Nörobilim Yayınları

Neurofeedback Kullananların Yorumları: Gerçek Değişim Hikayeleri

Neurofeedback Terapisi: Kullanıcılar Ne Diyor?

Neurofeedback Kullananların Yorumları ile Dikkat ve Odaklanma Sorunları Çözümü

Odaklanma sorunu için neurofeedback kullananların yorumları nasıldır? Dikkat artıran neurofeedback nedir? Neurofeedback nasıl uygulanır? Neurofeedback seans nasıl uygulanır? Tüm bu ve benzeri soruların cevaplarını birlikte inceleyeceğiz. Dikkat egzersizleri, öğrencide odaklama ve ders disiplini gelişimi için egzersiz yapılmasını sağlamaktadır.

Bu egzersizler ile öğrenci, konsantrasyon yeteneğini nasıl artıracağını ve bu becerisini nasıl geliştireceğini öğrenir. Geliştirilebilen bir beceri olan konsantrasyon odaklama ve sürdürme becerisi, bilgisayar destekli bir program olan dikkat egzersizi ile başarıyla geliştirilir. İngilizce detaylı inceleme için how neurofeedback therapy works?

neurofeedback tedavisi nedir
Peak Performans için Neurofeedback

Dikkat Gelişimi: Neurofeedback Kullananların Yorumları

Konsantrasyon Gelişimi: dikkat artıran çalışmalar

Neurofeedback kullananların yorumları ile odaklanma ve dikkat geliştirici egzersizler , ders disiplini ve sınav başarısına katkı sağlamaktadır. Odaklanma başarısı bir çok durumu etkilemektedir: ders başarısı, ders takibi, ödev alışkanlığı, disiplin görevleri, stres, uyku bozuklukları, öğrenme güçlükleri, konsantrasyon yönetimi vb. eurofeedback yorum tedavisi yorumları

Beyin dokusunda, farklı aktivite bölgelerine göre yerleşmiş bulunan yaklaşık bir trilyon hücre vardır. Bu hücreler, çok hızlıdan çok yavaşa doğru 4 farklı beyin dalgası oluştururlar. Son araştırmalara göre, konsantrasyon ve odaklanma sorunu olan kişilerin beyin dalga aktivitelerinde, odaklanma, düşüncenin düzenlenmesi  ve hissetmeyi sağlayan alanlarda aktivite azalması gözlenmektedir. N eurofeed back yorum merkezleri terapi yorumları.

neurofeedback kullananların yorumları
neurofeedback kullananların yorumları

Araştırmalar göstermektedir ki, beyin dalgaları ile doğru antreman çalışmaları yaparak, odaklanma verimi ve düzenlenmesi mümkündür. Odaklanma egzersizleri, konsantrasyonu artıran bir öğrenme sürecidir. Bilgisayarlı dikkat egzersizi ile konsantrasyon kontrolü, duygu ve davranış alanlarını güçlendirecek egzersiz uygulanmaktadır. Böylece, beyninizin günlük işleyişini arttıracak şekilde, beyin ritminizi kontrol etmeyi öğrenmeniz sağlanır.

Dikkat egzersizi, piyanonun akort edilmesi ya da otomobil motorunun ayarlanması ile daha doğru ve verimli çalışmasına benzetilebilir. Sınav kaygısı nedir, başarıyı nasıl etkiler? Sınav kaygısını yok etmek için önerileri şu linkte inceleyebilirsiniz: Sınav kaygısı nedir belirtileri nelerdir?

Dikkat Geliştirme Merkezi: Brain Center İstanbul

Neurofeedback kullananların yorumları, dikkat egzersizlerinin çok faydalı olduğu yönündedir. Konsantrasyon geliştirici çalışmalarda, dikkat dağınıklığı testleri  ve bilgisayarlı dikkat çalışma ve egzersizleri kullanılır. Dikkat egzersizleri ile duygu ve odaklanmayı kontrol etmeyi kişi öğrenilir. Bu sırada konsantrasyon becerisi ile odaklanarak, ekranda görüntülenen oyunları ve nesneleri yönetir. Ekrandaki görüntüler, farklı düzeylerde dikkat becerisi hakkında kişiye geribildirim sunmaktadır. Neurofeedback yorumları hakkında detaylı bilgiyi şu linkte inceleyebilirsiniz: Neurofeedback nedir?

 ⚡ Neurofeedback Kullananların Yorumları  ✅

Neurofeedback egzersizleri, odaklanma sorunu olan bir kişiye nasıl yardımcı olabilir? Ölçülebilen dört tür beyin dalgası vardır:

 • Delta dalgaları (saniyede 1-4) uyku sırasındaki ana dalgalardır.
 • Teta dalgaları (saniyede 4-8), kişi uykulu hissettiğinde ve dikkatini vermekte zorlandığında ana dalgalardır.
 • Alfa dalgaları (saniyede 9-12), kişi uyanık ve uyanıkken hiçbir şeye odaklanmadığında ana dalgalardır.
 • Beta dalgaları (saniyede 12’den fazla), bir kişinin problem çözmeyi, düşünmeyi veya planlamayı gerektiren bir görevle meşgul olduğu dalgalardır.

DEHB olan çoğu insanın teta dalgalarında çok fazla güç vardır ve beta dalgaları yeterli düzeyde değildir. Bu, dikkatlerini vermekte zorlandıkları ve DEHB’nin klasik belirtileri olan planlama ve organizasyon ya da problem çözme konusunda sıkıntı yaşadıkları anlamına gelir. Beyin dalgalarında bu işleyişi anlamak, beta gücünü artırırken teta gücünü düşürmenin faydalı olabileceği ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle, Theta down ve Beta up egzersiz eğitimi, dikkat dağınıklığı için en yaygın neurofeedback biçimidir. Detaylı İncele: adhd nedir?

neurofeedback nedir
Beyin Dalgaları Özellikleri Nedir

Neurofeedback ile Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), özellikle çocuklarda yaygın olarak görülen bir nörolojik durumdur. DEHB, dikkat eksikliği, hiperaktivite ve dürtüsellik gibi semptomlarla karakterizedir ve bireyin günlük yaşamını olumsuz etkileyebilir. Bu yazıda, Neurofeedback’in DEHB semptomlarını iyileştirmekte nasıl etkili olduğunu ve DEHB’li çocukların beyin aktivitesi ile normal çocuklar arasındaki farkları inceleyeceğiz. Ayrıca, Neurofeedback egzersizlerinin DEHB olan çocukların dikkatini ve odaklanmasını nasıl artırabileceğini ve DEHB tedavisindeki rolünü ve nöroplastisiteyi nasıl teşvik ettiğini anlayacağız. Detaylı İncele: odaklanma sorunu nasıl aşılır?

Neurofeedback, bir tür biyolojik geri bildirim terapisi olarak bilinir. Bu terapi türü, bireylerin kendi beyin aktivitelerini izlemelerini ve düzenlemelerini sağlar.

