Nörobilim Yayınları

insan beyni nasıl çalışır 🧠 3 farklı beyin bölümleri inceleme

beynin bölümleri ve görevleri nelerdir?

Bölümleri ile insan beyni nasıl çalışır? Beyin İncelemesi

İçindekiler

Nöronlar ve insan beyni nasıl çalışır? Peki, insan beyni kaç gramdır? Acaba insan beyni kaç gb bilgi depolar? Gelişmiş insan beyin kapasitesi ne kadar? Sizce insan beyni yüzde kaç çalışır? Beynimizin yüzde kaçını kullanıyoruz? İnsan beyni özellikleri nedir? İnsan beyni ağırlığı ne kadar? Pleiades meditasyon ne demek?

Nöronlar ve insan beyni nasıl çalışır sorusunun kimyasal ve anatomik cevapları vardır. İnsan beyni bölümleri ve kapasitesi nedir? Tüm bu ve benzeri soruların cevaplarını birlikte inceleyeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Yaşamda stresi başarıyla yönetmek ve kaygı duygusundan kurtulmak için nefes terapisi faydalarını inceleyebilrisiniz.

İnsan beyni, evrende bilinen en karmaşık nesnedir ve sinir sistemi beyin hücresine kan akışı düzenlemesini yönetir.

Düşünceleri, anıları ve bilinçli gerçekliği nasıl kodlar? Peki, beyninizin daha verimli ve uzun süre çalışmasını nasıl sağlayabilirsiniz? Beynimizin ne kadarını kullanıyoruz, beynin bölümleri aynı zamanda hangi görevlerde rol oynar?

Beyniniz, omuriliğiniz ve periferik sinirleriniz, merkezi sinir sisteminiz olarak bilinen karmaşık, entegre bir bilgi işleme ve kontrol sistemi oluşturur. Hayatınızın tüm bilinçli ve bilinçsiz yönlerini beyniniz düzenlerler, peki beyin nasıl çalışır? Beyin ve sinir sisteminin bilimsel çalışmasına sinirbilim veya nörobiyoloji denir. Nörobilim araştırmaları, insan beyni nasıl çalışır sorusuna odaklanmıştır. Sinirbilim alanı çok geniş ve beyin ve sinir sistemi çok karmaşık olduğu için bu makale temel bilgilerle başlayacak ve size bu karmaşık organ hakkında genel bir bakış sunacaktır. Sağlıklı insan beyninin yüzde kaçını kullanır?

insan beyni nasıl çalışır?
insan beyni özellikleri nedir?

insan beyni görevleri ve bölümleri nedir?

Beynin yapılarını ve her bölümün motor kontrol, görsel işleme, işitsel işleme, duyum, öğrenme, hafıza ve duygular dahil olmak üzere günlük işlevlerimizi nasıl kontrol ettiğini inceleyeceğiz. Akıllı telefon ve teknoloji bağımlı olmak, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Beyninizi yeni güne hazırlamanın en iyi yolu, yaşam stresini kontrol etmektir.

Yaklaşık 3,5 milyar yıl öncesine uzanan yaşam tarihini düşünürseniz, insan beyni birçok gelişim aşamasından geçmiştir. 60 milyon yıl önce, primat beyinleri ortaya çıktı. Ve sadece 2,5 milyon yıl sonra, insanlar alet yapmaya başladı. O zamanlar beyinlerimiz şu anki beynimizin yalnızca üçte biri büyüklüğündeydi. Binlerce yıl, insan beyninin ne işe yaradığı bile anlaşılamamıştır. Son 200 yıl içinde, acaba kanı soğutmaya mı yarıyor gibi teoriler ile beyin incelenmeye başlamıştır. Son 50 sene öncesine kadar bile insan beyninin statik bir organ olduğunu düşünüyorduk ve beyin fonksiyonlarından haberimiz yoktu. Üstelik, aynı zamanda insan beyninde yer alan vücudun diğer bağlantıları yeni fMRI yöntemi araştırmalarla keşfedilmektedir.

🧠  Mutluluk Hormonu Nedir, Nasıl Artar? 💯  

Beyin kaç gramdır? İnsan Beyin Nasıl Çalışır? 

Doğuştan sahip olduğumuz bir miktar nöron hücremiz var ve hepsi bu sanılıyordu. Oysa son 50 yıldaki tüm nörobilim araştırmaları göstermektedir ki, beyin sürekli değişen ve şekillendirilebilen bir organ olduğu anlamına gelir. Ne kadar çok dış uyaranla karşılaşırsa, nöronlar birbirleriyle o kadar çok ağ bağlantısı yapıyor. Dış uyaran eksikliği olan durumlarda ise, nöronlar arasındaki bağlantılar azalıyor ve zayıflıyor. Nöronların bilgi aktarımı, insan beyni nasıl çalışır sorusuna yanıt oluşturmaktadır.

İnsan vücudun diğer fonksiyonlarından bağımsız olarak beyinden her an ulaşan uyaranları ertelemeden, anında çözmesi beklenir.

