Psikolog

iq seviye tablosu nedir? 2022 Verisi

iq seviye tablosu nedir? Zeka için iq test ve iq seviyesi nasıl ölçülür? Nasıl yapılır iq testi ve iq seviyesi nedir? Bazı öğrencilerin akranları başarılı olurken neden başarısız olduğunu anlamak, öğrenci performansını artırmak için önemlidir. Uluslararası iq testi ve iq seviyeleri nasıl hesaplanır? Zeka testi, iq testi nedir? Wisc 4 iq testi ve zeka testi merkezi neresidir? Bu ve benzeri  soruların cevaplarını birlikte inceleyeceğiz.

2021 Kasım ayında Nöropsikoloji Enstitüsü Minneapolis ve Colorado Eyalet Üniversitesi ortak çalışma yayınladılar. Çocuklarda öz yeterliliği artırmaya yönelik aile ve okul desteğinin, öğrenciler için çok değerli olduğu açıklanmıştır. Modern kültürler bilişsel esnekliği desteklediğinden, genç yetişkin insanlar gelişmeye ve başarılı olmaya meyillidir. ( Kaynak: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35192104/#affiliation-4 ).

Genel zeka, genel amaçlı problem çözme ve daha hızlı öğrenmenin işlevsel özelliğine sahiptir.

Okullar tarihsel olarak IQ puanlarını öğrencilerin programlara yerleştirilmesinde veya zihinsel güçlükleri olan öğrencileri belirlemek için kullanmışlardır. Bununla birlikte, IQ puanları ve testleri artık bir kişinin bilişsel yeteneğinin veya potansiyelinin tek ölçüsü değildir. Genel zeka sadece bilişsel bir yetenek değildir. Zeka tanımı, aynı zamanda bilişsel bir eğilimdir. Dolayısıyla, daha yüksek IQ’nun daha büyük bilişsel yeteneklerine, deneyime açıklık ve aydınlanmış olmak eşlik etme eğilimindedir.

Zeka Testi Randevusu
 0216 688 77 78

Kültürel ve çevresel faktörler de bir kişinin bir testte ne kadar iyi performans gösterdiğinde rol oynayabileceğinden, günümüzde IQ puanları biraz tartışmalıdır. Bununla birlikte, IQ testleri, bir kişinin zekasını tanımlamaya yardımcı olmanın bir parçası olmaya devam ediyor.

Sınavlar ve sonuçları başarıya giden tek yol değildir.

Çocuklarda iq seviye tablosu hangi bilgileri sağlar? Bununla birlikte, iyi notlar kapıları açabilir ve zeka, eğitim kazanımı söz konusu olduğunda kesinlikle yardımcı olur. IQ testi performansı , insanların okul sınav puanlarındaki varyansın kabaca üçte ikisini oluşturur. Zeka puanı yanı sıra, öğrencinin motivasyon, zihinsel ve fiziksel sağlık gibi diğer faktörler de akademik başarısını etkiler.

iq seviye tablosu – iq testi nedir?

Zeka seviyesi anatomik olarak kortikal nöronların sayısıyla ve fizyolojik olarak sinir yollarının iletkenlik hızıyla ilişkilidir. İkinci faktör olarak, zeka düzeyi miyelinizasyon derecesine bağlıdır. iq seviye tablosu nedir? IQ, zeka katsayısı anlamına gelir. IQ testleri , entelektüel yetenekleri ve potansiyeli ölçmek için kullanılan araçlardır. Muhakeme, mantık ve problem çözme gibi çok çeşitli bilişsel becerileri yansıtacak şekilde tasarlanmıştır. Zeka testleri, eğitim veya yaşam deneyimi yoluyla öğrendiklerinizi temsil eden bir bilgi testi değildir. Çocuklarda wisc 4 iq testi nasıl uygulanır?

