Nörobilim Yayınları

IQ Test Nedir? 2022 Verileri

Zeka Düzeyi Ölçen iq testi nedir?

IQ test nedir? iq test nasıl ve nerede uygulanır? iq test kaç yaşında uygulanır? iq testi nerede yaptırılır? iq testi yapmak neden önemlidir? iq seviyesi nedir? Zeka testi hangi verileri sağlar? Zeka testi kaç yaşında yapılır? Tüm bu soruların cevaplarını birlikte inceleyeceğiz.

IQ testi, bir dizi bilişsel yeteneği ölçer. Çocuğun entelektüel yetenekleri ve potansiyelinin bir ölçüsünü sağlayan bir değerlendirmedir. IQ testleri en sık uygulanan psikolojik testler arasındadır. Bu puanların gerçekte ne anlama geldiğini anlamak için, bu test puanlarının tam olarak nasıl hesaplandığına bakmak önemlidir. Günümüzde birçok test standartlaştırılmıştır.

Soyut bir kavram olarak, zekanın kendisini tutarlı bir şekilde tanımlamak zordur, güvenilir bir şekilde ölçmek çok daha azdır. Sözlük, zekayı “bilgi ve becerileri edinme ve uygulama yeteneği” olarak adlandırır, ancak bu nitelik bilgi veya beceri türlerine ve bilgi veya beceri türlerine göre değişebilir. Zekayı analiz etmeye yönelik birçok modern yaklaşım, zekayı birkaç kategoriye ayırır:

 • sözel zeka
 • analitik zeka
 • duygusal zeka
 • kinestetik zeka

Bu nedenle, bir kişinin zekasını test etmek, o kişi otizm spektrumunda olmadığında bile biraz zordur. IQ testleri, bilgi, sözlü beceriler gibi vekillere dayanmadan veya temel kültürel geleneklerin önceden bilinmesini gerektiren zekayı gerçekten ölçen testler geliştirmek zaman içinde gelişti.

IQ Testi Nasıl Uygulanır?

Zeka puanları, bireysel performansın bireyin yaş grubu normlarıyla karşılaştırılmasıyla elde edilmektedir. Birçok test, puanlarını elde etmek için benzer yöntemler kullanır. Her bir testin farklı olduğunu ve puanlama yöntemlerinin bir testten diğerine aynı olmayabileceğini belirtmek de önemlidir.

IQ Testi Türleri Nelerdir?

Mevcut bir dizi farklı zeka testi vardır. İçerikleri önemli ölçüde değişebilir. Bazıları yetişkinlerde kullanılır, ancak çoğu çocuklara uygulanmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Yaygın olarak kullanılan bazı zeka testleri şunlardır:

 • Bilişsel Değerlendirme Sistemi
 • Wisc-V Türkiye Zeka Testi
 • Çocuklar için Kaufman Değerlendirme Bataryası
 • Stanford-Binet Zeka Ölçeği
 • Evrensel Sözel Olmayan iq testi
 • Wechsler Yetişkin Zeka Ölçeği
 • Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği
 • Woodcock-Johnson Bilişsel Yetenek Testleri

Çocuğun zeka testi ile zeka puanı belirlenmesi, şu amaçlar için kullanılabilir:

 • Eğitimsel değerlendirme ve yerleştirme
 • Zihinsel engelliliğin değerlendirilmesi ve teşhisi
 • Bilişsel araştırma
 • İş adayı değerlendirmesi
 • Hafıza, hız ve dikkat dahil olmak üzere bilişsel yetenekleri değerlendirme

Modern zeka testleri genellikle matematiksel beceriler, hafıza, uzamsal algı ve dil yetenekleri gibi yeteneklere odaklanır. İlişkileri görme, problem çözme ve bilgiyi hatırlama kapasitesi zekanın önemli bileşenleridir. Bu nedenle bunlar genellikle IQ testlerinin odaklandığı becerilerdir.

iq test nerede
iq testi nedir

Zeka Testi – iq testi Puanları Nasıl Yorumlanır?

