Mutlu Yaşam

Dikkat Eksikliği Tedavisi: en sık 3 dehb belirtisi

Dikkat eksikliği gidermek için ne yapmalı? Dikkat eksikliği ilaçsız tedavi edilebilir mi?

Odaklanma sorunu ve dikkat eksikliği tedavisi seçeneklerini keşfetmek

İçindekiler

Dikkat Eksikliği tedavisi, öğrencilerde doğru ve kişiye özgü düzenlenmesi gereken bir durumdur. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB), akademik, sosyal ve mesleki ortamlar gibi çeşitli alanlarda günlük işleyişi bozar. Kalıcı dikkatsizlik, hiperaktivite ve dürtüsellik semptomlarıyla karakterize nörogelişimsel bir bozukluktur. DEHB’nin yönetimi karmaşıktır ve genellikle bireyin özel ihtiyaçlarına ve semptomatolojisine göre uyarlanmış çok modlu bir yaklaşım gerektirir.

Bu bölüm, her bir tedavi yöntemiyle ilişkili yararları ve riskleri tartışırken ve her hasta için en uygun yaklaşımı belirleme konusunda rehberlik sunacağız. İlaç tedavisi, terapi, nörogeribildirim ve alternatif yaklaşımlar dahil olmak üzere DEHB için mevcut tedavi seçeneklerini keşfedecektir.

Medikal dikkat eksikliği tedavisi

Farmakolojik müdahale, DEHB tedavisinin temel taşıdır ve çoğu hasta için ilk seçenek uyarıcı ilaçlardır. DEHB’yi tedavi etmek için iki ana uyarıcı ilaç sınıfı kullanılır: metilfenidat bazlı ilaçlar (örn. Ritalin, Concerta) ve amfetamin bazlı ilaçlar (örn. Adderall, Vyvanse). Bu ilaçlar beyindeki dopamin ve norepinefrin gibi nörotransmitterlerin mevcudiyetini artırarak dikkat, odaklanma ve dürtü kontrolünde gelişmelere yol açar.

Yararları: Uyarıcı ilaçların, temel DEHB semptomlarını azaltmada oldukça etkili olduğu, hastaların yaklaşık %70-80’inde önemli bir klinik yanıt verildiği gösterilmiştir. Bu ilaçlar, DEHB’si olan çocuklarda ve yetişkinlerde akademik performansı, sosyal işlevselliği ve benlik saygısını artırabilir.

Riskler: Uyarıcı ilaçların potansiyel yan etkileri arasında iştah azalması, uyku bozuklukları, kalp atış hızı ve kan basıncında artış olabilir. Nadir durumlarda kaygı, sinirlilik veya duygudurum değişiklikleri gibi psikiyatrik belirtiler yer alır. Ayrıca, uyarıcı ilaçlar kötüye kullanma ve saptırma potansiyeline sahiptir, bu da dikkatli izleme ve düzenlemeyi gerektirir.

Uyarıcı ilaçlara yeterince yanıt vermeyen veya kontrendikasyonları olan hastalar için atomoksetin (Strattera), guanfasin (Intuniv) ve klonidin (Kapvay) gibi uyarıcı olmayan ilaçlar alternatif seçenekler olarak düşünülebilir.

Psikoterapi ile dikkat eksikliği tedavisi

Psikoeğitim, davranışçı terapi ve bilişsel-davranışçı terapi (BDT) dahil olmak üzere psikososyal müdahaleler, DEHB yönetiminde farmakoterapiye değerli yardımcılar olabilir. Psikoeğitim, hastalara ve ailelerine DEHB ve tedavileri hakkında bilgi vermeyi, gerçekçi beklentiler ve etkili başa çıkma stratejileri geliştirmelerine yardımcı olmayı içerir.

Davranışçı terapi, özellikle çocuklarda, organizasyon, zaman yönetimi ve kendini izleme gibi becerileri öğretmeye odaklanır. Genellikle davranış yönetimi teknikleri konusunda ebeveyn eğitimini içerir. DEHB’si olan ergenlerde ve yetişkinlerde daha yaygın olarak kullanılan BDT, DEHB semptomlarıyla ilişkili uyumsuz düşünce kalıplarını ve davranışları hedefleyerek, uyumlu başa çıkma becerilerini ve problem çözme stratejilerini teşvik eder.

Yararları: Psikososyal müdahaleler, DEHB tedavisinin genel etkililiğini artırabilir, işlevsel sonuçları iyileştirebilir ve anksiyete ve depresyon gibi komorbid durumların etkisini azaltabilir.

Riskler: Psikososyal müdahalelerin ana sınırlaması, terapistin uzmanlığı, hasta motivasyonu ve tedaviye uyum gibi faktörlere bağlı olarak tedavi etkinliğinde değişkenlik potansiyelidir.

Neurofeedback terapisi dikkat eksikliği tedavisi

Neurofeedback, beyin fonksiyonunun kendi kendini düzenlemesini öğretmek için beyin aktivitesinin gerçek zamanlı görüntülerini kullanan bir biofeedback biçimidir. DEHB’si olan hastalar, dikkat ve odaklanma ile ilişkili belirli beyin dalgası modellerinin düzenlenmesini geliştirmek için eğitilebilir.

Yararları: Bazı araştırmalar, neurofeedback’in DEHB semptomlarında ve bilişsel işlevlerde iyileşmelere yol açabileceğini öne sürdü. İlaçtan kaçınmayı tercih eden veya farmakoterapiden yan etkiler yaşayan hastalar için özellikle çekici olabilecek invazif olmayan ve farmakolojik olmayan bir tedavi seçeneğidir.

Riskler: Neurofeedback’in DEHB tedavisindeki etkinliği, çalışmalar arasında tutarsız bulgularla birlikte bir tartışma konusu olmaya devam ediyor. Dahası, neurofeedback zaman alıcı ve pahalı olabilir ve bazı hastalar için erişilebilirliğini ve fizibilitesini potansiyel olarak sınırlayabilir. DEHB tedavisinde standartlaştırılmış protokoller oluşturmak ve neurofeedback’in uzun vadeli faydaları için araştırmalar yayınlanmaktadır.

