Mutlu Yaşam

emdr terapist seansı nedir? 7 İpucu EMDR terapisi neye iyi gelir?

EMDR terapi kimlere uygulanır? EMDR tedavisi kaç seans sürer?

emdr terapist nasıl uygulama yapar?

Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme, uzman ve deneyimli EMDR terapist tarafından uygulanır. Travma tedavisi için emdr terapisi nedir nasıl etki gösterir? Bu uygulama başlangıçta travma öyküsü olan ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu teşhisi konan kişilerde uygulanmıştır. Ancak yıllar geçtikçe yeme bozuklukları, madde kötüye kullanımı bozuklukları, karmaşık keder gibi diğer bozuklukların tedavisine entegre ediliyor. EMDR terapist, tedaviye başlamamış birçok kişi için yabancı bir kavramdır. Bu terapi türü birçok tedavi merkezinde giderek yaygınlaşmaktadır. İngilizce detaylı analiz için What is EMDR Therapy inceleyebilirsiniz.

EMDR, özel sertifika ve lisans gerektiren özel bir terapidir, bu nedenle uzman deneyimli emdr terapist tarafından uygulanır.

” EMDR’nin beyin devrelerinde, REM uykusunda olana benzer şekilde temel bir değişikliğe neden olduğuna inanıyoruz – bu, tedavi gören kişinin travmatik anıları daha etkili bir şekilde işlemesine ve beyindeki genel çağrışım ağlarına dahil etmesine olanak tanır. Bu, bireyin anılarını kendi yaşam deneyiminin daha geniş bağlamı içinde bütünleştirmesine ve anlamasına yardımcı olur.” Robert Stickgold, Ph.D., Harvard Medical

emdr terapisti nasıl uygular
emdr tekniği ile travma tedavisi

Travma sonrası stres bozukluğu nedir ve neden olur? ptsd nasıl geçer

Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB), kişi travmatik bir olay yaşadıktan veya tanık olduktan sonra gelişebilen bir ruh sağlığı durumudur. TSSB’ye yol açabilecek travmatik olaylar, askeri çatışma, cinsel saldırı, fiziksel saldırı, kazalar, doğal afetler ve sevilen birinin ani ölümünü içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir.

TSSB, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok çeşitli semptomlara neden olabilir:

  • Kişinin travmatik olayı yeniden yaşamasına neden olan geçmişe dönüşler veya kabuslar gibi müdahaleci anılar
  • Kişiye travmatik olayı hatırlatan insanlardan, yerlerden veya şeylerden kaçınmak gibi kaçınma davranışları
  • Duygudurum ve bilişte, kopuk, suçlu veya kızgın hissetmek ve travmatik olayı hatırlamakta güçlük çekmek gibi olumsuz değişiklikler
  • Gerginlik hissi, sinirlilik veya kolayca ürkme gibi aşırı uyarılma belirtileri

TSSB, beynin normal başa çıkma mekanizmaları travmatik olayın ciddiyeti karşısında bunaldığında ortaya çıkar. Travmatik olay, beyinde TSSB gelişimine yol açan kimyasal ve yapısal değişikliklere neden olabilir.

TSSB, bilişsel-davranışçı terapi (CBT) ve Göz Hareketi Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) gibi çeşitli psikoterapi biçimlerinin yanı sıra antidepresanlar gibi ilaçlarla tedavi edilebilir. Tedavi, özel duruma ve bireyin ihtiyaçlarına bağlı olacaktır.

TSSB’den kurtulmanın bir süreç olduğunu ve zaman alabileceğini, bazı kişilerin hızla iyileşebileceğini, bazılarının ise daha fazla zamana ihtiyaç duyabileceğini unutmamak önemlidir. TSSB’si olan birçok kişi, doğru tedavi ve destekle tamamen iyileşebilir. Ancak TSSB’nin devam eden bir durum olduğunu ve bazı insanların yaşamları boyunca semptomlar yaşayabileceğini bilmek de önemlidir.

