Mutlu Yaşam

Dikkat Eksikliği Testi Nedir? 3 dehb belirtisi

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu testi nedir?

Dikkat Eksikliği Testi Nedir?

Dikkat eksikliği testi nedir? En doğru dikkati ölçen test hangisidir? Çocuklarda dikkat nasıl ölçülür? Dürtüsellik ve dikkat dağınıklığı testi nedir? Moxo dikkat testi ve burdon dikkat testi nasıl ölçer? Karmaşık uyaran testi – continue performance test nedir? Beyin dalga analizi ile dikkat düzeyi ölçümü nasıl yapılır? Tüm bu ve benzeri soruların yanıtlarını birlikte inceleyeceğiz.

Dikkat performansı, birçok yönden incelenebilen, çok yönlü ve duyusal bilişsel bir olgudur.

Dikkat, bilişsel işlevin temel bir yönüdür. Ancak tek bir şey değil, bölmeyi, değiştirmeyi, seçmeyi, yönlendirmeyi, aramayı ve sürdürmeyi içeren çok yönlü bir kavramdır. Dikkatin bu birçok yönünü keşfetmek için sayısız metodolojik yaklaşım geliştirilmiştir. Dikkat performansındaki eksiklikleri, bazı klinik bozukluklarda (örneğin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ) ortaya çıkar ve yaşla birlikte daha belirgin hale gelir. Detaylı İncele: dikkat eksikliği nedir?

dehb nedir
DEHB Testleri Nedir

Continue Performance Test – Dikkat Eksikliği Testi Nedir?

Özellikle Continue Performance Test, uygulayan öğrencinin zaman içinde, tipik olarak sürekli bir uyaran dizisine karşı dikkatlerini sürdürmeleri gereken bir dizi farklı görev içermektedir. Bunlar, katılımcılara sabit veya rastgele bir şekilde sürekli bir dizi harfin sunulduğu dikkat eksikliği testi uygulamasıdır. Bu test sırasında Z harfi temel odak olarak kullanılır. Detaylı İncele: adhd nedir?

Hem Z harfine karşı tetikte olmak hem de diğer harflere yanıt verilmemesi gerekmektedir. Yani dürtüsellik düzeyinin yaşa uygun kontrol edilmesini de ölçmektedir. CPT – continue performance test sonuçları, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu durumuna duyarlı olduğu bilimsel araştırmalar ile kanıtlanmıştır. ( Kaynak 📚 Neuro Psychologia Cilt 45, Sayı 10 , 2007 )

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, beyinde fronto-striatal ve fronto-parietal devrelerdeki bozuk çalışmala ile karakterizedir.

Dikkat eksikliği testi ile öğrencinin odaklanma durumu tespit edilir. Öncelikle sorunun nedeni doğru belirlenmelidir. Bir çok farklı sebepten dolayı öğrenci ders çalışmıyor olabilir. Ders disiplini bozuk olabilir, altta yer alan başka bir çok sebep olabilir. Evde ders alışkanlığı açısından değerlendirme yapabilmek için önce videomuzu izleyelim:

🧮  Dikkat Eksikliği Testi İncele 🔆

Odaklanma sorunu için dikkat eksikliği testi

Dikkat becerisi, farklı etkileşim halindeki ağlarla bağlantılı, çok yönlü bir bilişsel yetenektir: uyarma, yönlendirme ve yürütme denetimi. Bu ağlar içinde dikkat yeteneğinin, dikkat eksikliği testi ile ölçülmesi durumun değerlendirilmesi için kritik öneme sahiptir. Dikkat ve odaklanma sorunu düzeyi ve nedeni doğru anlaşılması çok değerlidir. Dikkat ve odaklanma sorunu dikkatsizlik, hiperaktivite ve dürtüsellik belirtileri ile karakterize olan gelişimsel sorunlardır.