Alternatif yaklaşımlar ile dikkat eksikliği tedavisi

Diyet yöntemleri, farkındalık temelli uygulamalar ve egzersiz gibi DEHB yönetimi için keşfedilmiş çeşitli alternatif tedavi yaklaşımları vardır. Bazı kişiler bu yaklaşımlarla DEHB belirtilerinde öznel iyileşmeler bildirebilse de, bunların etkililiğini destekleyen bilimsel kanıtlar sınırlı veya tutarsızdır.

Eliminasyon diyetleri ve omega-3 yağ asitleri veya mikro besinlerle takviye dahil olmak üzere diyet müdahaleleri, potansiyel DEHB tedavileri olarak araştırılmıştır. Bununla birlikte, mevcut kanıtlar bu yaklaşımları birincil tedavi seçenekleri olarak önermek için yetersizdir.

Farkındalık meditasyonu ve yoga gibi farkındalık temelli uygulamalar, stres azaltma ve duygusal düzenleme açısından faydalar sunabilir ve bu, özellikle DEHB’si olan ve anksiyete veya duygudurum semptomlarını birlikte yaşayan bireyler için yararlı olabilir.

Egzersizin bilişsel işlevsellik ve genel refah üzerinde olumlu bir etkisi olduğu gösterilmiştir ve DEHB’si olan bireyler için ek faydalar sağlayabilir. Düzenli fiziksel aktivite ruh halini iyileştirebilir, stresi azaltabilir ve odaklanma ve dikkati geliştirebilir.

Yararları: DEHB tedavisine yönelik alternatif yaklaşımlar, özellikle kapsamlı bir tedavi planına entegre edildiğinde, DEHB’si olan bireyler için ek destek sunabilir ve genel iyilik halini iyileştirebilir.

Riskler: Alternatif tedavilerle ilgili temel endişe, hastaların kanıta dayalı müdahaleler pahasına bu yaklaşımlara güvenme potansiyelidir. Bu da DEHB semptomlarının yetersiz yönetimine yol açar. Sağlık hizmeti sağlayıcılarının alternatif tedavilerin etkinliği ve sınırlamaları hakkında doğru bilgi sağlaması ve hastalara DEHB yönetimi hakkında bilinçli kararlar almalarında rehberlik etmesi çok önemlidir.

Ortak çözümler ile seçilecek yöntemin belirlenmesi

DEHB’nin optimal yönetimi, her çocuğun benzersiz ihtiyaçlarını ve tercihlerini dikkate alan kapsamlı, bireyselleştirilmiş bir yaklaşım gerektirir. En iyi sonuçları elde etmek için ilaç tedavisi, terapi ve bazı durumlarda neurofeedback veya alternatif yaklaşımlar dahil olmak üzere farmakolojik ve farmakolojik olmayan müdahalelerin bir kombinasyonu gerekli olabilir.

Her bir yaklaşımla ilişkili yararlar ve riskler değerlendirilir. Ailelerin DEHB tedavi planları hakkında bilinçli kararlar almalarına yardımcı olmada çok önemli bir rol oynamaktadır. DEHB tedavilerinin sürekli etkinliğini ve güvenliğini sağlamak için çocuklar, aileleri ve sağlık uzmanları arasında sürekli izleme ve işbirliği esastır.

dikkat eksikliği tedavisi
Güncel DEHB tedavisi seçenekleri

Evde Uygulanacak Etkili Yöntemler ile dikkat eksikliği tedavisi

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), akademik, sosyal ve mesleki ortamlar gibi çeşitli alanlarda günlük işleyişi etkileyen dikkatsizlik, hiperaktivite ve dürtüsellik belirtileri ile karakterize nörogelişimsel bir bozukluktur. İlaç ve terapi gibi profesyonel müdahaleler DEHB tedavisinin temel bileşenleri olsa da, destekleyici bir ev ortamı DEHB semptomlarının yönetimine önemli ölçüde katkıda bulunabilir.

Bu bölüm, yaşam tarzı değişiklikleri, davranış stratejileri, iletişim teknikleri ve DEHB’li bireyler için destekleyici bir ortamın oluşturulması dahil olmak üzere dikkat eksikliğini yönetmek için evde atılabilecek pratik adımları keşfedecektir.

Yaşam Tarzı Değişiklikleri Neler yapılmalıdır?

Sağlıklı bir yaşam tarzı, DEHB’li bireylerin genel refahı ve işleyişi üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Birkaç temel bileşen dikkate alınmalıdır:

A. Beslenme değişiklikleri: Meyveler, sebzeler, yağsız proteinler ve kepekli tahıllar açısından zengin dengeli bir diyet, beyin sağlığını ve genel işleyişini destekleyebilir. DEHB için özel diyet müdahalelerini destekleyen sınırlı kanıt olsa da, dengeli bir diyetin sürdürülmesi genel refaha katkıda bulunabilir.

B. Uyku düzenlemesi: Kötü uyku, DEHB semptomlarını şiddetlendirebilir. Düzenli bir yatma zamanı ve uyanma zamanı da dahil olmak üzere tutarlı bir uyku rutini oluşturmak, uyku kalitesini artırabilir ve gündüz işleyişini destekleyebilir.

C. Egzersiz programı: Düzenli fiziksel aktivitenin bilişsel işleyişi geliştirdiği, stresi azalttığı ve ruh halini iyileştirdiği gösterilmiştir ki bu özellikle DEHB olan bireyler için faydalı olabilir. Yürüme, yüzme veya takım sporları gibi günlük egzersiz yapmak, DEHB semptomlarının yönetimine katkıda bulunabilir.

Davranış Stratejileri ile dikkat eksikliği tedavisi

Evde davranışsal stratejiler uygulamak, DEHB’li bireylerin semptomlarını yönetmek için organizasyon, zaman yönetimi ve kendi kendini izleme gibi temel becerileri geliştirmelerine yardımcı olabilir. Bazı pratik stratejiler şunları içerir:

A. Yeni Yaşam Rutinleri oluşturmak: Yemek saatleri, ev ödevi ve boş zaman aktiviteleri gibi aktiviteler için günlük rutinler oluşturmak ve sürdürmek, zaman yönetimini ve organizasyonu destekleyerek yapı ve öngörülebilirlik sağlayabilir.

B. Görevleri daha küçük adımlara bölmek: Karmaşık görevler, DEHB’si olan kişiler için bunaltıcı olabilir. Görevleri daha küçük, yönetilebilir adımlara bölmek, göreve daha etkili bir şekilde yaklaşmalarına ve bir başarı duygusu yaşamalarına yardımcı olabilir.