Travma tedavisinde EMDR Terapist Nasıl Yardımcı Olur?

EMDR, travma ve diğer rahatsız edici deneyimlerin beynin doğal işlemesini ve bilgi entegrasyonunu bozabileceğini öne süren Adaptif Bilgi İşleme (AIP) modeline dayanmaktadır. Sonuç olarak, travmatik anılar işlenmeden kalır ve duygusal ve bilişsel sıkıntıya yol açar. EMDR terapisi, bu anıların işlenmesini ve bütünleşmesini kolaylaştırmayı, bireyin iyileşmesini ve psikolojik dengeyi yeniden kazanmasını sağlamayı amaçlar.

EMDR terapist, danışanı bir dizi standart prosedürle yönlendirdiği sekiz aşamalı bir süreçten oluşur. Bu aşamalar aşağıda kısaca açıklanmıştır:

1- Tarih alma ve tedavi planlaması: Terapist, hastanın geçmişi hakkında bilgi toplar, işlenmek üzere hedef anıları belirler ve bir tedavi planı oluşturur.

2- Hazırlık: Terapist, hastanın EMDR süreci boyunca duygusal stresi yönetmesi için başa çıkma stratejileri ve bir güvenlik duygusu geliştirmesine yardımcı olur.

3- Değerlendirme: Terapist ve hasta, onunla ilişkili görüntü, olumsuz inanç, duygular ve fiziksel duyumlar dahil olmak üzere hedef belleğin belirli yönlerini tanımlar.

Uygulanan emdr terapi seansı nedir?

4- Duyarsızlaştırma: Terapist, hasta hedef belleğe odaklanırken iki taraflı uyarım (örn. göz hareketleri, dokunsal uyarım veya işitsel tonlar) kullanır. Bu süreç, hastanın anıyı yeniden işlemesine ve duygusal etkisini azaltmasına yardımcı olur.

5- Yerleştirme: Terapist, hedef bellekle ilişkili olumsuz inancın yerini alacak olumlu bir inancı güçlendirmede hastaya yardımcı olur.

6- Vücut taraması: Hasta, hedef bellekle ilgili artık fiziksel duyumlar için vücudunu tarar ve gerekirse bunlar işlenir.

7- Kapanış: Terapist, seansı sonlandırmadan önce hastanın kendini stabil hissetmesini ve uygun kişisel bakım stratejilerine sahip olmasını sağlar.

8- Yeniden değerlendirme: Terapist kaydedilen ilerlemeyi değerlendirir ve tedavi planını gerektiği gibi ayarlar.

istanbul emdr terapisti nerede var
travma tedavisi için emdr terapisi nedir

Kaygı Bozukluğu için emdr terapist seansı

Anksiyete bozuklukları, dünya çapında milyonlarca kişiyi etkileyen en yaygın ruh sağlığı durumları arasındadır. Bilişsel-davranışçı terapi ve farmakolojik müdahaleler gibi geleneksel terapiler kaygı tedavisinde etkilidir. Bununla birlikte Göz Hareketi Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme uygulayan emdr terapist, değerli bir alternatif yardımcı tedavi seçeneği sunmaktadır. Bu bölüm, kaygı için EMDR terapisinin uygulanmasını keşfedecek, etkililiğini tartışacak ve kaygıyla ilişkili semptomlar için EMDR sürecine ilişkin içgörüler sağlayacaktır.

Başlangıçta travma sonrası stres bozukluğunu (TSSB) tedavi etmek için geliştirilen EMDR terapisi, yaygın anksiyete bozukluğu (YAB), panik bozukluğu, sosyal anksiyete bozukluğu ve spesifik fobiler dahil olmak üzere anksiyete bozukluklarına giderek daha fazla uygulanmaktadır. EMDR’nin temelini oluşturan Uyarlanabilir Bilgi İşleme (AIP) modeli, işlenmemiş veya yetersiz işlenmiş anıların kaygı belirtilerinin gelişmesine ve sürdürülmesine katkıda bulunabileceğini varsayar. EMDR terapisi, bu anıların işlenmesini ve bütünleşmesini kolaylaştırarak kaygıyı hafifletmeyi ve duygusal dengeyi yeniden sağlamayı amaçlar.

