Nörobilim Yayınları

Neurofeedback Nasıl Uygulanır: Beyin Eğitim Programı

Neurofeedback nedir? Neurofeedback Terapisinin Temelleri: Beyin Dalgalarını Anlamak

Dikkati artıran Neurofeedback nasıl uygulanır? Neurofeedback ile Zihinsel Sağlıkta Devrim: Uygulama Yöntemleri ve Faydaları

Beyin egzersizi neurofeedback nasıl uygulanır? Brain aerobic denilen neurofeedback nedir? Dikkat egzersizi neurofeedback kullananların yorumları nedir? Bu bağlantıda yer alan içerik, Neurofeedback terapisinin nasıl uygulandığı ve bu terapinin bireyler üzerindeki olumlu etkileri hakkında bilgi vermektedir.

Neurofeedback, beyin dalgalarını eğitmek ve çeşitli zihinsel sağlık sorunlarına müdahale etmek için kullanılan bir yöntemdir. Bu terapi, dikkat eksikliği, hiperaktivite, anksiyete ve depresyon gibi durumların yanı sıra, zihinsel performansın artırılmasına da yardımcı olabilir. Neurofeedback uygulayan merkezler neresidir? Neurofeedback seans yorumları nasıldır? Neurofeedback seansı nasıl uygulanır? Tüm bu soruların yanıtlarını inceleyeceğiz.

Neurofeedback nedir? Beyin egzersizi nasıl yapılır? Detaylar için makalemizi inceleyin.

Dikkat dağınıklığı sorunu olan bir kişide beyin frontal lobda karakteristik davranış kalıpları değişikliği gözlenir. İnsan beyni pre-frontal korteks alanı kişilik, davranış ve öğrenme ile bağlantılıdır. Beynin işleyişi ve bir kişinin davranışı birbirine bağlıdır. Davranıştaki değişiklikler beyni değiştirebilir ve beyindeki değişiklikler davranışı değiştirebilir. Neurofeedback seansı, kişinin beyin dalgalarını egzersiz eder ve geliştirir. Bu gelişime bağlı olarak, odaklanma sorunu gelişir. Detaylı İncele: neurofeedback tedavisi nedir?

odaklanma nasıl düzelir
Dikkat Testi nasıl uygulanır

Neurofeedback Nasıl Uygulanır: beyin dalgaları

Neurofeedback nasıl uygulanır? Beyin, ölçülebilir elektrik sinyalleri veya dalgalar üretir. Bir neurofeedback seansında beyin dalgaları ile geliştirici egzersizler düzenlenir. Beş tür beyin dalgası vardır: alfa, beta, gama, delta ve teta. Her bir beyin dalgasının farklı frekansı vardır ve farklı işlevleri yönetir.

Dikkat dağınıklığı olan kişilerde yaşıtlarına göre Theta beyin dalgaları artış ve Beta dalgasında azalma gözlenmektedir. En basit anlatımla, neurofeedback seansı egzersizi ile bu farklı çalışan beyin dalgaları geliştirilir. Neurofeedback dikkat geliştirici programa katılan her öğrenciye, evde uygulayacağı dikkati geliştirme egzersizleri ve ödevleri verilir. Böylece, seansta egzersiz edilen beyin bölgesi, evde uygulanacak dikkat egzersizleri ile çok daha verimli şekilde performans artışı gösterecektir. Detaylı İncele: dikkat dağınıklığı test uygula!

 🧠 Neurofeedback terapisi nasıl uygulanır?  🧮

Dikkat geliştiren neurofeedback nasıl uygulanır?

Neurofeedback nasıl uygulanır? Her neurofeedback seans  başlangıcında, elektrodlar ile kişinin beyin dalgaları görüntülenir. gelişim hedeflenen beyin dalgası ile egzersizler yapılmaya başlanır. Doğru odaklanmayı kişi başardığında, karşısındaki ekranda dağınık duran puzzle parçaları hareket etmeye başlar. Böylece seans uygulayan kişinin beyni, doğru odaklanma nasıl oluyor bilgisini kademe kademe öğrenir. Aynen bisiklete binmeyi öğrenmek gibi, her seansta egzersiz zorluk seviyesi artırılır. Böylece, çok daha yüksek odaklanma seviyesine nasıl ulaşacağını beyin öğrenir.

