Güzel Sözler

eğitim ile ilgili sözler 📚 47 seçki ile ünlü düşünür sözleri

dünya liderleri ve Atatürk'ün eğitimle ilgili sözler ve ünlü filozof sözleri

En değerli ve etkili eğitim ile ilgili sözler ve seçkiler

Eğitim ile ilgili sözler için 47 alıntıyı sizlerle paylaşıyoruz. Kişisel gelişim, yaşam boyunca devam eden bir bilinçli farkındalık yoludur. Kişisel gelişim eğitimleri, ruhumuz, duygularımız ve düşüncelerimiz arasında denge kurmamızı sağlar. Eğitim, hayattaki en güçlü şeylerden biridir. Düzenlenen öğrenci eğitimleri detaylarını inceleyebilirsiniz.

Eğitim hakkında sözler, her şeyin arkasındaki anlamı bulmamızı sağlar ve hayatları büyük ölçüde iyileştirmeye yardımcı olur.

Eğitim, çevremizdeki dünyayı anlamamızı sağlar. Kişisel gelişim yolculuğumuz ile sahip olduğumuz bilgiyi akıllıca kullanmayı geliştiririz. Irk, inanç ve cinsiyete bakılmaksızın eğitim, insanların farklı yaşam alanlarından diğer tüm insanlarla eşit olarak öne çıkmasını mümkün kılar. Sağlıklı kişisel gelişim nedir, birlikte inceliyoruz.

eğitim ile ilgili sözler
eğitim sözleri

Eğitim ile ilgili sözler ve 47 Seçki ile ünlü filozof sözleri

Genel olarak eğitim, tüm engelleri aşmayı mümkün kılan platformdur. Bu bağlamda, öğrenmenin ve bilgi edinmenin gücünü bizlere hatırlatan, çocuk eğitimi ile ilgili sözler ve 47 seçkiyi sizlerle paylaşıyorum.

çocuk eğitimi ile ilgili sözler
Çocuk eğitimi doğayı tanımayla başlar

Ünlülerden eğitim ile ilgili sözler: Eğitim ve öğrenmenin gücü hakkında alıntılar

Düşünür ve yazarlardan eğitim ile ilgili sözler ve seçkiler şunlardır:

1. Bilgiye yapılan yatırım en yüksek faizi verir. Benjamin Franklin
2. Değişim, tüm gerçek öğrenmenin nihai sonucudur.  Leo Buscaglia
3. Eğitim, yaşamın durumlarını karşılama becerisidir. Dr. John G. Hibben
4. Eğitimin kökleri acıdır ama meyvesi tatlıdır. Aristo
5. Eğitim, okulda öğrendiklerini unuttuktan sonra geriye kalan şeydir.  Albert Einstein
6. Ne kadar çok okursanız, o kadar çok şey öğrenirsiniz, ne kadar çok öğrenirseniz, o kadar çok yere gideceksiniz.  Dr. Seuss
7. Yarın ölecekmiş gibi yaşa. Sonsuza kadar yaşayacakmışsınız gibi öğrenin. Mahatma Gandhi

atatürk eğitim sözleri
<span style=color ff6600>eğitim sözleri<span>

ünlü filozof sözleri ve başarıyla ilgili sözler

8. Değerler olmadan eğitim, ne kadar yararlı olursa olsun, insanı daha zeki bir şeytan yapar. CS Lewis
9. Kütüphanelerimizin maliyeti ne olursa olsun, fiyatı cahil bir ulusa kıyasla ucuzdur. Walter Cronkite
10. Eğitim bir kovayı doldurmak değil, ateş yakmaktır. WB Yeats
11. Eğitim ve deneyim arasındaki farkı biliyor musunuz? Eğitim, küçük yazıları okuduğunuz zamandır; deneyim, yapmadığın zaman elde ettiğin şeydir. Pete Seeger

eğitim ile ilgili sözler
eğitim sözleri

12. Eğitim, öğrenmenin, bilginin, verinin, gerçeklerin, becerilerin veya becerilerin yığılması değildir – bu eğitim veya öğretmedir – daha ziyade tohum olarak gizli olanı görünür kılmaktır.  Thomas Moore
13. Kendisinin nasıl başardığını düşünürse düşünsün, yeni bir dil, bilim ya da bisiklet öğrenmeye başladığında, sanki dünyaya yeni doğmuş bir çocukmuş gibi gerçekten yeni bir dünyaya girmiştir. Frances Willard

mark twain sözü

Eğitim, kafayı geliştirmek demektir. Belleği doldurmak değil. Mark Twain

Düşünürlerden eğitim ile ilgili sözler: Eğitimin gücünü hatırlatmak için alıntılar