Zeka puanı olan iq puanı, okul ve iş dahil hayatınızın farklı alanlarında etkili olabilir. Yüksek puanlar genellikle okulda daha yüksek başarı ile ilişkilendirilirken, düşük puanlar bir tür zihinsel engelle bağlantılı olabilir. Aşağıda, çeşitli iq test puan aralıklarının dökümü yer almaktadır. Bazı testler, puanları farklı şekilde sunar ve bu puanların ne anlama gelebileceğine dair farklı yorumlar içerir.

dünya zeka puan ortalaması
Dünya Ortalaması Zeka Puanları

Zeka testi puanları tipik olarak normal dağılım olarak bilinen, puanların çoğunun ortalama puana yakın veya bu puana yakın olduğu çan şeklindeki bir eğriyi takip eder . Örneğin, Wechsler serisi zeka testlerindeki puanların yaklaşık% 70’i, ortalama 100 puandan artı 15 veya eksi 15 puan arasında olma eğilimindedir. Bu, zeka testine giren kişilerin yaklaşık% 70’inin 85 ile 115 arasında bir puan alacağı anlamına gelir. Dağılımın en uç noktalarına daha yakından baktığınızda, puanlar daha az yaygın hale gelme eğilimindedir.

Çok yüksek zeka puanları ne kadar yaygındır? Testte yaklaşık % 0,2 oranında 145 ve üzeri iq puanı tespit edilir. Yani zeka puanı 145 ve üzeri, her 500 çocuktan birisinde gözlenir. Çoğu durumda, 70’in altına düşen bir IQ puanı düşük IQ olarak kabul edilir. Yaklaşık 140 puan yüksek IQ’yu gösterir. Geçmişte, 70’in altındaki puanlar zihinsel engelleri belirlemek için bir işaret olarak kullanıldı. Günümüzde, test puanları tek başına bir zihinsel engelliliği teşhis etmek için yeterli değildir. Teşhis uzmanları, başlangıç ​​yaşı ve uyum becerileri gibi faktörleri de dikkate almaktadır.

Puanınızın gerçekte ne anlama geldiğini anlamak için, IQ testlerinin nasıl tasarlandığını ve puanlarınızın diğerleriyle nasıl karşılaştırıldığını anlamak yardımcı olabilir. Bir IQ testindeki puanınız, aşağıdakiler gibi konularla ilgili olarak akran grubunuzdaki diğerleriyle nasıl karşılaştırdığınız hakkında size daha fazla bilgi verebilir:

 • Dil becerileri
 • Matematiksel yetenekler
 • Hafıza
 • İşleme hızı
 • Akıl yürütme yetenekleri
 • Görsel-mekansal işleme

Test puanlarını yeterince değerlendirmek ve yorumlamak için, IQ testleri standardizasyon olarak bilinen bir süreci kullanırlar. IQ testi, tarih boyunca aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi nedenden dolayı tartışmalı olmuştur:

Ayrımcılık: IQ testleri, öjenik hareketleri ve azınlık gruplarına ve engelli bireylere karşı ayrımcılığı haklı çıkarmak için kullanılmıştır.

Geçerlilik: Tüm uzmanlar standart bir zeka tanımı üzerinde hemfikir değildir, bu nedenle tüm IQ testleri aynı şeyleri ölçmez.

Güvenilirlik: Bu testlerin ne kadar güvenilir olduğu sorusu da var. Güvenilir IQ testleri tutarlı sonuçlar sağlamalıdır. İnsanlar sınava her girdiklerinde aşağı yukarı aynı puan almalıdır. İşte bu nedenle, Wisc-IV testi Türkiye ölçeği, Türkiye’deki çocuklara göre düzenlendiği için çok değerlidir. Çocuğumuzun, yaşadığı toplumdaki diğer yaşıtlarına göre durumunu analiz etmek için kullanılır.

