Nörobilim Yayınları

dikkat eksikliği belirtileri nedir: 3 dehb belirtisi

Çocuklarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Belirtisi

Çocuğun Dikkat Eksikliği Belirtileri Nedir?

İçindekiler

Bu yazı, şu sorunun yanıtını sunmaktadır: çocuğun dikkat eksikliği belirtileri nedir? Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) konusunda derinlemesine bir inceleme sunmaktadır. Çocuklardan yetişkinlere kadar farklı yaş gruplarını etkileyen bu bozukluğun akademik, sosyal ve duygusal yaşam üzerindeki olumsuz etkileri ele alınmaktadır.

Ayrıca, DEHB’nin neden olduğu akademik zorluklar, tedavi seçenekleri ve yan etkileri de detaylı bir şekilde incelenmektedir. Bu yazı, DEHB’nin anlaşılması ve etkili bir şekilde yönetilmesi için kapsamlı ve güncel bilgiler sunar.

 Yetişkin dikkat eksikliği belirtisi nasıl olur? Odaklanma sorunu ve dikkat eksikliği nasıl belirti verir?

Tüm bu soruların yanıtlarını bulmayı amaçlayan bir araştırmanın sonuçlarını birlikte inceleyelim. Bu çalışma, kombine ilaç + ilaç dışı tedavinin DEHB olan gençlere uzun vadeli akademik zorlukları ele almasında en yararlı olduğunu buluyor.

Dikkat Eksikliği Belirtileri (DEB), başta çocuklar olmak üzere her yaştan insanı etkileyen yaygın bir nörogelişimsel bozukluktur.

Bu durum, bir kişinin günlük hayatını etkileyerek odaklanmayı, konsantre olmayı ve görevleri tamamlamayı zorlaştırabilir. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) olarak da bilinen DEB, kişinin sosyal, akademik ve profesyonel yaşamını etkileyebilir.

Akademik zorluklar DEHB’nin en önemli olumsuz sonuçlarından biridir ve sıklıkla ebeveynlerin çocukları için tedavi arama kararına katkıda bulunur. Tedavinin sürekli olarak uzun vadeli akademik başarı üzerinde olumlu bir etki yaratıp yaratmadığı önemli bir konudur; ancak, bu sorunun cevabı biraz tartışmalıdır.

Bir süre önce yayınlanan bir çalışma içinde Dikkat Bozuklukları Dergisi tanımlamak için bugüne kadarki en kapsamlı çaba ve bu önemli soruya ilişkin sentezlemek araştırma temsil eder.

dikkat eksikliği belirtileri nedir
dikkat eksikliği nedir
 1. Tedavi edilmeyen DEHB uzun vadede akademik sonuçları nasıl etkiler?
 2. Tedavi ve spesifik tedavi türleri uzun vadeli akademik sonuçları nasıl etkiler?dikkat eksikliği testi uygula

dikkat dağınıklığı belirtileri nedirAkademik sonuçlar şu şekilde analiz edilmiştir:

a) Dikkat testi olarak kategorize edilmiştir. Başarı testi sonuçları standardize başarı testlerinin sonuçlarına bakarak ve çocuklar edindikleri bu bilgiyi yansıtmaları ölçülmüş.

b) Performans ölçüleri ise, okul ortamında, okul notları tamamlanmış eğitim alınan yılların genel performansı yöneliktir. Bu nedenle performans sonuçları özellikle önemlidir, çünkü öğrencilerin okulda gerçekte neyi başardıklarını yansıtırlar.

📲  Oyun bağımlılığı Nasıl Önlenir? 🚩

Dikkat Eksikliği Bozukluğuna Genel Bakış

Dikkat Eksikliği Bozukluğu (ADD), sürekli dikkatsizlik, dürtüsellik ve bazı durumlarda hiperaktivite ile karakterize nörogelişimsel bir bozukluktur. Bu semptomlar, akademik performans, sosyal ilişkiler ve duygusal iyilik dahil olmak üzere yaşamlarının çeşitli yönlerini etkileyen, bireyin günlük işleyişine ve gelişimine müdahale eder. ADD, bir dizi sunuma sahip karmaşık ve çok yönlü bir bozukluktur ve semptomlarını, tanısını ve etkilenen bireyleri etkili bir şekilde desteklemek için müdahaleleri anlamayı çok önemli hale getirir.

Çocuklarda dikkat eksikliği prevalansı

DEB, dünya çapında okul çağındaki çocukların yaklaşık %5-10’unu etkileyen yaygın bir durumdur. Tarihsel olarak bir çocukluk bozukluğu olarak kabul edilirken, son araştırmalar ADD’nin sıklıkla yetişkinlikte de devam ettiğini ve etkilenen çocukların yaklaşık %60’ının yetişkin olarak semptomlar yaşamaya devam ettiğini göstermiştir. ADD prevalansı genellikle erkeklerde kadınlara göre yaklaşık 2:1 ila 4:1 oranında daha yüksektir, ancak bu farkın nedenleri belirsizliğini koruyor.

Semptomları, tanıyı ve müdahaleleri anlamanın önemi

Dikkat eksikliğine ilişkin kapsamlı bir anlayış geliştirmek birkaç nedenden dolayı önemlidir. Birincisi, erken teşhis ve müdahale, etkilenen bireyler için uzun vadeli sonuçları önemli ölçüde iyileştirerek daha iyi akademik performansa, sosyal işlevselliğe ve genel refaha yol açabilir. İkincisi, ADD hakkındaki yanlış kanılar, etkilenen bireylerin ihtiyaç duydukları desteği almak yerine tembel, disiplinsiz veya muhalif olarak etiketlenmesiyle yanlış teşhise veya eksik teşhise yol açabilir. Son olarak, bozukluğu anlamak, eğitimcilerin, sağlık uzmanlarının ve ebeveynlerin destekleyici ortamlar oluşturmak ve ADD’li bireylerde başarıyı ve dayanıklılığı destekleyen kanıta dayalı müdahaleleri uygulamak için işbirliği içinde çalışmasına yardımcı olabilir.