14. Öğrenme tutkusu geliştirin. Eğer yaparsan, büyümeyi asla bırakmayacaksın.  Anthony J. D’Angelo
15. Eğitim yaşama hazırlık değildir; eğitim hayatın kendisidir. John Dewey
16. Her bilinçli öğrenme eylemi, kişinin özgüvenine zarar verme istekliliğini gerektirir. Bu nedenle küçük çocuklar, kendi öz değerlerinin farkına varmadan bu kadar kolay öğrenirler. Thomas Szasz

eğitim sözleri
eğitim ile ilgili sözler

17. Okumayan birinin, okuyamayan birine göre avantajı yoktur. Mark Twain
18. Eğitim, sürekli bir ordudan daha iyi bir özgürlük güvencesidir.  Edward Everett
19. Kimin öğrenmeyi bildiğini yeterince bilirler. Henry Adams
20. Üç yöntemle bilgeliği öğrenebiliriz: Birincisi, en asil olan yansıma yoluyla; İkincisi, en kolayı taklit ederek; ve üçüncüsü, en acı olanı deneyimle. Konfüçyüs

🧠  İnsan Beyni Sırlarına Bakış  🎯

başarıyla ilgili sözler ve okumak ile ilgili sözler

21. Doğru öğretim kolaylıkla tanınır. Bunu hatasız bir şekilde bilebilirsiniz çünkü içinizde uyanır ve size bunun her zaman bildiğiniz bir şey olduğunu söyleyen o hissi uyandırır. Frank Herbert
22. Eğitimin onda dokuzu teşviktir. Anatole France
23. İnsan bilinenden bilinmeyene gitmek dışında hiçbir şey öğrenemez. Claude Bernard

eğitim ile ilgili sözler
eğitim sözleri

23. Eğitim, amacı okulu bıraktıklarında her erkek ve kız çocuğunun ne kadar şey bilmediklerini bilmelerini ve bunu bilmek için ömür boyu sürecek bir arzu ile aşılanmalarını sağlamak olsaydı çok daha etkili olurdu.  William Haley
24. Tanıdığım en başarılı kişilerin tümü yaşam boyu öğrenenlerdir. Yeni beceriler, iç görüler ve fikirler aramak.  Öğrenmiyorlarsa büyümüyorlar ve mükemmelliğe doğru ilerlemiyorlar. Denis Waitley

eğitim sözleri
Eğitim meyvenin kendisi değil meyve ağacından meyve toplamaya yarayan merdivendir Bernard Shaw

İlham veren eğitim ile ilgili sözler:  kişisel gelişim eğitimi için ilham verecek alıntılar

25. Eğitim, öfkenizi veya özgüveninizi kaybetmeden neredeyse her şeyi dinleme yeteneğidir. Robert Frost
26. Öğrenme tesadüfen elde edilmez, şevkle aranmalı ve titizlikle ilgilenilmelidir.  Abigail Adams
27. Kalbi eğitmeden zihni eğitmek eğitim değildir. Aristo ( ünlü düşünürden eğitim ile ilgili sözler )
28. Eğitimi alıcı zihninden alıkoymak , mantıksızlığa zorlamak imkansız olduğu kadar imkansızdır. Agnes Repplierg
29. Beni durduramazlar. Eğitimimi evde, okulda ya da herhangi bir yerde alacağım. Malala Yousafzai
30. Sözlüğü okuyordum. Her şeyin şiir olduğunu sanıyordum.  Steven Wright

 ✨ Z Kuşağı Ne Demek?  🌀

31. “Hiçbir şey okumayan adam, gazete dışında hiçbir şey okumayan adamdan daha eğitimli.  Thomas Jefferson
32. Öğrenmek zorunlu değildir. Hayatta kalmak da değil.  Dr.W.Ewards Deming
33. Öğrenme, öğretmenin ürünü değildir. Öğrenme, öğrenenlerin faaliyetlerinin bir ürünüdür.  John Holt
34. Bir öğrencinin tavrını alın, soru sormak için asla çok büyük olmayın, asla yeni bir şey öğrenmek için çok fazla şey bilmeyin.  Og Mandino
35. Eğitim artık yetişkin yaşamı için bir hazırlık olarak değil, doğumdan ölüme kadar devam eden bir büyüme ve gelişme süreci olarak düşünülmektedir.  Stephen Mitchell

eğitimle ilgili sözler
Bir insanı ahlaken eğitmeden sadece zihnen eğitmek, topluma bela kazandırmak demektir. Theodore Roosevelt

Atatürk sözleri: eğitim ile ilgili sözler: Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitim hakkındaki sözleri

36. Eğitim, kültür ve bilgi aydınlığına açılan en geniş penceredir.
37. En büyük savaş cahilliğe karşı yapılan savaştır.
38. Milleti kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden yoksun bir millet, henüz millet namını almak istidadını keşfetmemiştir. ( Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitim ile ilgili sözleri derledik.)

39. Bu millete gideceği yolu gösterirken Dünya’nın her türlü ilminden, keşfiyatından, terakkiyatından istifade edelim, lâkin unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden çıkarmak mecburiyetindeyiz.
40. Bir ulusun asker ordusu ne kadar güçlü olursa olsun, kazandığı zafer ne kadar yüce olursa olsun, bir ulus ilim ordusuna sahip değilse, savaş meydanlarında kazanılmış zaferlerin sonu olacaktır. Bu nedenle bir an önce büyük, mükemmel bir ilim ordusuna sahip olma zorunluluğu vardır.

atatürk eğitimle ilgili sözleri
Eğitim ile İlgili Sözler – Mustafa Kemal Atatürk

Atatürk’ün Eğitim hakkındaki sözleri

41. Eğitimdir ki bir milleti; ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.
42. Müsbet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti artmış ve yükselmiş olan erdemli, kudretli bir nesil yetiştirmek, ana siyasetimizin açık dileğidir.
43. Hiçbir zaman hatırınızdan çıkmasın ki, cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller istiyor.