  𝓓𝓔𝓣𝓐𝓨𝓛𝓘  𝓐𝓝𝓐𝓛𝓲𝓩

 Wisc 4 IQ Testi Nasıl Uygulanır?  

Basit bir deyişle, IQ sayılarla temsil edilen zekanın ölçümüdür. Bireyin akran grubuna veya genel popülasyona kıyasla bilişsel yeteneğini gösteren bir testin puanıdır. Günümüzün standart IQ testleri, büyük ölçüde Alfred Binet’in 1900’lerin başında geliştirilen IQ testine dayanmaktadır. Test, öğrencilerin zekasını belirlemek ve buna göre akademik yardım sağlamak için geliştirilmiştir. Zeka testi puanı, çocuğunuzun kendi yaşındaki diğer çocuklarla durumuna ışık tutmaktadır. Sözel becerisi, sayısal ve analitik becerisinin yaşıtlarına göre nasıl olduğu tespit edilir.

iq seviye tablosu
iq seviye tablosu

zeka iq testi puanları: iq seviye tablosu 

iq seviye tablosu nedir? 118 veya üzeri bir puan ortalamanın üzerinde kabul edilir. 127 veya daha yüksek bir puan, yüksek bir IQ‘ya işaret eder. Standartlaştırılmış IQ testleri eğitimli uzman klinik psikologlar tarafından verilir ve puanlanır. iq seviye tablosu puanları, zeka testi sonrası belirlenir. Zeka testi sırasında çocuğun şu alanlarda yaşıtlarına göre durumu tespit edilir:

 • sözel dil ve anlatım becerisi
 • akıl yürütme yetenekleri
 • bilgiyi analitik işleme hızı
 • görsel-uzamsal işleme
 • hafıza ve bellek düzeyi
 • matematik denklem yeteneği

Yüksek bir IQ puanı varsa, bu, muhakeme ve problem çözme becerilerinizin ortalamadan daha iyi olduğu ve entelektüel potansiyele işaret edebileceği anlamına gelir. 70 veya daha düşük bir IQ, sınırlı entelektüel işleyişi gösterebilir . Ancak, IQ tek başına tüm hikayeyi anlatmaz. Bu tür bir belirleme yapmak için sosyal, pratik ve kavramsal becerilerin test edilmesi gerekir.

Zeka Testi Randevusu
 0216 688 77 78

IQ (Intelligence Quotient), bir kişinin birkaç standart test gerçekleştirerek zeka seviyesini belirleyen bir puandır. Bir zeka puanı ölçümü için IQ testi çok çeşitli yöntemler kullanır. Testler görsel, sözel olabilir, bazı testler sadece soyut akıl yürütme problemlerini kullanır. Bazı iq testi aritmetik, uzamsal imgeleme, okuma, kelime bilgisi, hafıza veya genel bilgi üzerine yoğunlaşır.

MUTLAKA İNCELEYİN

Schrödinger’in Kedisi Denklemi Nedir?

Mantık, uzamsal farkındalık, sözlü akıl yürütme ve görsel yetenekler, birçok IQ testi ile değerlendirilen temel alanlardan bazılarıdır. Zeka testi olan Wisc-IV puanınızı iyileştirmek, gerçekten çalışabileceğiniz bir şey değildir. Bunun yerine, bu testler daha çok problemleri çözmek için mantığı kullanma, kalıpları tanıma ve farklı bilgi noktaları arasında hızlı bağlantılar kurma becerinize bakmakla ilgilenir .

Albert Einstein zeka puanı 160 veya daha yüksek olduğunu sık sık duysanız da, bu rakamlar sadece tahminlerdir, gerçeği yansıtmamaktadır.

