Nörobilim Yayınları

IQ Testi Nedir? 2022 Verileri

iq Testi Nasıl Uygulanır?

IQ testi nedir? IQ nedir? IQ nasıl ölçülür? IQ testi nasıl yapılır? iq testi nerede yapılır? iq testi 2021 nedir? Zeka testi olarak ne uygulanır? Wisc 4 testi nedir? Wisc 4 testi nasıl uygulanır? Tüm bu soruların yanıtlarını birlikte inceleyelim.

İlk zeka testi, 1905 yılında Alfred Binet ve Théophile Simon tarafından geliştirilmiştir. Zeka testleri, bir kişinin zihinsel yeteneklerini değerlendirir ve bunları sayısal puanlar kullanarak diğer insanların yetenekleriyle karşılaştırır. Lakin, kültürel doku ile şekillenen bir performans düzeyidir.

Zeka içsel bir bilişsel kapasitedir.

Bilginin çokluğunu değil, bilgiyi nasıl işlediğinizi ölçer. Akışkan zekanın bir ölçüsü olan IQ’nun, özellikle bilişsel olarak zorlu disiplinlerde, akademik ve mesleki başarının en iyi rehberi olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, IQ’nuzu bulmak, kariyeriniz hakkında kararlar verirken size yardımcı olabilir. İnsan zekası, kristalize ve akıcı zeka olarak ikiye ayrılır:

Kristalize zeka: edinilmiş bilgi ve becerileri ifade eder.

Akışkan zeka: genel bir bilişsel yetenek, yeni şeyler öğrenme, akıl yürütme, kalıpları tanıma ve çıkarımlar yapma yeteneği anlamına gelir.

Uluslararası iq testi nedir?

2022 zeka testi, akademik olarak okul başarısını belirleyen bilişsel yetenek biçimlerini değerlendirmektedir. Ancak, müzik, sanat ve kişilerarası ve içsel yetenekler gibi daha spesifik becerileri belirleyen zeka çeşitleri de vardır. IQ testleri, başvuranları değerlendirmek için eğitim ve profesyonel kuruluşlar tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır.  Zekayı etkileyen birçok faktörü belirlemeye çalışan psikolojik çalışmaların da odak noktasıdırlar. IQ, ‘Zeka katsayısı’ anlamına gelir. Bir bireyin tüm popülasyona göre bilişsel yeteneğini gösteren standart bir puandır. IQ puanları IQ testlerinden hesaplanır.

Zeka, çocuğun çevresine uyum sağlama, kelime bilgisi, hafıza, dikkat ve üst düzey düşünme gibi problem çözme yetenekleri bütünüdür.

Bilişsel yetenek, beynin bilgiyi işlemedeki karakteristik yaklaşımıdır. Bunlar, zeka ve algısal yetenek gibi bilişin çeşitli yönleriyle gözlemlenebilir. Zeka ve algısal yetenek, insan beyni pre-frontal kortekste aynı nörolojik substrat kaynaklıdır.

iq testi nasıl uygulanır
IQ Testi Nedir?

Yaşa göre iq testi nasıl yapılır?

Zeka genellikle bilgi, bilgelik, hafıza veya diğer niteliklerle karıştırılır. Üstelik, genel olarak kullanıldığı alanlarla ilgili çeşitli anlamlara sahiptir. IQ terimi genellikle bir kişinin zihinsel çevikliğini ölçme girişimini ifade eder. Dünya çapında kullanımda olan birçok standart IQ testi vardır. Çoğu zeka testinde ortalama IQ puanı 100’dür. IQ testi soruları, mantıksal düşünme yeteneğini değerlendirmek için tasarlanmıştır. Temel kavram, belirli bir IQ’ya sahip bir birey tarafından çözülebilecek sorular sunmaktır. Cevaplanan soruların sayısı bu standarda göre değerlendirilir. Sorular, kişinin bilgi edinme ve bu bilgiyi pratik durumlara uygulama yeteneğini ölçmek için tasarlanmıştır.

Duygusal zeka karakteri temsil etmektedir. Sosyal zeka ise karizmayı temsil eder.