44. Bu millet ve memleket ilme ve irfana çok muhtaç; eğitim ve öğretim görmek için, ilim ve fen almak için Avrupa’ya, Amerika’ya ve her tarafa çocuklarımızı göndermeye mecburuz. İlim ve fen ve ihtisas nerede varsa, sanat nerede varsa gidip öğrenmeye mecburuz. Çok çalışmaya mecburuz. Çalışmak demek ise boşuna yorulmak terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur. * Atatürk’ten eğitim ile ilgili sözler

atatürk öğretmenlerle ilgili sözü
Eğitim ile İlgili Sözler Mustafa Kemal Atatürk

az bilinen Atatürk sözleri

45. Okul sayesinde, okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki, Türk milleti, Türk sanatı, Türk iktisadiyatı, Türk şiir ve edebiyatı bütün güzellikleriyle gelişir.
46. Millî eğitim esas olduktan sonra; lisanını, yöntemini ve araçlarını millî yapmak zorunluluğu tartışılamaz.
47. Mektebin vereceği ilim ve fen sayesindedir ki Türk milleti, Türk sanatı, iktisadiyati, Türk şiir ve edebiyatı, bütün bedayiiyle inkişaf eder.

En güzel eğitim sözleri ve seçkiler

Eğitim ile ilgili sözler ve seçkiler: En sevdiğiniz eğitim sözleri hangileri oldu?  Eğitim, bugün dünyamızda iyi olan her şeyin merkezinde yer almaktadır. Eğitim olmasaydı eğitim, bilgisayar, matematik, psikoloji, mühendislik ve diğer alanlarda ilerleme kaydedemezdik. Günümüzde sosyal ve akademik açıdan çocuk gelişim adımları anne baba tarafından yakından izlenmelidir.

Kişisel gelişim eğitimleri, birey olarak kendimizi geliştirmeyi hedefler. Duygu ve düşüncelerimizi tanımayı sağlar. Kişisel gelişim hedefleri ile bireyler, yaşamda ulaşmayı planladıklarını gerçekleştirirler. Sinirlendiğinde öfke kontrolü sağlama ipuçlarını inceleyebilirsiniz.

eğitim sözleri
eğitim ile ilgili sözler

Öğrenmeye devam etmemiz önemlidir . Eğitim, geleceğimizi güvence altına almak için bugün yapabileceğimiz en önemli şeylerden biridir. Umarım bu alıntılar neden hepimizin eğitim alması gerektiğini göstermiştir. Anne babalar için düzenlediğimiz şirketlerde ebeveyn eğitimleri buradan inceleyebilirsiniz.

Tüm bu öğrenme ve eğitim süreci içinde, asıl eğitim kişinin kendi içindekini arama eğilimidir. Kendimizi ararken, bilinçli farkındalık ile olaylara yaklaşıp, uygun ve gerçekçi yanıtları oluşturmayı geliştireceğiz. Kişisel gelişim eğitimleri, yaşam yolculuğunuzda sizlere rehberlik etsin.

Sağlık ve sevgiyle,

👨‍⚕️ Dr. Bora Küçükyazıcı
Tıp Doktoru 🧠 NöroPsikoloji PhD

🏥 Brain Center ® İstanbul
🍀 Kişisel Gelişim Merkezi
Ritim İstanbul AVM, Maltepe – İstanbul 🌍

doktor bora küçükyazıcı
Brain Center İstanbul Kişisel Gelişim Merkezi

Dr. Bora Küçükyazıcı

👨‍⚕️ Tıp Doktoru 🧠 Nöro-Psikoloji PhD olarak Brain Center İstanbul kurucusu, dikkat testi ölçümleri, evlilik terapisti, ilişki danışmanı, meditasyon eğitmeni ve nefes terapistidir. 🎯 Nörobilim gelişmeleri ve spritüel kişisel gelişim alanlarında köşe yazıları yayınlamaktadır. 🌌 Pleiades meditasyon tekniği ile kozmik yeniden bağlantı konusunda seanslar düzenlemektedir. 📺 Psiko-Sinema yazıları ile film analizleri ve gizli ipuçlarını kaleme almaktadır. 🔎  Antik çağ arkeolojisi ve tarih öncesi medeniyetler hakkında araştrma ve incelemeler yapmaktadır.📸 Amatör gezgin ve fotoğrafçı olarak Türkiye ve dünyayı keşfetmektedir. 📲 Instagram profili buradadır. 📍 DoktorTakvimi profili buradadır. Doktor Bora Küçükyazıcı tarafından verilen eğitim ve seminerleri burada inceleyiniz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Konuşmayı Görüntüle
Randevu İletişimi
Hangi konuda randevu istiyorsunuz?