Birçok faktör IQ’yu etkileyebilir ve puanlar zamanla değişebilir. Daha yüksek IQ puanları artan sağlık, akademik performans ve genel refah ile bağlantılıdır. Ancak, bu puanlar bireyin yaşamdaki başarısını mutlaka öngörmez. IQ testlerinin sadece bir zeka ölçüsü olduğunu hatırlamak önemlidir. Bir kişinin IQ puanını etkileyebilecek faktörlerden bazıları şunlardır:

 • Beslenme
 • Kültür
 • Çevre
 • Genel sağlık ve tıbbi durumlar
 • Sosyal ve duygusal faktörler
iq testi nasıl uygulanır
IQ Testi Nedir?

iq ne demek? iq testi nasıl yapılır?

Fransız psikolog Alfred Binet, resmi bir zeka testi geliştiren ilk kişidir. Orijinal testinin bir formu bugün Stanford-Binet zeka testi olarak kullanılmaktadır. Daha sonra, psikolog Charles Spearman bir genel zeka kavramı veya çok çeşitli bilişsel görevleri yerine getirmek için genel bir zihinsel yetenek geliştirdi. Psikolog Robert Yerkes, ordudaki askerleri test etmek için Birinci Dünya Savaşı sırasında ABD Ordusu için IQ testleri geliştirdi. 1950’lerde David Wechsler, çocuklar ve yetişkinler için IQ testleri geliştirdi. Bu testler bugün popülerliğini korumaktadır.

Yüksek zeka puanı, dünyanın en büyük bilim insanlarından ikisi olan Stephen Hawking veya Albert Einstein gibi harika şeyler yapmaya devam edeceği anlamına mı geliyor? Olabilir. Ama belki değil.

Yüksek zeka puanı, harika bir gelecek anlamına gelir mi? Olabilir! Eğer doğru işlenirse!

Zeka bölümünün kısaltması olan iq puanı, bir kişinin muhakeme yeteneğinin bir ölçüsüdür. Kısacası, birisinin soruları cevaplamak veya tahminlerde bulunmak için bilgiyi ve mantığı ne kadar iyi kullanabileceğini ölçmesi gerekiyor. IQ testleri, kısa ve uzun süreli hafızayı ölçerek bunu değerlendirmeye başlar. Ayrıca, insanların bulmacaları ne kadar iyi çözebildiklerini ve duydukları bilgileri ne kadar çabuk hatırlayabildiklerini de ölçer.

Ne kadar zeki olursa olsun her öğrenci öğrenebilir. Ancak bazı öğrenciler, belirli bir zeka alanındaki zayıflık nedeniyle okulda mücadele ediyor. Bu öğrenciler genellikle özel eğitim programlarından yararlanır . Orada, mücadele ettikleri alanlarda ekstra yardım alırlar. IQ testleri, öğretmenlerin bu tür ekstra yardımlardan hangi öğrencilerin yararlanacağını anlamalarına yardımcı olabilir.

Satranç bir beceri ve strateji oyunudur. Zeka yardımcı olur, ancak onu gerçekten önemsemek ve içinde yavaş yavaş beceriler geliştirmek için azim göstermek de yardımcı olur. IQ testleri, hızlı tempolu “üstün yetenekli eğitim” programlarında başarılı olacak öğrencilerin belirlenmesine de yardımcı olabilir. Birçok kolej ve üniversite de öğrencileri seçmek için IQ testlerine benzer sınavlar kullanır. Bu testler, hangi kişilerin iyi liderler olacağını veya belirli becerilerde daha iyi olacağını tahmin etmeye yardımcı olur.

iq test nedir
iq test nasıl yapılır?

zeka testi soruları nasıldır: iq testi nerede yapılır?

IQ testleri, bilim, mühendislik veya sanatta soyut düşünme gibi belirli durumlarda insanların ne kadar başarılı olacağını tahmin edebilir. Lakin, yaşam dinamiktir. Olağan dışı birçok şeye bağlıdır. Ve bu ekstra kategoriler arasında hırs, sebat, fırsat, net düşünme yeteneği ve hatta şans faktörü vardır.