Bilimsel araştırmalar, mevcut wisc 4 iq testi ilk geliştirdiklerinde, normal standart ölçeğinin ortalama puanını 100 IQ olarak belirlediler. İnsanların standart sapmalara dayalı olarak 100’ün üzerinde veya altında puanları vardır. Bu, ortalama puanın 100 civarında olması gerektiği anlamına gelir. IQ testleri nasıl çalışır? IQ testi 1800’lerin sonlarına kadar uzanıyor. Zekayı ölçen ilk test, bir kişinin uyaranlara ne kadar hızlı tepki verdiğine baktı. Ancak insanlar, hız testinin bir kişinin zekasını doğru bir şekilde tahmin etmediğini fark ettiklerinde bu yöntemi büyük ölçüde terk ettiler.

iq seviye tablosu
iq seviye tablosu

zeka testi merkezi ve iq testi seviye tablosu

iq seviye tablosu nedir? Alfred Binet, 1905’te ilk modern zeka testini yarattı . Bir çocuğun eğitim sistemindeki akranlarına ayak uydurup yetişemeyeceğini belirlemek için testi geliştirdi. Binet, yaşı kontrol aracı olarak kullandı. Farklı yaşlardaki çocukların ortalama yeteneklerine göre sorular düzenleyen bir test oluşturdu. Zeka puanı ve ıq testi puanları genellikle yüzdelik puanlarla aynı olmayan yüzdelik dilimlerle ifade edilir ve IQ testi puanlarının yanlış anlaşılmasının yaygın bir nedenidir.

Çocuklarda en güvenilir zeka testi: Wisc-IV kullanılmaktadır.

Bu şekilde test, bir çocuğun benzer yaştaki diğer çocuklara kıyasla nasıl performans gösterdiğini gösterebilir. Örneğin, bir çocuk 2 yaşından büyük çocuklar için soruları cevaplayabildiyse, o çocuk “zihinsel yaşta” 2 yıl ileride olarak test ederdi. Binet daha sonra bir zeka puanı vermek için bu “zihinsel yaşı” çocuğun gerçek yaşından çıkaracaktır.

William Stern farklı bir model önerdi: IQ. Stern, zihinsel yaşı çıkarmak yerine, bir kişinin zihinsel yaşını gerçek yaşına bölmeyi önerdi. Önerdiği formül (zihinsel yaş) / (kronolojik yaş) idi. Yine de Stern, IQ testi versiyonunu çocuklara yönelik olarak geliştirdi, bu da yetişkinler için işe yaramayacağı anlamına geliyordu. Sonunda Donald Wechsler, test puanlarını bir kişinin akranlarınınkilerle karşılaştırarak ve ortalama puanları 100’e normalleştirerek bu sorunu çözdü.

Böylece iq seviye tablosu ve zeka puanı, çocuğun yaşıtlarına kıyasla nasıl performans gösterdiği bir karşılaştırmadır.

Zamanla, eğitim ve iş ortamları da bir kişinin entelektüel güçlü yönlerini belirlemeye yardımcı olmak için ıq test kullanmaya başladı. Oysa entelektüel yetenekler, böyle katı bir zeka puanı ve iq test ile sınıflandırması, ev, okul ve topluluk gibi sosyal unsurları hesaba katmada başarısız olmaktadır. İnsan biyopsikososyal bir canlıdır. Sağlıklı yaşam, denge üzerine kuruludur. Zeka puanı, duygusal puan ile uyumlu olmalıdır. Çocukların entelektüel gelişiminde çevrenin rolü üzerine yapılan araştırmalar, uyarıcı bir ortamın IQ’yu önemli ölçüde artırabileceğini, yoksun bir ortamın ise iq seviye tablosu değerinde bir düşüşe yol açabileceğini göstermiştir.

iq seviye tablosu
iq test nasıl yapılır?

Zeka testi ile ölçüm ve iq testi nasıl yapılır?

Okullar, tarihsel olarak, öğrencilerin programlara yerleştirilmesinde veya zihinsel güçlükleri olan öğrencileri belirlemek için IQ puanlarını kullanmıştır. Bununla birlikte, IQ puanları ve testleri artık bir kişinin bilişsel yeteneğinin veya potansiyelinin tek ölçüsü değildir. EQ yani duygusal zeka puanı yanı sıra takım oyunculuğu gibi kavramlar ön plana çıkmıştır.