Neurofeedback seansı dayanak noktası, beyin fonksiyonlarını geliştirip, daha sağlıklı ve yüksek verimli kullanmaktır. Tüm yaptıklarımız, kararlarımız, duygu ve düşüncelerimiz beyin aktiviteleri ile oluşturulur. Eğer beyin  aktivitelerini yöneten egzersizler uygulanırsa, alınan kararlar daha dengeli verilir. Duygu ve düşünceler daha rahat kontrol edilir. Odaklanma sorunu çözülür ve ders başarısı artar. Verimli ve etkili ders çalışma teknikleri ile okul ve sınav başarısında artış sağlanır. Detaylı İncele: adhd nedir?

Neurofeedback Seanslarının Uygulanışı

Neurofeedback, modern tıpta dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu (DEHB), anksiyete, stres ve diğer zihinsel sağlık sorunlarına karşı alternatif bir tedavi yöntemi olarak gelişmiştir. Bu tedavi, bireylerin beyin aktivitelerini anlamalarına ve düzenlemelerine yardımcı olur. Bu makalede, neurofeedback seanslarının uygulanışını, hedeflenen beyin dalgalarını ve egzersizlerini adım adım inceleyeceğiz.

Neurofeedback, kişinin kendi beyin aktivitesini gözlemlemesini ve bu aktiviteyi yönlendirmesini sağlayan bir biyolojik geri bildirim yöntemidir. Bu terapötik yaklaşım, kişinin odaklanma sorunları, anksiyete, DEHB ve diğer zihinsel sağlık sorunlarına karşı beyin dalgalarını düzenlemesine yardımcı olur. İşte bu seansların uygulanışının ayrıntılı bir açıklaması:

Adım 1: Başlangıç Değerlendirmesi Neurofeedback seansları, bir uzman gözetiminde gerçekleştirilir. İlk adım, kişinin beyin aktivitesini değerlendirmek için elektro-ensefalogram (EEG) cihazlarının kullanılmasıdır. EEG, kişinin beyin dalgalarını kaydeder ve bu kayıtlar, beyin aktivitesinin temelini oluşturur.

Adım 2: Hedeflenen Beyin Dalgalarının Belirlenmesi Uzmanlar, kişinin zihinsel sağlık sorunlarına yönelik en uygun tedaviyi belirlemek için EEG kayıtlarını analiz ederler. Hangi beyin dalgalarının düzensiz olduğunu ve düzeltilmesi gerektiğini tespit ederler. Örneğin, dikkat eksikliği sorunu olan bir bireyde Theta beyin dalgalarının arttığı ve Beta dalgasının azaldığı gözlemlenebilir.

Adım 3: Egzersizlere Başlama Belirlenen hedeflere göre, kişiye özel bir egzersiz planı oluşturulur. Bu plan, kişinin beynini hedeflenen beyin dalgalarını üretmeye teşvik eden görsel veya işitsel geri bildirimler içerir. Egzersizler sırasında, kişi pozitif bir geri bildirimle odaklanmayı veya sakinliği artırma becerilerini geliştirir. Bu egzersizler kişinin beyninin belirli bölgelerini güçlendirmesine yardımcı olur.

Adım 4: Evde Egzersizler Neurofeedback seansları, sadece uzman gözetiminde değil, aynı zamanda kişinin evde de devam ettirebileceği egzersizler içerir. Kişilere, evde uygulayabilecekleri dikkat ve odaklanma egzersizleri verilir. Bu evde yapılan egzersizler, neurofeedback terapisinin etkinliğini artırmada önemli bir rol oynar.

Bilimsel Temellere Dayalı Yaklaşım: nöroterapi nedir, nasıl etki eder?

Neurofeedback terapisi, bilimsel bir temele dayanır. Araştırmalar, bu yaklaşımın DEHB, anksiyete ve diğer zihinsel sağlık sorunlarına karşı etkili olduğunu göstermektedir. Üniversite ve bilimsel yayınlar, neurofeedback’in beyin aktivitelerini düzenlemenin ve bireylerin yaşam kalitesini artırmanın mümkün olduğunu kanıtlar.

Sonuç olarak, neurofeedback seansları kişilere beyin aktivitelerini anlamaları ve düzenlemeleri konusunda yardımcı olur. Bu tedavi, bilimsel verilere dayalı olarak dikkat eksikliği, DEHB ve anksiyete gibi sorunlara alternatif bir çözüm sunar ve bireylerin yaşam kalitesini artırabilir. Detaylı İncele: neurofeedback terapi nedir?

dikkat testi nedir
DEHB nedir

Biofeedback yöntemi olan nöroterapi nedir?