C. Görsel yardımcıları kullanmak: Takvimler, yapılacaklar listeleri ve çizelgeler gibi görsel hatırlatıcılar, DEHB’si olan bireylerin organize olmalarına ve hedeflerine odaklanmalarına yardımcı olabilir.

D. Zaman yönetimi becerilerini teşvik etmek: DEHB’si olan bireylere zamanlayıcı kullanmayı ve görevleri önceliklendirmeyi öğretmek, zamanlarını daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olabilir.

İletişim Teknikleri ile dikkat eksikliği tedavisi

DEHB’li bireyleri desteklemek ve ihtiyaçlarını karşılamak için etkili iletişim şarttır. Bazı iletişim teknikleri şunları içerir:

A. Aktif dinleme nedir? DEHB’si olan bireylerle iletişim kurarken gerçek ilgi ve dikkat göstermek, onların anlaşıldığını ve değer verildiğini hissetmelerine yardımcı olabilir.

B. Övgü ve teşvik sunmak: Başarılar ve çaba için olumlu pekiştirme sağlamak, benlik saygısını ve motivasyonu artırabilir.

C. Açık ve özlü bir dil kullanmak: Talimatları basitleştirmek ve bunları daha küçük adımlara bölmek, DEHB’si olan bireylerin bilgiyi daha etkili bir şekilde işlemesine ve tutmasına yardımcı olabilir.

D. Açık iletişim kurmak: DEHB’si olan bireyleri düşüncelerini ve duygularını ifade etmeye teşvik etmek, güven oluşturmaya ve destekleyici bir ortam geliştirmeye yardımcı olabilir.

Destekleyici Bir Ortam Oluşturarak dikkat eksikliği tedavisi

DEHB’si olan bireyler için destekleyici bir ev ortamı, genel refahlarına ve semptomlarını yönetmedeki başarılarına katkıda bulunabileceği için çok önemlidir. Destekleyici bir ortamın temel unsurları şunları içerir:

A. Fiziksel organizasyon: Düzenli, dağınıklıktan uzak bir alan yaratmak, dikkat dağıtıcı unsurları en aza indirmeye ve odaklanmayı desteklemeye yardımcı olabilir.

B. Belirlenmiş çalışma alanları: Ev ödevi veya dinlenme gibi belirli etkinlikler için belirlenmiş alanlar oluşturmak yapıyı ve rutini destekleyebilir.

C. Duygusal destek: Duygusal destek ve anlayış sağlamak ve DEHB’si olan bireylerin karşılaştıkları zorlukları kabul etmek, semptomlarını yönetme çabalarında onaylanmış ve desteklenmiş hissetmelerine yardımcı olabilir.

D. Profesyonellerle işbirliği: Sağlık hizmeti sağlayıcıları, terapistler ve eğitimciler ile açık iletişim ve işbirliğini sürdürmek, tüm ortamlarda DEHB yönetimine tutarlı bir yaklaşım sağlamaya yardımcı olabilir ve ev tabanlı stratejilerin uygulanmasını kolaylaştırabilir.

Aile Üyelerini Sürece dahil ederek dikkat eksikliği tedavisi

Tedaviye tutarlı ve kapsamlı bir yaklaşım sağlamak için aile üyelerinin DEHB semptomlarının yönetimine dahil edilmesi esastır. Aile üyeleri, destekleyici bir ortamın oluşmasına şu yollarla katkıda bulunabilir:

A. DEHB hakkında kendilerini eğitmek: DEHB ve tedavileri hakkında kapsamlı bir anlayış kazanmak, aile üyelerinin DEHB olan bireye bilgilendirilmiş destek ve rehberlik sağlamasını sağlayabilir.

B. Terapiye katılma: Aile terapisi veya ebeveyn eğitimi seansları, aile üyelerini DEHB’li bireyi etkili bir şekilde desteklemek için gerekli beceri ve stratejilerle donatabilir.

C. Açık iletişimi teşvik etmek: Aile içinde açık ve yargılayıcı olmayan iletişimi teşvik etmek, DEHB’si olan bireylerin zorluklarını tartışmaları ve destek aramaları için güvenli bir alan yaratılmasına yardımcı olabilir.

D. Kendi kendini savunmayı desteklemek: DEHB’li bireyleri ihtiyaçlarını ve tercihlerini savunmaları için güçlendirmek, onların özgüven ve özerklik geliştirmelerine yardımcı olabilir.

Evde uygulanan yaşam değişiklikleri ile dikkat tedavisi adımları

Dikkat eksikliği için etkili evde tedavi, yaşam tarzı değişiklikleri, davranış stratejileri, iletişim teknikleri ve destekleyici bir ortamın oluşturulmasının bir kombinasyonunu içerir. Bu stratejileri uygulayarak ve aile üyelerini DEHB semptomlarının yönetimine dahil edilir. DEHB’si olan bireyler akademik, sosyal ve mesleki ortamlar gibi çeşitli alanlarda daha iyi bir refah ve işlevsellik deneyimleyebilirler.

Tüm ortamlarda DEHB tedavisine tutarlı ve kapsamlı bir yaklaşım sağlamak için sağlık hizmeti sağlayıcıları, terapistler ve eğitimciler ile sürekli işbirliğini ve iletişimi sürdürmek çok önemlidir. Profesyonel müdahalelerin ve ev tabanlı stratejilerin entegrasyonu sağlanır. DEHB’li bireyler semptomlarını yönetmede ve yaşam kalitelerini artırmada en iyi sonuçları elde edebilirler.

🧮 dikkat testi randevusu  💯

Anne ve Baba Neler Yapmalıdır: Dikkat Eksikliği Tedavisi 

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), bir çocuğun akademik, sosyal ve duygusal işleyişini etkiler. Dikkatsizlik, hiperaktivite ve dürtüsellik ile karakterize edilen nörogelişimsel bir bozukluktur. Bir ebeveyn olarak, DEHB’li çocuğunuza başarılı olmasına ve zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olmak için destek ve rehberlik sağlamak önemlidir. Bu bölüm, ebeveynler için öğretmenlerle iletişim, yapılandırılmış ve destekleyici bir ev ortamı yaratmayı inceleyeceğiz. DEHB’yi yönetmeye yardımcı olmak için ebeveynlerin kullanabileceği kaynakları keşfetme dahil olmak üzere dikkat eksikliği olan çocuklarını desteklemek için etkili stratejileri tartışacaktır.

