Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Testi 2024

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Testi

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu testi nedir? Öğrencinin bulunduğu yaş grubuna göre girilen parametreler ile, 6 – 18 yaş öğrencilerde başarıyla uygulanmaktadır. Öğrencinin sahip olduğu bilgiyi, sınavda nasıl kullandığını ve yaş grubuna göre dikkat ve dürtü kontrolünde “Dikkat Düzeyi Kaç Hata Puanında?” olduğunu tespit etmektedir.

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), hem çocukları hem de yetişkinleri etkileyen nörogelişimsel bir bozukluktur. DEHB odaklanmayı, dürtüleri kontrol etmeyi ve organize olmayı zorlaştırabilen bir durumdur. DEHB’yi teşhis etmenin çeşitli yolları vardır, ancak en yaygın yöntemlerden biri dikkat testleri kullanmaktır. Bu yazıda, DEHB puanlarının nasıl ölçüldüğünü ve DEHB’yi teşhis etmek için kullanılan farklı dikkat testlerini inceleyeceğiz.

odaklanma sorunu neden olur
dikkat dağınıklığı nedenleri nedir

Dikkat Testi ölçümü şu 2 çok önemli veriyi sağlamaktadır:

  1. Öğrenci sınavda bir paragraf sorusuyla karşılaştığında, hepsini okumadan yanıt şıkların atlama eğilimi var mı, varsa yaş grubuna göre kaç hata puan sapmasında? 1 hata puanı, 5 hata puanı ya da 15 hata puanı?
  2. Bir matematik sorusunda doğru yanıt için 2 işlem yapılması gerekirken, ilk işlem sonucunu doğru diye hemen işaretleme eğilimi var mı? Varsa, yaş grubuna göre kaç hata puan sapmasında? 1 hata puanı, 5 hata puanı ya da 15 hata puanı??

 Öğrenci için Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Testi

DEHB, semptomların ve bireyin davranışının bir kombinasyonuna dayanarak teşhis edilir. Bununla birlikte, doktorlar ve klinisyenler, DEHB’nin varlığını ve ciddiyetini belirlemeye yardımcı olmak için dikkat testleri kullanır. Bu testler, standartlaştırılmış bir taban çizgisiyle karşılaştırılabilecek nesnel dikkat, dürtüsellik ve hiperaktivite ölçümleri sağlar.

DEHB düzeyini ölçmenin en yaygın yöntemlerinden biri Conners derecelendirme ölçeğidir.

En sık kullanılan DEHB derecelendirme ölçekleri arasında Conners Kapsamlı Davranış Derecelendirme Ölçeği (CBRS) ve DEHB Derecelendirme Ölçeği bulunur. Bu derecelendirme ölçekleri, ev, okul veya sosyal durumlar gibi farklı alanlarda semptomları, davranışları ve işlevsel bozulmayı değerlendirir. Bu derecelendirme ölçeklerinden elde edilen puanlar, klinisyenlerin DEHB’nin varlığını ve şiddetini belirlemesine yardımcı olur.

dehb ve dikkat eksikliği belirtileri nedir?

Beyin Dalga Ölçümü ve Dikkat Testi

Öğrencinin dikkat düzeyi ve muhakeme-analiz düzeylerini Objektif şekilde tespit edilmektedir. 2013 yılında USA FDA tarafından verilen onay ile, 6-17 yaş öğrencilerde konsantrasyon ve analiz-muhakeme düzeylerinin tespiti sağlanmaktadır.  ( Kaynak https://www.medscape.com/viewarticle/807869 )

Konsantrasyon ve dikkat düzeyinin doğru belirlenmesi, öğrencinin ders ve sınav dikkati ve akademik okul başarısı adına çok değerlidir. Doğru konsantrasyon ile öğrenci çok daha yüksek sınav başarısı elde edecektir.

Beta Beyin Dalgaları nedir?

Beynin 12.5 – 30 Hz arasındaki elektrik dalgasıdır. Uyanıklık, bilinç açıklığı, muhakeme ve düşünme ile ortaya çıkar. Tam dikkatimizi verirken, açık zihinle odaklanma ve sorun çözme becerisini yönetir.

Alfa Beyin Dalgaları nedir?