Neurofeedback terapisi nedir? Neurofeedback seans yorumları ve tedavisi nasıldır? Neurofeedback terapisi, bazen neuroterapi ya da nöroterapi olarak adlandırılır. Neurofeedback seansı nasıl çalıştığını anlamak için, haydi birlikte biraz nöro-bilim özeti yapalım. İnsan beyni nasıl çalışır? Hangi beyin dalgaları, hangi fonksiyonları yönetir?

Neurofeedback nasıl uygulanır? Beyin hücreleri birbirleriyle iletişim kurduğunda, beyin dalgaları olarak görünen senkronize elektriksel dürtüler üretirler. Dolayısıyla, aklınızdan geçen herhangi bir davranış, duygu veya düşünce için, bir beyin dalgası oluşur. Bir işe, bir göreve odaklanmak istediğimizde, bu beceriyi yöneten beyin bölgesindeki dalgalar devreye girer. Eğer ilgili beyin dalgaları yaş grubu ile doğru orantıda çalışıyorsa, kişi yaşıtlarıyla benzer odaklanma düzeyindedir. Aksi durumda ise, yaşıtlarına göre odaklanma sorunu yaşıyor demektir.

 🚧 Odaklanma sorunu çözümü neurofeedback nedir?  🔆

beyin dalgaları nedir? beyin dalgaları bozukluğu nedir?

Neurofeedback nasıl uygulanır? Neurofeedback egzersizi ile, farklı frekans bantlarına sahip beyin dalgaları geliştirici çalışmalar yapılır. Bu egzersizler ile, seçilen ve geliştirici çalışma uygulanan beyin dalgaları daha verimli çalışır.

 • Delta beyin dalgaları (1 ila 4 Hz): Bunlar genellikle vücudun kendini onardığı ve vücudumuzun farkında olmadığımız restoratif aşamayı içeren derin meditasyon ve uyku aşamalarında meydana gelir.
 • Teta beyin dalgaları  (4 ila 8 Hz): Zihninizin öylece uzaklaştığı ve duyularınızın dış dünyadan çekildiği o anları hatırlıyor musunuz? Muhtemelen teta beyin dalgası durumunda yaşanır.
 • Alfa beyin dalgaları  (8 ila 12 Hz): Alfa dalgaları, bir kişinin bir görevi tamamladıktan sonra meditasyon yapması veya dinlenmek için oturması gibi dikkatli bir sakinlik ve gevşeme durumu ile ilişkilidir. Derin konsantrasyon yeteneği, alfa beyin dalgaları tarafından yönetilir.
 • Sensori-motor Rhythm (SMR) beyin dalgaları (12 ila 15 Hz): Bu dalga paterni, bu yazıyı  okurken şu anda deneyimlediğiniz gibi dikkati sürdürme ile ilişkilidir.
 • Beta beyin dalgaları  (15 ila 32 Hz): Beta dalgaları, aktif olarak bir konuyu tartışırken olduğu gibi aktif olarak meşgul olan veya uyandırılan bir zihnin karakteristiğidir. Durum analizi ve muhakeme becerisi, beta beyin dalgaları tarafından kodlanır.
neurofeedback nedir
Beyin Dalgaları Özellikleri Nedir

Beyin dalgaları nedir, özellikleri nelerdir?

Beyin dalgalarınızı müzik notaları olarak düşünün. Daha yüksek frekanslar tiz bir flüt gibidir, düşük beyin dalgası frekansları ise derin bir davul ritmi gibidir. Farklı beyin frekansları, beyin aktivitenizi oluşturan bir “senfoni” oluşturmak için bir araya gelir. Aynen bir senfoni orkestrasında olduğu gibi, tüm beyin dalgalarımızın bir harmoni, yani uyum içinde çalışması gereklidir. Eğer kişinin odaklanma sorunu yaşamasına neden olan theta beyin dalga yüksekliği varsa, beyindeki harmoni bozulur. Senfoni orkestrasında uyumsuz sesler çıkmaya başlar.