İnsan zekası son derece esnek ve farklıdır.

Yüksek zeka ölçümü için 116 ve üzeri puan ortalamanın üzerinde kabul edilir. 130 veya daha yüksek bir puan, yüksek bir IQ’ya işaret eder. Yüksek IQ topluluğu olan Mensa’ya üyelik, genellikle 132 veya daha yüksek olan ilk yüzde 2’de puan alan kişileri içerir. Daha düşük bir IQ puanı, zeki olmadığınız veya öğrenme yeteneğinizin olmadığı anlamına gelmez. Düşük bir puan, hedeflerinize doğru çalışmanıza engel olmamalıdır. IQ sayılarından bağımsız olarak ne elde edebileceğinizi söylemek mümkün değil.

Kültürel ve çevresel faktörler de bir kişinin bir testte ne kadar iyi performans gösterdiğinde rol oynayabilir.

Günümüzde IQ puanları biraz tartışmalıdır. Bununla birlikte, IQ testleri bir kişinin zekasını belirlemeye yardımcı olmanın bir parçası olmaya devam ediyor. Standartlaştırılmış IQ testleri, eğitimli yöneticiler tarafından verilir ve puanlanır. Puan, aşağıdaki konularda yaşıt grubunuzla nasıl karşılaştırdığınızı gösterir:

 • muhakeme yetenekleri
 • işleme hızı
 • görsel-mekansal işleme
 • hafıza
 • matematik

Yüksek bir IQ puanınız varsa, muhakeme ve problem çözme becerilerinizin ortalamadan daha iyi olduğu ve entelektüel potansiyeli işaret edebileceği anlamına gelir. Özellikle iq seviye tablosu ne olursa olsun, hayatınızın nasıl sonuçlanacağını doğru bir şekilde tahmin edemez. Yüksek bir IQ’ya sahip olabilir ve hayatta çok az başarı elde edebilirsiniz ya da alt tarafta bir IQ’ya sahip olabilir ve çok başarılı olabilirsiniz.

Zeka Testi Randevusu
 0216 688 77 78

Eğer iq seviye tablosu puanınız yüksekse, zekanız ve zeka potansiyeliniz yaşıtlarınızın üzerindedir. Bu, olağandışı veya karmaşık sorunlarla karşılaştığınızda başarılı olacağınız anlamına gelebilir. Yüksek bir IQ, istediğiniz işi almak gibi belirli durumlarda size destek olabilir.

Başarıya giden birçok yol var ve hepimiz başarıyı aynı şekilde tanımlamıyoruz. Hayat bundan daha karmaşıktır, birçok değişken içerir. Hayat tecrübesi ve dünya hakkında merak önemlidir. Biraz şans bir yana, karakter, fırsat ve hırs da öyle.

iq testi 2021
iq testi nasıl yapılır?

üstün zekayı ölçen iq testi doğru mu?

Soru: Üstün zekalı bir kişinin ortalama bir iq testi puanı olabilir mi?

Cevap: Bu soru başlangıçta basit bir “hayır” ile cevaplanabilecek gibi görünse de, aslında bundan daha karmaşıktır. Bir zeka ölçeğinde 90 ila 110 puan arasında bir puan, ortalama bir IQ olarak tanımlanır. Genellikle 130 ve üzeri bir puan üstün zekalı aralığında kabul edilir. Zeka puanı kişinin gerçek yeteneğinden daha düşük olarak ölçülmesine neden olabilecek birkaç faktör vardır. Genel olarak, test sırasındaki sağlık, yorgunluk düzeyi, kaygı, dikkat süresi, ilaçların yan etkileri ve diğer benzer faktörler puanları düşürebilir. Birinin gözlüğe ihtiyacı varsa, sınava takmazsa ve bunu sınav görevlisine söylemezse, puanı düşebilir!

