye devam ediyor. Havuzun dışında kendini, yüzme programları aracılığıyla gençlerin su güvenliğini ve sağlıklı yaşamını teşvik etmeye adamıştır.

Michael Phelps kimdir
Dikkat Dağınıklığı olan Ünlüler

Michael Phelps Vakfı, Amerika Erkek ve Kız Kulüpleri ve Özel Olimpiyatlar aracılığıyla 15.000’den fazla çocuğu yüzme ile tanıştırdı. Bir zamanlar dikkat eksikliği belirti nedeniyle dersine odaklanma sorunu yaşayan Phelps için havuz pek çok şeydi. Gücünün ve tutkusunun onu büyüklüğe ittiği bir sığınak, bir çıkış ve bir yer oldu. Şimdi, kuruluşu aracılığıyla Phelps, havuzun dikkat eksikliği belirtileri ve öğrenme bozukluğu olan binlerce çocuk için çözüm yeri olabileceğini umuyor.

Dikkat Eksikliği Belirti Testi ve Analiz

1. ADIM: Öğrencinin Yaş Grubuna Göre Dikkat Eksikliği Belirti Testi 

Etkili ve verimli  çalışmanın ve  öğrenmenin ön koşulları uyanıklık, dikkat ve konsantrasyondur. Öncelikle öğrencinin  dikkat ve konsantrasyon düzeyinin ölçülmesi, öğrencinin; dikkat eksikliği belirti hata puanı ile ilgili bir sonuç verecektir. Böylelikle öğrencinin bildiği halde yanlış yapma,  ve yanlış cevabı işaretleme potansiyeli belirlenir.

Öğrencinin ders çalışmaya başlamasını sağlayan beyin bölgesinin analizi sağlanır. Durum analizi ve muhakeme becerisini yöneten beyin konsantrasyon becerisi yaş grubuna göre ölçümlenir.

2. ADIM: Öğrencinin İhtiyacına Yönelik Dikkat Geliştirici Programı

Uygulanacak konsantrasyon geliştirici egzersiz programında, öğrencinin dikkat, dürtü kontrolü, analiz ve muhakeme yapmayı yöneten  bilgisayarlı dikkat geliştirme Neurofeedback egzersizleri uygulanır. Neurofeedback dikkat geliştirici egzersizler şu konularda öğrencide gelişim sağlamaktadır:

 • Artan dikkat süresi
 • Tercih etmediği bir faliyete başlarken ertelemeden başlamak
 • Gelişen sorumluluk duygusu
 • Akranlarına göre analiz ve muhakeme yeteneğinde artış

3. ADIM: Ders Disiplini Kazanımı, Çalışma Teknikleri Öğrenimi 

Sağlam zemin üzerine atılan temeller  nasıl ki sağlam yapıları oluşturuyorsa, dikkat ve konsantrasyon düzeyi gelişen öğrencilere planlanan ders çalışma programları da bir o kadar sağlam ve verimli olmaktadır. Öğrencinin hedeflerini belirlemesini, motivasyon kazanmasını, organize olmasını ve disiplin kazanmasını hedefleyen çalışmalar da programın bu basamağını oluşturmaktadır. Dikkat geliştirici beslenme programı düzenlenmesi ve günlük yaşam programının oluşturulması, programın sağladığı önemli bir faydadır.

Ebeveynler kendilerini durum hakkında ne kadar çok eğitirse, kendilerini o kadar donanımlı ve onunla daha iyi başa çıkabileceklerini hissedeceklerdir. DEHB ve dikkat eksikliği belirti sizi kontrolden çıkmış hissetmenize neden olabilir. İnsanlar neler yaşadığınızı anlamayabilir ve rol yaptığınızı veya zor olduğunuzu düşünebilir veya sizi gereksiz yere eleştirebilir ve cezalandırabilir. Bu, kendinizi izole, depresif hissetmenize neden olabilir veya düşük benlik saygısı duygularına yol açabilir.

odaklanma sorunu nasıl çözülür
odaklanma sorunu testi

odaklanma sorunu nasıl çözülür

Ders çalışırken odaklanma sorunu neden oluşur? Çocuklar okulda uzun süre başarısız olduklarında veya mücadele ettiklerinde ya da yardım almadan hayal kırıklığı içinde hareket ettiklerinde, bu, kırılması giderek zorlaşan bir işlevsiz davranış modeline yol açabilir. DEHB tedavi edilmediğinde çocukların başarılı olması zor olabilir. Bu, düşük benlik saygısına, depresyona, muhalif davranışlara, okul başarısızlığına, risk alma davranışına veya aile çatışmasına yol açabilir.