Beyin dokusu tıpkı bir kas kitlesi gibidir. Kas dokusunu ne kadar çok kullanırsanız o kadar büyür. Eğer kullanmazsanız, o kas zayıflar, güçsüzleşir. Bu nedenle örneğin çocukların zekâ düzeyleri yıllar içinde değişim gösterirler. Uygun sayıda dış uyaran ile temas eden beyinlerin zekâ puanları zaman içinde gelişir. Beyin esnekliği ve nöronlar arasındaki bağlantı şu adımlar ile gelişir:

 • Uygun ve sağlıklı beslenme
 • Düzenli ve verimli uyku alışkanlığı
 • Fiziksel ve mental egzersiz
 • Neurofeedback egzersizleri
 • Meditasyon
insan beyni nasıl çalışır
insan beyni nasıl çalışır?

insan beyin bölümleri nedir? insan beyni nasıl çalışır?

Beyin, insan vücudunun en karmaşık kısmıdır. Bu üç kiloluk organ, zekanın yeri, duyuların yorumlayıcısı, vücut hareketini başlatan ve davranışın denetleyicisidir. Kemik kabuğunda yatan ve koruyucu sıvıyla yıkanan beyin, insanlığımızı tanımlayan tüm niteliklerin kaynağıdır. Beyin, insan vücudunun baş tacıdır.

İnsan beyni karmaşık yapısıyla duyuları işler, duyguları kontrol eder, hafıza ve düşünce süreçlerini yönetir. Beyin yapısı, korteks, korpus kallozum, bazal gangliyonlar gibi bileşenlerden oluşur.

Yüzyıllar boyunca bilim insanları ve filozoflar beyinden etkilenmişlerdi, ancak yakın zamana kadar beyni neredeyse anlaşılmaz olarak görüyorlardı. Ancak şimdi, beyin sırlarından vazgeçmeye başlıyor. Bilim insanları, nörolojik ve davranış bilimlerindeki araştırmaların hızlanması ve yeni araştırma tekniklerinin gelişmesi nedeniyle, son 10 yılda beyin hakkında önceki tüm yüzyıllarda olduğundan daha fazla şey öğrendiler.

1960’larda Amerikalı sinirbilimci Paul Mac Lean, üç yapıya sahip olan insan beyin kavramını ortaya koydu. İnsan beyni 3 yapıdan oluşmaktadır:

 1. Sürüngen beyin bölgesi
 2. Paleo-memeli beyin bölgesi
 3. Neo-memeli beyin bölgesi

Sürüngen beyin bölgesi olarak adlandırılan bölüm, en eski ve ilkel güdüleri yönetiyor ve özellikle tehlikelerden kaçınma görevinden sorumludur. Beyin sapı ve serebellum, sürüngen beyin bölgesini oluşturmaktadır. Şu fonksiyonları sürüngen beyin bölgesi yönetir:

 • Solunum kontrolü
 • Kalp atış hızı düzenlemesi
 • Duyusal geri bildirimlerin toplanması
 • Diğer otonom işlevlerin yönetilmesi

Memeli beyin bölgesi nedir? Limbik sistem nedir?

Memeli beyni olarak tanımlanan bölge ikiye ayrılmaktadır. Limbik sistem denilen paleo memeli beyin bölgesi, sosyal davranış ve ödüllerin temelidir. Beyin bölümleri, insan beyni nasıl çalışır anlamak için yakından incelenmelidir. Neo memeli beyin bölgesi ise beyin korteksini tanımlamaktadır, böylece insan beyni nasıl çalışır sorusu adım adım cevaplanır. Beyin korteksi, düşünebileceğiniz soyut düşünme, dil ve diğer özellikleri yönetmektedir. Beynin kendisi yaklaşık üç kilo ağırlığındadır, lakin toplam vücut kan akışının şaşırtıcı bir şekilde% 25’ini tüketir. Bu nedenle enerji kullanımı açısından önemli bir organdır.

Nöronlar, sinapslar aracılığıyla iletişim kurarlar.

Beyin yarı kürelerinin görevlerini anlayınca, insan beyni nasıl çalışır sorusunun cevapları netleşir. Kafatasına çok fazla doku sığdırmak için beynin kırışık yüzeyi vardır. Tümsekler olan gri bölgeler ve dipler olan sulkus denen girintilerden oluşur. Bu, kafatasında çok fazla beyin dokusunun bulunmasına imkân sağlar. Beyinlerimizde ayrıca köprülerle birbirine bağlanmış sol ve sağ olmak üzere iki yarım küre vardır. Tipik olarak, beyin yarım küreleri arasındaki farkı düşündüğünüzde, sol yarıkürenin daha analitik analitiktir, oysa sağ yarım küre daha yaratıcıdır. Neredeyse bu yarım küreler bağımsızmış gibi kodlanır ve insan beyni nasıl çalışır sorusu cevaplanır. Lakin, beyin farklı alanlarında uzmanlaşma olmasına rağmen, yarım küreler çok yakın bir şekilde birlikte çalışır.