Dikkat eksikliği ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Ayırmak

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), iki bozukluk aynı olmasa da, genellikle ADD ile birbirinin yerine kullanılan bir terimdir. DEHB, Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabında (DSM-5) kullanılan resmi teşhis terimidir ve üç alt tipi kapsar: ağırlıklı olarak dikkatsiz sunum (önceden ADD olarak anılır), ağırlıklı olarak hiperaktif-dürtüsel sunum ve kombine sunum. Hem ADD hem de DEHB, dikkatsizlik ve dürtüsellik ile ilgili sorunları içerirken, temel fark, DEHB’de hiperaktivitenin varlığıdır. Bu bölüm öncelikle, genellikle ADD olarak adlandırılan, ağırlıklı olarak dikkatsiz sunuma odaklanacaktır.

Nörobiyolojik temel: dikkat eksikliği nedir?

DEB, genetik, çevresel ve nörogelişimsel faktörlerin hepsinin bozukluğun başlangıcına ve ilerlemesine katkıda bulunduğunu gösteren araştırmalarla birlikte güçlü bir nörobiyolojik temele sahiptir. İkiz ve aile çalışmaları, dikkat eksikliğinin yüksek oranda kalıtsal olduğunu ve bozukluktaki varyansın yaklaşık %70-80’ini oluşturan genetik faktörlerin olduğunu göstermiştir. Doğum öncesi toksinlere maruz kalma, hamilelik sırasında annenin sigara veya alkol kullanması ve düşük doğum ağırlığı gibi çevresel faktörler de DEB gelişiminde rol oynamıştır.

Nörogörüntüleme çalışmaları, dikkat eksikliği bireylerin beyinlerinde nörotipik bireylere göre yapısal ve fonksiyonel farklılıkları ortaya çıkarmıştır.

Önemli farklılıklar, planlama, organize etme ve dürtü kontrolü gibi yürütücü işlevlerden sorumlu olan prefrontal korteksteki azalmış hacmin yanı sıra, özellikle dopamin ve norepinefrin olmak üzere nörotransmiter sistemlerindeki değişiklikleri içerir. Bu nörobiyolojik bulgular, DEB bireylerde gözlenen bilişsel ve davranışsal semptomları açıklamaya yardımcı olur ve hedefe yönelik müdahaleler geliştirmek için bir temel sağlar.

Dikkati dağınık bireyler sıklıkla, teşhis sürecini karmaşıklaştırabilecek ve ek destek ve müdahale gerektirebilecek, birlikte ortaya çıkan koşullar yaşarlar. Birlikte ortaya çıkan ortak durumlar arasında öğrenme güçlükleri, anksiyete bozuklukları, depresyon, karşıt olma-karşı gelme bozukluğu ve davranış bozukluğu yer alır. için gereklidir. Sağlık profesyonelleri, DEB bireyleri değerlendirirken ve tedavi ederken bu birlikte ortaya çıkan koşulları göz önünde bulundurmalıdır. Çünkü bu sorunları ele almak, genel işleyişi ve refahı önemli ölçüde iyileştirebilir.

Günlük işlevsellik üzerindeki etki

Çocuklarda dikkat eksikliği semptomları, bir bireyin çeşitli alanlardaki günlük işleyişi üzerinde derin bir etkiye sahip olabilir. Akademik olarak, bu çocuklar dersler sırasında odaklanmakta, ödevleri tamamlamakta ve çalışmalarını organize etmekte zorlanabilirler. Bu da düşük akademik performansa ve sınıf tekrarı veya okulu bırakma riskinde artışa yol açar. Sosyal olarak, dürtüsellik ve dikkatsizlik özelliği, etkilenen bireylerin sosyal uyumunu zorlar. İpuçlarını yorumlamasını ve arkadaşlıklarını sürdürmesini zorlaştırabilir. Bu zorluklar, izolasyon duyguları, düşük benlik saygısı ve kaygı veya depresyon gibi zihinsel sağlık sorunları geliştirme riskinin artmasıyla sonuçlanabilir.

Ebeveynler, eğitimciler ve sağlık uzmanları, DEB’li bireyleri desteklemede çok önemli bir rol oynamaktadır.

Bu paydaşlar işbirliği içinde çalışarak, etkilenen bireylerin akademik, sosyal ve duygusal başarılarını destekleyen destekleyici ortamlar yaratabilirler. Ebeveynler evde yapı, tutarlılık ve teşvik sağlayabilirken, eğitimciler öğrenmeyi ve katılımı desteklemek için sınıfta düzenlemeler ve değişiklikler uygulayabilir. Sağlık uzmanları, ADD’nin yanı sıra birlikte ortaya çıkan durumları teşhis ve tedavi etmeye yardımcı olabilir ve kanıta dayalı müdahaleler ve stratejiler konusunda rehberlik sağlayabilir.

Kanıta dayalı müdahalelerin önemi: dikkat eksikliği belirtileri nedir

DEB bireyleri etkili bir şekilde desteklemek için kanıta dayalı müdahalelerin uygulanması esastır. Bu müdahaleler titizlikle araştırılmış ve bozuklukla ilişkili semptomların ve zorlukların ele alınmasında etkili olduğu kanıtlanmıştır. Kanıta dayalı müdahale örnekleri arasında davranış terapisi, eğitim düzenlemeleri, ilaçlar ve ebeveyn eğitim programları yer alır. Bu müdahaleleri kullanarak, ebeveynler, eğitimciler ve sağlık uzmanları, bu çocukların semptomlarını yönetmek ve hayatlarının çeşitli yönlerinde başarılı olmak için gerekli beceri ve stratejileri geliştirmelerine yardımcı olabilir.

Sonuç olarak, dikkat eksikliği bozukluğunun semptomlarını, tanısını ve müdahalelerini anlamak, etkilenen bireyleri etkili bir şekilde desteklemek için çok önemlidir. Bozukluğun nörobiyolojik temelini tanımak, birlikte ortaya çıkan durumları ele almak ve kanıta dayalı müdahaleleri uygulamak, DEB bireylerin günlük işleyişini ve refahını önemli ölçüde iyileştirebilir. Ebeveynler, eğitimciler ve sağlık profesyonelleri birlikte çalışarak, bu karmaşık ve çok yönlü bozukluktan etkilenenlerde başarıyı ve dayanıklılığı besleyen destekleyici ortamlar yaratabilirler.

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Nedir?

Ders başarısını olumsuz etkileyen dikkat eksikliği belirtileri nedir? Bu farklı akademik sonuçlar birbiriyle ilişkili olsa da, başarı testlerinde iyi puan alabildiği ve yine de çeşitli farklı nedenlerle zayıf notlar alabildiği için aynı değildir.

