Nörobilim Yayınları

Neurofeedback Tedavisi: Beyninizi Optimize Ederek Hayatınızı Nasıl Değiştirebilir?

Neurofeedback Terapisi Nedir? Bilimin Zihin Üzerindeki Mucizevi Etkisi

Neurofeedback Tedavi Nedir? Neurofeedback’in Sağlık Üzerine Etkileri: Bilim Ne Diyor?

Odaklanmayı artıran neurofeedback tedavi egzersizi, beyin dalgaları çalışmasını düzenler. Beyin dalga amplitüdlerinin görüntülenmesi ve geribildirim yoluyla kişinin beyin dalgaları üzerinde denetim kazanmasını sağlayan bir yöntemdir. İngilizce detaylı inceleme için how neurofeedback therapy works? Neurofeedback uygulaması hakkında yapılan çalışmalarda, “Brain Aerobic” yani beyin aerobiği tabiri kullanılmaktadır.

Neurofeedback, beyin dalgalarını ölçerek bireyin kendi beyin aktivitesini daha iyi anlamasına ve yönetmesine yardımcı olan bir tedavi yöntemidir. Bu yöntem, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, anksiyete, depresyon ve uyku sorunları gibi bir dizi durumu iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Neurofeedback egzersizleri ile beyni yeniden yapılandırmak sağlanır. Bu nöro-terapi ile metabolizma ve kan akışını uyarılır. Nöron dendritik bağlantıları güçlenir ve nörotransmiter işleyiş verimi artar. Böylece kişinin bilişsel görevleri başarılı bir şekilde yerine getirme becerisindeki gelişme sağlanır.

neurofeedback tedavisi nedir
Peak Performans için Neurofeedback

Odaklanma artıran neurofeedback tedavi nedir?

Nasıl kalbin elektriksel aktivitesinin gözlenmesi için kalp EKG’si çekiliyorsa, beyin dalga amplitüdlerinde değişiklik yaratan durumları tespit etmek ve bunları düzenlemek için Neurofeedback uygulanır. Neurofeedback uygulamasında beynin elektriksel aktivitesi ve beyin dalgaları, bilgisayar ekranında gözlenebilir hale getirilmektedir.

Nörofeedback egzersizi sırasında, kişinin görünür hale getirilen beyin dalgalarını ekranda izlenir ve normale göre sapma gösteren değerleri belirleyerek seansa özel olarak bir çalışma protokolü düzenlenir. Nöroterapi seansı sırasında, ses ve görüntülü uyaranlar ile kişiye geribildirim verilerek, tepkilerini kontrol etmeyi öğrenmesi sağlanır. Bu uygulama, beynin bisiklete binmeyi öğrenmesine benzetilebilir. Neurofeedback, kişinin dağınık ve kontrol dışı çalışan dikkat sistemini, belirli protokolleri uygulayarak, daha verimli çalışmasını sağlamaktadır.

neurofeedback yayınları nedir
neurofeedback kullananların yorumları

Temel İlkeleri ile Neurofeedback Tedavisi

Neurofeedback tedavisi, beyin aktivitelerini düzenleyerek mental sağlığı geliştiren bir nöroterapi yöntemidir. Bu tedavi, beyin dalgalarının izlenmesi ve geribildirim yoluyla kontrol edilmesi üzerine kuruludur. Neurofeedback tedavisinin temel ilkelerini anlamak, bu etkili tedavi yönteminin nasıl çalıştığını kavramak için kritik bir öneme sahiptir. Bu yazıda, neurofeedback tedavisinin temel ilkelerini ele alacak ve nasıl işlediğini açıklayacağız.

Beyin Aktivitesinin Görselleştirilmesi

Neurofeedback tedavisi, beyin aktivitesini görselleştirmenin temelini atmaktadır. Bu görselleştirme süreci, elektroensefalografi (EEG) gibi teknolojilerle gerçekleştirilir. EEG, kişinin beyin dalgalarını ölçen bir non-invaziv bir yöntemdir. Bu ölçümler, beyin aktivitelerinin farklı frekansta çalışan dalgalar halinde nasıl değiştiğini gösterir. Neurofeedback tedavisinin ilk adımı, bu beyin dalgalarını izlemek ve kaydetmektir.