DEHB’li bireylerde, beyin aktivitesinin normalden farklı olduğu bulunmuştur. Özellikle, theta dalgaları olarak adlandırılan beyin dalgalarının DEHB semptomları ile ilişkilendirildiği gözlenmiştir.

Araştırmalar, DEHB’li bireylerin beyin aktivitesindeki theta dalgalarının normal bireylere göre daha yüksek olduğunu göstermektedir. Theta dalgaları, kişinin uyanıklığını sürdürme yeteneğini etkileyebilir ve dikkat eksikliğine neden olabilir. Neurofeedback terapisi, bu aşamada devreye girer.

Beyin dalgaları egzersizi ile odaklanma düzeyinde artış

Neurofeedback terapisi sırasında, DEHB’li bireylerin beyin aktivitesi izlenir ve özellikle theta dalgalarının kontrol altına alınması hedeflenir. Bireyler, bilgisayar aracılığıyla kendi beyin aktivitelerini izleyebilirler ve terapistleri tarafından verilen geri bildirimlerle theta dalgalarını azaltmayı öğrenebilirler. Bu süreç, nöroplastisite olarak adlandırılan beyin yapısının ve işlevselliğinin değiştirilebilir olduğu kavramına dayanır.

Nöroplastisite, beyin hücrelerinin ve bağlantılarının deneyimlere ve eğitimlere yanıt olarak şekil değiştirebileceği fikrini destekler.

DEHB’li bireylerde theta dalgalarının azaltılması, beyinlerinin yeni ve daha etkili çalışma şekillerini öğrenmelerine olanak tanır. Bu da dikkatlerinin artırılmasına ve DEHB semptomlarının hafifletilmesine yol açabilir.

Bilimsel verilere dayalı olarak, Neurofeedback’in DEHB tedavisinde etkili bir yol olduğu bulunmuştur. Özellikle, çocuklar ve gençler üzerinde yapılan çalışmalar, bu terapinin DEHB semptomlarını azalttığını ve dikkatlerini artırdığını göstermiştir. Akademik başarıları, sosyal ilişkileri ve günlük işlevsellikleri olumlu yönde etkileyebilir.

Sonuç olarak, Neurofeedback, DEHB’li bireylerin beyin aktivitelerini düzenlemelerine yardımcı olan etkili bir terapi türüdür. Bu terapi, bilimsel verilere dayalı olarak DEHB semptomlarını azaltabilir ve nöroplastisiteyi teşvik ederek beyin işlevselliğini iyileştirebilir. DEHB tedavisinde multidisipliner bir yaklaşımın bir parçası olarak kullanılan Neurofeedback, DEHB’li bireylerin yaşam kalitesini artırmada önemli bir rol oynayabilir.

Nöroplastisite Nedir: Neurofeedback Kullananların Yorumları

Dikkati geliştiren bu egzersizler  2 mekanizma ile gelişim sağlamaktadır:

 1. Nöroplastisite
 2. Myelin kılıf gelişimi

Araştırmalar göstermektedir ki, konsantrasyon geliştiren egzersizleri uygulandığında, kişi sahip olduğu yaşam potansiyelini daha verimli kullanmayı öğrenmektedir.

Konsantrasyon fonksiyonlarının daha üst düzeyde kullanılmasının fayda sağlayacağı şu durumlarda, dikkat egzersizleri ile odaklanma becerisinde  gelişme sağlayan egzersizler uygulanmaktadır:

 • Daha net düşünmek ve zihinsel berraklığı geliştirmek
 • Konsantrasyon artışı ile öğrenme becerisini arttırmak
 • Zihinsel esneklik artışı ile bir konudan diğerine daha hızlı geçiş yapmak
 • Günlük yaşam fonksiyonlarında denge sağlamak adına, duygu, düşünce ve davranışları düzenlemek
 • Spor aktivitelerinde daha iyi zamanlama ayarı ve dikkat becerisini arttırmak

Dikkat egzersizleri, zihinsel performans artışında etkin şekilde fayda sağlamaktadır. Yüksek zihin performansı yaşamın bazı dönemlerinde sağlanıyor olsa da, tekrarlanması ve sürdürülebilmesi genelde zordur. Oysa bu egzersizleri ile düşünceleri verimli yönetmeyi ve duyguları daha verimli kullanmayı öğrenen kişi, zihinsel performansını geliştirme ve sürdürme konusunda becerisinde kalıcı gelişme sağlamaktadır. Neurofeedback yorum merkezleri terapi dikkat eksikliği.

neurofeedback kullananların yorumları
neurofeedback kullananların yorumları

Konsantrasyon becerisini yöneten beyin dalgaları izlenerek,  odaklanma ve sürdürme becerisine yönelik geliştirici egzersizler uygulanır. Belirli egzersizler  ile uygulanan bilgisayar destekli konsantrasyon egzersiz programı, öğrencinin odaklanma merkezinden aldığı sinyallere karşı, kendi konsantrasyon sistemini tekrar düzenlemesi temeline dayanmaktadır. Özellikle, konsantrasyon güçlüğü yaşayan öğrencilerde dikkat egzersizleri tercih edilmektedir.

neurofeedback tedavisi nedir
Neurofeedback <a href=httpswwwbraincentercomtrneurofeedback nasil uygulanir>nasıl uygulanır<a>

Amerikan Pediatri Derneği – Odaklanma ve Konsantrasyon Gelişiminde Dikkat Egzersizlerini Önermektedir.

APA – Amerikan Pediatri Akademisi, 2012 yılında güncellediği kılavuzda, odaklanma artışı için “Level 1 – Best Support” yani “ İlk Sırada Tercih Edilecek” adımlar içinde dikkat egzersiz çalışmalarını bildirmektedir.

Detay : https://www.braintrainuk.com/neurofeedback-for-learning-difficulties/risk-free-treatment-for-adhd/

Detay 2: http://www.readytofocus.com/images/uploads/CRPsychosocialInterventions.pdf

Neurofeedback egzersizlerine başlamadan önce, daha basit bir şekilde “beyin dalga analizi” olarak da bilinen qEEG analizi sağlanır. Bu adım ile elektriksel beyin dalgası aktivitesi ölçümü sağlanır. Bu beyin dalga analiz sonucuna göre, gelişim egzersizi için uygulanacak plan oluşturulur. Özellikle theta beyin dalgası yaş grubuna göre yüksek olduğunda, odaklanma sorunu ve istemediği bir işe başlamakta zorlanmalar vardır. Theta beyin dalgası egzersizleri ile odaklanma becerisinde gelişmeler sağlanır.

Neurofeedback terapisi, bir televizyon ekranındaki dağınık puzzle parçalarını, odaklanarak zihin gücü ile hareket ettirme egzersizidir.