Öğretmenlerle İletişim ile Dikkat Eksikliği Tedavisi adımları

Çocuğunuzun öğretmenleri ile işbirliğine dayalı bir ilişki kurmak, ev ve okul ortamlarında DEHB yönetiminde tutarlılık sağlamak için çok önemlidir. Öğretmenlerle etkili iletişim için bazı ipuçları şunları içerir:

A. Bilgi paylaşımı: Öğretmenlere çocuğunuzun DEHB teşhisi, tedavi planı ve gereken düzenleme veya değişiklikler hakkında bilgi vermek, çocuğunuzun ihtiyaçlarını daha iyi anlamalarına ve öğretim yaklaşımlarını buna göre uyarlamalarına yardımcı olabilir.

B. Düzenli check-in’ler: Çocuğunuzun öğretmenleriyle ilerlemeyi, zorlukları ve çocuğunuzun öğrenme planındaki gerekli değişiklikleri tartışmak için düzenli toplantılar veya check-in’ler planlayın.

C. Teşvik edici geri bildirim: Çocuğunuzun akademik performansı, sosyal etkileşimleri ve davranışları hakkında öğretmenlerden geri bildirim isteyerek çocuğunuzun okuldaki işleyişi hakkında fikir edinin ve iyileştirilmesi gereken alanları belirleyin.

D. Çözümler üzerinde işbirliği yapma: Zorlukları ele almak ve çocuğunuzun sınıftaki başarısını desteklemek için stratejiler geliştirmek üzere öğretmenlerle birlikte çalışın.

Yapılandırılmış ve Destekleyici Bir Ev Ortamı ile Dikkat Eksikliği Tedavisi

Yapılandırılmış ve destekleyici bir ev ortamı, DEHB’si olan çocukların semptomlarını yönetebilmeleri ve gerekli becerileri geliştirebilmeleri için gereklidir. Destekleyici bir ev ortamının temel unsurları şunları içerir:

A. Rutinler oluşturma: Yemek saatleri, ev ödevi ve boş zaman etkinlikleri gibi etkinlikler için tutarlı günlük rutinler, çocuğunuz için yapı ve öngörülebilirlik sağlayarak zaman yönetimini ve organizasyonu destekler.

B. Net beklentiler sunmak: Davranış ve sorumluluklar için net beklentiler ve sınırlar belirlemek, çocuğunuzun kendilerinden ne beklendiğini anlamasına ve hesap verebilirliği geliştirmesine yardımcı olabilir.

C. Çalışma alanlarını belirleme: Yapıyı ve rutini desteklemek için ev ödevi veya dinlenme gibi belirli etkinlikler için belirlenmiş alanlar oluşturun.

D. Övgü ve teşvik sunmak: Çocuğunuzun çabalarını ve başarılarını takdir edin, benlik saygısını ve motivasyonu artırmak için olumlu pekiştirme sağlayın.

Ebeveynler için Dikkat Eksikliği Tedavisi Kaynakları

Ebeveynlerin dikkat eksikliğini yönetmelerine ve çocuklarının başarısını desteklemelerine yardımcı olacak çeşitli kaynaklar mevcuttur. Bu kaynaklardan bazıları şunlardır:

A. Ebeveyn eğitim programları: Ebeveyn eğitim programları, ebeveynlerin çocuklarını daha etkili bir şekilde desteklemelerine yardımcı olmak için DEHB hakkında eğitim sağlar ve davranış yönetimi tekniklerini öğretir. Bu programlar yerel akıl sağlığı klinikleri, okullar veya toplum merkezleri tarafından sunulabilir.

B. Destek grupları: Yerel veya çevrimiçi destek grupları, deneyimlerin, tavsiyelerin ve kaynakların paylaşılacağı bir platform sağlayarak DEHB’li çocukların ebeveynleri arasında bağlantı kurabilir.

C. Eğitim kaynakları: Kitaplar, web siteleri ve çevrimiçi seminerler, ebeveynlerin çocuklarını desteklemeleri için DEHB ve stratejiler hakkında değerli bilgiler sunabilir.

D. Profesyonel destek: Sağlık hizmeti sağlayıcıları, terapistler ve eğitimcilerle işbirliği yapmak, ebeveynlere DEHB semptomlarını yönetmeye ve çocuklarının başarısını desteklemeye yardımcı olacak rehberlik ve kaynaklar sağlayabilir.

Ebeveyn stratejileri ve dikkat eksikliği için uygulanacaklar

Dikkat eksikliği olan çocuğunuzu desteklemek, öğretmenlerle etkili iletişim kurmayı, yapılandırılmış ve destekleyici bir ev ortamı yaratmayı ve ebeveynler için mevcut olan kaynakları kullanmayı içerir. Ebeveynler bu stratejileri uygulayarak, DEHB’li çocuklarının akademik, sosyal ve duygusal işlevsellik gibi çeşitli alanlarda zorlukların üstesinden gelmesine ve başarıya ulaşmasına yardımcı olabilir.

DEHB’li çocukların profesyonelleri, eğitimcileri ve diğer ebeveynleriyle işbirliği, çocuğunuza sağlanan desteği daha da artırabilir. DEHB yönetimine kapsamlı bir yaklaşım sağlayabilir. Ebeveynler, profesyonel müdahaleleri, ev tabanlı stratejileri ve topluluk kaynaklarını entegre ederek, dikkat eksikliği olan çocuklarını etkili bir şekilde destekleyebilir ve büyümelerini ve gelişmelerini teşvik edebilir.

çoçuklarda dikkat dağınıklığı için ne yapılmalı
dikkat dağınıklığı için ne yapılmalı

Okulda Öğretmenlerin Dikkat Eksikliği Olan Öğrencileri Destekleme Stratejileri

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), dikkat eksikliği, hiperaktivite ve dürtüsellik ile karakterize edilen ve öğrenciler için akademik, sosyal ve davranışsal alanlarda zorluklar oluşturabilen nörogelişimsel bir bozukluktur. Öğretmenler, DEHB’li öğrencileri desteklemekte ve sınıfta başarılı olmalarına yardımcı olmakta kritik bir rol oynamaktadır.

Bu bölüm, öğretmenlerin dikkat eksikliği olan öğrencileri desteklemek için davranış yönetimi teknikleri, ebeveynlerle iletişim stratejileri ve sınıf düzenlemeleri dahil olmak üzere pratik stratejilerini tartışacaktır.