Zeka testi soruları nedir? Zeka test nasıl yapılıyor? Örneğin, önemli tarihsel olaylar hakkındaki sorular, IQ testlerinin “bilgi” kategorisine girer. Bilgiye dayalı sorular, bir kişinin dünya hakkında ne bildiğini test eder. Örneğin, insanların yemeden önce ellerini yıkamanın neden önemli olduğunu bilip bilmediklerini sorabilirler. Bunun gibi akıl yürütme soruları, teste girenlerden kalıpta bir sonraki adımın ne olacağını anlamalarını ister.

IQ testleri ayrıca birinin bilgisini ölçmek için daha zor sorular sorar. Soyut sanat nedir? Bir kredi ödemesinde temerrüde düşmek ne demektir? Hava durumu ve iklim arasındaki fark nedir? Böylece, çocuğun kendi kültüründe değerli olan şeyleri bilip bilmediğini test edilir. Bu tür bilgiye dayalı sorular, bilim insanlarının Kristalize Zeka dedikleri şeyi ölçer.

Bazı zeka testi soruları hafıza ile ilgilenir. Diğerleri akıcı zeka denen şeyi ölçüyor. Bu, bir kişinin bir sorunu çözmek için mantığı ve mantığı kullanma becerisidir. Örneğin, sınava girenlerin, döndürülmüş olsaydı bir şeklin nasıl görüneceğini bulması gerekebilir. Akışkan zeka,  kritik anlarda, daha büyük resmi görmek için aniden noktaları birleştirme becerisini ölçmektedir.

DETAYLI ARAŞTIRIN

Zeka Testi Merkezi Nerede Uygulanır? ◙

Araştırmacılar, gönüllülerin akıcı zekasını yetişkinler için tasarlanmış standart bir IQ testi ile test ettiler. Aynı zamanda, sınava girenlerin beyinlerinin hangi alanlarının en çok çalıştığını belirlediler. Bunu, manyetik rezonans spektroskopisi veya MRS adı verilen bir beyin taraması kullanarak yaptılar . Beyindeki belirli molekülleri aramak için mıknatısları kullanır. Beyin hücreleri çalışırken, basit bir şeker olan glikozu yutar ve artıkları tükürür. MRS taramaları, araştırmacıların arta kalanları gözetlemesine izin verir. Bu onlara, insanların beyinlerinin hangi belirli alanlarının çok çalıştığını ve daha fazla glikozu parçaladığı belirlendi.

Akıcı zeka, daha yüksek puan alan insanlar, beyinlerinin belirli bölümlerinde daha fazla glikoz kalıntısı bulundurma eğilimindeydi. Bu alanlar beynin sol tarafında ve ön tarafındadır. Planlama hareketleri, mekansal görselleştirme ve akıl yürütme ile ilgilenirler. Hepsi problem çözmenin temel yönleridir.

Akıcı Zeka: Planlama, mekansal görselleştirme ve akıl yürütmeyi yönetir.

Kişisel zeka: iq testleri, kişinin içinde yaşadığı toplum için önemli olan bir dizi beceriyi ölçmektedir. Bu tür testler, birisinin potansiyeli hakkındaki tüm hikayeyi anlatmaz. Hayal kurmak zaman kaybı gibi görünebilir. Ancak, aslında yaratıcı problem çözmenin önemli bir parçasıdır. İnsanların ilgi alanları ve doğal yetenekleri, hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için bir araya geliyor. IQ böyle bir yetenektir. Öz denetim başka bir şeydir. Her ikisi de insanların okulda olduğu gibi ihtiyaç duyduklarında dikkatlerini odaklamalarına yardımcı olur.

zeka testi nedir
zeka testi merkezleri nerede

nasıl yapılır: iq testi nerede yapılıyor?

Zeka testi puanını anlamak için, öncelikle beyindeki yürütücü işlev denen durumun ne olduğunu açıklayalım. Yürütücü işlev, beyindeki bir kontrol ağıdır. Beyin hücreleri, bir çok farklı beceriyi aynı anda yönetir. Zeka testi soruları, beyindeki bu ağı analiz etmeyi sağlar. Böylece, iq testi uygulanan öğrencinin dikkat düzeyi ve problemleri anlama ve çözme yeteneği test edilir.