 🚩 Kadın Beyni ve Erkek Beyni Farkları Nedir? ✨ 

frontal korteks nedir? insan beyni nasıl çalışır? insan beyni kaç gb?

Beyniniz, düşünce, duygu, davranış, hareket ve hissi koordine eden kalıplarda düzenlenmiş milyarlarca sinir hücresi içerir. Nöronları anladığımızda, insan beyni nasıl çalışır sorusuna cevap buluruz. Karmaşık bir otoyol sinir sistemi beyninizi vücudunuzun geri kalanına bağlar, böylece iletişim saniyeler içinde gerçekleşebilir. Elinizi sobadan ne kadar hızlı çektiğinizi düşünün. Beyninizin tüm bölümleri birlikte çalışırken, her bölüm belirli bir işlevden sorumludur – kalp atış hızınızdan ruh halinize kadar her şeyi kontrol eder.

İnsan beyni 85 milyar nöron (sinir hücresi) vardır, ancak bunlar beynin sadece yüzde 10’unu oluşturur. 

Çoğu insanda anlama ve ifade sol yarıküreden gelir, beynin bölümleri ve aynı zamanda beyin fonksiyonlarından sorumludur. Ancak sağ beyin, konuşmanızın neye benzediğini yönetir. Örneğin, sağ yarıküre yaralanması olan hastalar konuşabilir, ancak tondaki uyumu konuşmalarıyla kaybederler. Beyin yarı kürelerinin uyumlu çalışmaları, insan beyni nasıl çalışır sorunun yanıtıdır. Üstelik insan beyin kapasitesi tam olarak ne kadar, halen sinir sistemi beyin hücresine gelen ve üretilen bilgiler çözülmektedir.

Beyinde kaç lob vardır? Beyin lobu nedir?

Beyin ayrıca loblara bölünmüştür. İnsan beyni önünde frontal beyin bölgesi yer alır. En arkada ise temporal loblar yer alır. Yanlarda ise parietal loblar yer almaktadır. İnsan beyni, meninks adı verilen üç katmanlı bir örtü ile sarılıdır. Meninksler kafatasındaki tek sinir dokusu bulunan bölgedir. İnsan beyni diğer bölgelerinde sinir dokusu yoktur. Evet, uyanık bir insanda beyin ameliyatı yapacak olsanız, beyin dokusu kesilse dahi acı hissedilmez, zira sinir dokusu yoktur. Bu tam olarak, aynı zamanda insan beyninde milyonlarca kimsayal tepkime ile şu anlama gelmektedir.

Başımız ağrıdığında, ağrıyan beynimiz değil, onu saran meninks dokusudur.

Beyni saran meninksleri ve korteksi açarsanız, limbik sistemi ve bazal gangliyonlar karşınıza çıkar. Limbik sistem, insan beyni nasıl çalışır sorusunda dış dünyayı izlemek ve yanıt oluşturmakla görevlidir. Dış dünyadan gelen uyaranları tarar ve analiz eder.  Ne isteyebileceğinizi veya nelerden kaçınmamız gerektiğini bilmemizi sağlar. Bazal gangliyonlar ise sinir sistemi olarak beyinden duygusal modumuza göre hareketlerimizi düzenler. Motivasyon ve duyusal işlevlerden bazal ganglionlar sorumludur.

özellikleri ile insan beyin organı: insan beyni nasıl çalışır?

Beynimiz, dış dünya ile etkileşim sağlamaya yarayan organdır. Yüzyıllar boyunca insan beyni nasıl çalışır sorusunun yanıtı araştırılmıştır. 5 duyu için özel duyu organları aracılığıyla dış uyarıları alır ve dış dünyaya motor sistemi aracılığıyla yanıt verir. İstemli hareketlerimiz, beynimizden çıkan bir motor nöron iletisi, hedef kas kitlesine ulaştığında gerçekleşir. Tüm bu analiz, yorum ve yanıtlar milisaniyeler içinde gerçekleşir. Sadece bizler bunun farkında değiliz.

sol sağ beyin özellikleri
insan beyni nasıl çalışır

Duyusal sinir sistemimizin beyin fonksiyonlarından birkaç bileşeni vardır. Esas olarak ortamdaki değişiklikleri aktif hale gelerek algılayan reseptörler vardır. Mutlaka insan beyni nasıl çalışır anlamak için, nöronları anlamalıyız. Algıladığımız duyumun büyüklüğü, o duyumun aktive ettiği reseptörlerin sayısı ile ilgilidir. Yani, uyaran ne kadar büyükse, daha fazla reseptör aktif hale gelir ve etki o kadar uzun olur. Reseptörlerin aktifleşmesi, insan beyni nasıl çalışır sorusuna yanıt oluşturmaktadır.

Ağrısız uyaranlar, duyusal adaptasyon dediğimiz şeye neden olur.