Konsantrasyon ve odaklanma sorunu olan çocuklarda şu belirtiler gözlenir:

 • yerinde durmakta zorlanan öğrenci
 • sıkça hayallere dalar
 • düşünmeden hareket etme eğilimindedir
 • genellikle unutkandırlar
 • Ödev ve görevleri erteleme eğilimindedirler
 • ders sırasında not tutmayı sevmezler

Fakat bu özellikler, zaman zaman diğer çocuklarda da görülebilir. Örneğin bir çocuk herhangi bir aktiviteyi uzun süre sürdürmekte zorlanabilir veya yüksek enerjiye sahip olduğundan dolayı hareketliliği fazla olabilir. Detaylı İncele: neurofeedback terapisi nedir?

dehb nedir dikkat dağınıklığı testi
DEHB testleri nerede uygulanıyor

Öğrencinin Dikkat Sorunu Mu Var, Disiplin Sorunu Mu?

Dikkat Eksikliği Testi – CPT ile objektif durum analizi sağlanır. Peki anne babalar çocuklarında Dikkat Sorunu ve Konsantrasyon Odaklanma Sorunu olup olmadığının ayrımını nasıl yapabilirler? Öncelikle anne babalar unutmamalıdır ki,  dikkati doğru ve yaş grubu ile uyumlu düzeyde yönetmek gereklidir. Bu nedenle anne babalar ve öğretmenler,  çocuğun özgüven gelişimini zedeleyecek ‘dikkatsiz’, ‘hiperaktif’  gibi etiketlemeleri yapmaktan kaçınmalıdırlar.

Öğrencinin kendi yaş grubu diğer çocuklara göre dikkat yönetiminde ne düzeyde olduğu rakamsal olarak dikkat testi ile ölçülür.

Anne-baba ve öğretmen işbirliği, öğrenciyle ilgili durum analizi ve tanı konulmasında belirleyici olan belirtiler açısından çok önemlidir. Anne ve baba, öğretmenden alınan geri bildirim ve formları çocuk psikiyatrisi uzmanı tıp doktoruna ileterek, öğrencinin akademik sınıf ortamındaki tutum ve davranışları hakkında objektif geri bildirimi iletmeleri faydalıdır.

🧠  öğrencide dikkat eksikliği belirtileri 💫

Bilimsel Yayınlarda Dikkat Eksikliği Testleri

Brain Behavior Immunity Health dergisinde 2022 yılında yayınlanan araştırmaya göre, nöro gelişimsel etkileri nedeniyle, DEHB tanısının mümkün olan en erken dönemde konulması önerilmektedir. Böylece devreye alınacak gelişim planları ile çocukların sosyal ve akademik olarak yaşıtlarına göre geride kalmaları önlenir. Uygulanacak dikkat eksikliği testi ile çocuğun yaşıtlarına göre durumu test edilmiş olmaktadır.

Nöropsikolojik dikkat eksikliği testleri, DEHB olan ve olmayan çocuklar arasında anlamlı ve kanıtlanmış bir dizi farklılık göstermektedir. Neuropharmacology 2009

Pubmed 2022 yılında yayınlanan National Library of Medicine literatürlerinde, Brain Development dergisindeki araştırma sonuçları paylaşılmıştır. Bu çalışmaya göre,  DEHB olan dikkat eksikliği çocuklarda yürütücü işlevlerde sorun yaşandığı bildirilmiştir. Nerede, nasıl ve ne zaman hangi davranışı yapacağını seçmekte zorlanma gözlenmektedir.

Journal of Clinical Experience Neuropsychology dergisinde 2017 yılında yayınlanan araştırma sonuçlarında, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan ergenlerde, kaygı düzeyinde yaşıtlarına göre daha yüksek anksiyete durumu tespit edilmiştir. Dikkat yönetimindeki sıkıntıya bağlı olarak duygu ve davranışları kontrol edebilmek için kaygı düzeyi yükselmektedir.

dehb testi adhd nedir
DEHB Belirtileri nedir

İnsan beyninde dikkat becerisi nasıl yönetilir?

Çocuk ve ergenlerin yaşadıkları duygusal sorunlar, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu benzeri şu belirtilere neden olabilir. Aşırı hareketlilik, dikkatsizlik, uyumsuzluk. Yani başka bir deyişle çocuk ve ergenlerde görülen anksiyete-kaygı bozuklukları, çocuğun bilişsel süreçlerini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu  nedenle var olan belirtilerin nörogelişimsel bir bozukluktan mı kaynaklandığı yoksa var olan anksiyete-kaygı bozukluğunun bir sonucu olarak mı ortaya çıktığının ayrımını yapabilmek, doğru tanının konulmasında ve tedavi programının oluşturulmasında belirleyici ilk adımdır.