Araştırma incelemesinde 1980-2018 yılları arasında tedavi edilen ve tedavi edilmeyen DEHB ile ilişkili uzun dönemli akademik sonuçlar bildiren 176 çalışma incelenmiştir.

Bu çalışmalarda farklı tasarımlar ve karşılaştırma grupları ile çeşitli akademik ölçütler kullanılmıştır. Az sayıda çalışmanın, tedavi etkilerini değerlendirmek için genellikle altın standart olarak kabul edilen randomize kontrollü çalışmalar olduğu belirtilmelidir. Bununla birlikte, uzun vadeli sonuçları incelerken bu kaçınılmazdır. Zira tedaviye veya kontrol durumuna rastgele atamayı uzun bir süre boyunca sürdürmek neredeyse imkansızdır.

belirti yetişkin dikkat eksikliği testi
DEHB nedir

Sonuç: çocuğun dikkat eksikliği belirtileri nedir? 

Tedavi edilmeyen DEHB’nin akademik sonuçlar üzerindeki etkisini incelemek için ”yazarlar, tedavi edilmemiş DEHB olan gençlerin sonuçlarını DEHB olmayanlarla karşılaştıran çalışmaları ele aldılar. Tedavi edilmeyen DEHB olan gençlerin sonuçları önemli ölçüde daha kötü olduğunda sonuçlar ‘daha kötü’ olarak kabul edildi; Anlamlı bir fark bulunmadığında sonuçlar ‘benzer’ olarak kabul edildi.

DEHB tedavisinin etkisini inceleyen çalışmalarda, DEHB için tedavi edilen gençlerin DEHB ile tedavi edilmeyen gençlerden önemli ölçüde daha iyi sonuçları olduğunda sonuçların ‘iyileştiği’ düşünülmüştür. Sonuçların bir ön-tedavi taban çizgisi ile karşılaştırıldığı çalışmalarda, iyileşme, taban çizgisine göre önemli kazanımlarla yansıtılmıştır.

 🧮 öğrencide dikkat eksikliği belirtileri   🚧

En sık görülen dikkat Eksikliği Belirtileri nedir?

Dikkat Eksikliği Bozukluğu (DEB), bireyler arasında farklı şekilde ortaya çıkan bir dizi semptomla karakterizedir. Birincil semptomlar şunları içerir:

Dikkatsizlik

DEB bireyler, özellikle görevler sıradan veya tekrarlayıcı olarak algılandığında, dikkati sürdürmekte sıklıkla mücadele ederler. Dış uyaranlar veya iç düşüncelerle kolayca dikkatleri dağılabilir ve görevleri organize etmede ve önceliklendirmede zorluk yaşayabilirler. Bu, unutkanlığa, ertelemeye ve eşyaların sık sık yanlış yerleştirilmesine yol açabilir.

Dürtüsellik

ADD’li bireylerde dürtüsellik, sırasını beklemede, başkalarının sözünü kesmede veya sonuçlarını düşünmeden riskli davranışlarda bulunmada zorluk olarak kendini gösterebilir. Bu dürtüsellik, sosyal zorlukların yanı sıra akademik ve mesleki zorluklarla sonuçlanabilir.

Hiperaktivite

Hiperaktivite, DEB birincil belirtisi olmasa da, bazı kişiler kıpırdanma, huzursuzluk veya hareketsiz oturmada zorluk gibi hafif hiperaktivite sergileyebilir. Bununla birlikte, bu semptom, DEHB’nin ağırlıklı olarak hiperaktif-dürtüsel sunumu olanlara göre daha az belirgindir.

Tanımlama ve Teşhis Etme: dikkat eksikliği testleri

DEB teşhisi karmaşık bir süreç olabilir, çünkü semptomları genellikle diğer bozukluklarınkilerle örtüşür ve tipik çocukluk davranışlarıyla karıştırılabilir. Teşhis sürecinde aşağıdaki unsurlar yer alır:

Kapsamlı bir klinik değerlendirme: teşhis sürecinin çok önemli bir bileşenidir. Bu değerlendirme tipik olarak ebeveynler, öğretmenler ve bireyin kendisi de dahil olmak üzere birçok kaynaktan bilgi toplamayı ve ayrıca bilişsel işlevsellik, dikkat ve diğer ilgili alanları değerlendirmek için standartlaştırılmış psikolojik testler yapmayı içerir.

Davranışsal gözlemler: Bireyin çeşitli ortamlardaki davranışını gözlemlemek, ADD semptomlarının varlığı ve ciddiyeti hakkında değerli bilgiler sağlayabilir. Bu, bireyi sınıfta, evde veya yapılandırılmış etkinlikler sırasında gözlemlemeyi içerebilir.

Sağlık profesyonellerinin katılımı: Psikologlar, psikiyatristler, çocuk doktorları ve sosyal hizmet uzmanları dahil olmak üzere çok disiplinli bir sağlık uzmanları ekibi teşhis sürecine dahil olabilir. Bu işbirliği, kapsamlı bir değerlendirme sağlar ve doğru teşhis olasılığını artırır.

Disiplin Sorunlarına Karşı Dikkat Eksikliği

Yaygın bir yanılgı, DEB kötü ebeveynlikten veya motivasyon eksikliğinden kaynaklanan basit bir disiplin sorunu olduğu yönündedir. Bununla birlikte, bu bakış açısı, bozukluğun nörolojik temelini ve DEB’li bireylerin karşılaştığı gerçek zorlukları fark etmekte başarısız olur. Etkilenen bireylerin uygun destek ve müdahaleyi almasını sağlamak için DEB’li tipik çocukluk davranışlarından ve disiplin sorunlarından ayırmak önemlidir.

nörolojik temel: dikkat eksikliği beyin

DEB bozukluğu olan bireylerin beyinlerinde nörotipik akranlarına kıyasla yapısal ve işlevsel farklılıklar gösteren araştırmalarla güçlü bir nörobiyolojik temele sahiptir. Nörotransmitter sistemlerdeki değişiklikler ve prefrontal korteksteki azalmış hacim dahil olmak üzere bu farklılıklar, DEB bireylerde gözlenen bilişsel ve davranışsal semptomları açıklamaya yardımcı olur. Bu nörobiyolojik kanıt, dikkat eksikliği basit bir disiplin sorunu olmadığı, daha ziyade hedefe yönelik müdahale gerektiren karmaşık ve çok yönlü bir bozukluk olduğu fikrini desteklemektedir.