Örneğin çoraplarımızı sürekli hissetmeyiz. Onları giyer ve unuturuz. Oysa, ağrılı uyaranlar hassasiyet ile ilerledikçe daha da artar. Bu durum, bizi hasardan koruduğu için faydalıdır. Beynimizin temel birimleri, vücudumuzun her yerine mesajlar getiren ve götüren nöronlardır. Nöronlar, sorumlu olan tek bir hücre gövdesinden oluşur.

En basit nöral yol türü , diz sarsıntısı refleksi gibi monosinaptik bir refleks yoludur. Bir çekiçle dizinizdeki doğru noktaya vurulduğunda, reseptörler duyusal bir nöron aracılığıyla omuriliğe bir sinyal gönderir. Duyusal nöron, mesajı bacak kaslarınızı kontrol eden bir motor nörona iletir. Nöron iletisi, insan beyni nasıl çalışır sorusuna ışık tutmaktadır. Sinir uyarıları motor nöronda ilerler ve uygun bacak kasını kasılması için uyarır. Cevap, hızlı bir şekilde meydana gelen ve beyninizi içermeyen kaslı bir sarsıntıdır. İnsanlarda bunun gibi birçok donanımsal refleks vardır, ancak görevler daha karmaşık hale geldikçe, yol devreleri daha karmaşık hale gelir ve beyin rol oynar.

🧮  Neurofeedback Terapisi Nedir? Beyin Antremanı Nedir? ⚡ 

beyin fonksiyonlarından yer alan sinir sistemi gelişimi

Mümkün olan en basit yaratıklar, refleks yollarından başka hiçbir şeyden oluşan inanılmaz derecede temel sinir sistemlerine sahiptir. Örneğin, yassı solucanlar ve omurgasızlar merkezi beyinlere sahip değildir. Peki, insan beyni nasıl çalışır? Basit refleks yollarında düzenlenmiş gevşek nöron yapıları vardır. Yassı solucanlar, sinir ağlarına veya tüm hayvanın etrafında bir ağ oluşturan birbirine bağlı bireysel nöronlara sahiptir.

Memeli beyinlerinin, omurgasız canlıların gangliyonlarından evrimleştiği kabul edilmektedir.

Omurgasızların çoğu (ıstakoz gibi), gangliyon adı verilen lokalize nöronal hücre gövdeleri koleksiyonlarından oluşan sinir yapısına sahiptir. Her gangliyon, kendi segmentindeki duyusal ve motor fonksiyonları refleks yollarıyla kontrol eder. Gangliyonlar basit bir sinir sistemi oluşturmak üzere birbirine bağlanır. Sinir sistemleri geliştikçe, gangliyon zincirleri daha merkezi basit beyinlere dönüştü. Detaylı İncele: insan beyni nasıl çalışır?

Hipotalamus nedir? Beyin sapı ve hipofiz nedir?

Beyin sapı, aynı zamanda refleksleri ve otomatik fonksiyonları ( kalp hızı, kan basıncı), uzuv hareketlerini ve organ fonksiyonlarını (sindirim, idrara çıkma) kontrol eder.

Beyincik, bedensel konumunu ve hareketi algılar anlamına gelir. Kol ve bacak hareketlerini koordine etmek için bu verileri kullanır. Vestibüler denge sisteminden aldığı bilgileri işler.

Hipotalamus ve hipofiz bezi, iç organ fonksiyonları, vücut sıcaklığı ve böyle beslenme, içme, gibi davranışsal tepkilerin sorumludur cinsel tepki, saldırganlık ve zevk duygusunu yönetir.

Beyin, yani korteks yapısı, büyük lif yolları olan korpus kallozum ve daha derin yapılar olan bazal gangliyonlar, amigdala ve hipokampustan oluşur. Tüm duyu organlarından gelen bilgiler insan beyninde bütünleştir, motor işlevler başlatılır, duyguları kontrol eder ve hafıza ve düşünce süreçlerini tutar.

😨  Stres Nedir? Stres Nasıl Yönetilir? 🎭 

nöronlar insan beyninde nasıl iletişim kurarlar: insan beyin nasıl çalışır?

Beynimiz dünyayı işlememize, çevremizdeki her şeyi anlamamıza, yeni şeyler öğrenmemize izin veriyor ve çelişkili bir şekilde, kendi beynimizin ne kadarının çalıştığının hala çok farkında değiliz. Bununla birlikte, modern sinirbilim ve bilişsel bilimler, beynimizin günlük işlevlerimiz üzerindeki etkisini anlamada büyük ilerlemeler kaydetti.

Nöronlar, kendi aralarında sinaptik iletim adı verilen bir mekanizma aracılığıyla konuşurlar ve beyin nasıl çalışır cevabı sağlanır. Bir mesaj, bir nörondan diğerine milisaniyeler içinde iletilir. Bir nöron, insan beyni nasıl çalışır sorusunun cevabı olarak diğer nöronlarla veya bir kas hücresiyle sinapsta iletişim kurar. Tipik olarak bir nöronun bir hücre gövdesi, dendritleri veya dalları ve bir aksonu rol oynar.