Araştırmalar, dikkat eksikliği ve odaklanma sorunu olan kişilerin, olmayanlara göre daha fazla teta dalgasına ve daha az beta dalgasına sahip olduğunu göstermektedir. Teorik olarak, neurofeedback bu farkı düzeltmeyi amaçlamaktadır. Bir kişi neurofeedback egzersizi sırasında, ekranda “beyin dalgaları” olarak görünen elektriksel aktiviteyi ölçmek için sensörler kullanılır. Neurofeedback kullananların yorumları, egzersizlerin çok eğlenceli olduğu şeklindedir. Beyin dalgaları, farklı frekans bantlarında ekranda görülebilir. Her bandın belirli bir zamanda belirli bir miktarda gücü vardır.

neurofeedback tedavisi etkileri yaptıranların yorumları
neurofeedback beyin dalga protokolleri

Konsantrasyon Geliştirme ve Neurofeedback terapisi

Konsantrasyon, günlük yaşamımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Özellikle öğrenme, iş performansı ve genel yaşam kalitesi üzerinde büyük bir etkisi vardır. Bu yazıda, konsantrasyonun önemini ve konsantrasyonu artırmak için gerekli beyin dalgası aktivitesini inceleyeceğiz. Ayrıca, Neurofeedback egzersizlerinin konsantrasyonu nasıl geliştirebileceğini ve konsantrasyonun günlük hayatta nasıl kullanılabileceğini tartışacağız.

Konsantrasyon, bir göreve veya bilgiye odaklanma yeteneğini ifade eder. İyi bir konsantrasyon, öğrenme süreçlerinde ve iş performansında büyük bir avantaj sağlar.

Konsantre olmak, bilgiyi daha etkili bir şekilde işlememizi ve daha hızlı öğrenmemizi sağlar. Ayrıca, işteki verimliliğimizi artırır ve hataları azaltır. Ancak, birçok insan için konsantrasyonu sürdürmek ve odaklanmak zorlu bir görev olabilir.

Konsantrasyonu artırmak için beyin dalgası aktivitesi oldukça önemlidir. Beyin, farklı durumlarda farklı frekansta çalışan dört ana türde beyin dalgası üretir: delta, teta, alfa ve beta. İyi bir konsantrasyon için genellikle beta dalgalarının hakim olması gerektiği gözlemlenmiştir. Beta dalgaları, kişinin uyanık ve odaklı olduğu durumları temsil eder. Özellikle beta dalgalarının 12 ila 30 Hertz arasında bir frekansta olduğu görülür.

Neurofeedback egzersizleri, kişilerin beyin dalgalarını kontrol etmelerine ve konsantrasyonlarını artırmalarına yardımcı olabilir. Bu terapi sırasında, kişinin beyin dalgaları ölçülür ve ekranda görsel veya işitsel geribildirimler aracılığıyla görüntülenir. Kişi, bu geribildirimlere tepki vererek beyin aktivitesini istenilen yönde düzeltebilir. Örneğin, kişi daha fazla beta dalgası üretmeye odaklandığında, konsantrasyonunu artırabilir.

Odaklanma Sorunu için Neurofeedback Terapisi

Neurofeedback egzersizleri, beyin plastiği veya nöroplastisite kavramıyla da ilişkilendirilir. Nöroplastisite, beyin hücrelerinin ve bağlantılarının deneyimlere ve eğitimlere yanıt olarak değişebileceği fikrini ifade eder. Neurofeedback terapisi, beyin aktivitesini düzenleyerek ve istenen dalgaların üretimini teşvik ederek nöroplastisiteyi destekler. Bu da kişinin konsantrasyon becerisini geliştirmesine yardımcı olabilir.

Konsantrasyonun günlük hayatta nasıl kullanılabileceğine gelince, bu beceri her alanda büyük bir fayda sağlar. İş yaşamında, projelere odaklanmak ve iş verimliliğini artırmak için konsantrasyon gerekir. Aynı şekilde, öğrenme süreçlerinde derinlemesine odaklanmak, bilgiyi daha iyi anlamamıza ve daha iyi sonuçlar elde etmemize yardımcı olur.

Sonuç olarak, konsantrasyon geliştirme ve Neurofeedback, öğrenme, iş performansı ve genel yaşam kalitesi üzerinde olumlu bir etki yapabilir. Konsantrasyonun beyin dalgası aktivitesi ile ilişkilendirilmesi ve Neurofeedback egzersizlerinin bu alandaki etkinliği, bilimsel araştırmalarla desteklenmektedir. Konsantrasyon becerisinin günlük yaşamda nasıl kullanılabileceği, kişilerin daha verimli ve başarılı bir yaşam sürmelerine yardımcı olabilir.

Neurofeedback terapisi nasıl fayda sağlar? Dikkat becerisi nasıl gelişir?

Kişiye, beyin dalgaları doğru frekansta olduğunda yapabilecekleri, video oyunundaki bir şeyi hareket ettirme görevi verilir. Ekrandaki bu görevleri, tamamen beyniyle doğru odaklanma sağlayarak yapmaktadır. Zamanla, bu tür zihinsel görevlerin tekrarlanması, beyin dalgalarının kalıplarını egzersiz yaparak bir sporcunun kaslarını çalıştırmasına benzer şekilde değiştirebilir. Ders başarısı ve öğrenme dikkati için neurofeedback kullananların yorumları olumludur.

Basic and Clinical Neuroscience dergisi Nisan 2016, yayınlanan araştırma sonuna göre: Neurofeedback kullananların yorumları şunu belirtmektedir.:

 • Neurofeedback terapi, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu semptomlarını iyileştirme konusunda etkili bulunmuştur.
 • DEHB’li çocuklarda beynin elektriksel aktiviteleri ile normal çocuklarınki arasındaki en belirgin fark, uyarılma eksikliği ve azalmış beyin aktivitesi ile ilişkili frontal ve merkezi yerlerde görülmektedir.
 • DEHB olan çocuklar dinlenme döneminde ve görevleri yerine getirirken teta bandında aktivite artışı ve beta bandında aktivite azalması göstermektedir.
 • Neurofeedback egzersizleri, dikkat dağınıklığı, dikkatsizlik, hayal kurma ve kaygı ile ilişkili teta dalgaları üzerindeki düzenleyici özelliktedir.

istanbul neurofeedback randevu

Dikkati artıran neurofeedback egzersizleri nedir?

Öğrencilerde konsantrasyon ve odaklanma yeteneğin, geliştiren dikkat egzersizleri ile ders başarısı ve sınav performans düzeylerinde artış sağlanmaktadır.

Neurofeedback kullananların yorumları ile çocuğunuzun okul derslerinde ve sınav performansında artış ve ders çalışma disiplini gelişiminde size yardımcı olmak için buradayız. Bizimle hemen iletişime geçerek, stres faktörlerini nasıl ortadan kaldıracağınız ve hayatı nasıl kolaylaştıracağınızı planlamaya başlayın.