Tüm çocuklar ara sıra dikkatsizlik veya dürtüsellik sergileyebilirken, DEB semptomları kalıcıdır, yaygındır. bireyin günlük işleyişini önemli ölçüde etkiler. Dikkat eksikliği belirtilerini tipik çocukluk davranışından ayırt etmek için sağlık uzmanları, semptomların birden fazla ortamda mevcut olmasını, en az altı ay sürmesini ve işlevsel bozulmayla sonuçlanmasını gerektiren DSM-5’te belirtilenler gibi teşhis kriterlerine güvenir. Ayrıca semptomların 12 yaşından önce başlaması ve semptomları daha iyi açıklayabilecek diğer ruhsal bozuklukların dışlanması gerekir.

Dikkat Eksikliğinin Başlangıcı

DEB başlangıcı tipik olarak erken çocukluk döneminde ortaya çıkar ve semptomlar genellikle 12 yaşından önce ortaya çıkar. Bununla birlikte, bazı durumlarda, bozukluk, özellikle semptomlar daha az şiddetli olduğunda veya başkaları tarafından maskelendiğinde, ergenlik veya yetişkinliğin sonlarına kadar tanımlanamayabilir. yüksek zeka veya telafi edici stratejiler gibi faktörler. Erken teşhis ve müdahale, bireyler için uzun vadeli sonuçları iyileştirmek için gereklidir, bu da bozukluğun farkındalığının ve anlaşılmasının gerekliliğini vurgular.

Araştırmalar, DEB’li çocukların beyinlerinin nörotipik akranlarına göre farklı geliştiğini göstermiştir. Temel farklılıklar şunları içerir:

Prefrontal korteks gelişimi

Planlama, organize etme ve dürtü kontrolü gibi yürütücü işlevlerden sorumlu olan prefrontal korteksin, DEB bireylerde hacim olarak daha küçük olduğu bulunmuştur. Bu, bozukluğun dikkatsizlik ve dürtüsellik özelliğine katkıda bulunabilir.

Nörotransmiter sistemleri

DEHB gelişiminde dopamin ve norepinefrin nörotransmitter sistemlerindeki işlev bozukluğu gösterilmiştir. Bu nörotransmiterler, dikkat, motivasyon ve ödül işlemenin düzenlenmesinde çok önemli bir rol oynar. İşlevlerindeki değişiklikler, gözlenen bilişsel ve davranışsal semptomlara katkıda bulunabilir.

Beyin bölgeleri arasındaki bağlantı

ADD’li çocukların, dikkat, çalışma belleği ve bilişsel kontrol dahil olmak üzere çeşitli beyin bölgeleri arasındaki bağlantıda farklılıklar gösterdiği bulunmuştur. Bu değiştirilmiş bağlantı, sürekli dikkat, görev tamamlama ve öz düzenleme ile ilgili zorluklara katkıda bulunabilir.

Beyin yapısındaki farklılık nedir?

Dikkati odaklama yeteneği, frontoparyetal ve varsayılan mod ağları dahil olmak üzere çoklu beyin ağlarını içeren karmaşık bir bilişsel süreçtir. Araştırmalar, bu ağların düzensiz olabileceğini ve özellikle sürekli odaklanma veya zihinsel çaba gerektiren görevler sırasında dikkat kontrolünde zorluklara yol açabileceğini göstermiştir. Dikkat süreçlerinin nörobiyolojik temelini anlamak, onları desteklemek için hedeflenen müdahalelerin ve stratejilerin geliştirilmesine yardımcı olabilir.

dikkat eksikliği tedavisi için uygulanacak adımlar

Bu çocukları desteklemek, destekleyici ortamlar oluşturmak ve kanıta dayalı müdahaleler uygulamak için işbirliği içinde çalışan ebeveynler, eğitimciler ve sağlık uzmanlarını içeren çok yönlü bir yaklaşım gerektirir. Bu çocukları desteklemek için bazı stratejiler şunları içerir:

Davranışsal müdahaleler

Ebeveyn eğitim programları ve okul temelli davranışsal müdahaleler gibi davranışsal müdahaleler, ADD’li çocukların öz düzenleme, organizasyon ve sosyal beceriler geliştirmelerine yardımcı olarak akademik, sosyal ve duygusal işlevsellikte iyileşmelere yol açabilir.

Akademik kolaylıklar

Eğitimciler, ADD’li çocuklarda öğrenmeyi ve katılımı desteklemek için testlerde daha uzun süre, tercihli oturma veya değiştirilmiş ödevler gibi uyarlamalar uygulayabilir. Bu uyarlamalar, dikkatsizliğin ve dürtüselliğin akademik performans üzerindeki etkisini azaltmaya yardımcı olabilir.

Medikal destek

Dikkat eksikliği olan bazı çocuklar için ilaç, kapsamlı bir tedavi planının etkili bir bileşeni olabilir. Metilfenidat ve amfetamin gibi uyarıcı ilaçların, beyindeki dopamin ve norepinefrin mevcudiyetini artırarak birçok kişide ADD semptomlarını azaltmada etkili olduğu gösterilmiştir. Atomoksetin gibi uyarıcı olmayan ilaçlar da, özellikle uyarıcılara iyi yanıt vermeyen veya tolere edemeyen bazı çocuklar için etkili olabilir.

Sonuç olarak, çocukları çevreleyen semptomları, tanıyı ve kavram yanılgılarını anlamak, etkilenen bireyleri etkili bir şekilde desteklemek için gereklidir. Ebeveynler, eğitimciler ve sağlık uzmanları, bozukluğun nörobiyolojik temelini tanır. Birlikte ortaya çıkan durumları ele alarak ve kanıta dayalı müdahaleler uygular.

Dikkat eksikliği olan Çocuklarda Odaklanma ve Dikkati Geliştirme Stratejileri

Bu çocuklar, özellikle yüksek düzeyde odaklanma veya zihinsel çaba gerektiren ortamlarda, genellikle dikkatlerini sürdürmekte zorlanırlar. Odaklanma ve dikkati geliştirmek için özel stratejiler uygulamak, bu çocukları akademik, sosyal ve duygusal olarak desteklemek için gerekli olabilir. Ebeveynler, eğitimciler ve sağlık uzmanları, her çocuğun benzersiz ihtiyaçlarını ele alarak, hayatlarının çeşitli yönlerinde başarılı olmaları için gereken becerileri ve stratejileri geliştirmelerine yardımcı olabilir.