Davranış Yönetimi Teknikleri ile dikkat eksikliği tedavisi

Etkili davranış yönetimi tekniklerini uygulamak, DEHB’li öğrencilerin öz düzenleme becerilerini geliştirmelerine ve olumlu bir sınıf ortamını teşvik etmelerine yardımcı olabilir. Bazı pratik stratejiler şunları içerir:

A. Net beklentiler oluşturmak: DEHB’si olan öğrencilerin kendilerinden ne beklendiğini anlamalarını sağlayarak, davranış ve sorumluluklar için açık ve öz beklentileri iletin.

B. Olumlu pekiştirme sağlama: İstenen davranışları pekiştirerek ve benlik saygısı oluşturarak uygun davranış ve başarılar için övgü ve takdir sunun.

C. Bir davranış planının uygulanması: DEHB’li öğrencinin bireysel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış, belirli hedefler, ödüller ve sonuçlar içeren yapılandırılmış bir davranış planı geliştirin.

D. Tutarlı ve anında geri bildirim sunma: DEHB’si olan öğrencilerin eylemlerinin sonuçlarını fark etmelerine ve gerektiğinde ayarlamalar yapmalarına yardımcı olmak için öğrenci davranışları hakkında hem olumlu hem de olumsuz zamanında geri bildirim sağlayın.

Sınıf ortamı Düzenlemesi ile dikkat eksikliği tedavisi

Uygun sınıf düzenlemeleri sağlamak, DEHB’si olan öğrencilerin müfredata erişmelerine ve öğrendiklerini daha etkili bir şekilde göstermelerine yardımcı olabilir. Dikkate alınması gereken bazı konaklama yerleri şunları içerir:

A. Tercihli oturma: DEHB’si olan öğrenci öğretmenin yanında ve pencere veya kapı gibi dikkat dağıtıcı unsurlardan uzakta olacak şekilde oturma düzeni ayarlayın.

B. Ek süre: İşleme ve dikkat zorluklarına uyum sağlamak için testler ve ödevler için daha uzun süre verin.

C. Görev değişiklikleri: Görevleri daha küçük, yönetilebilir adımlara bölerek veya sözlü sunumlar veya görsel yardımcılar gibi öğrenmeyi göstermek için alternatif yöntemler sağlayarak değiştirin.

D. Görsel destekler: DEHB’si olan öğrencilerin organize olmalarına ve hedeflerine odaklanmalarına yardımcı olmak için çizelgeler, takvimler ve çizelgeler gibi görsel yardımcıları kullanın.

e. Fidget araçları: DEHB’si olan öğrencilerin huzursuzluklarını yönetmelerine ve öğretim sırasında odaklanmalarını sürdürmelerine yardımcı olmak için kıpır kıpır araçların veya duyusal öğelerin kullanımına izin verin.

Uygun Öğretim stratejileri ile dikkat eksikliği tedavisi

DEHB’li öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için öğretim stratejilerini uyarlamak, katılımlarını ve öğrenmelerini artırabilir. Bazı etkili öğretim stratejileri şunları içerir:

A. Çeşitli öğretim: Öğrencilerin ilgisini korumak ve farklı öğrenme stillerine uyum sağlamak için dersler, tartışmalar, uygulamalı etkinlikler ve multimedya gibi çeşitli öğretim yöntemlerini bir araya getirin.

B. Sık aralar: DEHB’si olan öğrencilerin yeniden şarj olmalarını ve yeniden odaklanmalarını sağlamak için eğitim sırasında kısa, sık aralar verin.

C. Açık ve öz yönergeler: Yönergeleri ve beklentileri açık ve öz bir şekilde sunun ve öğrenciler göreve başlamadan önce anlayıp anlamadıklarını kontrol edin.

D. Yapı iskelesi eğitimi: Öğrenciler görevler üzerinde çalışırken rehberlik ve destek sunun, beceri ve güven geliştirdikçe yardımı kademeli olarak azaltın.

Sınıfta dikkat eksikliği sorunu olan öğrenci için yapılacaklar

Dikkat eksikliği olan öğrencilerin desteklenmesi, etkili davranış yönetimi tekniklerinin, ebeveynlerle açık iletişimin ve uygun sınıf düzenlemelerinin bir kombinasyonunu gerektirir. Öğretmenler, bu stratejileri uygulayarak, DEHB’si olan öğrenciler için kapsayıcı ve destekleyici bir öğrenme ortamı yaratabilir. Onların sınıfta ve ötesinde başarılarını teşvik edebilir. Ayrıca, DEHB’li öğrencilerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için öğretim stratejilerini uyarlamak, katılımı ve öğrenme çıktılarını artırabilir.

Bu bölümde tartışılan stratejilere ek olarak, öğretmenlerin DEHB ve eğitimle ilgili güncel araştırmalar ve en iyi uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmaları önemlidir. Mesleki gelişim fırsatlarına katılmak, meslektaşlarla işbirliği yapmak ve özel eğitim uzmanlarına danışmak uygundur. DEHB’li öğrencileri desteklemek için değerli içgörüler ve kaynaklar sağlayabilir.

Sınıfta bir empati ve anlayış kültürü geliştirmek, DEHB’si olan öğrencilerin esenliği için çok değerlidir.

Tüm öğrencileri, bireysel farklılıklarına bakılmaksızın akranlarını desteklemeye teşvik etmek, sınıf içinde bir aidiyet ve topluluk duygusunu geliştirebilir. Öğretmenler, empati ve anlayışı modelleyerek, DEHB’si olan öğrencilerin kendilerini değerli ve desteklenmiş hissettikleri kapsayıcı bir ortam yaratmaya yardımcı olabilir ve sonuç olarak genel başarılarına ve büyümelerine katkıda bulunur.

Dikkat eksikliği olan öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal gelişimlerinde öğretmenler çok önemli bir rol oynamaktadır. Öğretmenler, davranış yönetimi, ebeveynlerle iletişim, sınıf düzenlemeleri ve öğretim uyarlamaları için etkili stratejiler uygulayarak DEHB’li öğrencileri destekleyebilir ve tam potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olabilir. Öğretmenler, destekleyici ve kapsayıcı bir sınıf ortamını teşvik ederek, DEHB’si olanlar da dahil olmak üzere tüm öğrencilerin refahını ve başarısını destekleyebilir.