Şaşırtıcı bir şekilde, nöronlar iletişim kurmak için aslında birbirlerine dokunmazlar.

Elektrik sinyallerini bir nörondan başka bir nörona taşır. İnsan beyni nasıl çalışır sorunun cevabı, nöronların aktarım potansiyelidir. Aksonların taşıdığı elektrik sinyallerine aksiyon potansiyelleri denir. Aksiyon potansiyeli kimyasal bir mesaja dönüştürülür, bu da alıcı nöron veya efektör ile etkileşime girer. Yazılı ve görsel  basında brain center haberlerini inceleyebilirsiniz.

sağlıklı bir beyin ipuçları

Nöronlar arasında nörotransmiterlerin salgılandığı bir boşluk vardır. Nöronlar nasıl iletişim kurar sorusu, beyin nasıl çalışır sorusunun cevabıdır. Bu, iletimin gerçekleşmesine izin verir. Glial hücreler, denge korunmasında önemlidir ve nöronlar için destek ve koruma sağlar. Glia hücreleri, beyin dokusunu bir arada tutan doku gibi düşünülebilir. Uzun süre, glia hücreleri sadece bir tutkal görevi gördüğü düşünülüyordu. Nörobilim son gelişmeler, şu anda glia hücrelerinin dört ana işlevini tanımlamaktadır. Glial hücrelerin görevleri şunlardır:

 1. Nöronları çevrelemek ve yerinde tutmak
 2. Nöronlara besin ve oksijen sağlamak
 3. Bir nöronu diğerinden izole etmek
 4. Patojenleri yok etmek ve ölü nöronları yok etmek

Nöronlar, diğer hücrelerle aynı özellikleri paylaşır ve aynı yapıya sahiptir , ancak elektrokimyasal yön, sinyalleri uzun mesafelerde (birkaç fit veya birkaç metreye kadar) iletmelerine ve birbirlerine mesaj göndermelerine izin verir.

Nöron nedir, insan beynin bölümleri ve özellikleri: insan beyni nasıl çalışır?

Beyin, derin bir yarık ile iki yarıya (yarım küre) ayrılır. İnsan beyni özellikleri nedir? Bölünmeye rağmen, iki serebral hemisfer, bu fissürün tabanında uzanan kalın bir sinir lifi yolu aracılığıyla birbirleriyle iletişim kurar. İki yarım küre birbirinin ayna görüntüsü gibi görünse de, farklıdırlar. Örneğin, kelimeleri oluşturma yeteneği öncelikle sol yarımkürede yatarken, sağ yarımküre birçok soyut akıl yürütme becerisini kontrol ediyor gibi görünmektedir.

Beynin bir tarafı hasar gördüğünde vücudun diğer tarafı da etkilenir. 

Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı, beyinden vücuda ve tam tersine gönderilen sinyallerin neredeyse tamamı, beyne gidip gelirken kesişir. Bu, sağ beyin yarım küresinin öncelikle vücudun sol tarafını kontrol ettiği ve sol yarım kürenin de esas olarak sağ tarafı kontrol ettiği anlamına gelir. Örneğin, beynin sağ yarıküresindeki bir felç, sol kol ve bacağı felç edebilir.

Nöron yapısı akson nedir? Dendrit nedir?

Hücre gövdesi: Bu ana kısım, çekirdek ( DNA içerir ), endoplazmik retikulum ve ribozomlar (proteinleri oluşturmak için) ve mitokondri (enerji yapmak için) gibi hücrenin gerekli tüm bileşenlerine sahiptir . Hücre gövdesi ölürse, nöron ölür.

Akson: Hücrenin bu uzun, kablo benzeri çıkıntısı, hücrenin uzunluğu boyunca elektrokimyasal mesajı (sinir impulsu veya aksiyon potansiyeli) taşır. Nöronun tipine bağlı olarak aksonlar, yalıtılmış bir elektrik teli gibi ince bir miyelin kılıfı tabakası ile kaplanabilir. Miyelin, yağ ve proteinden oluşur ve bir sinir uyarısının uzun bir akson boyunca iletilmesini hızlandırmaya yardımcı olur. Miyelinli nöronlar tipik olarak periferik sinirlerde (duyusal ve motor nöronlar) bulunurken, miyelinsiz nöronlar beyin ve omurilikte bulunur.

Dendritler veya sinir uçları: Hücrenin bu küçük, dal benzeri çıkıntıları diğer hücrelerle bağlantı kurar ve nöronun diğer hücrelerle konuşmasına veya çevreyi algılamasına izin verir. Dendritler, bir hücrenin bir veya iki ucunda yer alabilir.

insan beyni kapasitesi nedir
insan beyni kapasitesi nedir?