👨‍⚕️ Uzman Klinik Psikolog Ceyda Çolak Tan
EMDR Terapisti 🧠 Neurofeedback Terapisi

🏥 Brain Center ® İstanbul
🍀 Kişisel Gelişim Merkezi
Ritim İstanbul AVM, Maltepe – İstanbul 🌍

Neurofeedback Terapisi Randevusu 📞 0216 688 77 78 

bireysel danışmanlık meditasyon
Brain Center Kişisel Gelişim Merkezi

Sık sorulan sorular ve cevaplar: Neurofeedback Kullananların Yorumları

Soru 1: Neurofeedback egzersizi nasıl yapılır?

Neurofeedback aslında beyni yeniden eğitmek için bir yöntemdir. Danışanlar, beyin dalga modellerini anormalden sağlıklıya nasıl dönüştüreceklerini rehberli alıştırmalarla öğrenirler. Bunu yaparken, beyin daha verimli bir şekilde stabilize olabilir ve çalışabilir. Günlük ortamımız, vücudu 7/24 etkileyen stresörlerle dolu, bu da hızla aşırı yüklenip aşırı uyarılmamıza neden olarak anormal beyin dalgalarına neden olabileceğimiz anlamına geliyor. Bu düzensizlik, aşırı uyarılmayı daha sık yaşadıkları için endişe içinde yaşayan insanlarda yaygındır. Neurofeedback’in bu beyin dalgalarını normalleştirdiği gösterilmiştir. Odaklanma sorunu için neurofeedback kullananların yorumları olumludur.

Soru 2: Neurofeedback zararlı mı?

Dikkati geliştiren neurofeedback sırasında belirlenen eğitim hedeflerine yaklaştığında ve arzu edilen bir zihinsel duruma girdiğinizde, o zaman ekran oyununda puan kazanıyorsunuz veya net bir oyunun tadını çıkarıyorsunuz. ve sürekli video akışı. Beyin aktiviteniz belirlenen hedeflerden uzaklaştığında ve odaklanmanız veya sakinliğiniz azaldığında, oyun puanları kaybediyorsunuz veya film görüntüsü bozuluyor. Bu sürekli gerçek zamanlı duyusal geri bildirimin rehberliğinde birden fazla seansta, beyin aktivitenizi düzenlemeyi ve istenen zihinsel durumları indüklemek için fizyolojinizi değiştirmeyi öğrenirsiniz.

Soru 3: Neurofeedback etkili mi?

Kısacası, neurofeedback danışanların beyinlerinin nasıl çalıştığına ve istedikleri sonuçları elde etmek için onu nasıl kontrol edebileceklerine dair bir farkındalığa sahip olmalarına yardımcı olur. Esasen beyin, sağlıklı bir duruma getirilerek düzensizliğini ve işlev bozukluğunu potansiyel olarak iyileştirebilir. Odaklanma sorunu ve konsantrasyonla ilgili sorunları kronik olarak yaşayan bir kişiyi düşünün. Odaklanmayı artıran neurofeedback seans yaptıranlar yorumlarını inceleyiniz.

Araştırmalar, bu kişinin beyninde anormal bir teta dalgası düzenine sahip olabileceğini gösteriyor. Bir nörofeedback uzmanı, beynin bir haritasını oluşturmak için EEG teknolojisini kullanabilir. Teta işlevi düzensizse, nörofeedback uzmanı bu kişiyi beynin ön lobunda bulunan teta dalgalarını yavaşlatması için eğitebilir. Dikkati artıran egzersizler ile neurofeedback kullananların yorumları olumludur.

Soru 4: Neurofeedback cihazı ne işe yarar? Neurofeedback Kullananların Yorumları?

İnsanların beyin dalgalarını kontrol edebildikleri ilk olarak 1960’larda keşfedildi. Alan emekleme döneminde olduğu için çok az kurumda araştırma yapılmıştır. Sonuçlar, sağlık hizmeti sağlayıcılarının büyük ölçüde aşina olmadığı oldukça uzmanlaşmış bilimsel dergilerde yayınlandı. Bu nedenlerle, bu güçlü aracın olanakları doktorlar veya genel halk arasında yeterince tanınmamıştır. Bu artık değişiyor. Bilgisayar teknolojisindeki ilerlemeler, nörofeedback’in laboratuvardan çıkıp ruh sağlığı sağlayıcılarının ofislerinde yararlı bir klinik araç haline gelmesini sağlamıştır. Derse odaklanma ve dikkati geliştirme için neurofeedback kullananların yorumları olumludur.

Soru 5: Neurofeedback nasıl kullanılır? Neurofeedback Kullananların Yorumları nedir?

Neurofeedback, beyni işleyişini geliştirmek için eğitmek için kullanılan ağrısız, invazif olmayan bir tekniktir. Birey, beynin optimal fonksiyona doğru mu yoksa uzak mı hareket ettiği hakkında anlık bilgi (geri bildirim) alır. Beyin için bir tür egzersiz olarak düşünülebilir: beynin kendini organize etme şeklinin yeniden eğitilmesidir. Beyin dengesi bozulduğunda, insanlar öğrenmeyi, ruh halini, uykuyu, konsantrasyonu ve davranışı etkileyen çok çeşitli sorunlar yaşayabilirler.

Neurofeedback eğitimi bu sorunları kademeli olarak kontrol altına alır. Çalışmalar, IQ puanlarının eğitimden sonra genellikle 10 ila 20 puan arasında arttığını göstermiştir. Bunun nedeni, nörofeedback’in insanları daha akıllı hale getirmesi değildir; sadece beyinlerinin daha verimli ve esnek olmasına yardımcı olur. Evde ders ve ödev sorunu için neurofeedback kullananların yorumları olumludur.

Soru 6: Odaklanma sorunu için neurofeedback etkili mi?

Çoğu durumda, yetkili bir profesyonel tarafından yapıldığında eğitimden kaynaklanan olumsuz yan etkiler yoktur. Eğitime ara sıra olumsuz bir tepki meydana gelirse, bu hızlı bir şekilde yıpranma eğilimi gösterir ya da klinisyen tarafından ya da her ikisi tarafından eğitilebilir. İlginç bir şekilde, müşterilerimiz genellikle olumlu yan etkilere dikkat ederler. Örneğin, migren tedavisi için eğitim gören biri, iyileştirilmiş uyku, konsantrasyon veya ruh hali bildirebilir. Odaklanmayı artıran dikkat eksikliği tedavisi ipuçlarını inceleyiniz.