Anksiyete için EMDR terapisi etkinliği

Anksiyete bozuklukları için EMDR tedavisine ilişkin araştırmalar hala gelişmektedir. Ön çalışmalar EMDR’nin çeşitli kaygı ile ilgili durumların tedavisinde etkili olabileceğini düşündürmektedir. EMDR, YAB, panik bozukluğu, sosyal kaygı bozukluğu ve spesifik fobilerin semptomlarını azaltmada umut vaat etmektedir. Ayrıca EMDR, travma yaşamış veya geleneksel maruz bırakma temelli terapilere girmekte güçlük çeken anksiyete bozukluğu olan hastalar için özellikle yararlı olabilir.

Seansta emdr terapist, kaygıya katkıda bulunan, altta yatan işlenmemiş anıları ve bilişsel çarpıtmaları ele alır. Sorun yaşanan semptomlardan kurtulmasına ve psikolojik işleyişini iyileştirmesine yardımcı olabilir. EMDR’nin kaygı üzerindeki etkinliğini tam olarak belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulsa da, alternatif veya yardımcı tedavi seçeneği olma potansiyeli açıktır.

📲 istanbul emdr terapist randevusu 🎯 

EMDR Terapist seans etkinliği

Çok sayıda kontrollü çalışma, EMDR terapisinin travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) ve diğer travmayla ilişkili bozuklukların tedavisinde etkinliğini göstermiştir. Çoğu durumda, EMDR’nin geleneksel bilişsel-davranışçı terapiler kadar etkili olduğu bulunmuştur. Dahası, EMDR terapisi genellikle daha hızlı etki gösterir ve birçok hasta daha az seansta önemli ölçüde iyileşme yaşar.

TSSB’ye ek olarak EMDR, anksiyete bozuklukları, depresyon, keder, fobiler ve diğer zihinsel sağlık durumlarını tedavi etmek için başarıyla kullanılmıştır. EMDR, tüm durumlar için birincil tedavi yöntemi olmayabilir, ancak travmatik anılar veya üzücü deneyimler katkıda bulunan faktörler olduğunda değerli bir yardımcı terapi olabilir.

EMDR Terapisi Sırasında Neler Beklenmeli?

EMDR terapisi oldukça yapılandırılmış ve işbirliğine dayalı bir süreçtir. Hastalar, rahatsız edici anıları tanımlamak ve işlemek için terapistleriyle yakın bir şekilde çalışmayı beklemelidir. EMDR sırasında kullanılan iki taraflı uyarım başlangıçta alışılmadık gelebilir; ancak birçok hasta, anılarının duygusal yoğunluğunu azaltmada bunu yararlı bulmaktadır.

EMDR terapisi, travma ve diğer zihinsel sağlık durumlarının tedavisinde etkili olduğunu kanıtlamış, kanıta dayalı, bütünleştirici bir psikoterapötik yaklaşımdır. EMDR terapisi, rahatsız edici anıların işlenmesini ve bütünleştirilmesini kolaylaştırarak, bireylerin psikolojik iyileşme ve gelişmiş işlevsellik elde etmelerine yardımcı olabilir.

Emdr kaç yaşından itibaren uygulanır? En uygun emdr seansı ne kadar sürer?

EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) terapisi her yaştan insan için uygundur. Ancak EMDR terapisinin çocuklarla uygulanması yetişkinlerden farklı olabilir ve çocuklarla çalışan terapistlerin bu popülasyonla çalışma konusunda özel eğitim almaları önerilir.