Ders çalışırken yorum yapma, durum değerlendirme gibi tipik günlük aktiviteleriniz sırasında, normal bir beyin Beta frekansını kullanıyor olmalıdır. Ancak beyin dalgalarından herhangi biri dengesiz olduğunda, bu odaklanma ile ilgili sorunlara karşılık gelir. Örneğin, beynin belirli bölgelerinde çok fazla aktivite olursa, dürtüsel davranışlar ya da obsesif davranışlar olarak ortaya çıkabilir.

Beyin dalgası aktivitesi dengesizlik varsa, yani senfoni orkestrasında bazı enstrümanların akortu bozulduğunda şunlar gözlenir: dikkat dağınıklığı, odaklanma sorunu, kaygı bozukluğu, depresif duygu durumu, uyku sorunları.

neurofeedback tedavisi nedir
Neurofeedback Nasıl Uygulanır?

Dikkat Dağınıklığı ve Neurofeedback Terapisi

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) günümüzde birçok bireyin yaşadığı yaygın bir zihinsel sağlık sorunudur. Bu yazıda, dikkat dağınıklığı sorunu yaşayan kişilerin beynindeki karakteristik değişiklikleri inceleyecek, özellikle Theta ve Beta beyin dalgalarının dikkat üzerindeki etkilerini ele alacak ve neurofeedback’in dikkat dağınıklığına nasıl yardımcı olduğunu açıklayacağız.

DEHB ve Beyin Değişiklikleri

DEHB, bireylerin odaklanma, dikkatini sürdürme, dürtüsellik kontrolü gibi temel zihinsel işlevlerde sorunlar yaşadığı bir bozukluktur. Beyin görüntülemeleri ve EEG kayıtları, DEHB’li bireylerin beyinlerinde belirli değişiklikler olduğunu göstermektedir. Bu değişiklikler özellikle frontal lob ve pre-frontal korteks gibi beyin bölgelerinde gözlenir. Bu bölgeler, kişinin davranışları, düşünceleri ve öğrenme yetenekleriyle bağlantılıdır.

Theta ve Beta beyin dalgaları, dikkat eksikliği sorunu yaşayan bireylerde özellikle ilgi çekicidir. Theta beyin dalgaları, rüya halinde veya derin meditasyon sırasında yaygın olarak görülür. Ancak DEHB’li bireylerde, Theta dalgalarının normalden daha fazla olduğu gözlenir. Bu fazlalık, dikkatin dağınık olmasına ve zorlukla sürdürülmesine neden olabilir.

Theta ve Beta Beyin Dalgalarının Odaklanma Becerisindeki Rolü

Beta beyin dalgaları ise uyanıkken, odaklanmış bir şekilde bir görev üzerine çalışırken daha yaygın olarak görülür. DEHB’li bireylerde, Beta dalgalarının normalden daha düşük olduğu bulunmuştur. Bu, dikkat eksikliği ve hiperaktiviteye yol açabilir çünkü kişi görevlerine odaklanmakta zorlanır.

Neurofeedback, DEHB gözlenen odaklanma sorunu için kullanılan etkili bir yöntemdir. Bu egzersizler, kişinin beyin aktivitesini gözlemlemesine ve düzenlemesine yardımcı olur. Neurofeedback seanslarında, kişinin Theta ve Beta dalgalarını kontrol etmesi hedeflenir.

Örneğin, kişiye odaklanma egzersizleri sırasında Theta dalgalarını azaltması ve Beta dalgalarını arttırması öğretilebilir. Bu, kişinin dikkatini daha iyi sürdürmesine ve görevlere daha iyi odaklanmasına yardımcı olabilir. Aynı zamanda, kişiye bu dalgaları nasıl düzelteceğini öğretir ve bu beceriyi günlük yaşamına uygulamasına yardımcı olur.

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, birçok bireyin yaşadığı bir sorundur ve beyin dalgalarındaki değişikliklerle ilişkilendirilmiştir. Theta ve Beta beyin dalgalarının dikkat üzerindeki etkisi, bu bozukluğun anlaşılmasına yardımcı olur. Neurofeedback, bu beyin dalgalarını düzelterek DEHB’li bireylere yardımcı olabilir. Bu terapi, kişinin odaklanma becerilerini geliştirmesine ve günlük yaşamında daha iyi bir kontrol sağlamasına yardımcı olabilir. Bilimsel araştırmalar, neurofeedback’in DEHB tedavisinde etkili bir seçenek olduğunu göstermektedir ve bu tedavi, bu zorluğu yaşayan bireyler için umut verici bir yol olabilir.

neurofeedback seans yorumları nedir? neurofeedback nasıl çalışır?