Uzman Klinik Psikolog Ceyda Çolak Tan

Uzman klinik psikolog Ceyda Çolak Tan, İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji Bölümü ve sonrasında Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans programını tamamlamıştır. Klinik Psikiyatri kliniği çalışmalarını Surp Pırgıç Ermeni Hastanesinde sürdürmüştür. Anne Çocuk Eğitim Vakfı bünyesindeki eğitim programı olan Baba Destek Birimi çalışmalarında faaliyet göstermiştir. Britanya – Londra’da klinik çalışma eğitimini çeşitli kliniklerde tamamladıktan sonra, Wisc 4 iq testi, Nöropsikolojik Değerlendirmeler, Bilişsel ve Davranışçı Terapi çalışmaları, WISCR ve Rorschach Testlerinin uzman analiz ve değerlendirilmesi konularında çalışmalar gerçekleştirmiştir. İlgi alanları arasında şu klinik alanlar bulunmaktadır: Nöropsikoloji, Dikkat ve Konsantrasyon geliştiren neurofeedback terapisi, EMDR terapisi ve oyun terapisi uzmanlıkları bulunmaktadır. Çocuk ve ergenlerle okul başarısı, ders planı oluşturulması ve dikkat geliştirici egzersizleri başarıyla geliştirmektedir. Destek sağladığı alanlar şunlardır: 2 Yaş Çocuk Sendromu, Tuvalet Alışkanlığı Kazanımı, Kardeş Kıskançlığı, Anaokulu ve İlkokul Başlangıcı Sorunları, Yeme ve Uyku Alışkanlığı Düzenlenmesi.

İlgili Makaleler

33 Yorum

  1. Nalan hanım,
   Ankara’da Boylam Psikiyatri Kliniği etik ve bilimsel hizmet sunan bir merkezdir. Karum AVM içinde poliklinik hizmeti sunuyorlar, destek almanız uygundur.
   Sağlıklı günler dileriz.

 1. Merhaba Antalya da yaşıyoruz.İki kızımız var büyük kızım başarılı bir ögrenci yalnız ortaokulda derslere konsantre olamıyor .Bize bu konuda Antalyadan öneriniz varmı.Yada nasıl yol izlemeliyiz

  1. Değerli Mine hanım,
   Öğrencilerde konsantrasyon ve ders-sınav başarısı çok önemlidir. Dersi dinlemek, dersi takip etmek, gerekli ödev ve sorumlulukların yerine getirilmesi bir bütündür. Derslerine ve sınavlarına odaklanamayan öğrencide öncelikle durum analizi, muayene ve testler ile yapılmalıdır. Dikkat eksikliği bozukluğu ( DEB ) ve/veya dikkat dağınıklığı olen bir öğrencide bu anlattıklarınız olabileceği gibi, kaygı sorunu yaşayan ya da öğrenme bozukluğu olan öğrencide de benzer durumlar gözlenebilir.
   Antalya’da tıp fakültesi çocuk ve ergen psikiyatrisi polikliniklerinden konuyla ilgili uzman desteği almanız fayda sağlayacaktır.
   Sağlıklı günler dileriz.

 2. Merhaba ben 30 yaşndaym bu yaşıma kadar hep kendimde şunu farkettim öğrendiklerimi çok çabuk unutuyorum normalde çok çabuk anlıyorum ama anladklarm aklmdan sanki saniyeler sonra yok olup gidiyor neyapmalym

  1. Zeynep hanım,
   İnsan biyo-psiko-sosyal bir canlıdır. Yani, bahsettiğiniz sorunun altında bir çok neden yer alabilir:
   1- Biyolojik olarak B12 vitamin eksikliği, D vitamin eksikliği, anemi, troid hormon bozuklukları bahsettiğiniz sorunlara yol açabilir.
   2- Psikolojik olarak altta yer alan bir depresyon, kaygı bozukluğu durumunda öğrenme becerisi bozulabilir. Performans anksiyetesi denilen durum, öğrenme kapasite ve hızını olumsuz etkileyebilir.
   3- Sosyal yaşamda sıkıntı yaşandığında, duygu durum ve düşünme durumu etkilenir. Arkadaş ilişkileri, ev ve iş yaşamı, eş yaşamı gibi durumlarda yaşanabilecek olumsuzluklar, dikkat ve konsantrasyon ve öğrenme becerilerini etkileyebilir.
   Bütüncül holistik şifa ile yaklaşım sağlayarak, değerlendirme yapılması uygundur.
   Sağlıklı günler dileriz.

 3. Merhaba. Dikkat eksikliği sorunu uzun yıllardır yaşıyorum. Odaklanamıyorum ve bir çok işi erteliyorum. sonra işler sıkışıyor ve tıkanıyor. Bu konuda ne önerirsiniz? Teşekkür ederim.

  1. Hakan bey,
   Bahsettiğiniz sorunun öncelikle nedeni belirlenmelidir. Tamamlamamız gereken işleri bir çok nedenle erteliyor olabiliriz. Dikkat eksikliği bozukluğu, bu nedenlerden birisidir. Beyindeki pre-frontal korteksteki Theta beyin dalgalarının Beta beyin dalgalarına oranı ( T/B ) ile durum analizi sağlanır. Gerçekten beyindeki dikkat yönetim merkezinde bir sorun mu var, bu objektif beyin dalga analiz ile tespit edilir. Bazı duygusal sorunlar da iş ve yaşam verimimizi bozabilir. Örneğin depresyon, kaygı bozukluğu, takıntılar gibi sorunlar kişide erteleme ve odaklanma sorunu yaşanmasına sebep olabilir. Mutlaka uzman desteği ile durum analizi sağlanmalıdır. Çözüm adımları sonraki aşamada belirlenecektir.
   Sağlıklı günler dileriz.

 4. Ben Denizlide yaşıyorum oğlumun delp teşhisi var Denizlide norofeedbeck uygulayacak birini önerebilirmisiniz. Çok teşekkür ederim.

  1. Gonca Hanım,
   Dikkat geliştiren neurofeedback egzersizleri tıp hekimi kontrol ve gözleminde uygulanmaktadır. Denizli neurofeedback egzersizleri uygulayan kliniklerdeki tıp doktorlarından destek almanız uygundur.
   Sağlık ve sıhhatle

 5. Dikkat eksikliği olan oğlum için şehir dışından gelsek Neurofeedback tedavisi kaç gün veya kaç ay sürer birde seans ücreti ne kadar olur bana mail olarak bilgi verebilir misiniz

 6. 11 yaşında kızım Hiperaktivite ve zamanı tsm kullanamama durumu çıktı dikkat testi ile .temmuz ayı gibi aile büyüklerinin ölümüyle kaygı bozukluğuna bağlı Tik bozukluğu çıktı.ilaç kullanmadan ses tikleri akşam yatarken bazen çıkıyor.çok azaldı.Kaygıyı azaltmaya ödev i zamanı tam zamanında yapamama durumlarına çözüm olur mu?Bursada önereceğiniz klinik var mı?