Aşağıdaki tekniklerin, DEB’li çocukların odaklarını ve dikkatlerini geliştirmelerine yardımcı olmada etkili olduğu bulunmuştur:

Yapı ve Rutin

Yapılandırılmış ve öngörülebilir bir günlük rutin oluşturmak, DEB çocukların zamanlarını yönetmelerine, görevlerini düzenlemelerine ve sağlıklı alışkanlıklar geliştirmelerine yardımcı olabilir. Uyanma, yemek zamanı, ev ödevi ve yatma zamanı için tutarlı rutinler oluşturmak, bir istikrar duygusu sağlayabilir ve karar verme ve planlama ile ilişkili bilişsel yükü azaltabilir.

Molalar ve Fiziksel Aktivite

Bir çocuğun günlük rutinine düzenli molalar ve fiziksel aktivite dahil etmek, dikkat ve bilişsel işleyişi geliştirebilir. Fiziksel aktivitenin, dikkat ve motivasyonu düzenlemek için gerekli olan dopamin ve norepinefrin gibi nörotransmitterlerin salınımını arttırdığı gösterilmiştir. Molalar, çocukların yeniden şarj olmalarına ve dikkatlerini yeniden odaklamalarına izin vererek zihinsel yorgunluğu önlemeye ve odaklanmayı geliştirmeye yardımcı olabilir.

Görsel Destekler

Programlar, çizelgeler ve kontrol listeleri gibi görsel destekler, DEB çocukların görevlerini düzenlemelerine, sorumluluklarını önceliklendirmelerine ve ilerlemelerini takip etmelerine yardımcı olabilir. Bu destekler, işleyen hafıza veya planlama ile mücadele eden çocuklar için özellikle yararlı olabilir ve görevleri tamamlamak için gereken adımları hatırlatabilir.

Farkındalık ve Meditasyon

Farkındalık ve meditasyon uygulamalarının DEB çocuklarda dikkat ve öz düzenlemeyi geliştirmede etkili olduğu bulunmuştur. Bu uygulamalar, şimdiki ana odaklanmayı ve kişinin düşünceleri, duyguları ve bedensel duyumları hakkında farkındalık geliştirmeyi içerir. Farkındalığı geliştirerek, DEB çocuklar dikkat dağıtıcı unsurları tanımayı ve yönetmeyi öğrenebilir ve dikkatleri üzerinde daha fazla kontrol geliştirebilirler.

Ders ortamı düzeni

Görevleri daha ilgi çekici, anlamlı veya alakalı hale getirmek için değiştirmek, DEB çocukların dikkatini sürdürmeye yardımcı olabilir. Örneğin, bir çocuğun ilgi alanlarını ödevlere dahil etmek, görevleri daha küçük, yönetilebilir adımlara bölmek veya görevlerin nasıl tamamlanacağı konusunda seçenekler sunmak motivasyonu ve dikkati artırabilir.

Odaklanmaya ve dikkat çekmeye elverişli bir ortam yaratmak, DEB çocuklar için çok önemlidir. Bu, gürültü, dağınıklık veya görsel uyaranlar gibi dikkat dağıtıcı unsurları azaltmayı veya kesintileri en aza indirmek için sınıfta tercihli oturma yerleri sağlamayı içerebilir. Ek olarak, kıpır kıpır araçlara veya duyusal desteklere erişim sağlamak, çocukların huzursuzluğu yönetmelerine ve odaklanmalarını sürdürmelerine yardımcı olabilir.

Ebeveynlerden, Eğitimcilerden ve Sağlık Uzmanlarından İşbirlikçi Destek

Dikkat eksikliği olan çocukları odaklarını ve dikkatlerini geliştirmede desteklemek, ebeveynler, eğitimciler ve sağlık uzmanları arasında işbirliği gerektirir. Bu paydaşlar birlikte çalışarak, her çocuğun benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak için hedeflenen stratejiler geliştirebilir ve uygulayabilir.

Ebeveynler, dikkat ve öz düzenleme becerilerinin gelişimini destekleyen destekleyici bir ev ortamı yaratmada kritik bir rol oynamaktadır. Bu, rutinler oluşturmayı, görsel destekler sağlamayı ve düzenli fiziksel aktivite ve uyku gibi sağlıklı alışkanlıkları teşvik etmeyi içerebilir.

Eğitimciler, dikkati ve katılımı teşvik eden sınıf uyarlamaları ve modifikasyonları uygulayarak çocukları destekleyebilir. Bu, öğrenme ortamını ayarlamayı, görsel destekleri dahil etmeyi veya ilgililiği ve katılımı artırmak için görevleri değiştirmeyi içerebilir.

Sağlık Profesyoneli Rehberliği: dikkat eksikliği belirtileri

Psikologlar, psikiyatristler ve çocuk doktorları gibi sağlık profesyonelleri, çocuklar ve aileleri için değerli rehberlik ve destek. Bu, odak ve dikkati geliştirmeye yardımcı olmak için davranış terapisi, ilaç tedavisi veya farkındalık uygulamaları gibi kanıta dayalı müdahalelerin önerilmesini içerebilir. Ek olarak, sağlık uzmanları, her çocuğun özel ihtiyaçlarını karşılayan bireyselleştirilmiş tedavi planları geliştirmek için ebeveynler ve eğitimcilerle işbirliği yapabilir.

Odaklanma ve Dikkati Desteklemede Teknolojinin Rolü

Teknolojideki gelişmeler, çocukları odaklarını ve dikkatlerini geliştirmede destekleyebilecek araç ve kaynakların geliştirilmesine yol açmıştır. Bu kaynaklardan bazıları şunlardır:

Metin okuma yazılımı, dijital planlayıcılar veya organizasyonel uygulamalar gibi yardımcı teknolojiler, çocukların görevlerini yönetmelerine, düzenli kalmalarına ve öz düzenleme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir. Bu araçlar özellikle okuma, yazma veya hafıza ile mücadele eden çocuklar için faydalı olabilir.