Doğal Yöntemler ile dikkat eksikliği tedavisi

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), dikkat eksikliği, hiperaktivite ve dürtüsellik ile karakterize nörogelişimsel bir bozukluktur. İlaç ve davranış terapisi yaygın tedavi yaklaşımları olsa da, birçok kişi semptomlarını yönetmek için tamamlayıcı ve alternatif yöntemler arar. Bu bölüm, dikkat eksikliğinin yönetimine yardımcı olabilecek diyet ayarlamaları, egzersiz ve farkındalık teknikleri gibi doğal ilaçları ve yaşam tarzı değişikliklerini keşfedecektir. Ek olarak, bu yaklaşımları destekleyen bilimsel kanıtları ve bunların bir tedavi planına nasıl dahil edileceğini tartışacağız.

Diyet Düzenlemeleri ile dikkat eksikliği tedavisi 

Diyet değişiklikleri, potansiyel besin eksikliklerini ele alarak ve genel beyin sağlığını geliştirerek DEHB semptomlarının yönetilmesinde rol oynayabilir. Bazı diyet yaklaşımları şunları içerir:

A. Dengeli beslenme: Meyveler, sebzeler, kepekli tahıllar, yağsız proteinler ve sağlıklı yağlar açısından zengin, dengeli bir diyet tüketmek, ideal beyin işlevi için gerekli besinleri sağlayabilir.

B. Omega-3 yağ asitleri: Balıkta, kabuklu yemişlerde ve tohumlarda bulunan Omega-3 yağ asitlerinin DEHB olan bireylerde dikkati ve bilişsel işlevi iyileştirdiği gösterilmiştir.

C. Eliminasyon diyetleri: DEHB’si olan bazı bireyler, bu maddelerin semptomları şiddetlendirip şiddetlendirmediğini belirlemek için potansiyel alerjenleri veya glüten veya yapay katkı maddeleri gibi gıda hassasiyetlerini ortadan kaldırmaktan fayda görebilir.

D. Mikrobesin takviyesi: Demir, çinko ve magnezyum gibi temel vitamin ve minerallerle takviye, özellikle belgelenmiş eksiklikleri varsa, DEHB’si olan bazı kişiler için faydalı olabilir.

Egzersiz yaparak dikkat eksikliği tedavisi 

Düzenli fiziksel aktivitenin DEHB’si olan bireylerde dikkati, yürütme işlevini ve ruh halini iyileştirdiği gösterilmiştir. DEHB yönetimi için egzersizin bazı faydaları şunlardır:

A. Artan dopamin ve norepinefrin: Egzersiz, dikkat ve yürütme işlevinde önemli bir rol oynayan nörotransmiterler olan dopamin ve norepinefrin salınımını artırır.

B. İyileştirilmiş ruh hali ve stres azaltma: Fiziksel aktivite, DEHB semptomlarını şiddetlendirebilecek stres ve kaygıyı hafifletmeye yardımcı olabilir.

C. Geliştirilmiş benlik saygısı: Düzenli egzersiz yapmak, benlik saygısını ve güveni geliştirerek daha iyi bir genel ruh sağlığına yol açabilir.

Farkındalık Teknikleri ve Meditasyon

Meditasyon ve yoga gibi farkındalık teknikleri, DEHB’si olan bireylerin daha fazla öz farkındalık ve öz düzenleme becerileri geliştirmelerine yardımcı olabilir. DEHB’yi yönetmek için bazı kanıta dayalı farkındalık yaklaşımları şunları içerir:

A. Farkındalık temelli bilişsel terapi : DEHB’si olan bireylerin dikkat dağınıklığı ve dürtüsellikle başa çıkma stratejileri geliştirmelerine yardımcı olmak için bilişsel-davranışçı teknikleri farkındalık uygulamalarıyla birleştirir.

B. Dikkatli meditasyon: Dikkatli meditasyonun düzenli olarak uygulanması, beyni şimdiki anın farkındalığını sürdürmek için eğiterek DEHB olan bireylerde odaklanmayı ve dikkati geliştirebilir.

C. Yoga: Fiziksel duruşları, nefes kontrolünü ve meditasyonu birleştiren yoganın DEHB’si olan bireylerde dikkati, dürtüselliği ve hiperaktiviteyi iyileştirdiği gösterilmiştir.

Doğal Yaklaşımları Bir Tedavi Planına Dahil Etme

Doğal yaklaşımlar, DEHB semptomlarının yönetilmesinde faydalar sunabilse de, bunları geleneksel tedavilerin yerini almak yerine tamamlayıcı olarak düşünmek önemlidir. Doğal yaklaşımları bir tedavi planına etkili bir şekilde dahil etmek için:

A. Bir sağlık uzmanına danışın: Kişinin özel ihtiyaçlarına uygun ve güvenli olduğundan emin olmak için bir sağlık uzmanıyla olası doğal yaklaşımları tartışın.

B. İlerlemeyi izleyin: Belirtilerdeki iyileşmeyi, ruh halini ve genel işleyişi izleyerek doğal ilaçların ve yaşam tarzı değişikliklerinin etkinliğini düzenli olarak değerlendirin.

C. Geleneksel tedavilerle bütünleştirin: Bireyin benzersiz ihtiyaçlarına göre hazırlanmış kapsamlı bir tedavi planı için doğal yaklaşımları ilaç tedavisi ve/veya davranış terapisiyle birleştirin.

Diyet ve beslenme değişikliği ile dikkat eksikliği tedavisi

Diyet ayarlamaları, egzersiz ve farkındalık teknikleri gibi dikkat eksikliğini yönetmeye yönelik doğal yaklaşımlar, geleneksel tedavileri tamamlayıcı faydalar sağlayabilir. Bilimsel kanıtlar, bu yaklaşımların DEHB’si olan bireyler için dikkati, yürütücü işlevi ve genel refahı iyileştirmedeki potansiyel etkinliğini desteklemektedir.

Bu doğal ilaçları ve yaşam tarzı değişikliklerini uygulamadan önce, bunların güvenli ve kişinin özel ihtiyaçlarına uygun olduğundan emin olmak için bir sağlık uzmanına danışmak önemlidir. Bu doğal yaklaşımları ilaç ve davranış terapisi gibi geleneksel tedavilerle bütünleştirmek, DEHB semptomlarını yönetmek için kapsamlı ve bireyselleştirilmiş bir tedavi planıyla sonuçlanabilir.