İnsan beyninde sağ dorsolateral prefrontal korteks ve sağ alt parietal korteks, odaklanılan dikkati sürdürme görevi sırasında aktive olmaktadır.

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların beyninde fronto-parietal ve fronto-striatal ağlarda anatomik ve fizyolojik işlev bozukluk vardır. Prefrontal hacimde iki taraflı azalmalar gözlenmektedir. Dikkati sürdürme yeteneği, dikkatin başka uyaranlara yönelmesine yol açabilecek uyaranların bilinçli olarak dışlanmasını sürdürme yeteneği olarak tanımlanır. Dikkat performansının sürekliliği, ders çalışmaya başlamak ve devam ettirmek gibi rutin davranışlar sırasında çok önemli bir role sahiptir. ( Kaynak 📚 Amerikan Tabipler Birliği Dergisi , 288 ( 14 ) ( 2002 ) , s . 1740-1748 ) Detaylı İncele: dikkat dağınıklığı testi

dikkat eksikliği testleri
Dikkat Testleri Nerede Yapılır

Beyin Dalgaları Nasıl Değişir? Dikkat Eksikliği Nedir?

Odaklanma ve dikkat becerisi, verimli algılama, öğrenme, hafıza ve muhakeme için gerekli olan çok yönlü bir bilişsel alandır. Dikkati yönlendirmek, dikkatin mevcut odaktan ayrılmasını, hareket ettirilmesini ve ardından seçilen konum/uyaran üzerinde yeniden devreye sokulmasını gerektirir. Dikkat odağına son verme ve dikkatin yeni bir hedefe geçişini beyindeki 2 farklı bölge yönetir: temporoparietal bileşke ve  lateralize ventral sistem!

Bir göreve dikkati odakalamak ve uygun bir yanıt üretme yeteneği, fronto-parietal korteks işleyişini gerektirir.

Öğrencilerde dikkat eksikliği testi nasıl uygulanır? Çocuklarda dikkat becerisinin analizinde, USA FDA  kuruluşunun (U.S. Food And Drug Administration) 2013 yılında, beyin dalgalarının görüntülenmesi yöntemini onaylamıştır. Böylece çocuk ve ergenlerde görülen dikkat sorunlarının anksiyete kaynaklı mı olduğunun yoksa beyindeki yürütücü fonksiyonlardaki bozulmadan mı kaynaklandığının ayrımı objektif yapılmaktadır. Özellikle 6-17 yaş çocuk ve ergenlerde 15 dakikalık  qEEG neurofeedback görüntülemesi ile dikkatin yürütücü fonksiyonlarının yer aldığı beyin bölgelerindeki nöronların yani beyin hücrelerinin nasıl çalıştığını görüntülemektedir.

dikkat eksikliği testleri
Continue Performance Test nedir

Continue performance test: dikkat eksikliği testi nasıl uygulanır?

Bir moladan sonra ders çalışmaya ve soru çözmeye geri dönmek birçok zorluğu beraberinde getirir. Erken kalkmak için sirkadiyen ritimlerimizi sıfırlamamız, problemleri çözerken formülleri hatırlamamız ve başka bir rastgele düşünce aklımıza gelmeden önce 30 saniyeden fazla bir göreve odaklanmayı başarmamız gerekiyor. Bir göreve odaklanmaya çalışmak, dikkat kontrolünü içerir! Belirli bir süre boyunca konsantrasyonu koruma veya bir şeye odaklanma yeteneği, dikkati sürdürme yeteneği ile doğru orantılıdır. Aynı zamanda dikkati sürdürürken, dikkati çelmeyi amaçlayan uyaranları göz ardı edebilmek gereklidir. Acelecilik etmeden, gerektiği sürede yanıt oluştururken, içten gelen dürtüleri kontrol edebilmek gereklidir.