  1. Nur Hanım,
   Öncelikle değerli evladınıza geçmiş olsun dileklerimizi paylaşırız. 11 yaş çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, hem ders başarısını hem de ev içindeki sorumluluklarını sıkıntıya sokabilir. Öncelikle evde görev sorumluluk bilinci ve ödev alışkanlığı konusunda şu videodaki ipuçlarını uygulamanızı öneririm: https://www.youtube.com/watch?v=v-lUwyCw59M
   Tik bozuklukları gezicidir ve artan kaygı düzeyi ile ortaya çıkar. Çok takılmadan, üzerine gitmeden, sakince yaklaşmanız ve evladı rahatlatmanız fayda sağlar. Ödev alışkanlığı ve ders çalışma disiplini konusunda evladınıza yardımcı olun, eksiklerini tamamlama konusunda stres yapmadan, etkili ders teknikleri ile çalışsın. Bulunduğunuz bölgedeki tıp fakültesinden destek almanız uygundur.
   Sağlıklı günler dileriz.

 7. İyi günler hocam benim oglum 7yasında dikkat dagınıklıgı teşhisi konuldu yurt dışında yaşıyoruz oglum üç senedir ergo terapi ve dil yeteri düzeydi olmadıgı için dil terapisi görüyo,anasınıfı bu ülkede dört sene ama oglum dil yüzünden sınıfta kaldı ve ilkokul birinci sınıfa geçemedi daha sonra terapistlerin yönlendirmesiyle çocuk psikiyatrına gittik be dikkat dagınıklıgı oldu ortaya çıktıki bende çocugumda var oldugunu biliyordum. Daha sonra ilaç tedavisine başlandı (medikinet10mg ) ama ilaçların çok yan etkileri var en başında çocuk çok huzursuz vemutsuz hiç birşey yapmak istemiyor , gözündeki enerji istek mutluluk gitmiş sanki bu durum beni okadar üzüyorki anlatamam iştahta azalma baş agrısı .Size sormak istedigim şu: yurtdışından gelecegimiz için neurofeedback egzersizleri kaç seans uygulanıyo cevap verirseninz çok sevinirim tesekkurler

  1. Değerli Meryem hanım,
   7 yaş çocuklarda dikkat becerisini artıran neurofeedback egzersizleri fayda sağlamaktadır. Dil becerisi ve kendini ifade konusunda evladınızın detaylı analizi fayda sağlayacaktır. Öncelikle durumun değerlendirilmesi yapılır. Evladınızın yaşıtlarına göre biyo-psiko-sosyal gelişim değerlendirmesi yapılıp, ardından izlenecek yol haritası belirlenir. Çocukların kendilerini ifadeleri ve dikkat-dürtüsellik durumlarını artıran bir çok yöntem vardır. Türkiye’de olduğunuz zaman diliminde bizimle iletişime geçmeniz fayda sağlayacaktır. Sağlıklı günler dileriz.

   1. DEHB tanili 12 yasinda oğlum var.dikkat daginikligimiz ve konsantrasyon sorumunuz daha fazla.6 yaşından beri ilaç kullaniyoruz. Nörofeedback egzersizleri nasıl fayda sağlayabilir?

    1. Değerli Serpil hanım,
     Neurofeedback dikkat geliştirici egzersizler, beyindeki odaklanma merkezini geliştiren bir programdır. Bu eğitim programında, beyinde etkili odaklanma sağlandığında, öğrencinin ekranındaki puzzle parçaları hareket etmektedir. Böylece öğrencinin beyni, nasıl odaklandığında bunun doğru bir eylem olduğunu, deneyerek öğrenir, geliştirir, pekiştirir. Neurofeedback egzersizleri haftada 2-3 gün olarak uygulanır. Bu dikkat geliştirme çalışmalarına ek olarak, evde birlikte nasıl kaliteli zaman geçirilecek, etkili ve verimli ders çalışma teknikleri hakkında ipuçları sağlanır. Böylece daha etkili ve tartışma ortamı olmadan ders ve ödevlerin yapılması sağlanır. Sağlıklı günler dileriz.

 8. Merhabalar. Ben 26 yaşındayım. Kendimde dikkat eksikliği, hiperaktive ve anksiyete bozukluğu olduğunu düşünüyorum. Evlilik hayatım çok kötü gidiyor bu yüzden. Ve bildiğiniz beynimin içine baktırmak istiyorum. Araştırma yaptım fakat yeterli sonucu alamadım. Ne önerirsiniz?

  1. Değerli Esra Hanım,
   Yetişkin dikkat eksikliği, kişinin yaşam kalitesini bozan bir durumdur. Sorumlulukların ötelenmesi ve ertelenmesi, sosyal olarak yaşanan uyum sorunları gözlenir. Duygusal olgunluk konusunda yaşıtlarından 2-5 yaş daha duygusal yapıda olunur. Üstelik sahip olunan akademik potansiyel verimli kullanılamadığı için kişide özgüven sorunları ve kaygı bozukluğuna neden olabilir. Bu nedenlerle yetişkinlerde eğer odaklanma sorunu ve erteleme bozukluğu varsa, mutlaka bulunduğunuz bölgedeki bir uzman merkezden destek alınması fayda sağlar. Kişinin yaşıtlarına göre dikkat testleri uygulanır, depresyon ve kaygı bozukluğu yönünden analizler sağlanır. Böylece izlenecek gelişim planı belirlenir. Sağlık ve sıhhatle.

 9. Merhabalar. Benim sorunum okb ve anksiyete bozukluğu, neler yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim

  1. Kadir bey,
   Obsesyon, zihinden uzaklaştırılamayan takıntılı düşüncelerdir. Anksiyete bozukluğu durumuna neden olan ise, engel olunamayan kaygı ve endişeli düşüncelerdir. Herkes zaman zaman üzücü veya istenmeyen düşünceler yaşar. Bununla birlikte, takıntılı düşünceler, günlük zihinsel karmaşadan çok daha kalıcıdır. Takıntılı düşüncelerin genel ruh haliniz ve günlük işleyişiniz üzerinde önemli ve oldukça olumsuz bir etkisi olabilir. Müdahaleci düşünceler zihninize girdiğinde, muhtemelen bir miktar rahatsızlık yaşayacaksınız ve bunu istenmeyen düşüncelerden kaçınma girişimleri izleyecektir. Takıntılara ayrıca tipik olarak yüksek stres ve yoğun kaygı eşlik eder. Farkındalık meditasyonu, stres ve kaygıyı azaltmanıza yardımcı olabilir. Bir gevşeme tekniği deneyin . Gevşeme, kendinizi stresli, endişeli veya meşgul hissettiğinizde sağlığınıza bakmanıza yardımcı olabilir. Mutlu yaşam ipuçlarını şu videoda incelemeniz fayda sağlar: Yaşam Stresi Etkili Nasıl Yönetilir?
   Olumsuz düşüncelerinizi fark ettikten sonra , onları yazmayı deneyin. Düşüncelerinizi kağıda not etmek, onları incelemenize, nasıl tetiklendiklerini anlamanıza ve takıntılarınıza katkıda bulunan gerçek sorunları belirlemenizi sağlar. Takıntılı düşünceleri fark ettiğinizde, dörde sayarak derin nefes almayı, dörde sayarak nefesi tutarak ve tekrar dörde sayarak nefes vermeyi deneyebilirsiniz. Fayda sağlaması dileğimle.