Neurofeedback tedavisinin temel ilkesi, beyin aktiviteleri hakkında geribildirim sağlamaktır. Beyin dalgaları, EEG tarafından kaydedilir ve bir bilgisayar ekranında görselleştirilir. Hastanın gördüğü bu görsel geribildirim, beyin aktivitesini daha iyi anlamasına yardımcı olur. Örneğin, bir kişi bir neurofeedback seansında dikkat eksikliği sorunu yaşıyorsa, beyin dalgalarındaki belirli bir deseni fark etmesi ve bu deseni istenen bir şekilde değiştirmeye çalışması gerekebilir.

Kendi Beynini Kontrol Etmeyi Geliştir: neurofeedback tedavisi

Neurofeedback tedavisi, kişinin kendi beynini kontrol etme yeteneğini geliştirmesine yardımcı olur. Bu tedavi, kişinin istenmeyen beyin aktivitelerini tanımasını ve bu aktiviteleri düzeltebilmesini sağlar. Örneğin, bir kişi aşırı stres yaşadığında, beyin dalgalarındaki belirli bir desen stresle ilişkilendirilebilir. Neurofeedback seansları sırasında kişi, bu deseni değiştirerek stres seviyelerini azaltmayı öğrenebilir.

Neurofeedback tedavisi temel ilkeleri, beyin aktivitelerini görselleştirme, geribildirim sağlama ve kişinin kendi beynini kontrol etme yeteneğini geliştirme üzerine kurulmuştur.

Bu tedavi, birçok psikolojik ve nörolojik sorunun tedavisinde etkili bir alternatif olarak kabul edilmektedir. Ancak her birey farklıdır, bu nedenle tedavi kişiselleştirilmelidir. Neurofeedback tedavisi hakkında daha fazla bilgi edinmek ve bu yöntemin nasıl uygulandığını anlamak için uzman bir sağlık profesyoneli ile iletişime geçmek önemlidir.

🧮  Dikkat Eksikliği Testi Nedir?  ✅

Ne zaman neurofeedback tedavi uygulanır?

Neurofeedback’te ilaç veriliyor mu? Neurofeedback ilaçsız bir uygulamadır. Kişiye dışarıdan elektrik, ilaç ya da başka bir madde verilmez. Sadece saçlı deriye yerleştirilen elektrotlar aracılığıyla beyin dalgaları ve beynin elektrik aktivitesinin ekranda görüntülenmesi sağlanır.

Neurofeedback birçok alanda kullanılabilen bir yöntemdir. Stres yönetimi, dikkat dağınıklığı, özel öğrenme güçlüğü gibi durumlarda neurofeedback kullanılmaktadır. En yaygın neurofeedback uygulama alanı ise, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu’dur. Özellikle, ilaç tedavisini tercih etmeyen, çeşitli nedenlerle ilaç tedavisinin kullanılamadığı veya ilaç tedavisine ara verilen DEHB’li çocuk ve ergenlerde neurofeedback tercih edilmektedir.

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Neurofeedback

Neurofeedback tedavisi ile Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu’nda beyin elektrik aktivitelerinde sıklıkla “kortikal yavaşlama” olarak adlandırılan farklılıklar bulunmaktadır. Bu kişilerde, beynin ön bölgesi olan prefrontal kortexte şu değişiklikler gözlenir:

1- Düşük frekanslı Theta dalgalarının amplitüdlerinde artış ve

2- Yüksek frekanslı Beta dalgalarının amplitüdlerinde düşme gözlenmektedir.

Neurofeedback sırasında uygulanan egzersizler ile beyindeki Theta ve Beta dalga amplitüdlerinin normal değerlere ulaşmasını sağlamaktadır.

Beyindeki Theta dalgaları, dikkatin dağınık olduğu durumlarda artar. Beta dalgaları ise konsantrasyon ve odaklanılmış dikkat ile ilişkilidir. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olan bireylerde, beyin Theta dalga amplitüdleri normal değerlere göre yüksek, Beta dalga amplitüdleri ise normale göre düşüktür.

DEHB’li bireylerin beyin dalgalarındaki Theta/Beta oranı artmıştır. Bu da, düşük uyanıklık durumu ve odaklanma sorunları ile ilişkilidir. Neurofeedback seanslarında, tek başına Theta dalgalarının amplitüdünü azaltmaya yönelik protokoller uygulandığı gibi, iki ayrı dalga boyuna etki edecek olan ve Theta/Beta oranında azalma sağlanmasına yönelik protokoller de uygulanabilmektedir. Nöroterapist, her seansta kişiye özel bir protokolü seçerek, uygulanmasını sağlatmaktadır.

neurofeedback kullananların yorumları
neurofeedback kullananların yorumları

Beyin egzersizi Neurofeedback terapisi Klinik Uygulamaları

Neurofeedback, son yıllarda giderek artan bir şekilde yaygınlaşan ve birçok farklı klinik uygulama alanında kullanılan bir nöroterapi yöntemidir. Özellikle beyin aktivitelerinin düzenlenmesi ve kontrol edilmesi amacıyla kullanılan bu yöntem, birçok psikolojik ve nörolojik sorunun tedavisinde önemli bir rol oynayabilir. Bu yazıda, neurofeedback’in klinik uygulamalarını ve bu uygulamaların nasıl çalıştığını ele alacak ve potansiyel faydalarını inceleyeceğiz.