Yürütücü İşlev, kişinin odaklanmış dikkatini, özdenetimini ve problem çözme becerileri bütünüdür.

Kişisel zeka, kişisel hedeflere bağlıdır. İnsanlar bir hedef için çalışıyorlarsa, ne yaptıklarıyla ilgilenecek ve odaklanacaklardır. Aktif olarak üzerinde çalışmadıkları halde bir proje hakkında hayal kurabilirler. Hayal kurmak, yabancılar için zaman kaybı gibi görünse de, bunu yapan kişi için büyük faydalar sağlayabilir. O hayal kurma durumu, zekanın önemli bir parçası olabilir. Bir şeyin nasıl çalıştığına dair ani iç görüler veya önseziler genellikle zihin “dolaşırken” ortaya çıkar.

Hayal kurmak, iç görü ve önsezileri harekete geçirir.

Yaratıcı düşünme görevi yapan insanlar, aynı anda iki farklı beyin ağını kullanırlar. Bu durum, yaratıcılığın benzersiz bir zihin durumu olduğunu kanıtlar. Hayal kurarken, beyindeki nöronlar arasındaki ağ harekete geçer. Beyin dinlendiğinde, sinir hücreleri aktiftir.

Bunun gerçekten doğru olup olmadığını görmek için geçen yıl Kaufman isimli araştırmacı North Carolina Üniversitesi ve Graz Üniversitesi’ndeki araştırmacılarla birlikte çalıştı. Fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme veya fMRI kullanarak gönüllülerin beyinlerini taradılar. Bu araç, beyin aktivitesini kaydetmek için güçlü bir manyetik alan kullanır. Araştırmacılar, üniversite öğrencilerinin beyinlerini taradılar. Öğrencilerden gündelik nesneler için olabildiğince çok sayıda yaratıcı kullanım düşünmelerini istedi. Ve öğrenciler olabildiğince yaratıcı olurken, hem varsayılan mod ağının hem de yönetici kontrol ağının parçaları aydınlandı. İki sistem birbiriyle çelişki içinde değildi. Bunun yerine Kaufman, yaratıcılığı mümkün kılmak için iki ağın birlikte çalıştığı sonucuna varıldı.

Problemleri çözme becerisi olan yaratıcılık, benzersiz bir bilinç durumudur.

Sadece zeki olmak, birinin başarılı olacağı anlamına gelmez. Ve birisinin daha az zeki olması, o kişinin başarısız olacağı anlamına gelmez. Daha fazla cesareti olan öğrencilerin akranlarından daha çok çalıştıklarını ve daha yüksek notlar almaktadır. Philadelphia Üniversitesi’nde bir kişiyi diğerinden daha başarılı kılan şeyin ne olduğu araştırıldı. 2018’de hayatın her kesiminden insanlarla araştırma yapıldı. Her birine birisini neyin başarılı kıldığını düşündüklerini sordu. Çoğu insan zeka ve yeteneğin önemli olduğuna inanıyordu. Ancak zeki insanlar her zaman potansiyellerini karşılayamazlar.

Oysa, en iyi performansı gösterenlerin, yani defalarca terfi ettirilen veya çok para kazananlar, zekadan bağımsız bir özelliği paylaşmaktadır: CESARET!  Başarılı kişiler, metanet denen şeye sahiplerdi. Metanetin iki bölümü vardır: tutku ve sebat.

METANET: Tutku ve Sebat

Tutku, bir şeye karşı kalıcı bir ilgiye işaret eder. Sebat eden insanlar, bir projeyi bitirmek için zorlukların üstesinden gelir. İnsanların yaşlandıkça bir projeye bağlı kalma olasılıkları artmaktadır. Ayrıca cesaret eğitimle artmaktadır. Üniversite mezunlarının metanet puanı daha yüksektir. Yani, üniversite eğitimi alanlar, meslek yaşamlarında daha tutku ile ve sebat ile çalışıyorlar. Ancak metanet, vicdan duygusuna çok benziyor. Birinin harekete geçmeden önce hedefler belirleme, onlara yönelik çalışma ve bir şeyleri derinlemesine düşünme yeteneği, bir kişilik özelliğidir. Kişilik özellikleri değiştirilmesi çok çok zor yerleşik kalıplardır.