Nöronlar ve glia arasındaki temel fark, nöronların “uyarılabilir” olmasıdır. Nöronlar, aksiyon potansiyelleri adı verilen elektriksel olayları üretirler. Böylece bilgi bir nörondan diğerine iletilir. Sinir uyarıları beynin temel bilgi iletim sistemidir. Bir nöron, diğer nöronlara ulaşmadan önce, sinaps boyunca küçük bir mesafe kat eden bir kimyasal nörotransmiter salgılar . Ne zaman bir nöron aniden uyarılırsa, yüzlerce sinapsından nörotransmiterler salınır. Bunun sonucu olarak o nöron yüzlerce başka nöronla iletişim kurarak, kendisine gelen bilgiyi iletir. Yetişkin insan beyin gücü ile neler yapabilir?

insan beyni kapasitesi nedir? insan beyni nasıl çalışır?

İnsan beyni nasıl çalışır, beyin hücresine aynı zamanda nöron adı verilir. Beyinde kimyasal olarak bilgi akışını kolaylaştıran birçok hormon ve nörotransmitter vardır. İnsan beyni tahmini 86 milyar nöron içermektedir. Bu nöronların her biri, veri depolama işini yapıyor. Her nöron 1.000 adet sinaps ile 1.000 nöron ile bağlantı kurmaktadır. Bu tam olarak şu anlama gelmektedir:

85 milyar nöronun her birisi, yapabileceği yaklaşık 1.000 bağlantı ile 8,5 Petabayt büyüklüğünde hafıza kapasitemiz olduğu düşünülmektedir. ( 1 PB = 1.000 TeraByte )

Beynimizdeki nörotransmitterlerin çoğu glutamat ve GABA‘dır. Glutamat uyarıcı bir nörotransmitterdir ve hızlandırıcı görevi görür. Engelleyici bir nörotransmiter olan GABA ise frenleme görevine sahiptir. Beyinde bulunan diğer önemli nörotransmiterler arasında serotonin, beyin sapında üretilen norepinefrin ve dopamin, davranışları şekillendirir.

Dopamin, ödül hormonudur.

Bir şey başardığımızda, hissettiğimiz o keyifli duygu, beyinde salgılanan dopamin etkisidir. İşte bu nörotransmitter dopamin, teknoloji bağımlılığının temelinde yer alır.

insan beyni amigdala nedir
insan beyni amigdala nedir?

mutluluk hormonu nedir? insan beyni nasıl çalışır?

Bilgisayar oyunu oynarken ya da telefonda instagram gezintisi yaparken, beynimizdeki nükleus akumbens isimli 4 çekirdek, dopamin salgılamaya başlıyor. Bu nedenle sanki çok önemli bir olay başarmışız gibi, beyinde dopamin fırtınası başlıyor. Aslında insan beyni nasıl çalışır sorusunun kimyasal cevabı, hormonlardır. Aman ne büyük bir şey başardık, saatlerce instagramda gezinip duruyoruz, hah işte o anlarda beynimiz başarı hissi ile dolu ve kendince çok mutlu.

Zira nükleus akumbens çekirdekleri ilkel memeli beyin bölgesinde yer almaktadır. Oysa yeni memeli beyin frontal korteks, yapılan aktivitenin anlamlı ve faydalı olup olmadığını analiz etmektedir.

Beyin frontal korteks bölgesi ne kadar verimli çalışıyorsa, yapılan işler ve alınan kararlar o kadar etkili ve faydalıdır. Aksi durumda, ilkel beyin bölgesi devrededir ve yapılan işler ve alınan kararlar kişinin yaşamsal öncelikleri ile uyumlu olmayacaktır.

Sanat, kültür aktiviteleri ve eğitim, frontal korteks bölgesini güçlendirir.

Dopamin ayrıca motor hareketlerin kontrolünü sağlar. Örneğin, Parkinson hastalığında görülen şey dopamin eksikliğidir. Dopamin eksikliği, hareket kontrolünde sorunlar yaşanmasına neden olur. Hormonların mekanizmasını anladıkça, şu soruyu daha net yanıtlıyoruz: İnsan beyni nasıl çalışır?

Prefrontal korteks beyin bölgesi, insan beynindeki yürütme işlevlerinin bulunduğu yerdir. Pek çok yönden, bizi diğer canlılardan ayıran yeteneğimiz burada kodlanmıştır. Davranışların kontrolü, kişilik yapısının şekillenmesi, duyguların yönetilmesi, düşünme ve planlama yeteneklerimiz bu beyin bölgesinde işlenir ve yönetilir.

 🎫  İnsan Beyni Nasıl Çalışır? 🌀 

serebellum nedir? insan beyni nasıl çalışır?