CPT Dikkat Testi, öğrencinin uyaranlara hızlı yanıt oluştururken, dikkati çelen uyaranlara yanıt vermeme yeteneğini ölçmek için tasarlanmış bilgisayar tabanlı bir görevdir. 

Sınav performansı bir çok faktörden etkilenir. Öğrencinin ders çalışma temposu, ezber yeteneği, tekrar alışkanlığı ve soru çözme teknikleri sınav derecesine etki eder. Bunlarla birlikte, sınavdaki soruların doğru ve gerektiği hızda yorumlanması, bilginin işlenmesi ve dikkat hatası yapılmadan cevabın oluşturulması beklenir. İşte bu sırada, soruları okurken ve işlemler yaparken bazı dikkat sorunları gözlenebilir. Öğrenci bir sınava başladı, soruları okuyor, yanıtlar oluşturuyor. Sınav başarısını belirleyecek olan faktör, dikkati nasıl odakladığı ve devam ettirdiği olacaktır:

 • Sınav başladı.
 • Peki ilerleyen dakikalarda okuma veya yorum hataları yapma potansiyeli ne durumda?
 • İşlem hataları yapma riski ne durumda?
 • Ya da sorularda hangisidir/hangisi değildir gibi ayrıntıları dikkatle takip edecek mi?
 • Cevapları işaretlerken yanlış kodlama yapma riski nasıl?

Dikkat Dağınıklığı Ölçeği Testi Nedir?

Tüm bu soruların cevapları, dikkat eksikliği testi ” Continue Performance Test”  ile ölçülmektedir. CPT testi, dikkat eksikliği testi, öğrencinin yaşıtlarına öre dikkat yönetimindeki risk puanını matematiksel olarak tespit etmektedir. Böylece, sınavdan önce bu test uygulanması ile, sınavdaki olası sıkıntılara yönelik gelişim adımları devreye alınmaktadır.

yetişkin dikkat eksikliği nedir
Dikkat testi ile odaklanma düzeyi analizi

Ortalama bir insanın, dikkati azalmadan önce bir işi ne kadar sürede yapabildiğini merak edebilirsiniz. Bu, görevin doğasına ve bireyin doğasına bağlıdır. Görev, kişiyi meşgul ediyor ve uyandırıyorsa, bu, görevde daha iyi performansa yol açacaktır.

DEHB’li birçok çocuk uzun süre bilgisayar oyunları oynayabilir, ancak Sürekli Dikkat Tepki Görevi ile mücadele eder. Beynimiz, alarmın çalması gibi çevreden gelen uyarılara hızlı ve otomatik olarak yanıt verecek şekilde ayarlanmıştır. Dikkati kendi içinden yönlendirmek zihinsel çaba gerektirir.

Mevcut zihinsel durumunuz, sürdürülebilir dikkat performansınız üzerinde etkiye sahiptir.

Performans anksiyetesi denilen, aşırı stres baskısı nedeniyle öğrencilerde dikkat hataları yaşanabilir. İşte böyle durumlarda, dikkat eksikliği testi sırasında yanıtlara verilen sürelerin analizi devreye girer. Ekranda gördüğü uyaran için uygun gerekli yanıtı devreye aldığı sırada, kaç milisaniye düzeyinde reaksiyon zamanı ile cevap veriyor? Continue performance test, dikkat eksikliği testi olarak, düşünmeden hızla yanıt oluşturma riskini milisaniye düzeyi ile ölçmektedir. Acelecilik dediğimiz, okumadan hemen yanıta geçme, ya da hızlı okuma sırasında yanlışlar yapma durumunu önceden milisaniye düzeyinde tespit etmekteyiz. Böylece öğrencinin ihtiyaç duyduğu gelişim planını oluşturarak, sınav performansını en üst düzeyde olacak şekilde geliştirmekteyiz. Detaylı İncele: dikkat testleri nasıl uygulanır?