Beynin 7.5-14Hz arasındaki derin gevşeme dalga boyudur. Gözünüz kapalıyken, hafif bir meditasyon durumundayken yayılır. Bu dalga boyu hayalgücünü artıran, hafıza, öğrenme ve yoğunlaşmayı kolaylaştıran bir dalga boyudur.

Teta Beyin Dalgaları nedir?

Beynin 4-7.5Hz arasındaki elektrik dalgasıdır. Derin meditasyon, uyku ile uyanıklık arasındaki zihin halini ifade eder. Bilinç dışı hayal dünyasına götürür ve zihinsel dağınıklık ile Dikkat Eksikliği DEHB gözlenir.

Delta Beyin Dalgaları nedir?

Beynin 0.5-4Hz arasındaki elektrik dalgasıdır. Derin, rüyasız bir uykuda beynimizin yaydığı dalga boyudur. Beyin hasarı ve öğrenme güçlüğü sırasında artar. Kişiyi uyku ve hayal dünyasında zihnini gezindirir.

dikkat testi randevusu
odaklanma sorunu nasıl geçer

Bilgisayarlı dikkat testi verileri nedir?

Dikkat Testleri ve Dürtü Testi ölçümleri ile öğrencide şu verileri objektif olarak analizi sağlanıyor:

  • Öğrencinin yaş grubuna göre, dikkatini ilk odaklama becerisi hangi düzeyde?
  • Öğrenci yaş grubuna göre, dikkatini sürdürme konusunda hangi düzeyde?
  • Öğrenci analiz, muhakame, durum değerlendirme konularında yaş grubuna göre hangi düzeyde?
  • Öğrencinin derin konsantrasyonu yöneten beyin dalga fonksiyonu yaş grubuna göre hangi düzeyde?
  • Öğrencide dikkat ve dürtü yönetimi konusunda bir sıkıntı gerçekten var mı, yok mu?
dikkat eksikliği testleri
Continue Performance Test nedir

DEHB düzeyini tespit etmek için Dikkat Testleri

Değerlendirme ölçeklerine ek olarak, DEHB’yi ölçmek için çeşitli dikkat testleri mevcuttur. Aşağıdakiler en sık kullanılan testlerden bazılarını inceliyoruz.

Sürekli Performans Testi (CPT) Nedir?

Sürekli Performans Testi (CPT), sürekli dikkati ve engelleyici kontrolü değerlendiren, yaygın olarak kullanılan bilgisayar tabanlı bir testtir. Test, bir kişinin belirli bir göreve ne kadar iyi odaklanabildiğini ve ilgisiz uyaranları görmezden gelirken hedef uyaranlara uygun şekilde yanıt verebildiğini ölçer. Test sırasında, katılımcılara bir dizi uyaran sunulur ve hedef uyaranı gördüklerinde mümkün olduğunca çabuk tepki vermeleri gerekir.

CPT’nin yüksek duyarlılığı ve özgüllüğü vardır, bu da onu DEHB’yi teşhis etmek için güvenilir bir araç haline getirir. Test aynı zamanda, bir kişinin dikkat kapasitesi hakkında ek bilgi sağlayan tepki süresi, hatalar ve değişkenlik gibi bilişsel işlevin diğer yönlerini de ölçebilir.

dikkat dağınıklığı testleri
Dikkat Eksikliği Testi

Dikkat Değişkenleri Testi (TOVA) nedir?

Dikkat Değişkenleri Testi (TOVA), dikkati ve engelleyici kontrolü ölçen başka bir bilgisayar tabanlı testtir. TOVA, CPT’ye benzer, ancak daha karmaşık uyaranlar kullanır ve daha geniş bir dikkat işlevleri yelpazesini ölçer.

TOVA’nın yüksek duyarlılığa ve özgüllüğe sahip olduğu gösterildi, bu da onu DEHB’nin teşhisi için yararlı bir araç haline getiriyor. Test ayrıca, ağırlıklı olarak dikkatsiz, hiperaktif-dürtüsel veya birleşik gibi DEHB’nin alt tiplerini de tanımlayabilir.

Entegre Görsel ve İşitsel Sürekli Performans Testi (IVA)

Entegre Görsel ve İşitsel Sürekli Performans Testi (IVA), dikkat, dürtüsellik ve işitsel işlemeyi ölçen bilgisayar tabanlı bir testtir. Test, katılımcıların hem görsel hem de işitsel uyaranlara yanıt vermelerini gerektirir ve uygunsuz yanıtları engelleme yeteneklerini ölçer.