Doğal yaklaşımların etkinliği, DEHB’si olan bireyler arasında değişkendir.

Bu nedenle, bu stratejilere esnek bir zihniyetle ve tedavi planını gerektiği gibi uyarlama ve iyileştirme isteğiyle yaklaşmak önemlidir. Sağlık uzmanlarıyla işbirliği içinde ilerlemenin ve semptomlardaki iyileşmenin düzenli olarak izlenmesi, DEHB’si olan her kişi için tedavilerin ve yaşam tarzı değişikliklerinin en etkili kombinasyonunun belirlenmesine yardımcı olabilir.

Doğal yöntemler dikkati nasıl artırır?

Özet olarak, dikkat eksikliğini yönetmeye yönelik doğal yaklaşımlar, geleneksel tedavilerle birleştirildiğinde DEHB’si olan bireylere değerli destek sağlayabilir. Bu doğal çözümler ve yaşam tarzı değişiklikleri, potansiyel besin eksikliklerini ele alarak, genel beyin sağlığını geliştirerek ve öz farkındalık ve öz düzenleme becerilerini geliştirerek, dikkatin, yürütme işlevinin ve genel refahın gelişmesine katkıda bulunabilir. Sağlık uzmanlarının uygun rehberliği ve ilerlemenin sürekli izlenmesiyle, DEHB’si olan bireyler, doğal yaklaşımları tedavi planlarına başarılı bir şekilde entegre edebilir, sonuçta semptomlarını yönetme ve hayatın çeşitli yönlerinde başarılı olma kapasitelerini artırabilir. Öğrencilerin ders çalışma becerisini geliştiren profesyonel öğrenci koçluğu programımız hakkında detayları inceleyiniz.

dikkat eksikliği tedavisi
DEHB tedavisi nedir

Takım Sporlarının dikkat eksikliği tedavisi rolü

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), dikkat eksikliği, hiperaktivite ve dürtüsellik belirtileri ile karakterize nörogelişimsel bir bozukluktur. DEHB tedavisi genellikle ilaç, davranış terapisi ve diğer tamamlayıcı yaklaşımları içerir. Böyle bir tamamlayıcı yaklaşım, DEHB’si olan bireyler için sayısız fayda sağlayabilen spor ve oyunlara katılımdır. Bu bölüm, spor ve oyunların dikkat eksikliği tedavisindeki rolünü, daha iyi odaklanma, azalmış hiperaktivite ve artan sosyal becerilerin yanı sıra en etkili spor ve oyun türlerinin faydalarını keşfedecektir.

Dikkat Eksikliği Tedavisinde Spor ve Oyunların Faydaları

Spor ve oyunlara katılım, DEHB’si olan bireyler için aşağıdakiler dahil çeşitli faydalar sağlayabilir:

A. Geliştirilmiş odaklanma: Spor ve oyunlara katılmak, sürekli dikkat ve konsantrasyon gerektirir, bu da DEHB’si olan bireylerin odaklanmalarını geliştirmelerine ve güçlendirmelerine yardımcı olabilir.

B. Azaltılmış hiperaktivite: Fiziksel aktivite, fazla enerjiyi yönlendirmeye ve hiperaktiviteyi azaltmaya yardımcı olabilir, böylece gevşemeyi ve gelişmiş öz düzenlemeyi destekler.

C. Artan sosyal beceriler: Takım sporlarına ve oyunlara katılım, sosyal etkileşim ve işbirliği için fırsatlar sağlayarak iletişim, işbirliği ve çatışma çözme gibi sosyal becerileri geliştirebilir.

D. Geliştirilmiş özgüven: Spor ve oyunlarda başarı ve başarı, genel ruh sağlığını ve esenliğini olumlu yönde etkileyebilecek olan öz saygıyı ve özgüveni artırabilir.

e. Yürütücü işlev becerilerinin geliştirilmesi: Spor ve oyunlar genellikle, DEHB’si olan bireylerin yürütme işlevi becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilecek stratejik düşünme, planlama ve karar vermeyi içerir.

Dikkat Eksikliği Tedavisi İçin Spor ve Oyun Türleri

Çeşitli sporlar ve oyunlar DEHB’si olan bireyler için faydalı olabilirken, bazıları belirli semptomları ele almada veya benzersiz faydalar sağlamada daha etkili olabilir. Bazı örnekler şunları içerir:

A. Bireysel sporlar: Yüzme, dövüş sanatları veya jimnastik gibi yüksek düzeyde odaklanma ve konsantrasyon gerektiren sporlar, dikkat ve öz düzenleme ile mücadele eden DEHB’si olan kişiler için özellikle faydalı olabilir.

B. Takım sporları: Futbol, basketbol veya voleybol gibi takım sporları, sosyal becerileri geliştirmeye ve aidiyet duygusunu geliştirmeye yardımcı olabilecek sosyal etkileşim ve işbirliği için fırsatlar sunar.

C. Strateji oyunları: Stratejik düşünme, planlama ve karar vermeyi içeren tahta oyunları ve video oyunları, DEHB’si olan bireylerin yürütme işlevi becerilerini geliştirmelerine ve iyileştirmelerine yardımcı olabilir.

Spor ve Oyun Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Faktörler

DEHB’li bireyler için spor ve oyun seçerken, en etkili ve eğlenceli deneyimi sağlamak için çeşitli faktörler göz önünde bulundurulmalıdır:

A. Kişisel ilgi alanları ve tercihler: Bireyin zevk aldığı ve katılmaya motive olduğu spor ve oyunlara katılmak, sürekli katılım olasılığını ve olumlu sonuçları artıracaktır.

B. Beceri düzeyi ve fiziksel yetenek: Bir sporu veya oyunu seçerken, uygun bir meydan okuma ve başarı fırsatı sağlamak için bireyin mevcut beceri düzeyini ve fiziksel yeteneğini göz önünde bulundurun.

C. Yapı ve organizasyon: Net kuralları, yapısı ve organizasyonu olan spor ve oyunlar, dikkat ve öz düzenleme becerilerini uygulamak için öngörülebilir bir ortam sağladıkları için DEHB’si olan bireyler için özellikle faydalı olabilir.