Dikkat Gelişiminde İlaçsız Egzersizler: Neurofeedback Programı

Dikkat eksikliği testi nedir? Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu sorunu olan öğrencilerde dikkati odaklama ve devam ettirme becerisinde sorun vardır. Odaklanmayı artıran neurofeedback terapisi dikkati yeteneğini geliştirmektedir. Bir çeşit beyin egzersiz yöntemi olan neurofeedback terapisi, dikkat sisteminin istenen bölgesinde geliştirici egzersizler yapılmasını sağlar. Amerikan Pediatri Derneği 2012 yılında güncellediği Dikkati Geliştirme adımlarında, neurofeedback terapisini ” Level 1 – Best Support ” yani  ilk sırada tercih edilecek programlardan birisi olarak açıklanmıştır.

neurofeedback tedavisi nedir
Neurofeedback Nasıl Uygulanır

Neurofeedback terapisi ilaçsız bir uygulamadır. Kişiye dışarıdan ilaç ya da başka bir madde verilmeden bilgisayar destekli odaklanma egzersizleri uygulanır. Beynin elektriksel aktivitesi ve beyin dalgaları, bilgisayar ekranında görünür hale getirilir ve kişiye özel oluşturulan çalışma protokolleri ile gelişme hedeflenen beyin bölgesi ile egzersizler uygulanır. Özellikle ilaç tedavisi tercih etmeyen ya da ilaç yan etkilerinden kaçınan anne babalar ve çocukları için neurofeedback terapisi ilk sırada tercih edilmektedir. Neurofeedback dikkat geliştiren egzersizler, çocukların beyinlerinde bozuk çalışan dikkat yönetim bölgelerinde kalıcı bir gelişme sağlamayı hedefler.

Öğrencilerin dikkat ve acelecilik düzeylerini yaşıtlarına göre objektif ölçüm ile size yardımcı olmak için buradayız. Bizimle hemen iletişime geçerek, çocuğunuzun yaşıtlarına göre dikkat düzeyini ölçerek, sınav performansını nasıl kolaylaştıracağınızı planlamaya başlayın.

Ceyda Çolak Tan
Uzman Klinik Psikolog & Neuro Trainer

🏥 Brain Center ® İstanbul
🍀 Kişisel Gelişim Merkezi
Ritim İstanbul AVM, Maltepe – İstanbul 🌍

Dikkat Eksikliği Testi Randevusu 📞 0216 688 77 78 

doktor bora küçükyazıcı

Dr. Bora Küçükyazıcı

👨‍⚕️ Tıp Doktoru 🧠 Nöro-Psikoloji PhD olarak Brain Center İstanbul kurucusu, dikkat testi ölçümleri, evlilik terapisti, ilişki danışmanı, meditasyon eğitmeni ve nefes terapistidir. 🎯 Nörobilim gelişmeleri ve spritüel kişisel gelişim alanlarında köşe yazıları yayınlamaktadır. 🌌 Pleiades meditasyon tekniği ile kozmik yeniden bağlantı konusunda seanslar düzenlemektedir. 📺 Psiko-Sinema yazıları ile film analizleri ve gizli ipuçlarını kaleme almaktadır. 🔎  Antik çağ arkeolojisi ve tarih öncesi medeniyetler hakkında araştrma ve incelemeler yapmaktadır.📸 Amatör gezgin ve fotoğrafçı olarak Türkiye ve dünyayı keşfetmektedir. 📲 Instagram profili buradadır. 📍 DoktorTakvimi profili buradadır. Doktor Bora Küçükyazıcı tarafından verilen eğitim ve seminerleri burada inceleyiniz.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. Gama amino butirik acid kisaca GABA beyin noron sinapslarinda elektriksel iletisimi sağlar.Substans p agri eşiğinin beyinde algılanmasına engel olur.Kakao cegirdeginde ve bazi agri kesici lerin uyarı sı yla vucuttan salgilanir.Dikkat eksikligi amfetamin türevleri giderilir.Bunun icin psikofarmakolojide ridalin kullanilir.Benim fikrime gelince ilkokula başlamış 8yasinda cocuga kahvaltı da farmakolojik bir sirop yada tablet icirmek yerine kahvaltida sütlü bir fincan kahve veya limonlu bir cay peynir ekmek de uykuyu kacirir cocuga zindelik verir.Cocuk beslenmis olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Konuşmayı Görüntüle
Randevu İletişimi
Hangi konuda randevu istiyorsunuz?
Verified by MonsterInsights