 10. Merhaba,
  8 yaşındaki oğlum derslerde konuları hemen anlıyor ama ödev yapmak istemiyor.Sinavlarda verilen süreyi kullanamıyor.Yetistiremiyor.Ayrica cok çabuk öfkeleniyor ve arkadaşları ile sürekli arasi bozuluyor.Neurofeedback önerir misiniz?
  Teşekkürler.

  1. İyi günler Banu hanım,
   Bahsettiğiniz durum ders çalışma disiplin eksikliğini düşündürmektedir. Ödev yapmayı hiç bir öğrenci canı gönülden istemez, lakin sorumluluklar gereği tamamlanması beklenir. 5-6 yaşlarındayken yemek hazırlamaya yardımcı olması yönlendirilen çocuklar, ilkokulda yatağını toplayarak güne başlayabilir. Çocuklarımızın oyun çağında olduğunu hatırlayarak, ödevleri mutlaka eğlenceli şekilde yönetmeliyiz. Baskı ya da zorlama yerine, cesaretlendirici ve teşvik edici ebeveynlik yaklaşımı benimsenmelidir. Öfke kontrolü ve arkadaşlarla uyumsuz iletişim, çocuk gelişiminde sosyal alanda geliştirilmesi fayda sağlayacak adımlardır. 8 yaş çocuklar basketbol, futbol gibi takım oyunlarında yer alması uygundur. Haftada 2 gün yaşıtları ile spor faaliyeti, çocuğun sosyal gelişimini de pozitif katkı sağlar. Neurofeedback beyin egzersizleri, çocuklarda disiplin gelişimi ve odaklanmayı artıran pozitif etki sağlamaktadır. Farkındalık düzeyi gelişen ve inatlaşma sorunu azalan öğrenci, sorunsuz şekilde ödevlerini tamamlar. Neurofeedback egzersizlerinin etkisi, nöroplastisite ile kalıcı düzeydedir. Kas kitlesinin egzersiz edilmesi gibi, beyindeki odaklanma ve duyguları yöneten alanlarda neurofeedback çalışması yapılır. Sağlıklı günler dileriz.

 11. Merhaba Ben Londirada yasiyorum 12 Yasindaki kizimda ADHD var ve 6 yasindaki kizimda okulda ve evde de buyuk konsantrasyon problemleri yasiyor uzunzamandir neurofedback yontemini arastiyorum sizce kizlarim ustunde bir yarari olirmu? Yaz tatilinde geldigimizde denemek istiyorum ve ayrica fiyatlar hakkindada bilge almam mumkunmu?

  1. Ayşe hanım,
   Britanya’da Brain Train UK isimli merkez, bir çok şehirde şubesi var ve neurofeedback egzersizleri konusunda destek sağlıyorlar. Özellikle çocuklarda dikkat dağınıklığı ve odaklanma sorunu için araştırmanız fayda sağlayabilir. Bununla birlikte, İstanbul’da olduğunuzda dikkat geliştiren beyin egzersizleri konusunda destek sağlamaktan memnuniyet duyarız. İstanbul’da olacağınız dönemde bizimle iletişime geçerek, izleyecek olduğumuz dikkat artıran program hakkında detayları planlarız. Sağlıklı günler dileriz.

   1. Hocam iyi günler. 11 yaşında 6. sınıf öğrencisi oğlumda dikkat eksikliği, anksiyete, diskalkuli var. Hiperaktivitesi yok ama sınırda çıktı.Derslere çok çalışıyoruz ama çok çabuk unutuyor ve malesef başarısı verimli olmuyor.Geç konuştu okumada ciddi bir problemi yok ama kendini ifade etmede doğru kavramları kullanmada sıkıntıları var. Özellikle sosyal becerileri,iletişim yetenekleri, doğru karar verme gibi yetilerini kazanması için neurobiofeedback tedavisinin bir faydası olurmu?

    1. Değerli Semra hanım, neurofeedback egzersizleri ile odaklanma sorunu ve konsantrasyon bozukluğu şikayetleri azalmaktadır. Egzersiz edilen teta beyin dalgaları ile erteleme sorunu hafiflemektedir. Böylece inatlaşmadan çok daha raht bir şekilde sorumlu olunan derslere başlamak mümkün olmaktadır. Aynı zamanda beta beyin dalgaları ile uygulanan egzersizlerle duygu yönetimi ve farkındalık düzeyinde gelişmeler elde edilmektedir. Neurofeedback egzersiz programı öncesinde durumun tespit edileceği bazı testler ve ölçeklerle değerlendirmeler yapılır. Egzersiz programı tamamlandıktan sonra aynı test ve ölçekler uygulanarak, hangi düzeyde gelişme sağlandığı ölçülebilir. Aynı zamanda ek olarak yaşam düzenlemesi ve sosyal gelişim için yapılacak öneriler ve takipler ile çocuklarımızın kendi potansiyellerini daha verimli ortay koymalarını hedefliyoruz. Sağlıklı günler dileriz.

 12. Hocom mrb benim 15 yaşın kızım var okb teşhisi kondu ilaç kullanıyor ama fazla işe yaramadı neuroofedback diye bir tedavi yöntemi varmış size sorayım dedim

  1. Nedim bey iyi günler dileriz. Neurofeedback beyin dalga egzersizleri, duygu ve düşünceleri kodlayan beta beyin dalgaları ile geliştirici çalışmalar sağlamaktadır. Özellikle obsesyon nedir, takıntılardan nasıl kurtuluruz? Bu konuda öncelikle terapi desteği fayda sağlar. Kişinin kendi düşünceleri üzerinde kontrolünü artırır. Zihinden uzaklaştırılma sırasında güçlük yaşanan takıntılar nasıl kontrol edilir? Bu konuda çalışmalar yapılması faydalıdır. Özellikle meditasyon ve nefes egzersizleri, ileri düzey obsesyon ve takıntı bozukluğu olan kişilerde etkilidir. Neurocase dergisinde obsesyon ve neurofeedback etkisi konusunda bir metaanaliz yayınlandı: Neurocase 2022 Feb;28(1):29-36. Bu analizde, takıntılar için neurofeedback kullananların yorumları etkili bir yöntem olduğuna dair ön kanıtlar sağlamıştır. Kaynak: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35253624/ Sağlıklı günler dileriz.

 13. İyi günler,oğlum ders çalışmayı kitap okumayı sevmiyor. Dikkati dağınık olduğundan ders öğretmenleri tarafından uyarılıyor. Evde dikkati geliştiren neler yapabiliriz?