EMDR terapi seansları genellikle 60 ile 90 dakika arasında sürer. Ancak tedavinin süresi duruma göre değişir, bazı kişiler sadece birkaç seansa ihtiyaç duyarken, diğerleri daha fazla seansa ihtiyaç duyabilir.

Gereken seans sayısı ve her seansın süresi travmanın ciddiyetine, kişinin tedaviye verdiği cevaba ve diğer faktörlere bağlı olacaktır.

İlk seansta bir terapist, travmatik olaylar da dahil olmak üzere hastanın geçmiş ve şimdiki deneyimlerinin ayrıntılı bir geçmişini alacaktır. Terapist daha sonra EMDR sürecini açıklayacak ve hastanın terapi sırasında ve sonrasında kullanması için başa çıkma stratejileri geliştirmesine yardımcı olacaktır. Sonraki seanslarda terapist, hastanın üzerinde çalışacağı belirli travmatik anıları belirlemesine yardımcı olacak, hastaya aynı anda iki taraflı uyarımla meşgul olurken travmatik anıyı hatırlaması konusunda rehberlik edecek ve travmatik olayla ilgili olumlu inançları ve duyguları pekiştirecektir.

EMDR terapisinin yalnızca eğitimli ve lisanslı bir terapist tarafından yürütülmesi gerektiğine dikkat etmek önemlidir. EMDR’nin diğer terapi türlerini tamamlayıcı olarak kullanılması gerektiğini, tek tedavi olmaması gerektiğini de not etmek önemlidir.

 🧮 depresyon testi yap – sonucu incele 🚩 

EMDR’den sonra ne olur? EMDR travmatik anıları unutturur mu?

EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) terapisi, travma süreci yaşamış ve travmatik anıları bunlarla ilişkili duygusal sıkıntıyı azaltacak şekilde bütünleştiren bireylere yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

EMDR terapisinden sonra bireyler, kaygı, depresyon ve müdahaleci anılar gibi travma semptomlarının azaldığını görebilirler. Ayrıca, travmatik olayın anılarıyla daha iyi başa çıkabildiklerini ve bu anıların artık günlük yaşamlarını bozma gücüne sahip olmadıklarını görebilirler. EMDR terapisinin insanlara travmatik anıları unutturmadığını not etmek önemlidir.

EMDR terapisinin amacı, travmatik olayın hafızasını silmek değil, bireysel sürece yardımcı olmak ve hafızayı, bununla ilişkili duygusal sıkıntıyı azaltacak şekilde bütünleştirmektir.

EMDR terapisi, bireylerin travmatik olaya farklı bir bakış açısına sahip olmalarına yardımcı olabilir ve anıların daha az rahatsız edici, daha az canlı ve daha az müdahaleci olduğunu görebilirler. Ayrıca, travmatik olayın anılarıyla daha iyi başa çıkabildiklerini ve bu anıların artık günlük yaşamlarını bozma gücüne sahip olmadıklarını görebilirler.

Travmadan kurtulmanın bir süreç olduğunu ve zaman alabileceğini, bazı kişilerin daha hızlı iyileşebileceğini, bazılarının ise daha fazla zamana ihtiyaç duyabileceğini unutmamak önemlidir. TSSB’si olan birçok kişi, doğru tedavi ve destekle tamamen iyileşebilir. Ancak TSSB’nin devam eden bir durum olduğunu ve bazı insanların yaşamları boyunca semptomlar yaşayabileceğini bilmek de önemlidir.

Emdr tedavisi ne zaman keşfedildi? Emdr etkisi kanıtlandı mı?

EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) terapisi, 1980’lerin sonunda Francine Shapiro tarafından keşfedildi. Doğada yürürken ve göz hareketleri yaparken kendi rahatsız edici düşüncelerinin ve anılarının yoğunluğunun değişeceğini gözlemlemiş ve bu gözlemden yola çıkarak terapiyi geliştirmiştir.