D. Destekleyici koçluk ve akıl hocalığı: DEHB’yi anlayan ve rehberlik, cesaretlendirme ve uygun düzenlemeler sağlayabilen koçlar ve akıl hocaları, bireyin spor ve oyunlardaki deneyimini ve başarısını önemli ölçüde artırabilir.

Spor yapmak dikkati nasıl geliştiriyor?

Spor ve oyunlara katılım, dikkat eksikliği tedavisinde değerli bir rol oynayabilir ve odaklanmanın artması, hiperaktivitenin azalması, sosyal becerilerin artması ve benlik saygısının artması gibi çeşitli faydalar sunar. Bireyin ilgi alanlarına, tercihlerine, beceri düzeylerine ve fiziksel yeteneklerine uygun sporları ve oyunları dikkatli bir şekilde seçerek, DEHB’si olan kişiler en etkili ve eğlenceli sonuçları deneyimleyebilirler.

Destekleyici koçluk ve mentorluk ile birlikte yapılandırılmış ve organize spor ve oyunlara katılım, DEHB tedavisi ve yönetimine yönelik bu tamamlayıcı yaklaşımın faydalarını daha da artırabilir. Spor ve oyunların, ilaç tedavisi ve davranış terapisi gibi geleneksel tedavilerin yerini almaktan ziyade bunların tamamlayıcısı olarak düşünülmesi gerektiğini kabul etmek önemlidir.

Çocukları spor ile teşvik etmenin faydaları

Ebeveynler, bakıcılar ve eğitimciler, DEHB’li bireyleri spor ve oyunlara katılımlarında şu yollarla destekleyebilir:

A. Araştırmayı teşvik etmek: DEHB’si olan bireylere, ilgi alanlarını ve tercihlerini belirlemek için çeşitli sporları ve oyunları keşfetme fırsatları sağlayın, böylece uzun vadeli bağlılık olasılığını artırın.

B. Olumlu bir ortamı teşvik etmek: DEHB’si olan bireylerin benzersiz yetenekleri ve katkıları için cesaretlendirildiğini, desteklendiğini ve değer verildiğini hissettiği olumlu ve kapsayıcı bir atmosfer oluşturun.

C. Koçlar ve akıl hocaları ile işbirliği: Bireyin özel ihtiyaçlarını anlamalarını ve uygun konaklama ve rehberlik sağlayabilmelerini sağlamak için koçlar ve akıl hocaları ile işbirliği içinde çalışın.

D. İlerlemenin izlenmesi: Dikkat, öz düzenleme, sosyal beceriler ve genel iyilik halindeki gelişmeler dahil olmak üzere, bireyin spor ve oyunlardaki ilerlemesini ve sonuçlarını düzenli olarak değerlendirin.

Özet olarak, spor ve oyunlar, DEHB’li bireyler için kapsamlı bir tedavi planının değerli bir bileşeni olarak hizmet edebilir ve odaklanmanın artması, hiperaktivitenin azalması, sosyal becerilerin artması ve benlik saygısının artması gibi sayısız fayda sağlar. Ebeveynler, bakıcılar ve eğitimciler, DEHB’si olan bireyleri spor ve oyunlara katılımlarında dikkatli bir şekilde seçip destekleyerek, başarılarını ve genel refahlarını artırmaya yardımcı olabilir. Sonuç olarak, spor ve oyunların çok yönlü bir tedavi yaklaşımına entegrasyonu, DEHB’si olan bireyler için daha iyi sonuçlara katkıda bulunabilir ve bu bireylerin yaşamın çeşitli yönlerinde başarılı olma yeteneklerini geliştirebilir.

⚡ Dikkat Testi Uygula 🧮

Dikkat dağınıklığı neden olur, dikkat eksikliği tedavisi nedir?

DEHB, aynı zamanda, dikkat eksikliği ve zayıf konsantrasyon gibi DEHB’ye benzer semptomlara sahip olabilen anksiyete veya akranlarla etkileşim sorunlarıyla karışabilir. Hatta sanki dikkat etmiyormuş gibi görünebilen başka durumlarla da karıştırılır.

Dikkat geliştirmek için Amerikan Pediatri Akademisi tarafından ilk sırada uygulanacak plan olarak uygulanan Biofeedback & Neurofeedback Dikkat Geliştirici egzersizler fayda sağlamaktadır. Neurofeedback Dikkat Geliştirici egzersizler ile öğrencilerde odaklanmaya bağlı olarak yaşanan sorunlara çözüm sağlamaktadır.

Öğrencilerde dikkati geliştirerek, zaman ve ödev yönetimi konusunda size yardımcı olmak için buradayız. Bizimle hemen iletişime geçerek, stres faktörlerini nasıl ortadan kaldıracağınız ve hayatı nasıl kolaylaştıracağınızı planlamaya başlayın.

👨‍⚕️ Dr. Bora Küçükyazıcı
Tıp Doktoru 🧠 NöroPsikoloji PhD

🏥 Brain Center ® İstanbul
🍀 Kişisel Gelişim Merkezi
Ritim İstanbul AVM, Maltepe – İstanbul 🌍

Dikkat Testi Randevusu 📞 0216 688 77 78 

dikkat eksikliği tedavisi
dikkat eksikliği nasıl düzelir

Dr. Bora Küçükyazıcı

👨‍⚕️ Tıp Doktoru 🧠 Nöro-Psikoloji PhD olarak Brain Center İstanbul kurucusu, dikkat testi ölçümleri, evlilik terapisti, ilişki danışmanı, meditasyon eğitmeni ve nefes terapistidir. 🎯 Nörobilim gelişmeleri ve spritüel kişisel gelişim alanlarında köşe yazıları yayınlamaktadır. 🌌 Pleiades meditasyon tekniği ile kozmik yeniden bağlantı konusunda seanslar düzenlemektedir. 📺 Psiko-Sinema yazıları ile film analizleri ve gizli ipuçlarını kaleme almaktadır. 🔎  Antik çağ arkeolojisi ve tarih öncesi medeniyetler hakkında araştrma ve incelemeler yapmaktadır.📸 Amatör gezgin ve fotoğrafçı olarak Türkiye ve dünyayı keşfetmektedir. 📲 Instagram profili buradadır. 📍 DoktorTakvimi profili buradadır. Doktor Bora Küçükyazıcı tarafından verilen eğitim ve seminerleri burada inceleyiniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Konuşmayı Görüntüle
Randevu İletişimi
Hangi konuda randevu istiyorsunuz?
Verified by MonsterInsights