Intelligence Quotient, yani IQ düzeyi, anlama yeteneği ölçüsüdür. Duygusal zeka ise, başkalarıyla iletişimi sürdürme yeteneğinin ölçüsüdür. Sosyal zeka, bir arkadaş ağı kurma ve onu uzun bir süre boyunca sürdürme yeteneği ölçüsüdür. Daha yüksek duygusal ve sosyal zekaya sahip insanlar, yaşamda sahip oldukları potansiyeli daha verimli kullanırlar. Ortalama zekaya sahip kişi, eğer yüksek duygusal ve sosyal zekası varsa, iş yaşamında daha başarılı olacaktır.

Adversity quotient, yani AQ, zorlukları çözme zekası ölçeğidir. Yaşam zorlukları ile karşılaşıldığında, farklı ve yeni yöntemleri geliştirme ve deneme becerisini değerlendirir. Çocuklarımızı bol bol el işi, sanat ve spor faliyetlerine yönlendirmeliyiz. Akademik bilgiler okullarda ve hatta online eğitim ile düzenleniyor. Oysa yaşamda bağımsız ve kendi kararlarını alıp uygulayan çocuklar yetiştirmeliyiz.

Çocuklarımız için yolu hazırlamak yerine, onları yol için hazırlayalım.

IQ testi, standartlaştırılmış olmalıdır. Zira, çocuklarda aynı testle belirlenen göreceli zeka düzeyini ölçmektedir. Çocuklar, büyüdükçe zor kavramları giderek daha fazla öğrenirler. Zor görevleri daha başarıyla yerine getirirler. Çoğu çocuk yaklaşık aynı anda aynı karmaşıklık düzeyine ulaşır. Ancak, bazı çocuklar yaşıtlarına göre bazı becerilere daha erken yaşta ulaşırlar. Bu çocukların, yaşıtlarına göre sahip oldukları üstün zekayı tespit etmek fayda sağlar. Üstelik, iq testi ile zeka tipi ve düşünme sistemi analizi de sağlanmaktadır.

iq test nedir
IQ Testi Nasıl Uygulanır?

En güvenilir iq testi hangi verileri sağlar?

Şimdi 130 IQ zeka puanına sahip sekiz yaşındaki çocuğu düşünün. Bu puana sahip bir çocuk için, eğitim sisteminde ve sosyal yaşamında özel düzenlemeye ihtiyaç vardır. 8 yaşındaki bu çocuk, on yaşındakilerin çoğunun zihinsel kapasitesine sahiptir. 130 zeka puanına sahip sekiz yaşındaki bir çocuk için görev ve ödevler, 10 yaşındaki çocuk düzeyinde ayarlanmalıdır.

IQ testleri, bazı okullar tarafından ilköğretim düzeyinde kabulü belirlemek için kullanılır. Çocuklara genellikle bu testler, özel okullara veya üstün yetenekli çocuklar için olanlar gibi özel okullara kabul sürecinde verilir.

145 IQ zeka puanına sahip sekiz yaşındaki bir çocuk, on iki yaşında bir çocuğun entelektüel kapasitesine sahiptir. Bu çocuğun ödev ve görevleri, sadece yaşına göre düzenlenecek olsa, bir çok alanda ilerleme imkanı kısıtlanmış olur. İşte iq testi bu açıdan önemli ve değerlidir. İşte bu sebeple, çocuğunuzun üstün yetenekli veya yaşına göre zeki olduğunu düşünüyorsanız, mutlaka iq testi yaptırılması önerilir. Yaşa göre düzenlenen Wisc-IV testi, Türkiye’deki çocukların zeka ortalamalarına göre uyumlanmıştır.

Çocuğunuzdaki üstün zekâyı erkenden tanımladığınızda, çocuğunuzun potansiyeli yeteneklere dönüşecektir.

Wisc-IV iq testi, çocuğunuzun güçlü yönlerini daha da geliştirebilecekleri alanları tespit eder. Yaş grubuna ve kendi potansiyeline göre geliştirmesinin faydalı olduğu eksikler belirlenir. Üstün yetenekli çocukların dahil olduğu özel eğitim programlarına katılması sağlanır.

iq test nedir
iq testi kaç yaşında uygulanır?

Çocuk için IQ testi kaç yaşında uygulanır?