Farkındalık ve Meditasyon için Dijital Araçlar

Çocuklara dikkat ve meditasyon tekniklerini öğretmeye yardımcı olabilecek çok sayıda dijital araç ve uygulama mevcuttur. Bu araçlar genellikle rehberli meditasyonları, nefes egzersizlerini ve farkındalık ve odaklanma geliştirmek için tasarlanmış diğer etkinlikleri içerir. Bu çocuklarda odaklanmayı ve dikkati geliştirmeye yönelik stratejilerin uygulanmasında ebeveynleri ve eğitimcileri desteklemek için çok sayıda çevrimiçi kaynak mevcuttur. Bu kaynaklar, bireylerin deneyimlerini paylaşabilecekleri, soru sorabilecekleri ve birbirlerinden öğrenebilecekleri eğitim videoları, web seminerleri, makaleler ve forumları içerebilir.

Dikkat eksikliğinde Erken Müdahalenin Önemi

Erken müdahale, çocuklar için uzun vadeli sonuçları iyileştirmek için çok önemlidir. Ebeveynler, eğitimciler ve sağlık uzmanları, erken yaşlardan itibaren hedeflenen stratejileri ve destekleri uygulayarak, çocukların semptomlarını yönetmeleri ve akademik, sosyal ve duygusal olarak başarılı olmaları için gereken beceri ve stratejileri geliştirmelerine yardımcı olabilir.

Dikkat eksikliği olan çocukları odaklanma ve dikkat becerilerini geliştirmede desteklemek, yalnızca akademik performanslarını iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda direnç geliştirir ve hayatlarının diğer alanlarında başarıyı teşvik eder. Öz-farkındalık, öz-denetim ve problem çözme becerilerini geliştirerek, bozukluklarıyla ilişkili zorlukların üstesinden gelmeyi öğrenebilir ve daha büyük bir öz-yeterlik duygusu ve yeteneklerine güven geliştirebilirler.

Sonuç olarak, bu çocuklarda odaklanmayı ve dikkati geliştirmek için özel stratejiler uygulamak, genel sağlıkları ve başarıları için çok önemlidir. Ebeveynler, eğitimciler ve sağlık uzmanlarıyla işbirliği yaparak semptomlarını yönetmek ve hayatlarının çeşitli yönlerinde başarılı olmak için gerekli beceri ve stratejileri geliştirebilirler. Toplum olarak, bu çocukları desteklemek ve tam potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olmak için araştırma, eğitim ve kaynaklara yatırım yapmaya devam etmeliyiz.

Kavram Yanılgılarını Ele Alma ve dikkat eksikliği belirtileri anlaşılması

Son yıllarda dikkat eksikliği bozukluğu ilişkin artan farkındalık ve anlayışa rağmen, bozukluk hakkındaki yanlış kanılar devam etmektedir. Bu kavram yanılgıları damgalanmaya, yanlış teşhise ve etkilenen bireyler için yetersiz desteğe yol açabilir. Bu yanılgıları ele alarak ve dikkat eksikliği bozukluğu daha doğru anlaşılmasını teşvik ederek, bozukluğu olan çocuklar ve yetişkinler için daha destekleyici ortamlar yaratabiliriz. Bununla ile ilgili en yaygın yanılgılardan bazıları şunlardır:

DEB, Kötü Ebeveynlik veya Disiplinin Bir Sonucudur

dikkat eksikliği bozukluğu ile ilgili en yaygın yanılgılardan biri, bunun kötü ebeveynliğin veya disiplin eksikliğinin bir sonucu olduğudur. Ancak araştırmalar, dikkat eksikliği bozukluğu gelişimine katkıda bulunan genetik ve çevresel faktörlerin olduğu nörobiyolojik bir bozukluk olduğunu göstermiştir. Etkili ebeveynlik stratejileri semptomları yönetmeye yardımcı olsa da, bozukluğu önleyemez veya iyileştiremez.

Sadece Hiperaktif Çocuklarda dikkat eksikliği bozukluğu Vardır!

Pek çok insan dikkat eksikliği bozukluğunu, hiperaktivite ile ilişkilendiri. Bu, yalnızca yüksek düzeyde fiziksel aktivite sergileyen çocukların bozukluğa sahip olduğu inancına yol açar. Bununla birlikte, ADD, bazı bireylerde öncelikle dikkatsizlik belirtileri, diğerlerinde öncelikle hiperaktif-dürtüsel belirtiler ve bazılarında her ikisinin bir kombinasyonu ile farklı şekillerde ortaya çıkabilir.

Yanlış bilinen doğrular: dikkat eksikliği belirtisi nedir?

Bazı kişiler, dikkat eksikliği bozukluğu gerçek bir bozukluk olmadığına, bunun yerine normal çocukluk davranışlarını tanımlamak veya düşük akademik performansı mazur görmek için kullanılan bir etiket olduğuna inanır. Bununla birlikte, onlarca yıllık araştırma, DEB’yi, bireyin günlük işleyişi üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilecek, iyi tanımlanmış bir dizi semptomla meşru bir nörobiyolojik bozukluk olarak ortaya koymuştur.

dikkat eksikliği bozukluğu Yalnızca Çocukları Etkiler!

dikkat eksikliği bozukluğu en sık çocuklukta teşhis edilirken, bozukluk birçok kişi için yetişkinliğe kadar devam edebilir. dikkat eksikliği olan yetişkinler, diğer zorlukların yanı sıra dikkatsizlik, dürtüsellik ve zaman yönetimi ile mücadele edebilir. DEB yetişkinlerin hayatlarının çeşitli yönlerinde başarılarını desteklemek için ihtiyaçlarını tanımak ve ele almak esastır.

Anlayış ve Farkındalığı Teşvik Etmek: dikkat eksikliği belirtileri

Bu yanılgıları ele almak ve DEB daha doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlamak için, sürekli eğitim ve bilinçlendirme çabalarına katılmak çok önemlidir. Anlamayı ve farkındalığı artırmaya yönelik bazı stratejiler şunları içerir:

DEB nörobiyolojik temeli, semptomları ve yönetimi hakkında eğitim sağlamak ebeveynler, eğitimciler ve sağlık uzmanları için çok önemlidir. Bu, çalıştaylara katılmayı, konferanslara katılmayı veya mesleki gelişim fırsatlarına katılmayı içerebilir.

Ebeveynler, eğitimciler ve sağlık uzmanları, DEB hakkında doğru bilgileri topluluklarıyla paylaşmada çok önemli bir rol oynayabilir. Bu, farkındalığı artırmak ve anlayışı geliştirmek için araştırma bulgularının yayılmasını, yaygın mitlerin çürütülmesini veya kişisel deneyimlerin paylaşılmasını içerebilir.