DEHB’li bir çocuk için hangi ebeveynlik yaklaşımlarının en iyi olduğunu ve hangilerinin DEHB’yi daha da kötüleştirebileceğini öğrenilmesi faydalıdır.

Çocuğunuzla DEHB ve dikkat eksikliği belirt hakkında açık ve destekleyici bir şekilde konuşmanız uygundur. Çocuğunuzun güçlü yönlerine ve olumlu özelliklerine odaklanmayı tercih ediniz.

çocuklarda dikkat eksikliği beslenme

DEHB çocuklar, dikkat eksikliği belirti olmasına rağmen son derece yaratıcı olabilir ve sevdikleri şeyleri yapmak için çok zaman harcayabilirler. Yeni şeyler denemeye diğer çocuklara göre daha açık olabilirler. Ve genellikle enerjilerini sporda veya dansta kullanmaktan hoşlanırlar. Çocuğunuzun enerjisini kullanması için olumlu yollar bulmak, benlik saygısı için iyi olabilir ve zihinsel sağlık sorunlarına karşı korunmasına yardımcı olabilir. Öğrencinin ihtiyacına yönelik düzenlenecek dikkati geliştiren neurofeedback egzersizleri ile, öğrencilerde şu adımlarda gelişim sağlanır:

 • Artan dikkat düzeyi
 • Ders çalışma alışkanlığı kazanımı
 • Ödev ve sınav sorumluluklarında gelişim
 • Bilgisayar kullanımı konusunda düzen ve disiplin gelişimi
 • İnatlaşmalarda azalma ve sosyal yaşam uyumu

Evladınızda bu kazanımlar için bizimle iletişime geçebilirsiniz, evladınıza ve size yardımcı olmak için buradayız. Bizimle hemen iletişime geçerek, objektif dikkat testi ve odaklanma sorunu nasıl düzeleceğini planlamaya başlayın.

🏥 Brain Center ® İstanbul
🍀 Kişisel Gelişim Merkezi
Ritim İstanbul AVM, Maltepe – İstanbul 🌍

Dikkat Testi Randevusu 📞 0216 688 77 78 

dikkat eksikliği belirti
dikkat eksikliği belirtileri nedir

Dr. Bora Küçükyazıcı

👨‍⚕️ Tıp Doktoru 🧠 Nöro-Psikoloji PhD olarak Brain Center İstanbul kurucusu, dikkat testi ölçümleri, evlilik terapisti, ilişki danışmanı, meditasyon eğitmeni ve nefes terapistidir. 🎯 Nörobilim gelişmeleri ve spritüel kişisel gelişim alanlarında köşe yazıları yayınlamaktadır. 🌌 Pleiades meditasyon tekniği ile kozmik yeniden bağlantı konusunda seanslar düzenlemektedir. 📺 Psiko-Sinema yazıları ile film analizleri ve gizli ipuçlarını kaleme almaktadır. 🔎  Antik çağ arkeolojisi ve tarih öncesi medeniyetler hakkında araştrma ve incelemeler yapmaktadır.📸 Amatör gezgin ve fotoğrafçı olarak Türkiye ve dünyayı keşfetmektedir. 📲 Instagram profili buradadır. 📍 DoktorTakvimi profili buradadır. Doktor Bora Küçükyazıcı tarafından verilen eğitim ve seminerleri burada inceleyiniz.

İlgili Makaleler

4 Yorum

 1. Merhaba
  Benim 6. Sınıfa geçen bir kızım var ve bizim için oldukça önemli bir konu bu
  Bu yaş grubundaki çalışmalarınız hakkında bilgi almak istiyorum
  Teşekkür ederim
  İyi çalışmalar diliyorum

  1. Merhaba Tuğba hanım,
   İletişim telefonlarımızdan bilgi alarak, ücretsiz ön görüşme randevunuzu oluşturabilirsiniz. Sizi misafir etmekten ve sağlayabileceğimiz artı faydaları belirlemekten memnuniyet duyarız,
   Sağlıklı günler dileriz.

 2. Merhaba benim 8yaşında kızım var dikkat dağınıklığı tanısı kondu ilaç kullanıyor ama çok fayda göremiyoruz yardımcı olurmusuz

  1. Meryem hanım,
   Öncelikle evladınız için geçmiş olsun dileklerimizi paylaşırız. Evladınızın yaş grubuna göre kaç birim dikkat hatasında olduğunu belirleyecek dikkat testleri uygulanabilir. Dikkat gelişimi konusunda yaz programımız hakkında iletişim telefonlarımızdan bilgi alabilirsiniz,
   Sağlıklı günler dileriz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Konuşmayı Görüntüle
Randevu İletişimi
Hangi konuda randevu istiyorsunuz?