Bazen çok küçük yaşta zeki ve üstün yetenekli bir çocuklar, yaşıtlarına göre kendilerini belli ederler. Çok bilmiş bilmiş konuşmaları, olayları sorgulamaları, analiz yapma yetenekleri anne babaya farklı gelir. Bununla birlikte, çocukta üstün zeka ölçümü için iq testi için 6-7 yaşına kadar beklenmesi önerilmektedir. IQ testleri çoğu insan skor ortasında bir tepeye sahiptir ve uçları sivrilen nerede sadece birkaç kişi onların puanları 100. Bu eğrinin ortalama ile genel popülasyonda bir ‘çan eğrisi’ dağılıma sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. İstatistikte buna normal dağılım denir.

6 yaşında planlanan iq testi öncesinde, aileler üstün çocuklarıyla şu aktiviteleri planlamaları uygundur:

 • harflerle yazma çalışmaları
 • sözlü yetenekli çocuklarla okuma alıştırmaları
 • matematiksel olarak üstün zekalılar için sayılar ve matematikle çalışma
 • bilimsel olarak üstün zekalılar için bilim müzelerini ve doğa koruma alanlarını ziyareti
 • sanatta yetenekli çocuk için bolca sanatsal faaliyetler

Küçük çocuklar için müzik programları uygulanabilir. Çocuklar, kulaktan öğrenme penceresinin açık olduğu erken yaşlarda müziği keşfederler.

iq testi nedir
iq testi nasıl uygulanır?

Öğrenci için zeka ölçümü ve iq testi nerede uygulanır?

Zeka ölçen iq testi, üstün yetenekli çocuklarla çalışma deneyimi olan merkezlerde yapılmalıdır. Aksi takdirde test sonuçları yorumlanması eksik olabilir. Örneğin, deneyimi eksik olan iq test görevlileri, çocuğun test için orada bulunduğunu fazlasıyla hissettirirler. Bu durum, çocuğun canını sıkabilir. Zeka testi uygulaması sırasında, uyum düzeyini bozabilir. Zaten 90 dakika ile 120 dakika arasında sürecek olan iq testi, çocuğun doğal olarak belli oranda sıkılacağı bir süredir.

Zeka testi uygulayan merkezdeki uzman, çocukla iletişim konusunda deneyimli olmalıdır. Çocuğa sert bir tavır ile sorular yöneltmek, onun uyumunu bozacaktır. Ya da tam tersine, çok yumuşak ve yönlendirici yaklaşımlar ise test skorunu etkiler. Çocuklarda üstün zekayı test etmek, bir çocuğun bu hediyeleri yeteneklere dönüştürmesine yardımcı olacak kapıları açabilir.

Ebeveynler, çocukların ilgi alanlarını keşfetmeleri için imkan sağlamalıdır.

Okulda veya iş yaşamında, yüksek bir IQ puanına sahip olmak, özgüven oluşturucudur. Yüksek IQ’ya sahip insanlar genellikle yüksek kariyer hedefleriyle kendi kendilerini motive ederler. Ancak, zeka yüksekliği, aynı zamanda sosyal beceriler ile desteklenmesi unutulmamalıdır. Yüksek zekalı her çocuk, her an en iyi kararı vermezler. Duygusal zeka, karar anlarında belirleyici ve tamamlayıcıdır. İşte bu nedenle, iq testi sonucunda parlak olarak tespit edilen çocuklar, sosyal gelişim konusunda mutlaka desteklenmelidir.

duygusal zeka nasıl ölçülür
Duygusal Zeka Nedir?

Duygusal zeka nedir?

Duygusal zeka, kendinizi ve başkalarını anlamanıza yardımcı olur. Böylece davranışları daha etkili şekilde ayarlamaya yardımcı olur. Duygusal zeka, düşünceye yardımcı olmak için duyguları algılama, anlama ve entelektüel olgunluk becerisidir.

Zeka kelimesini kullandığımızda, genellikle matematik, yazma ve dil becerilerindeki ölçülebilir yeteneklerle ilgilidir. Problemleri çözmek için matematik ve mantık becerilerine ihtiyaç vardır. Dil bilgisi, iletişim tekniği için kullanılır. Son araştırmalarda zeka tanımı çok daha kapsamlı olarak ele alınmaktadır.

Zeka, problem çözme kapasitesidir.

Bu tanımla birlikte iq testleri ve zeka tarifi yeniden şekillendi. Müzikal zeka, kinestetik zeka, kişilerarası zeka ve içsel zeka olarak ele alınmaya başladı.