Araştırma ve destek hizmetleri için artan finansman gibi DEB bireyleri destekleyen politika değişikliklerinin savunulması, yanlış anlamaların ele alınmasına ve bozukluğun anlaşılmasına yardımcı olabilir. Bireyler, savunuculuk çabalarına katılarak, etkilenenler için daha kapsayıcı ve destekleyici bir toplum yaratmak için birlikte çalışabilirler.

DEB’li Çocukları ve Yetişkinleri Desteklemek

DEB anlaşılmasını ve farkındalığını teşvik etmek, bozukluğu olan çocuklar ve yetişkinler için destekleyici ortamlar yaratmak için gereklidir. DEB’li bireylerin benzersiz ihtiyaçlarını tanıyarak ve ele alarak, hayatlarının çeşitli yönlerinde tam potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olabiliriz.

DEB hakkında açık diyaloğu teşvik etmek, damgalamayı azaltmaya ve anlayışı geliştirmeye yardımcı olabilir. DEB’li bireyler, bozukluğu açık ve dürüst bir şekilde tartışarak deneyimlerini, zorluklarını ve başarılarını paylaşabilir, başkalarından empati ve destek alabilirler.

Eğitim konaklamaları, terapötik müdahaleler ve mesleki destek gibi uygun destek hizmetlerine erişimin sağlanması, DEB bireylerin başarısı için çok önemlidir. Bu hizmetleri savunarak ve sunarak, çocuk ve yetişkinlerin semptomlarını yönetmek ve hedeflerine ulaşmak için gerekli becerileri ve stratejileri geliştirmelerine yardımcı olabiliriz.

Güçlü Yönleri ve Başarıları Kutlamak

DEB’li bireylerin güçlü yanlarını ve başarılarını tanımak ve kutlamak, benlik saygısı ve dayanıklılığı geliştirmek için çok önemlidir. Başarılarını kabul ederek, bireylerin olumlu bir benlik kavramı ve yeteneklerinde bir yeterlilik duygusu geliştirmelerine yardımcı olabiliriz.

Dikkat eksikliği bozukluğu nörobiyolojik temeli, sunumu ve yönetimine yönelik devam eden araştırmalar, bozukluğu anlamamızı ilerletmek ve etkilenen bireyler için sonuçları iyileştirmek için çok önemlidir. Araştırmaya yatırım yaparak, daha etkili müdahaleler geliştirebilir, potansiyel risk faktörlerini belirleyebilir ve ADD bağlamında genetik, çevre ve beyin gelişimi arasındaki karmaşık etkileşimi daha iyi anlayabiliriz.

Kavram yanılgılarının ele alınması ve DEB anlaşılmasının teşvik edilmesi, bozukluğu olan çocuklar ve yetişkinler için destekleyici ortamlar yaratmak için hayati önem taşımaktadır.

Eğitim, savunuculuk ve araştırma çabalarına katılarak, ADD konusunda daha fazla farkındalık ve kabulü teşvik etmek için birlikte çalışabilir ve sonuç olarak bu bozukluktan etkilenenlerin yaşamlarını iyileştirebiliriz. Açık diyalog, medya katılımı ve ADD’li bireylerin başarılarını kutlayarak, nöroçeşitliliği kucaklayan ve tüm üyelerinin başarısını destekleyen daha kapsayıcı ve empatik bir toplum yaratabiliriz.

Çocuklarda DEHB Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Tedavi edilmeyen DEHB sonuçları: Tüm çalışmalarda ve başarı testi sonuçlarında, tedavi edilmemiş DEHB olan gençlerin, sonuçların% 75’inde DEHB olmayan gençlerden anlamlı olarak daha düşük puanları vardı. Ayrıca akademik performans sonuçlarının% 79’u için daha düşüktü. DEHB tedavisi yardımcı olur mu? Başarı testi puanları için, tedavi, incelenen sonuçların yaklaşık% 80’inde tedavi ile anlamlı iyileşme ile ilişkilendirilmiştir; bu, tedavi edilmemiş DEHB için sadece% 25’lik bir iyileşme ile karşılaştırılır.

Akademik performans sonuçlarına göre, dikkat eksikliği tedavisi sağlanan öğrencilerin % 50’sinde ders ve sınav notlarında önemli bir iyileşme bulunmuştur.

Daha düşük olmakla birlikte, tedavi edilmemiş DEHB için karşılık gelen rakam sadece% 21 idi. Farklı tedavi türlerinin etkisi nedir? Her tedavi türü için, yani farmakolojik, farmakolojik olmayan veya birleşik iyileşme, başarı sonuçlarında performans sonuçlarına göre daha olasıdır.

Dikkat çekici bir şekilde, farmakolojik ve farmakolojik olmayan bir tedavi kombinasyonu alan gençlerin, başarı ve performans sonuçlarında iyileşme gösterme olasılıkları, tek başına tedavi gören veya hiç tedavi görmeyen gençlerden daha fazladır.

Özet ve çıkarımlar: dikkat eksikliği belirtileri nedir?

Bu araştırma sentezinin sonuçları, tedavi edilmeyen DEHB çocukların uzun vadeli akademik başarılarından ve akademik performanslarından ödün verme olasılığının yüksek olduğunun altını çizmektedir. Bu bir süredir bilinmekle birlikte, son 30 yılda bu konudaki ilgili çalışmaların birleştirilmesi, bu sonucun sağlamlığını vurgulamaktadır.

Daha cesaret verici olanı, hem farmakolojik hem de farmakolojik olmayan tedavilerin uzun dönem akademik sonuçlarda önemli kazanımlarla ilişkili olduğudur. Ancak bu, başarı testi sonuçları için performans sonuçlarına göre daha olasıdır. Başka bir deyişle, tedavi gören çocukların daha fazla ‘öğrenmesi’ muhtemel olsa da, bu durum okulda gerçekte nasıl performans gösterdiklerine daha az tutarlı bir şekilde yansıyacaktır.

Ayrıca, multimodal tedavi olarak da adlandırılan kombine tedavinin, izolasyonda kullanılan tedavilerden daha olumlu akademik sonuçlara yol açma olasılığı daha da dikkat çekicidir. Dikkat eksikliği belirtileri nedir? Bu, DEHB’li gençlerin çoğuna, tıbbi ve tıbbi olmayan yaklaşımları entegre eden tedavilerle daha iyi hizmet edileceğini göstermektedir.