Beynin içinde daha derine indiğimizde beyin sapı denen bölge ile karşılaşırız. Beyin sapı olarak adlandırılan bölüm, beynin en eski kısmı olduğu düşünülmektedir. Mac Clean beyin üçlüsünde, sürüngen beyni olarak tanımlanan bölgedir. Beyin sapı, nöron bağlarının çoğunun geldiği yerdir. Kortikal alanlar burada birleşir. Motor korteks ve duyu alanları aksonları, omuriliğe giderken veya gelirken, beyin sapına uğrayarak geçer. Burası aynı zamanda solunum, kalp atış hızı ve diğer otonom fonksiyonların kontrol edildiği yerdir.

insan beyni nasıl çalışır
ön alt ilkel orta beyin görevleri insan beyni

Serebrum, beyninizin en büyük kısmıdır. Genel olarak beyinleri düşündüğünüzde muhtemelen görselleştirdiğiniz şey budur. Serebrumun en dış tabakası, beynin “gri maddesi” olan serebral kortekstir. Beyindeki derin kıvrımlar ve kırışıklıklar gri maddenin yüzey alanını arttırır, böylece daha fazla bilgi işlenebilir.

Beyincik, beyninizin geri kalanının altında ve arkasında buruşuk bir doku topudur. Hareketi koordine etmeye yardımcı olmak için gözlerden, kulaklardan ve kaslardan gelen duyusal bilgileri birleştirmek için çalışır.

Beyin sapı, beyni omuriliğe bağlar. Kalp atış hızı, kan basıncı ve nefes alma gibi yaşam için hayati önem taşıyan birçok işlevi kontrol eder. Bu bölge uyku için de önemlidir.

kan akışı beyin hücresine nasıl  etki eder?

Beyin, derin bir yarık ile iki yarıya (yarım küre) bölünmüştür. Yarım küreler, fissürün tabanında korpus kallozum adı verilen kalın bir sinir yolu aracılığıyla birbirleriyle iletişim kurar. Aslında, vücudun bir tarafından gelen ve giden mesajlar genellikle beynin karşı tarafı tarafından işlenir. Çevresel sinir sistemi, beyninizdeki ve omuriliğinizdekiler dışında vücudunuzdaki tüm sinirlerdir. Beyniniz ve ekstremiteleriniz arasında bir iletişim görevi görür. Örneğin, sıcak bir sobaya dokunursanız, ağrı sinyalleri bir saniyede parmağınızdan beyninize ulaşır. Çok kısa bir sürede beyniniz, kol ve elinizdeki kaslara parmağınızı sobadan çekmesini söyler. Şu sorunun yanıtı her gün daha netleşiyor: İnsan beyni nasıl çalışır?

Son olarak, beyincik yani cerebellum, beyninizde yalnızca% 10 hacim kaplar. Ancak, beyin dokusunun %10’unu kaplayan beyincik, beyindeki nöronların %80’ine sahiptir. Beyincik, kas motor koordinasyon yapısını düzenler ve duygu durum ile ilgili de rol oynar. Duyusal geribildirimle tespit edilen hareketi karşılaştırır ve korteksten amaçlanan harekete uyarlamayı sağlar.

Sizlerle birlikte insan beyni nasıl çalışır ve nöronların yapılarını inceledik. Daha detaylı bilgiler araştıran okuyucularımız için önerdiğim ileri düzey kaynaklar şunlardır:

 • https://www.apa.org/education-career/k12/brain-function
 • https://www.pnas.org/content/116/52/26167
 • https://www.oecd.org/site/educeri21st/40554190.pdf
 • https://www.braininitiative.org/why-study-the-brain/

👨‍⚕️ Dr. Bora Küçükyazıcı
Tıp Doktoru 🧠 NöroPsikoloji PhD

🏥 Brain Center ® İstanbul
🍀 Kişisel Gelişim Merkezi
Ritim İstanbul AVM, Maltepe – İstanbul 🌍

yeni başlayanlar için meditasyon teknikleri

Sık Sorulan Sorular ve Cevaplar: insan beyni nasıl çalışır?

Soru 1: insan beyni içinde neler var?

İlk soru insan beyni nasıl çalışır? Beyin – vücudumuzun merkezi “kontrol birimi”, anıların ve duyguların deposudur. İnsan sinir sisteminin ana organı olan beyin, vücudumuzun faaliyetlerinin çoğunu yönetir ve hem dışarıdan hem de vücudun içinden alınan bilgileri işler ve düşünce, uzun ve kısa vadeli dahil olmak üzere duygularımızın ve bilişsel yeteneklerimizin tam yeridir.

Soru 2: insanın sağ beyin görevi nedir, ne işe yarar?

Beyin düşünce, hafıza, duygu, dokunma, motor beceriler, görme, nefes alma, sıcaklık, açlık ve vücudumuzu düzenleyen her süreci kontrol eden karmaşık bir organdır. Birlikte, ondan uzanan beyin ve omurilik, merkezi sinir sistemini oluşturur. İnsan beyni nasıl çalışır? İnsan beyin dokusu, evrendeki bilinen herhangi bir yapıdan daha karmaşıktır.