Kişilerarası zeka ve içsel zeka, duygusal zeka becerilerinin temelidir ve EQ olarak adlandırılır. Yüksek duygusal zekaya sahip insanların ortak özellikleri şunlardır:

 • heyecan verici ve ilgi çekici hedefler oluştururlar.
 • Bir yandan öğrenirken bir yandan da yeteneklerine odaklanırlar.
 • Duygularının ve başkaları üzerindeki etkilerinin bilincinde olurlar.
 • Fikirlerini ve duygularını nasıl savunacaklarını bilirler.
 • Stresli durumlarda olumlu bir bakış açısı sağlamayı seçerler.
 • Kendisindeki ve başkalarındaki olumsuz duyguları etkili bir şekilde yönetebilirler.
 • Ekip, grup ve / veya toplum yararına fedakarlık yaparlar.
 • Güvene dayalı ilişkiler kurmak için aktif dinleme becerilerini kullanırlar.

Üstün zeka testi ile düzey tespiti ile duygusal zeka ve sosyal gelişim bir bütün olarak yönetilmelidir. Çok zeki olan bir çocuğun disiplin gelişiminde sorun varsa, o zeka potansiyelini kullanmakta zorlanır. İşte bu noktada, iq testi yapılan merkez, çocuklar üzerinde uzman olmalıdır. Böylece yüksek zeka puanı tespit edilen çocuk ve ailesiyle, çocuğa özgü potansiyeli verimli kullanma yöntemleri tespit edilmelidir.

iq testi uygulayan merkez
IQ Testi – Wisc IV Ölçümü

Yaşa göre iq testi Wisc 4 nasıl uygulanır?

Wisc-IV zeka testi, çocuğun bilişsel yeteneğini ölçer ve tanımlar. Wisc-IV zeka testi, farklı yeteneklerle ilgili bir dizi ölçüsü vardır. Test, o güne kadar neler öğrendiğine veya hangi bilgileri zaten depolandığından fazlasını ölçümler. Çocuğun zekasını, sorun çözme yeteneklerini geniş bir şekilde değerlendirir.

Wisc-IV testi nasıl uygulanır:

 • Test bir dizi sorudan oluşur ve çocuktan soruları yanıtlaması istenir.
 • Ardından verilen yanıtlarla elde edilen puanlar, yaş grupları popülasyonlarıyla karşılaştırılır.
 • IQ testleri yaş gruplarına ve ülkelere göre standartlaştırılmıştır.
 • Genellikle tüm IQ Testleri için medyan puan olarak 100 kullanılır.

MUTLAKA İNCELEYİN

Zeka Testi ve iq testi nerede yapılır?

Test aynı zamanda soyut problemleri çözmeye odaklanan akıcı zekayı da ölçer. Böylece uygulanan iq testi sonucu ile ailelere, çocuklarıyla ilgili şu bilgiler sağlanır:

 • yaşıtlarına göre ihtiyaç duyulan akademik ve sosyal gelişim planı oluşur.
 • çocuğun geliştirmesi planlanan belirli bir alanda, hangi yeteneklerde iyi olduğu belirlenir.
 • çocuğun sahip olduğu becerileri kullanacağı kariyer planı netleşir.
 • sözel dil yeteneği ve matematiksel yetenek düzeyi ölçülür.
 • akıl yürütme becerileri ve algısal motor beceriler gibi çeşitli bilişsel ve entelektüel işlevler tespit edilir.
 • çocuğunuzun bilişsel becerilerinin bir “anlık görüntüsünü” sağlar ve farklı görev türlerine yaklaşımı hakkında önemli bilgiler sağlar.

Çocuğunuzda Wisc-IV zeka testi uygulaması hakkında merkezimizden detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizlere ve değerli evladınıza akademik ve sosyal yaşamında katkı sağlamaktan için buradayız. Bizimle hemen iletişime geçerek, çocuğunuzun zeka puanını iq testi ile ölçülmesi ve hayatı nasıl kolaylaştıracağınızı planlamaya başlayın.

👨‍⚕️ Dr. Bora Küçükyazıcı
Klinik Psikoloji PhD  Meditasyon Eğitmeni

🏠 Brain Center ® İstanbul ☯️ Kişisel Gelişim Merkezi
Ritim İstanbul AVM, Maltepe – İstanbul 🌍

iq testi Randevusu 📲
 0216 688 77 78 

doktor bora küçükyazıcı
Brain Center İstanbul Kişisel Gelişim Merkezi

Sık sorulan sorular ve cevaplar: iq testi nedir?