Hangi dikkat testi ile analiz: yetişkinlerde dikkat eksikliği belirtileri

Öğrencinin dikkat düzeyinin yaşıtlarına göre ne durumda olduğu Continue Performance Dikkat Testi ile rakamsal olarak ölçülmektedir. Düzinelerce farklı çalışmayı entegre etme çabaları zorlayıcıdır ve sadece genel sonuçların sunulması gerekmektedir. Geniş tedavi yaklaşımları, yani farmakolojik ve farmakolojik olmayanlar arasında genel karşılaştırmalar yapmak bile, bu karşılaştırmanın yapıldığı nispeten az sayıda çalışma ile sınırlıydı. Araştırmacılar ayrıca DEHB’nin uzun vadeli akademik sonuçlar üzerindeki etkilerini DEHB’ye sıklıkla eşlik eden dikkat eksikliği belirtileri nedir incelemişlerdir.

Diğer koşullar, diğer davranışsal ve  duygusal bozukluklar, öğrencinin dikkat performansını olumsuz etkilemektedir.

Bu sınırlamalara rağmen, bu kapsamlı araştırma incelemesi, tedavinin DEHB olan gençler için, özellikle akademik başarı testi ölçümleri için akademik sonuçları iyileştirdiği sonucuna varmak için sağlam bir temel oluşturmaktadır. Ancak, uzun vadeli performansta önemli bir iyileşme sağlamak, yani özellikle önemli olan ‘gerçek dünya’ akademik çıktıları daha zordur.

Öğrencilerde dikkat testleri ile size yardımcı olmak için buradayız. Bizimle hemen iletişime geçerek, stres faktörlerini nasıl ortadan kaldıracağınız ve hayatı nasıl kolaylaştıracağınızı planlamaya başlayın.

👨‍⚕️ Uzman Klinik Psikolog Aydın Yüksel
EMDR Terapisti 🧠 Neurofeedback Terapisi

🏥 Brain Center ® İstanbul
🍀 Kişisel Gelişim Merkezi
Ritim İstanbul AVM, Maltepe – İstanbul 🌍

Dikkat Testi Randevusu 📞 0216 688 77 78 

istanbul psikolog merkezi
brain center istanbul terapi

Araştırmanın Tamamı ▶️ https://sharpbrains.com/blog/2020/02/10/study-finds-combined-pharma-non-pharma-treatment-most-beneficial-to-help-youth-with-adhd-address-long-term-academic-difficulties/

Uzman Klinik Psikolog Aydın Yüksel

Aydın Yüksel, 15 yıllık mesleki deneyimli uzman klinik psikolog olarak görev yapmaktadır. Ticaret Üniversitesi psikoloji bölümü sonrası, klinik psikoloji alanında dikkat eksikliği ve dehb çalışmaları bulunmaktadır. Köşe yazıları ve katıldığı televizyon programları ile toplumsal sağlığa destek olmak için çalışmaktadır. Intel Core Adaptif Öğrenme Projesinde Türkiye sorumlusu olarak görev almıştır. Hollanda Mind Media biyoteknoloji programı BioTrace neurofeedback uygulayıcı eğitimini tamamlamıştır. Klinik psikoloji ve nöropsikolog Aydın Yüksel uzmanlık alanları şunlardır: - Ergen terapisi ile sosyal ve akademik yaşam düzenlenmesi - Sınav Kaygısı ve panik bozukluğu - Anksiyete Bozukluğu - Obsesif Kompulsif Bozukluk OKB - Bilişsel Davranışçı Terapi - Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Dürtüsellik - Depresyonu Anlamak ve Baş Etmek - Ergenlik Dönemi Sorunları ve Çözüm Yöntemleri - Neurofeedback terapisi - EMDR terapisi - Nefes Terapisi ve Solunum Egzersizleri

İlgili Makaleler

2 Yorum

 1. Bir çocukta dikkat eksikliği olduğunu nasıl anlarız? 2 sınıfa giden 8 yaş dikkat eksikliği belirtileri nedir? Dikkat eksikliği olan çocuklar ne yapar?

  1. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB), çocuklarda sıkça görülen bir durumdur ve çeşitli belirtilerle kendini gösterir. 8 yaşındaki bir çocukta dikkat eksikliği belirtileri, genellikle okul performansında ve günlük aktivitelerde fark edilebilir. İşte 8 yaş dikkat eksikliği belirtileri:

   8 Yaşındaki Bir Çocukta Dikkat Eksikliği Belirtileri:
   Konsantrasyon Güçlüğü: Derslerde veya evde yapılan aktivitelerde dikkatini sürdürmekte zorlanma.
   Kolayca Dikkatinin Dağılması: Hızla dikkati dağılan ve kolayca başka şeylerle ilgilenmeye başlayan çocuklar.
   Bitirilmemiş İşler: Başlanan işleri (örneğin, ödevler veya oyunlar) sıklıkla tamamlamadan bırakma.
   Talimatları Takip Etmede Zorluk: Verilen talimatları takip etmekte zorlanma veya sıklıkla unutma.
   Unutkanlık ve Dağınıklık: Günlük eşyalarını sık sık kaybetme veya unutma.

   Dikkat Eksikliği Olan Çocukların Davranışları: 8 yaş dikkat eksikliği belirtileri
   Hiperaktivite: Durmadan hareket etme, yerinde oturamama.
   Dürtüsellik: Sıra beklemekte zorlanma, düşünmeden hareket etme.
   Sosyal Etkileşimde Sorunlar: Arkadaşlarıyla ilişkilerde zorluklar, oyun sırasında sıra bekleyememe veya kurallara uyma güçlüğü.
   DEHB teşhisi koymak için, çocuğun davranışlarının birçok farklı ortamda (okul, ev) ve uzun bir süre boyunca gözlemlenmesi gerekir. Eğer çocuğunuzda bu belirtileri fark ediyorsanız, bir pediatrik psikolog veya çocuk psikiyatristine danışmak önemlidir. Uzman bir değerlendirme, doğru teşhis ve tedavi planı için gereklidir. DEHB’nin yönetimi genellikle davranışsal stratejiler, eğitim ve bazen ilaç tedavisini içerir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Konuşmayı Görüntüle
Randevu İletişimi
Hangi konuda randevu istiyorsunuz?