Bir öğrencinin ders çalışma hedefi belirlemesi, o hedeflere yönelik çalışması ve derin düşünme yeteneği ile olaylara yaklaşması temel kişilik özelliği parçasıdır.

Ders çalışma alışkanlıkları ve becerileri, sınav kaygısı ve çalışmaya devam etmek, performansla bağlantılıdır. Ders çalışma becerisi, çalışma performansı düzenlenerek geliştirilebilir. Öğrenci ders çalışma hedefi yapmayı bilmiyor olabilir. Öğrenci hedefine yönelik nasıl çalışacağını bilmiyor olabilir. Gerçekten bilmiyordur! Zira, 2 yaş ve 8 yaş arası temel kişilik özellikleri yerleşirken çocuğumuza bu duygu ve beceriyi yerleştirmiş olmalıyız. Sorunları çözme becerisi için cesaretlendirilip, yol gösterilmeyen çocuk, öğrenci olduğunda karşılaştığı sorunları nasıl çözeceğini bilemez.

Disiplinli ve çok çalışmak, başarı için önemlidir. Mücadele etmek ve zorlukları yenme iradesi, büyük başarılar için gereklidir.

iq testi nedir
iq testi nasıl uygulanır?

Uluslararası iq testi nasıl yapılıyor?

Bireysel düzeyde, çoğu insan zekayı kendi imajında ​​tanımlar. Mühendisler bunu iyi bir mühendisi tanımlayan şekillerde tanımlar. Sanatçılar bunu harika bir sanatçıyı tanımlayan şekillerde tanımlar. Bilim insanları, girişimciler ve sporcular hepsi aynı şeyi yapıyor. Toplumda herkes kendi bilgisine göre zeka tanımı yapma eğilimindedir.

İnsanların yeni bilgiler öğrenmesi beklenir.  Öğrenme yeteneğini tahmin etmenin bir yolu, bir kişiye yeni bilgiler öğretmek ve bilgi birikimini ölçmektir. Bu, basit bilgiler için işe yarayabilir. Lakin karmaşık bilgileri aktarıp, onları nasıl ezberlediği ve bilgiyi nasıl işlediğinin ölçülmesi zordur.

Öğrenme yeteneği, bir kişinin geçmişte ne kadar öğrendiğini ölçerek dolaylı olarak tahmin edilebilir. Öğrenme yeteneği şunlara bağlıdır:

 • eğitim fırsatları
 • kültürel farklılıklar
 • ailevi farklılıklar
 • vicdanlılık
 • öğrenmeye açık olmak
 • kişilik farklılıkları
 • Büyüme koşulları

Ne yazık ki günümüz dünya eğitim sistemi, sınırlı verilerden genelleme yapma ve soyut kurallardan yeni bilgiler çıkarma yeteneğine değer vermektedir. Wisc-IV testi, görsel-uzamsal işleme ve işitsel işlemenin yanı sıra kısa süreli bellek ve işlem hızını da ölçmektedir.

1- Kelime Bilgisi: Zekayı Bütünleyen Faktör

Belirli kelimeler, karmaşık fikirleri kısa ve öz bir şekilde iletmemize izin verir. Aksi takdirde, dikkatimizden kaçabilecek ayrımların farkına varmamızı sağlar. Bazı kültürlerde, kişisel cesaret birincil bir erdemdir ve ne pahasına olursa olsun korkaklıktan kaçınılmalıdır. Böyle bir bağlamda, takdire şayan korkusuzluk ile aptalca korkusuzluk arasında ayrım yapan kelimelere sahip olmanın büyük avantajları vardır. Belki daha da önemlisi, utanç verici korku ile bilge korku arasındaki ayrımdır. Bu tür kelimeleri bilmek, bir kişinin korkaklıkla suçlanmadan dikkatli olma ihtiyacı hakkında akranlarıyla iletişim kurmasını sağlar. Kelimeler, çok güçlü araçlardır. Bu araçlara sahip olmayan insanlar ciddi bir dezavantajla karşı karşıyadır.