Klinik deneyimlere göre, geldiklerinde ateşi olan veya soğuk algınlığı ilaçları kullanan çocukların testleri ertelenmelidir. Ayrıca, akrabası o hafta vefat eden bir çocuğu test etmeyi de ertelemek doğrudur. Psikolojik testler yaptırma zahmetine girecekseniz, test edilen kişi için gerçekten en uygun koşullarda olması gerekir.

Dikkat dağınıklığı olan çocuğun zeka testi sonucu iq puanı yanlış çıkar!

Bir zamanlar bir zeka testinde çok yüksek puan alan kişilerin, yıllar sonra tekrar muayene edildiğinde daha düşük puan almaları da mümkündür. Arada geçen zaman dilimi içinde uyaran eksikliği, dikkat dağınıklığı, depresif mod ya da sosyal uyum sorunları kişinin zeka potansiyelinden uzaklaştırır. Yüksek bir zeka potansiyeline sahip olmak başka bir değer, o potansiyeli anlamlı kullanabilmek baka bir değerdir.

wisc 4 zeka testi uygula
IQ Testi – WISC 4

Brain Center İstanbul zeka testi merkezi olarak, çocuklarda Wisc 4 iq testi uyguluyoruz. Birinin zekasını test etmenin ve insan zekası spektrumunda nerede yattığını görmenin iyi bir yolu olsa da, insan bilişinin nihai ölçüsü olmadığını bilmeliyiz. Bir çocuğun kültürü, yetiştirildikleri çevre, fiziksel uygunluk düzeyi ve diğer birçok faktörün yanı sıra yaşam sorunlarından arınmış olup olmadığı da dahil olmak üzere bu testlerin içermediği birçok faktör vardır. Bir çocuk kategorize edilirken tüm bu noktalar da dikkate alınmalıdır.

Çcuğunuza Wisc 4 zeka testi yaptırmanızı öneririz. Yeteneklerini görmenin eğlenceli bir yolu ve mantıksal, görsel ve estetik yeteneklerinizi geliştirme fırsatı sağlayacaktır. Çok sayıda araştırma, farklı IQ alt ölçeklerinin yaşla birlikte farklı değişim kalıpları gösterdiğini göstermektedir. Sözel veya kristalize zeka, yaşla birlikte nispeten istikrarlı bir şekilde artar. Bununla birlikte, sözel olmayan veya akıcı zeka, 20’li yaşların ortalarına kadar 30’lu yaşlara kadar gelişir ve daha sonra yaşlanma ile yavaş yavaş azalır.

Yüksek iq testi ve iq seviye tablosu ile zeka puanları

iq seviye tablosu nedir? IQ testleri, kültürel normların yanı sıra ırksal, cinsiyet ve sosyal önyargıları düzeltmek için on yıllar boyunca önemli değişikliklerden geçti. Bugün kullanımda olan birkaç versiyon var. Farklı puanlama yöntemlerine sahip olabilirler, ancak hepsi ortalama olarak 100 kullanır. IQ puanları bir çan eğrisini takip eder. Zilin en tepesi ortalama 100 puanını temsil eder. Zilin bir eğiminde daha düşük puanlar, diğerinde ise daha yüksek puanlar gösterilir. Çoğu insanın iq seviye tablosu puanları ortalama 85 ile 115 arasında temsil edilir. Genel olarak, insanların yaklaşık yüzde 98’inin puanı 130’un altındadır.

Temel olarak, yüksek bir IQ, puanınızın akran grubunuzdaki diğer çocuklardan daha yüksek olduğu anlamına gelir.