EMDR terapisi birçok araştırmanın konusu olmuştur ve birçok çalışma, TSSB (Travma Sonrası Stres Bozukluğu) gibi travmatik stres bozuklukları için etkili bir tedavi olduğunu bulmuştur. Randomize kontrollü çalışmaların bir meta-analizi, EMDR terapisinin TSSB tedavisinde diğer travma odaklı terapi biçimleri kadar etkili olduğunu bulmuştur. Diğer çalışmalar, EMDR terapisinin anksiyete, depresyon ve travmatik olaylarla ilgili müdahaleci anılar gibi semptomlarda azalmaya yol açabileceğini bulmuştur.

EMDR terapisinin yalnızca eğitimli ve lisanslı bir terapist tarafından yürütülmesi ve diğer terapi şekillerini tamamlayıcı olarak kullanılması gerektiğini unutmamak önemlidir.

EMDR, Amerikan Psikiyatri Birliği, Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Travmatik Stres Çalışmaları Derneği gibi kuruluşlar tarafından kanıta dayalı bir uygulama olarak kabul edilmektedir.

Ek olarak, EMDR terapisinin TSSB için etkili bir tedavi olduğu düşünülse de, diğer durumlar için etkinliğini belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu not etmek önemlidir. EMDR’nin altında yatan mekanizmaları ve nasıl çalıştığını anlamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

travmatik olayların beyin etkisi

Her yeni davranış öğrendiğimizde yeni bir sinir ağı yaratırız. Davranışın sık sık tekrarlanması, sinir yollarının miyelinlenmesi yoluyla bu sinir ağını güçlendirir, bu da sinyallerin hızlı ve sorunsuz hareket etmesine izin verir. Bu süreci bisiklete binmeyi öğrenmek veya bir müzik parçası çalmak gibi düşünebilirsiniz. Pratik yapmak için ne kadar çok zaman harcanırsa, o kadar kolay olur.

Tüm anılar sinir ağlarının kalıplarıdır. Bir davranış veya anı, diğer ol aylara veya deneyimlere benzer öğelere sahip olduğunda, bir sinir ağı diğer sinir ağlarına bağlanabilir. Örneğin kokular, tatlar, görüntüler, dokunmalar, sesler, düşünceler, duygular, fiziksel duyumlar, inançlar ve önceki olaylara benzeyen katılımcılar, sinir ağları arasında bir bağlantı başlatabilir.

Travmayı çok net hatırlamasak bile EMDR terapisi çalışır mı?

Travmatik deneyimler, bireyin psikolojik iyi oluşu üzerinde derin etkilere sahip olabilir. Bazı durumlarda, bireyler travmatik olayın belirli ayrıntılarını hatırlamakta güçlük çekebilirler veya travmanın ezici doğası nedeniyle anıların bloke edildiği veya parçalandığı bir fenomen olan dissosiyatif amnezi yaşayabilirler. Bu bölüm, Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) terapisinin, hastalar travmatik deneyimlerinin belirli ayrıntılarını hatırlayamasalar bile travma tedavisinde nasıl hala etkili olabileceğini keşfedecektir.

Uyarlanabilir Bilgi İşleme (AIP) modeli, beynin travmatik deneyimleri işlemek ve bütünleştirmek için doğuştan gelen bir yeteneğe sahip olduğunu bildiriyor.

Ancak, kişi travmatik bir olay yaşadığında, bu doğal işleme yeteneği bozulabilir ve travmatik anıların işlevsiz bir şekilde işlenmeden veya depolanmadan kalmasına neden olabilir. Bu işlenmemiş anılar, bilinçli olarak erişilemeyen ancak yine de düşünceleri, duyguları ve davranışları etkileyen anılar olan örtük anılar olarak tezahür edebilir.

EMDR terapisi, hem açık (bilinçli olarak erişilebilir) hem de örtük anıların işlenmesini ve entegrasyonunu kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Bir kişi, travmasının belirli ayrıntılarını bilinçli olarak hatırlayamasa bile, EMDR terapisi, kişinin travma ile ilgili bilgileri işlemesine ve bütünleştirmesine izin vererek, ilişkili örtük anıları hedefleyebilir.