MUTLAKA İNCELEYİN

Üstün Zeka Belirtileri Nedir?

2- İfade Yöntemleri: Zekayı Bütünleyen Faktör

Bir kültürün kolektif bilgeliği alıntılarda toplanır. Atasözlerinin anlamlarını ve değerini bilmeyenler, deneyip yanılma yoluyla bir şeyleri kendileri için çözmeyi denerler. Oysa hazır denenmiş, hem de defalarca denenmiş yöntemlerin sonuçları atasözlerinde gizlidir.

iq ne demek? IQ, merak, disiplin ve başarı arasındaki, uzunluk, genişlik ve derinlik ilişkisidir.

Atasözleri, toplumun geçmiş kayıtlarının bugüne aktarımıdır. Atasözleri, küçük bilişsel geliştiricilerdir. Elbette, çıplak ellerinizle bir çivi çakabilirsiniz, ancak en güçlü eller bile bir çekiçle rekabet edemez. Hangi atasözünün duruma uygun olduğunu seçmek elbette yine de muhakeme gerektirir. Çekiçler harikadır, ancak vidaları sıkmak için değildir.

3- Kültürel Hikayeler: Zekayı Bütünleyen Faktör

Tarihteki çoğu olay, tarihçiler tarafından bile hemen unutulur. Kaydedilenler önemli olma eğilimindedir. Yüzyıllar boyunca tekrarlanan ve hatırlananlar, kültür için merkezi bir öneme sahip bir şey içerme eğilimindedir. Tarihten bazı önemli olaylar, karar vereceğimiz sırada şablon görevi görmektedir.

Türk Milleti olarak, yoktan var ettiğimiz yurdumuz için nasıl mücadele ettiğimizi hatırlamalıyız. Ulusal Kurtuluş Savaşı sırasında tüm cephelerde verilen mücadeleyi bilmeliyiz. Ardından Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduktan sonra, ekonomi ve tarım alanındaki mücadeleyi bilmeliyiz. Eğitim ve sağlık alanında verilen mücadeleyi bilmeliyiz. İşte o zaman bu bilgi birikimi, bizim kararlarımızda yol gösterici olacaktır. Kendi geçmişimizden çıkarabileceğimiz birçok iyi şablona sahip olursak, her türlü durum analizi sırasında daha doğru tercihler yaparız.

Çocuğunuzda zeka testleri ve iq testi yaptırmak için detaylar konusunda, iletişim telefonlarımızdan bilgi alabilirsiniz. Hem çocuğunuzun zeka düzeyi tespitinde hem de daha sonra izlenmesi fayda sağlayacak adımları birlikte belirleyebiliriz. Çocuğunuzda iq testi ile zeka düzeyi ölçümü konusunda size yardımcı olmak için buradayız. Bizimle hemen iletişime geçerek, stres faktörlerini nasıl ortadan kaldıracağınız ve hayatı nasıl kolaylaştıracağınızı planlamaya başlayın.

👨‍⚕️ Dr. Bora Küçükyazıcı
Klinik Psikoloji PhD  Meditasyon Eğitmeni

🏠 Brain Center ® İstanbul ☯️ Kişisel Gelişim Merkezi
Ritim İstanbul AVM, Maltepe – İstanbul 🌍

iq testi Randevusu 📲
 0216 688 77 78 

doktor bora küçükyazıcı
Brain Center İstanbul Kişisel Gelişim Merkezi

Sık sorulan sorular ve cevaplar: iq testi nedir?