  1. Ayşe Hanım, oğlunuzun dikkatini geliştirmesi için evde yapabileceğiniz bazı etkinlikler ve stratejiler şunlar olabilir:

   Rutin Oluşturma: Düzenli bir günlük rutin oluşturmak, çocuğunuzun dikkatini toplamasına yardımcı olabilir. Belirli saatlerde çalışma, oyun, yemek ve uyuma zamanları oluşturarak istikrar sağlayabilirsiniz.

   Kısa ve Odaklı Aktiviteler: Çocuğunuzun dikkatini çekmek ve sürdürmek için kısa süreli, odaklı aktiviteler seçebilirsiniz. Örneğin, 20-30 dakikalık çalışma araları ile başlayarak zamanla süreyi artırabilirsiniz.

   Görsel Araçlar: Renkli ve çekici görsel araçlar kullanarak öğrenmeyi daha ilgi çekici hale getirebilirsiniz. Renkli notlar, haritalar, resimler ve şemalar, öğrenmeyi görsel bir deneyime dönüştürebilir.

   Hareketli Eğitim: Çocuğunuzun hareket etmeyi sevdiğini göz önünde bulundurarak, öğrenmeyi fiziksel etkinliklerle birleştirebilirsiniz. Örneğin, harf ve sayıları yerde yürüyerek veya dans ederek öğretebilirsiniz.

   Oyun Tabanlı Öğrenme: Oyunlar, öğrenmeyi eğlenceli hale getirebilir. Matematiksel oyunlar, kelime bulmacaları, bulmacalar ve strateji oyunları, çocuğunuzun dikkatini geliştirebilir.

   İhtimaller Sunma: Çocuğunuza ders çalışma veya kitap okuma yerine hangi aktiviteleri seçebileceğini sormak, onun katılımını artırabilir. Özgürce seçim yapma fırsatı vermek, motivasyonunu artırabilir.

   Tek Görev Odaklılık: Birden fazla görev yerine tek bir görev üzerine odaklanmayı teşvik edebilirsiniz. Öğrenme ve çalışma sürecinde birden fazla konu veya görev yerine, bir konu üzerine yoğunlaşmayı deneyebilirsiniz.

   Sakin Ortam: Çocuğunuzun dikkatini toplamasına yardımcı olmak için sessiz ve düzenli bir çalışma ortamı sağlayabilirsiniz. Oyalayıcı unsurları kaldırmak ve odaklanmayı kolaylaştırmak önemlidir.

   Hikaye Anlatma:
   Öğrenmeyi hikayelerle örneklemek, çocuğunuzun dikkatini çekebilir. Konuları ilgi çekici ve eğlenceli hikayelerle anlatarak öğrenme deneyimini zenginleştirebilirsiniz.

   Kısa Mola Verme: Çocuğunuzun dikkatini sürdürebilmesi için kısa molalar vermek faydalı olabilir. Bu molalar, dinlenmesini sağlayarak sonraki çalışma sürecinde daha etkili olmasına yardımcı olabilir.

   Unutmayın ki her çocuğun öğrenme tarzı farklıdır. Farklı stratejileri deneyerek çocuğunuzun hangi yöntemlerle daha iyi odaklanabildiğini gözlemleyebilirsiniz. Aynı zamanda çocuğunuzun öğrenmeyi eğlenceli ve ilgi çekici bir deneyim olarak görmesini sağlamaya çalışmak da önemlidir.

 14. 10 yaşındaki çocuğum 6 yaşına kadar evde konuşurken , şimdi ne evde ne de dışarda, okulda konuşmuyor. Sçici mutizm, total mutizme çevirdi. Çocuğumun konuşma yeteneği var. Ama bilerek kullanmıyor. neler yapılabilir?

  1. Değerli Arda Bey,
   Çocuğunuzun seçici mutizm yaşadığı durum oldukça hassas bir konudur. İşte bu durumu daha iyi anlamak ve çocuğunuzun desteklenmesine yardımcı olabilecek bazı ipuçları:
   Anlayış ve Sabır: Çocuğunuzun yaşadığı durumu anlamaya çalışmak ve sabırlı olmak çok önemlidir. Onu zorlamadan ve baskı yapmadan destek sağlamak en iyi yaklaşımdır.
   Profesyonel Yardım: Bir çocuk psikologu veya terapistine başvurmak, çocuğunuzun durumunu değerlendirmek ve uygun tedavi yöntemlerini belirlemek için önemlidir. Uzman rehberliği ile çocuğunuzun ihtiyaçlarına göre bir tedavi planı oluşturulabilir.
   Konfor Alanı Oluşturma: Çocuğunuzun kendini güvende hissedebileceği bir ortam yaratmak önemlidir. Konuşmada zorlandığı durumları azaltmak için başlangıçta sessizce etkileşimde bulunabileceğiniz rahat bir yer seçebilirsiniz.
   Adım Adım Yaklaşım: Çocuğunuzun konuşmaya başlaması için adım adım bir yaklaşım benimsemek faydalı olabilir. Öncelikle jestler, ifadeler ve kısa kelimeler gibi iletişim şekilleri üzerine odaklanarak ilerleyebilirsiniz.
   Oyun Terapisi: Oyun terapisi, çocuğunuzun duygusal ifadelerini geliştirmesine ve iletişim becerilerini rahatça kullanmasına yardımcı olabilir. Oyunlar aracılığıyla duygularını ifade etmeyi öğrenmesi teşvik edilebilir.
   Rol Model Olma: Aile üyeleri veya yakın arkadaşlar gibi güvendiği kişilerin etrafında konuşmayı teşvik edebilirsiniz. Bu kişiler, çocuğunuzun güvendiği ve kendini rahat hissettiği bireyler olduğundan iletişimi teşvik edebilirler.
   Olumlu Tepkiler: Çocuğunuz konuştuğunda veya iletişimde bulunduğunda olumlu ve sevgi dolu tepkiler vermek motive edici olabilir. Bu, çocuğunuzun kendini ifade etmeye istekli olmasına yardımcı olabilir.
   Görsel İletişim: Görsel destekler, çocuğunuzun iletişimini kolaylaştırabilir. Resim kartları veya semboller kullanarak isteklerini ifade etmeyi öğrenmesini teşvik edebilirsiniz.
   Grup Terapisi: Grup terapisi, benzer durumları yaşayan çocukların bir araya geldiği ortamlarda iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir. Bu tür gruplar, çocuğunuzun kendini anlamasını sağlayabilir.
   Evde Pratik: Evde, günlük rutin içinde çocuğunuzla iletişimi teşvik eden küçük etkinlikler düzenlemek faydalı olabilir. Örneğin, oyun oynarken veya yemek hazırlarken konuşmaya teşvik edebilirsiniz.
   Unutmayın ki her çocuğun durumu farklıdır ve her biri farklı hızlarda ilerler. Uzman rehberliği ve sabır, çocuğunuzun iletişim becerilerini geliştirmesine yardımcı olacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Konuşmayı Görüntüle
Randevu İletişimi
Hangi konuda randevu istiyorsunuz?