Stres Yönetimi için neurofeedback terapisi

Stres, modern yaşamın kaçınılmaz bir parçasıdır ve uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Neurofeedback, bireylere stres yönetimi konusunda yardımcı olabilir. Beyin aktivitelerinin düzenlenmesi sayesinde kişinin stres seviyelerini kontrol etmesine ve stresle daha etkili bir şekilde başa çıkmasına yardımcı olabilir. Araştırmalar, neurofeedback’in stres azaltmada etkili olduğunu göstermektedir.

Özel Öğrenme Güçlüğü için neurofeedback terapisi

Özel öğrenme güçlüğü yaşayan bireyler için neurofeedback, bilişsel işlevlerin geliştirilmesinde önemli bir rol oynayabilir. Özellikle dikkat eksikliği ve öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklar, bu tedavi yöntemiyle dikkatlerini artırabilirler. Beyin aktivitelerinin düzenlenmesi, öğrenme sürecini destekleyebilir ve özel öğrenme güçlüğü yaşayan bireylerin akademik başarılarını artırabilir.

Depresyon için neurofeedback terapisi

Depresyon, dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen ciddi bir psikolojik sorundur. Neurofeedback, depresyonun tedavisinde alternatif bir yaklaşım olarak kullanılmaktadır. Beyin aktivitelerinin düzenlenmesi, depresyon semptomlarını hafifletebilir ve duygusal dengeyi geri kazandırabilir. Yapılan araştırmalar, neurofeedback’in depresyon tedavisinde etkili olduğunu göstermektedir.

Neurofeedback, kişinin beyin aktivitelerini izlemesine ve kontrol etmesine yardımcı olan bir geribildirim sistemini içerir. Bireyin beyin dalgaları bir bilgisayar tarafından izlenir ve ekranda görselleştirilir. Bu geribildirim, bireye beyin aktivitelerini düzenleme konusunda bilinçli bir farkındalık kazandırır. Kişi, beyin aktivitelerini istenen bir yönde değiştirmeye çalışırken, geribildirim sistemi bu süreci izler ve sonuçları gösterir.

Odaklanma egzersizlerinin Potansiyel Faydaları

Neurofeedback’in klinik uygulamaları, birçok potansiyel fayda sunar. Bunlar arasında stres azaltma, özel öğrenme güçlüğünün üstesinden gelme ve depresyonun tedavisi gibi konular yer alır. Ancak her birey farklıdır ve tedavi sonuçları kişiden kişiye değişebilir. Bu nedenle, neurofeedback tedavisinin her birey için kişiselleştirilmesi önemlidir.

Sonuç olarak, neurofeedback’in klinik uygulamaları giderek daha fazla tanınmakta ve yaygınlaşmaktadır. Bu tedavi yöntemi, birçok psikolojik ve nörolojik sorunun tedavisinde etkili bir alternatif olarak kabul edilmektedir. Ancak neurofeedback tedavisi düşünüldüğünde, uzman bir sağlık profesyoneli ile danışmak her zaman önemlidir.

Beyin Dalgalarını Kontrol Etmek: Neurofeedback kimlere uygulanır?

Neurofeedback, beynin bir çeşit yeniden öğrenme yöntemidir. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olan bireylere beyin dalgaları hakkında gerçek zamanlı geribildirimler verilerek, odaklanılmış ve sürdürülebilir dikkatin nasıl sağlanacağı ve devam edeceği öğretilir.

neurofeedback seans randevusu oluştur

neurofeedback tedavisi Yaş Gruplarına Göre Uyarlanması

Neurofeedback, beyin dalgalarının düzenlenmesi ve kontrol edilmesi amacıyla kullanılan etkili bir tedavi yöntemidir. Bu tedavi yöntemi, çocuklardan yetişkinlere kadar geniş bir yaş aralığına hitap etmektedir. Ancak, her yaş grubunun farklı ihtiyaçları ve özellikleri olduğu göz önüne alındığında, neurofeedback tedavisinin yaş gruplarına özgü olarak nasıl uyarlandığını anlamak son derece önemlidir.