[faq title=”” open1st=”0″ openAll=”0″][faq_item title=”Soru 1: En güvenilir IQ testi hangisi?” number=”1″] Cevap 1: IQ testleri, katılımcıların matematik testlerinde, hafıza görevlerinde , kelime testlerinde ve duyusal algıyı sorgulayan bulmacalarda beceri göstermelerini gerektirerek puanlarına ulaşır. [/faq_item][/faq] [faq title=”” open1st=”0″ openAll=”0″][faq_item title=”Soru 2: Yaşa göre IQ kaç olmalı?” number=”2″] Cevap 2: çocuklar için IQ testleri aracılığıyla gelecekteki zekanın tahmin edicilerini aramak yerine, ebeveynlerin çocuklarına bireysel yetenekler ve zorluklarla bir birey olarak odaklanmasını önerilir. [/faq_item][/faq] [faq title=”” open1st=”0″ openAll=”0″][faq_item title=”Soru 3: IQ testi gerçek midir?” number=”3″] Cevap 3:Zeka ve yaşam kalitesi çok farklı şeylerdir. Çocuklar için IQ testleri muhtemelen zekayı ölçebilir, ancak daha büyük olasılıkla bir çocuğun kültürel yeteneğini ölçer. Tabii ki yeni bir yüzü tanıyabilen bir bebek 5 yaşında bir bulmacayı daha hızlı bir araya getirebilir, ancak çocuğun evi stresli ebeveynlerle dolu sefil bir yerse bu pek işe yaramaz.  [/faq_item][/faq] [faq title=”” open1st=”0″ openAll=”0″][faq_item title=”Soru 4: Bir çocuğun IQ seviyesi kaç olmalı?” number=”4″] Cevap 4:Modern IQ testleri, bir kişinin sorular ve bulmacalar yoluyla sorunları çözmek için akıl yürütme ve bilgiyi kullanma yeteneğini ölçer. Bir IQ testinin tipik olarak ölçeceği şeylerden bazıları, kısa süreli ve uzun süreli hafıza, bir kişinin bulmacaları ne kadar iyi çözebildiği ve ne kadar hızlı olduğudur. İdeal bir dünyada, bir çocuğun zekasını değişkenler olmadan net bir şekilde ölçebilirdik; Bununla birlikte, bir çocuğun bedeni zamanla büyük ölçüde değişirse, zeka seviyeleri de değişebilir. Araştırmalar, bir çocuğun IQ puanının gelişme aşamasındayken dalgalanmasının yaygın olduğunu ve bu da belirlenen puanın gerçekte ne kadar doğru olduğunu belirlemeyi zorlaştırdığını göstermiştir.[/faq_item][/faq] [faq title=”” open1st=”0″ openAll=”0″][faq_item title=”Soru 5: IQ testi zekayı ölçer mi?” number=”5″] Cevap 5: IQ testleri, sözlü beceriler, görsel-uzaysal akıl yürütme, hafıza ve işlem hızı dahil olmak üzere çeşitli kategorileri kullanarak zihinsel kapasiteyi ölçmeyi amaçlar. IQ testlerine giren çocuklara, üstün yetenekli, ortalama veya öğrenme ve davranış sorunları açısından risk altında olup olmadıklarını gösteren yaş gruplarına göre aldıkları puana dayalı bir sayı verilir.  [/faq_item][/faq]
Bu yazıyı paylaşabilirsiniz:

İlgili Makaleler

2 Yorum

 1. Merhaba yazınızı okudum ve sizden bir çocugun ıq testini en erken hangi yaşta yapılacagını öğrenmek istiyorum.

  1. Mehmet bey,
   6 yaş dolduktan sonra çocuklarda WISC 4 zeka testi uygulanmaktadır. Wisc IV zeka testi ile çocuğun sağ ve sol beyin gelişimi yaşıtlarına göre analizi sağlanır. Sayısal ve sözel zeka puanı ve dikkat yönetimi hakkında detaylı bilgiler sağlanır.
   Sağlıklı günler dileriz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
Call Now ButtonRANDEVU ALABİLİRSİNİZ