Neurofeedback nasıl uygulanır? Neurofeedback seansı, beyin dalgaları ile egzersiz yöntemidir. Bu beyin antremanı ile beyin dalgaları daha uyumlu çalışır. Farklı beyin dalgaları, odaklanma sorunu gibi farklı dikkati yönetme durumuyla ilişkilidir. Neurofeedback seansları, beyin işlevinin kendi kendine düzenlenmesini eğitir. Yaşa göre düzensiz olduğu tespit edilen beyin dalgaları ile bilgisayar aracılığıyla dikkat egzersizi uygulanır.

Odaklanma sorunu ile boğuşmanıza gerek yok! Her gün çok daha yüksek konsantrasyon ile yaşama “Günaydın!” demeniz mümkün.

Neurofeedback seansı, beyin fonksiyonu yaratan beyin dalga aktiviteyi ölçer ve izler. Aktivite seviyenizi doğru bir şekilde belirler. Daha sağlıklı bir zihinsel duruma ulaşmanıza yardımcı olacak, kişiye özel egzersiz planı oluşturulur ve uygulanır.

Neurofeedback seansları, beyindeki senfoni orkestrasındaki müzik enstrümanlarının akortlarını düzenler. Örneğin uzun süreli üzüntü, endişe, stres durumlarında beyin sinir ağlarının akortları bozulur. Kişi kendi duygu ve düşüncelerini kontrol etmekte zorlanır. Kontrol edilemeyen duygular, kişiyi daha da üzüntüye sürükler. İşler içinden çıkılmaz hale gelebilir. Bunları takiben şu durumlar yaşanabilir:

 • Aradan geçen zaman rağmen azalmayan üzüntü ve düşünceli olma durumu
 • Uyku, iştah ve enerji seviyelerinde değişiklikler
 • Ajitasyon ve sinirlilik
 • Odaklanma sorunu

Pozitif davranışlar ve yaşam düzenlemeleri, depresyondan kurtulmak için fayda sağlayacaktır. Bununla birlikte beyin dalgalarındaki bozulmuş olan akortların düzenlenmesi, kişiyi çok daha rahat hissettirecektir. Neurofeedback seanslarında duyguları daha doğru yönetmeyi sağlayan beyin bölgesi ile geliştirici egzersizler yapılır.

neurofeedback yayınları nedir
Neurofeedback Nasıl Uygulanır

kaygı bozukluğu için neurofeedback nasıl uygulanır? 

Endişe durumunda neurofeedback nasıl uygulanır? Kaygı bozukluğu ve endişe artışı durumlarında, beyin dalgaları arasındaki uyum bozulur. Neurofeedback terapisi ile beyin dalgaları uyumu tekrar sağlanması için egzersizler yapılır. Beyin dalga egzersizleri ile odaklanma ve duyguları yönetme konusunda daha iyi düzeye ulaşması sağlanır.

Neurofeedback seansı, beyin aktivitenizi dengelemenize yardımcı olan bir egzersiz yöntemidir.

Kaygı düzeyi yüksek kişiler, istekleri dışında bir türlü rahatlayamazlar. Durmadan kişiyi rahatsız eden bir belirsizlik hali vardır. Olacaklardan endişe duyulur. Her ne kadar anlamsız olduğu bilinir, lakin akıldan o düşünceler uzaklaştırılamaz. Kaygı düzeyi artan kişilerde şu durumlar gözlenir:

 • durmadan bir şey olacak korkusu
 • Yorgunluk, huzursuzluk ve odaklanma sorunu
 • Birbiriyle yarışan ve istenmeyen düşünceler

Birisi anksiyete veya panik atak sorunu yaşadığında, beyin dalgaları düzensiz hale gelir. Hızlı beyin dalgaları ile yavaş beyin dalgaları çalışması bozulur. İstenmeyen düşüncelerin nedeni, bu bozulan beyin dalga uyumudur. Neurofeedback seans terapisi ile beyin dalgaları eğitilir. Beyin dalgaları arasındaki uyum sağlanır. Rahatlama ve duygu düşünceleri kontrol yeteneği gelişir. Neurofeedback eğitimi, günlük durumlarınızın tümüne verdiğiniz yanıtları iyileştirir. Düşüncelerinizi ve ruh halinizi kontrol altında almanıza fayda sağlar.

neurofeedback yorumları – neurofeedback nasıl uygulanır

Neurofeedback nasıl uygulanır? Beyin egzersiz seansı sırasında, ekrandaki görüntü ve filmleri, odaklanma gücünüz ile siz yönetirsiniz. Kişi doğru odaklandığında, karşısındaki ekrandaki şekilleri düşünce gücü ile hareket ettirir. Neurofeedback elektrodları ile beyin dalgalarının komutları ekrandaki şekillere aktarılır.