Günümüzde kullanılan birçok başka zeka testi vardır. Zeka testi merkezi olarak, zeka düzeyini ölçmek için kullanılan en popüler testlerden bazıları şunlardır:

 • Wisc 4 iq testi nedir?
 • Stanford-Binet Zeka testi
 • Wechsler Çocuklar İçin Zeka testi
 • Diferansiyel Yetenek Ölçekleri
 • Wechsler Yetişkinler İçin Zeka testi
 • Peabody Bireysel Başarı Testi
üstün zeka nedir
üstün zeka testi nedir

Özellikle Wisc 4 iq testi Türkiye versiyonu, çocukların zeka puanlarını ülkemizdeki diğer çocuklara göre ölçmek için faydalıdır.  Tüm bu testler, zeka testi merkezleri tarafından uygulanır. Uygulayıcı olan yüksek lisanslı uzman klinik psikologlar tarafından uygulanır ve yorumlanır. IQ testleri iyi bir zeka ölçüsü müdür? Bir kişinin entelektüel yeteneklerine gelince, bir iq testi puanı cevabın bir kısmını sağlayabilir, ancak bu mükemmel bir sistem değildir. Bir kişinin tüm zekasını göstermez. Örneğin, yaratıcılıklarını veya sosyal zekalarını hesaba katmaz. Beyin sırları hakkında detaylı bilgiyi şu linkteki videoda inceleyebilirsiniz: Kadın Beyni ve Erkek Beyni Farkları Nedir?

Ayrıca zeka puanı, ülkeye ve bölgeye göre büyük ölçüde değişebilir. Aşağıdaki faktörler de zeka puanını etkileyebilir:

 • eğitime erişim
 • yaşam koşulları farklılığı
 • sağlıklı beslenme koşulları
 • kültürel özellikler

Bir zeka ölçüsü olarak yalnızca zeka puanına odaklanmak, kesin bir doğru değildir. Sosyal beceri ve yaratıcılık düzeyi, zeka puanından bağımsızdır. Öğrencinin okulda, işte ve hayatın diğer alanlarında başarılı olma becerisi yalnızca zeka puanına bağlı değildir. Yaşam başarısı ve mutluluk, çok çeşitli faktörlerle ilgisi vardır.

Yüksek zeka puanı, doğru ve uygun şekilde işlendiğinde, parıldar.

Bununla birlikte, IQ puanları bir kişinin genel entelektüel yeterliliğine ilişkin bazı bilgiler sağlasa da, insanlar bu testlerin sonuçlarına çok fazla önem vermekten kaçınmalıdır. Kültürel faktörler, beslenme, eğitime erişim ve hastalık, bir kişinin bir IQ testinde ne kadar iyi puan alacağında rol oynayabilir.

Eğer 6-18 yaş arası çocuğunuzda ıq testi uygulanmasını isterseniz, bizimle iletişime geçebilirsiniz. Çocuğunuzun zeka düzeyi tespiti, iq seviye tablosu ve raporlanması konusunda size yardımcı olmak için buradayız. Bizimle hemen iletişime geçerek, zeka testi randevusu ve Wisc 4 iq testi randevusunu planlamaya başlayın.

👨‍⚕️ Dr. Bora Küçükyazıcı
Klinik Psikoloji PhD  Meditasyon Eğitmeni

🏠 Brain Center ® İstanbul ☯️ Kişisel Gelişim Merkezi
Ritim İstanbul AVM, Maltepe – İstanbul 🌍

Zeka Testi Randevusu
 0216 688 77 78

doktor bora küçükyazıcı
Brain Center İstanbul Kişisel Gelişim Merkezi

Kaynaklar:
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0160289611000286
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK62514/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0160289610000450?via%3Dihub
https://www.mensa.org/iq/what-iq
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0160289609001470