IVA orta derecede duyarlılığa ve özgüllüğe sahiptir, ancak öğrenme güçlükleri veya işitsel işlemleme bozuklukları gibi eşlik eden bozuklukların varlığını belirlemede yararlıdır.

DEHB, teşhis edilmesi zor olabilen karmaşık bir durumdur. CPT, TOVA ve IVA gibi dikkat testleri, klinisyenlere DEHB’nin varlığını ve ciddiyetini belirlemek için kullanılabilecek nesnel dikkat, dürtüsellik ve hiperaktivite ölçümleri sağlar. CPT ve TOVA en sık kullanılan dikkat testleri olup, yüksek duyarlılık ve özgüllüğe sahiptir. IVA, daha az hassas ve spesifik olmasına rağmen, komorbid bozuklukların varlığını belirlemede yararlıdır. Klinisyenler, DEHB puanlarının hangi düzeyde olduğunu ölçümlerle anlayarak, doğru teşhis ve uygun tedaviyi sağlayabilir.

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Testi
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Testi

Ders Başarısı için: Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Testi

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu sorunu yaşayan öğrenci, kendi sahip olduğu potansiyeli yansıtmakta güçlük çeker. Piyano dersleri, bisiklete binmeyi öğrenmek ya da yüzmeyi öğrenmek gibi düşünebilirsiniz.  Zamanla, tekrar ve pratik yaparak, o beceriler nasıl da gelişiyor, değil mi? Hatta bir süre sonrasında, bisiklete binmek ya da su üzerinde kalabilmek, otomatik bir eyleme dönüşüyor. Benzer şekilde, neurofeedback ile dikkat egzersizleri uygulayan öğrencilerin beyinleri, nasıl daha etkili odaklanacaklarını öğreniyorlar. American Academy of Pediatrics yayınlanan araştırmada, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda neurofeedback egzersizleri etkili bulunmuştur. Odaklanma sorunu olan öğrencilerde sıklıkla gözlenen 4 belirti şunlardır:

1- Daha iyisini ve daha fazlasını yapabilecek kapasitede olmasına rağmen, bir türlü kendisini derslere ve ödevlerine veremez.

2- Ders takibi, derslere katılım ve ödev yapma düzeninde sorunlar yaşanır.

3- Öğrenci canı istediğinde, canının istediği şeyi, canının istediği süre boyunca yapabilmesi, bu beyin ön bölgesi fonksiyonlarının işlevi değildir. Bu bahsi geçen durum, can istemesi ile alakalıdır. Dikkat Testi ile tespit edilen, canı istemese de yapmakla yükümlü olduğu beyin bölgesi nasıl çalışıyor? Yani öğrencinin yaşadığı sorun bir disiplin sorunu mu, yoksa gerçekten dikkat eksikliği dağınıklığı mı söz konusu?

4- Tüm bu veriler, anne-babadan alınan bilgilerle ve öğrenciyle yapılan görüşme sonuçları ile birlikte değerlendirilir. Böylece evladınızın kendi yaş grubuna göre dikkat ve dürtü yönetimi konusunda bir hata puan sapması olup olmadığı, eğer bir sıkıntı varsa bunun hangi düzeyde olduğu analizlerle objektif şekilde tespit edilir.

Çocuğunuzun dikkat düzeyini objektif bilgisayarlı dikkat testi ile analiz konusunda size yardımcı olmak için buradayız. Bizimle hemen iletişime geçerek, stres faktörlerini nasıl ortadan kaldıracağınız ve hayatı nasıl kolaylaştıracağınızı planlamaya başlayın.

🏥 Brain Center ® İstanbul
🍀 Kişisel Gelişim Merkezi
Ritim İstanbul AVM, Maltepe – İstanbul 🌍

Dikkat Testi Randevusu  📞 0216 688 77 78 

bireysel danışmanlık meditasyon
Brain Center Kişisel Gelişim Merkezi

 

Başa dön tuşu
Konuşmayı Görüntüle
Randevu İletişimi
Hangi konuda randevu istiyorsunuz?