Neurofeedback seansı, bir çeşit işlemsel koşullandırma yöntemidir.

Beyin dalgası işlevinde uzun vadeli, olumlu değişiklikler yaratmaya yardımcı olacak pozitif pekiştirme sağlanır. İşitsel ve görsel geribildirim uyaranları, beyninizin daha dengeli olmasına yardımcı olmak için odaklanmanıza yardımcı olur. Yazılı ve görsel  basında brain center haberlerini inceleyebilirsiniz.

Dengeli Beyin Dalgaları = Dengeli Duygu ve Düşünce Kontrolü

Neurofeedback seansları eğlencelidir. Rahat bir koltukta oturarak, karşınızdaki ekrandaki videoyu, filmi odaklanarak izlersiniz. Eğer doğru ve hedeflenen odaklanma düzeyinde olmadığınızda, ekranda oynayan film durur. O an beyin dalgaları arasındaki uyum bozulmuş demektir. Tekrar odaklanma sağlanarak, düşünce gücü ile filmi oynatırsınız. Bisiklete binmeyi öğrenmek gibi, beyniniz bir süre sonra neurofeedback geribildirimi olmadan da, nasıl odaklanması gerektiğini seans seans öğrenecektir.

Beyniniz daha verimli çalışma alışkanlığı kazandıkça, odaklanma sorununa bağlı sıkıntılarınız azalır, duygu ve düşünce kontrolünüz gelişir. Neurofeedback seansları hakkında detaylı bilgiyi iletişim hattımızdan öğrenebilirsiniz.

👨‍⚕️ Uzman Klinik Psikolog Ceyda Çolak Tan
EMDR Terapisti 🧠 Neurofeedback Terapisi

🏥 Brain Center ® İstanbul
🍀 Kişisel Gelişim Merkezi
Ritim İstanbul AVM, Maltepe – İstanbul 🌍

Randevu için Hemen Ara 📞 0216 688 77 78

doktor bora küçükyazıcı
Brain Center İstanbul Kişisel Gelişim Merkezi

Uzman Klinik Psikolog Ceyda Çolak Tan

Uzman klinik psikolog Ceyda Çolak Tan, İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji Bölümü ve sonrasında Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans programını tamamlamıştır. Klinik Psikiyatri kliniği çalışmalarını Surp Pırgıç Ermeni Hastanesinde sürdürmüştür. Anne Çocuk Eğitim Vakfı bünyesindeki eğitim programı olan Baba Destek Birimi çalışmalarında faaliyet göstermiştir. Britanya – Londra’da klinik çalışma eğitimini çeşitli kliniklerde tamamladıktan sonra, Wisc 4 iq testi, Nöropsikolojik Değerlendirmeler, Bilişsel ve Davranışçı Terapi çalışmaları, WISCR ve Rorschach Testlerinin uzman analiz ve değerlendirilmesi konularında çalışmalar gerçekleştirmiştir. İlgi alanları arasında şu klinik alanlar bulunmaktadır: Nöropsikoloji, Dikkat ve Konsantrasyon geliştiren neurofeedback terapisi, EMDR terapisi ve oyun terapisi uzmanlıkları bulunmaktadır. Çocuk ve ergenlerle okul başarısı, ders planı oluşturulması ve dikkat geliştirici egzersizleri başarıyla geliştirmektedir. Destek sağladığı alanlar şunlardır: 2 Yaş Çocuk Sendromu, Tuvalet Alışkanlığı Kazanımı, Kardeş Kıskançlığı, Anaokulu ve İlkokul Başlangıcı Sorunları, Yeme ve Uyku Alışkanlığı Düzenlenmesi.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Konuşmayı Görüntüle
Randevu İletişimi
Hangi konuda randevu istiyorsunuz?