Ortalama olarak 1,5 kg ağırlığındaki bu süngerimsi yağ ve protein kütlesi, glia ve nöronlar adı verilen iki kapsayıcı hücre türünden oluşur ve her birinden milyarlarca içerir. Nöronlar, elektrokimyasal sinyalleri toplayan ve ileten akson ve dendrit adı verilen dal benzeri çıkıntıları ile dikkat çekicidir. Farklı glial hücre türleri, nöronlara fiziksel koruma sağlar ve onları ve beyni sağlıklı tutmaya yardımcı olur.

Soru 3: insan beyni nasıl çalışır? beyin ve davranış

Beyin tüm vücuda kimyasal ve elektriksel sinyaller gönderir ve alır. Farklı sinyaller farklı süreçleri kontrol eder ve beyniniz her birini yorumlar. Örneğin bazıları yorgun hissetmenize neden olurken bazıları da ağrı hissetmenize neden olur. Bazı mesajlar beyinde tutulurken, diğerleri omurga yoluyla ve vücudun geniş sinir ağı boyunca uzak ekstremitelere iletilir. Bunu yapmak için merkezi sinir sistemi milyarlarca nörona (sinir hücreleri) dayanır.

Soru 4: beyin kanaması belirti nedir?

Beyin kanaması belirti arasında şiddetli baş ağrıları, bulanık görme, vücudun bir tarafında güçsüzlük ve boyun tutulması yer alır. Beyin kanaması belirti, hastanede acil tedavi gerektiren tıbbi bir acil durumdur. Beyin kanamaları – beyin dokusu ile kafatası arasında veya beyin dokusunun kendisinde kanama – beyin hasarına neden olabilir ve yaşamı tehdit edebilir. Beyin kanamaları, kafatasının içindeki ancak gerçek beyin dokusunun dışındaki alan olan meninkslerde meydana gelebilir. Beyin dokusunun kendisinde iki tip beyin kanaması meydana gelebilir: intraserebral kanama (beyin kanaması ve hemorajik inme olarak da adlandırılır) ve intraventiküler kanama.

Soru 5: beyin kanaması neden olur? 

Beyin kanaması nedenleri şunlardır: Kafa travması, 50 yaşın altındaki kişilerde beyin kanamasının en yaygın nedenidir. Yüksek tansiyon, uzun bir süre boyunca kan damarı duvarlarını zayıflatabilir. Tedavi edilmeyen yüksek tansiyon , beyin kanamalarının önemli bir önlenebilir nedenidir. Anevrizma, şişen bir kan damarı duvarında bir zayıflamadır. Patlayabilir ve beyne kanayarak felce neden olabilir. Kan damarı anormallikleri, beyin içindeki ve çevresindeki kan damarlarındaki zayıflıklar doğumda mevcut olabilir ve ancak semptomlar gelişirse teşhis edilebilir.

Dr. Bora Küçükyazıcı

👨‍⚕️ Tıp Doktoru 🧠 Nöro-Psikoloji PhD olarak Brain Center İstanbul kurucusu, dikkat testi ölçümleri, evlilik terapisti, ilişki danışmanı, meditasyon eğitmeni ve nefes terapistidir. 🎯 Nörobilim gelişmeleri ve spritüel kişisel gelişim alanlarında köşe yazıları yayınlamaktadır. 🌌 Pleiades meditasyon tekniği ile kozmik yeniden bağlantı konusunda seanslar düzenlemektedir. 📺 Psiko-Sinema yazıları ile film analizleri ve gizli ipuçlarını kaleme almaktadır. 🔎  Antik çağ arkeolojisi ve tarih öncesi medeniyetler hakkında araştrma ve incelemeler yapmaktadır.📸 Amatör gezgin ve fotoğrafçı olarak Türkiye ve dünyayı keşfetmektedir. 📲 Instagram profili buradadır. 📍 DoktorTakvimi profili buradadır. Doktor Bora Küçükyazıcı tarafından verilen eğitim ve seminerleri burada inceleyiniz.

İlgili Makaleler

2 Yorum

 1. Merhabalar
  Art terapi konusunda eğitim almıştım günümüzde sadece terapinin iyileştirme adına eksik bir yöntem olduğunu düşündüğümden bilgilendirme amaçlı bir sunum da hazırlamak istedim..beyin ve nöronlar derken sayfanıza düştüm..değerli bilgiler için emeğiniz için teşekkürler..

  1. Dilek Hanım,
   Değerli geribildiriminiz için teşekkür ederim. İnsan beyni nasıl çalışır ve nöronlar arası sinapsların canlanması nöroplastisite konusu çok ilginç gelişmeler yaşanıyor. Özellikle neurofeedback brain aerobic agzersizleri ile nöroplastisite etkisi ile gelişme hedeflenen beyin bölgesini artık egzersiz edebiliyoruz. Daha detaylı bilgileri ilerleyen dönemde kaleme alacağım.
   Sağlık ve başarı dileklerimle.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Konuşmayı Görüntüle
Randevu İletişimi
Hangi konuda randevu istiyorsunuz?