Örtük Travma için EMDR Süreci Nasıl İşler?

EMDR terapistleri, travmalarının belirli ayrıntılarını hatırlayamayan hastalarla çalışırken, tedavi yaklaşımını örtük anılara veya ilişkili duygusal ve fiziksel duyumlara odaklanacak şekilde uyarlayabilir. Örtük travma için EMDR sürecinin temel yönleri belirlenir.

EMDR terapist, hastanın geçmişi hakkında bilgi toplar, örtük travmanın olası göstergelerini belirler ve bir tedavi planı oluşturur. Danışanın EMDR süreci boyunca duygusal stresi yönetmesi için başa çıkma stratejileri ve bir güvenlik duygusu geliştirmesine yardımcı olunur.

EMDR terapist ve danışan, duygusal ve fiziksel duyumlar veya erişilebilir olabilecek parçalanmış anılar dahil olmak üzere travmatik deneyimin mevcut tüm yönlerini belirlemek için birlikte çalışır.

Danışan örtük travma ile ilişkili duygusal ve fiziksel duyumlara veya parçalanmış anılara odaklanırken, EMDR terapist iki taraflı uyarım (örneğin, göz hareketleri, dokunsal uyarım veya işitsel tonlar) kullanır.

Bu süreç, hastanın travmayla ilgili bilgileri yeniden işlemesine ve duygusal etkisini azaltmasına yardımcı olur. Terapist, örtük travmayla ilişkili olumsuz inançların yerini alması için hastanın olumlu bir inancı güçlendirmesine yardımcı olur. Örtük travmayla ilgili artık fiziksel duyumlar için vücudunu tarar ve gerekirse bunlar işlenir. Terapist, seansı sonlandırmadan önce kişinin kendini stabil hissetmesini ve uygun kişisel bakım stratejilerine sahip olmasını sağlar. Terapist kaydedilen ilerlemeyi değerlendirir ve tedavi planını gerektiği gibi ayarlar.

Örtülü Travma için EMDR terapisi Etkisi

Örtülü travması olan bireylerde EMDR terapisinin etkililiğini özel olarak inceleyen araştırmalar sınırlı olsa da, klinik gözlemler ve vaka incelemeleri, EMDR’nin hastalar belirli ayrıntıları hatırlayamadığında bile travmayı tedavi etmede etkili olabileceğini düşündürmektedir. EMDR terapisi, örtük travmayla ilişkili duygusal ve fiziksel duyumları hedefleyerek, bireylerin travmayla ilgili bilgileri işlemesine ve bütünleştirmesine, semptomları hafifletmesine ve psikolojik iyileşmeyi desteklemesine yardımcı olabilir.

EMDR terapisi, hastalar travmatik deneyimlerinin belirli ayrıntılarını hatırlayamadığında bile travmayı tedavi etmek için umut verici bir yaklaşım sunar.

EMDR, örtük anılara ve ilişkili duygusal ve fiziksel duyumlara odaklanarak, travmayla ilgili bilgilerin işlenmesini ve bütünleştirilmesini kolaylaştırabilir, bireylerin iyileşmesine ve psikolojik dengeyi yeniden kazanmasına olanak tanır. EMDR terapist ile çalışmalarda örtük travma üzerindeki etkinliğini tam olarak belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır, ancak değerli bir tedavi seçeneği olma potansiyeli

EMDR terapisi neye iyi gelir? EMDR den sonra ne olur?