Çocuklarda iq seviye tablosu hakkında sık sorulan sorular ve cevapları

[faq title=”” open1st=”0″ openAll=”0″][faq_item title=” Soru 1: Benim IQ kaç? ” number=”1″] Cevap 1: IQ’nuz, test ölçümlerimizin zeka yönlerindeki güçlü ve zayıf yönleri belirlemenize yardımcı olacaktır. Puanınız, yaş grubunuzdaki diğer kişilere kıyasla nerede yattığınızı yansıtacaktır. IQ testleri ortanca puan 100 ve sapma 15 olacak şekilde standartlaştırılmıştır. Bu, en yaygın puanın 100 olduğu anlamına gelir ve sınava girenlerin 2/3’ü 85 ile 115 arasında puan alır. Eğer iq test ve iq seviye tablosu puanınız 130’un üzerindeyse ilk 2.1’desiniz demektir. Çocuklarda iq testi çöz ve zeka seviye puanı öğrenilir.[/faq_item][/faq] [faq title=”” open1st=”0″ openAll=”0″][faq_item title=” Soru 2: IQ en fazla kaç olabilir? Nasıl iq testi uygulanır?” number=”2″] Cevap 2: Nüfusun %95’inin bu testlerden aldığı genel puan 70 ile 130 arasında değişmektedir. Oldukça fazla farklı sınıflandırma olduğu için Stanford-Binet İnsan Zekası Ölçeği iq seviye tablosu en yaygın kullanılanıdır ve bunu referans olarak kullanacağız. . Bu skalaya göre 145’in üzerinde puan alan kişiler dahi olarak kabul edilir. Bazı insanların IQ’sunun 200’ün üzerinde olduğu bilinmesine rağmen , dünyada mümkün olan en yüksek IQ  teorik olarak 200’dür. 6 yaş zeka testi ile wisc r zeka testi çöz ve iq seviye tablosu öğrenilir. [/faq_item][/faq] [faq title=”” open1st=”0″ openAll=”0″][faq_item title=” Soru 3: 100 IQ iyi mi? ” number=”3″] Cevap 3: Zeka bölümü veya iq seviye tablosu, genellikle bir akran grubuna karşı bir kişinin zihinsel yeteneğini bilmek için standart bir yöntemdir. 90 ile 109 arasındaki IQ puanları, normal veya ortalama bir zekayı gösterir. Bireysel yetişkinler genellikle 70-130 aralığında bir puan alır ve 100 teorik ortalamadır. 130’un üzerinde iq testi ve iq seviye tablosu puan alırsanız, ortalama nüfustan daha yüksek bir puan alırsınız ve 70’in altında ortalama nüfustan daha düşük olur. [/faq_item][/faq] [faq title=”” open1st=”0″ openAll=”0″][faq_item title=” Soru 4: Gerçek iq testi nerede yapılır? ” number=”4″] Cevap 4: Bir iq testi, bir dizi bilişsel yeteneği ölçen ve bireyin entelektüel yeteneklerinin ve potansiyelinin bir ölçüsü olarak hizmet etmesi amaçlanan bir puan sağlayan bir değerlendirmedir. wisc 4 testi ile iq test uygulayan merkezler, iq seviye tablosu zeka ölçümü gerçekleştirir. En kısa zeka testi soru ile iq seviyesi öğrenmek sağlanır.  [/faq_item][/faq] [faq title=”” open1st=”0″ openAll=”0″][faq_item title=” Soru 5: Ortalama IQ kaç olmalı? ” number=”5″] Cevap 5: Zeka testi puanları tipik olarak normal dağılım olarak bilinen, puanların çoğunluğunun ortalama puanın yakınında veya civarında olduğu çan şeklindeki bir eğriyi takip eder . Örneğin, Wechsler zeka testleri serisindeki puanların çoğu (yaklaşık %68), ortalama 100 puandan artı 15 veya eksi 15 puan arasında yer alma eğilimindedir. Çoğu durumda, 70’in altına düşen bir IQ puanı düşük IQ olarak kabul edilirken, yaklaşık 140 puan yüksek IQ’yu gösterir. [/faq_item][/faq]
Bu yazıyı paylaşabilirsiniz:

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
Call Now ButtonRANDEVU ALABİLİRSİNİZ