[faq title=”” open1st=”0″ openAll=”0″][faq_item title=”Soru 1: Ortalama IQ kaç olmalı?” number=”1″] Cevap 1: Wisc 4 iq testi, akıl yürütme ve problem çözme yeteneklerinizi ölçer. Çok yüksek IQ’ya sahip herkes, bilgiyi ortalama bir insandan daha derin bir düzeyde ve daha yüksek bir hızda manipüle etme, işleme ve yorumlama yeteneğine sahiptir. Belirli sayısal puanınızın ne anlama geldiği, girdiğiniz teste bağlıdır. IQ, yaşınızdaki diğer insanlarla karşılaştırıldığında bir testte ne kadar iyi yaptığınızın bir ölçüsüdür.[/faq_item][/faq] [faq title=”” open1st=”0″ openAll=”0″][faq_item title=”Soru 2: Bir çocuğun zeki olduğunu nasıl anlarız?” number=”2″] Cevap 2: WISC-IV, belirli bilişsel alanlardaki entelektüel işleyişi temsil eden alt test ve bileşik puanların yanı sıra genel entelektüel yeteneği temsil eden bir bileşik puan sağlar. WISC-4 zeka testi, 16 alt testten oluşmaktadır; Alt testler iki genel kategoriye ayrılabilir: birincil veya ikincil. [/faq_item][/faq] [faq title=”” open1st=”0″ openAll=”0″][faq_item title=”Soru 3: Zeka testi en erken kaç yaşında yapılır?” number=”3″] Cevap 3: Entelektüel yeteneklerin çocukluk dönemi boyunca değişmesi mümkündür. Ek olarak, bir çocuğun WISC-V puanları motivasyon, dikkat, ilgi alanları ve öğrenme fırsatlarından etkilenebilir. Bu nedenlerle, bir çocuk başka bir zamanda tekrar test edilirse bazı puanlar biraz daha yüksek veya daha düşük olabilir. Bu nedenle, test puanlarını bir çocuğun mevcut entelektüel işlevsellik seviyesinin bir anlık görüntüsü olarak görmek önemlidir. Bu puanlar kapsamlı bir değerlendirmenin parçası olarak kullanıldığında, çocuğun mevcut güçlü yönlerinin ve ele alınabilecek her türlü ihtiyacının anlaşılmasına katkıda bulunur.[/faq_item][/faq] [faq title=”” open1st=”0″ openAll=”0″][faq_item title=”Soru 4: Bir çocuğun zekası nasıl ölçülür?” number=”4″] Cevap 4: Genel zekanın anlamı ve doğası hakkındaki tartışmalara rağmen, standart zeka bölümü (IQ) testlerindeki puanların hem çoğunluk hem de azınlık gruplarının üyeleri için önemli sonuçların güçlü belirtisi olduğu iddiasına çok az kişi itiraz edecektir. IQ puanları değişmez değildir; çocukluk döneminde tekrarlanan IQ testi, bireylerde önemli değişiklikler olduğunu ortaya koymaktadır.[/faq_item][/faq] [faq title=”” open1st=”0″ openAll=”0″][faq_item title=”Soru 5: WISC-4 zeka testi kaç yaşında yapılır?” number=”5″] Cevap 5: IQ testlerinin ilk standartlaştırıldığı 1990’ların başından beri, araştırmacılar her geçen nesille birlikte IQ puanlarında önemli artışlar gördüler. Bu nedenle, bugün 10 yaşındaki ortalama bir çocuk aynı testte 1954’teki 10 yaşındaki bir çocuğa göre daha yüksek puan alacaktır. Bu, büyük-büyük-dedelerimizden daha büyük beyinlere sahip olduğumuz anlamına gelmez; bu sadece mantıklı düşünme, problem çözme ve/veya yeteneklerimizi varsayımsal durumlarda kullanma yeteneklerimizi geliştirdiğimiz anlamına gelir. [/faq_item][/faq]
Bu yazıyı paylaşabilirsiniz:

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
Call Now ButtonRANDEVU ALABİLİRSİNİZ