İdeal olarak, anılarımızın sinir ağları beynin çeşitli bölgeleri arasında bağlantı kurar. Örneğin, beynin sağ yarımküresi, hatıralarla ilgili deneyimlerimiz hakkındaki olumsuz algılarımızı ve duygularımızı tutma olasılığı daha yüksektir. Buna karşılık, sol yarıküre olumlu duygular için uzmanlaşmıştır. Beynin sol ve sağ yarıküreleri arasında iletişim kuran sinir ağları, duyguları kelimelerle ifade etmemize ve duyguların olumlu ve olumsuz algılarını bütünleştirmemize yardımcı olur.

Sinir ağlarının üst beyin merkezleri (neokorteks) ile alt beyin merkezleri (limbik sistem ve beyin sapı) arasındaki entegrasyonu, dürtüleri yönetmeye ve daha fazla öz kontrol geliştirmeye yardımcı olur.

Travmatik anılar, sinir ağlarının bozulmuş kodlaması olarak düşünülebilir. Bu anılar, diğer olumlu deneyimlerle bütünleşmezler ve yeni bilgileri barındırma yetenekleri sınırlıdır. Bu kopukluk, kişinin zor yaşam olayları hakkında düşünürken duygusal olarak esnek veya bilişsel olarak yapıcı olma yeteneğini bozar.

Travma ve panik bozuklukta emdr terapist uzmanlığımız ile size yardımcı olmak için buradayız. Bizimle hemen iletişime geçerek, stres faktörlerini nasıl ortadan kaldıracağınız ve hayatı nasıl kolaylaştıracağınızı planlamaya başlayın.

👨‍⚕️ Uzman Klinik Psikolog Aydın Yüksel
EMDR Terapisti 🧠 Neurofeedback Terapisi

🏥 Brain Center ® İstanbul
🍀 Kişisel Gelişim Merkezi
Ritim İstanbul AVM, Maltepe – İstanbul 🌍

EMDR Terapist Randevusu  📞 0216 688 77 78 

bireysel danışmanlık meditasyon
Brain Center Kişisel Gelişim Merkezi

Travma için EMDR Terapist Referans Kaynaklar:

  • Van den Hout, M., Muris, P., Salemink, E., & Kindt, M. (2001). Göz hareketlerinden sonra otobiyografik anılar daha az canlı ve duygusal hale gelir. İngiliz Klinik Psikoloji Dergisi, 40,  121-130.
  • Van den Hout, MA, Eidhorf, MB, Verboom, J., Little, M., & Engelhard, IM (2013). Hatırlama sırasında çalışan belleği zorlayarak duygusal ve duygusal olmayan anıların bulanıklaşması. Biliş ve Duygu,  doi: 10. 1080/02699931. 2013. 848785

Uzman Klinik Psikolog Aydın Yüksel

Aydın Yüksel, 15 yıllık mesleki deneyimli uzman klinik psikolog olarak görev yapmaktadır. Ticaret Üniversitesi psikoloji bölümü sonrası, klinik psikoloji alanında dikkat eksikliği ve dehb çalışmaları bulunmaktadır. Köşe yazıları ve katıldığı televizyon programları ile toplumsal sağlığa destek olmak için çalışmaktadır. Intel Core Adaptif Öğrenme Projesinde Türkiye sorumlusu olarak görev almıştır. Hollanda Mind Media biyoteknoloji programı BioTrace neurofeedback uygulayıcı eğitimini tamamlamıştır. Klinik psikoloji ve nöropsikolog Aydın Yüksel uzmanlık alanları şunlardır: - Ergen terapisi ile sosyal ve akademik yaşam düzenlenmesi - Sınav Kaygısı ve panik bozukluğu - Anksiyete Bozukluğu - Obsesif Kompulsif Bozukluk OKB - Bilişsel Davranışçı Terapi - Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Dürtüsellik - Depresyonu Anlamak ve Baş Etmek - Ergenlik Dönemi Sorunları ve Çözüm Yöntemleri - Neurofeedback terapisi - EMDR terapisi - Nefes Terapisi ve Solunum Egzersizleri

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Konuşmayı Görüntüle
Randevu İletişimi
Hangi konuda randevu istiyorsunuz?