Çocuklar İçin Neurofeedback

Çocuklar, gelişmekte olan beyinleri nedeniyle neurofeedback tedavisinden önemli ölçüde fayda sağlayabilirler. Özellikle dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) gibi durumlarla başa çıkmada etkili olabilir. Araştırmalar, DEHB’li çocukların beyin dalgalarında belirli anormalliklere sahip olduğunu göstermektedir. Neurofeedback, bu çocuklara beyin aktivitelerini düzenleme ve dikkatlerini artırma becerisi kazandırabilir.

Tedavi, çocuklar için oyun benzeri bir deneyim olarak sunulabilir ve genellikle kısa süreli seanslarla uygulanır. Bu, çocukların ilgisini çekmek ve tedaviye daha kolay uyum sağlamalarını sağlar.

Yetişkinler İçin neurofeedback tedavisi

Yetişkinler, genellikle stres yönetimi, anksiyete, depresyon gibi psikolojik sorunlarla başa çıkmak için neurofeedback tedavisini tercih ederler. Beyin aktivitelerinin düzenlenmesi, bu tür sorunların tedavisinde önemli bir rol oynayabilir. Yetişkinler için neurofeedback seansları, daha fazla odaklanma, duygusal denge ve rahatlama sağlama amacı taşır.

Tedavi protokolleri, yetişkinlerin ihtiyaçlarına ve semptomlarına göre kişiselleştirilir. Genellikle daha uzun seanslarla çalışılır ve tedavi süreci daha fazla derinlemesine ele alınır.

Yaşlılar İçin neurofeedback terapisi

Yaşlı bireyler için neurofeedback, bilişsel gerilemeyi yavaşlatma ve hafıza sorunlarıyla başa çıkmada yardımcı olabilir. Beyin yaşlanırken değişikliklere uğradığından, bu yaş grubundaki bireyler için özelleştirilmiş tedavi yaklaşımları gereklidir. Neurofeedback, yaşlı bireylerin bilişsel işlevlerini iyileştirme potansiyeline sahiptir.

Neurofeedback tedavisinin yaş gruplarına göre uyarlanması, her bireyin benzersiz ihtiyaçlarını ve hedeflerini dikkate alır.

Bu yaklaşım, tedavinin etkili olmasını ve yaşam kalitesini artırmasını sağlar. Araştırma ve bilimsel veriler, neurofeedback tedavisinin farklı yaş gruplarında nasıl faydalı olabileceğini anlamamıza yardımcı olurken, her bireyin kişiselleştirilmiş bir tedavi planına ihtiyaç duyduğunu vurgular. Bu sayede, neurofeedback, beyin sağlığını ve mental iyi oluşu artırmak için etkili bir araç olarak kullanılabilir.

Neurofeedback tedavi kaç yaşından itibaren uygulanabilir ?

Neurofeedback, nöroterapistin yönlendirmesine uyum sağlayabilecek çocuklardan erişkinliğe kadar her yaş grubunda uygulanabilir. Neurofeedback, her bireyde farklı sürede ve farklı oranda fayda sağlayacaktır. İlk olumlu etkinin gözlenmesi yaklaşık olarak 10. seans sırasında olmakla birlikte, sağlanan fayda düzeyine göre seans sayıları düzenlenmektedir. Neurofeedback seanslarının uygulama sıklığı olarak hafta 3-4 seans uygulaması, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’da yayınlanan klinik çalışmalarda önerilmektedir.

Bilgisayarlı dikkat çalışması ile neurofeedback egzersizlerinde size yardımcı olmak için buradayız. Bizimle hemen iletişime geçerek, dikkat becerisini nasıl geliştireceğinizi öğrenerek, hayatı nasıl kolaylaştıracağınızı planlamaya başlayın.

👨‍⚕️ Uzman Klinik Psikolog Ceyda Çolak Tan
EMDR Terapisti 🧠 Neurofeedback Terapisi

🏥 Brain Center ® İstanbul
🍀 Kişisel Gelişim Merkezi
Ritim İstanbul AVM, Maltepe – İstanbul 🌍

Neurofeedback Egzersizi Randevusu  📞  0216 688 77 78 

doktor bora küçükyazıcı
Brain Center İstanbul Kişisel Gelişim Merkezi

Uzman Klinik Psikolog Ceyda Çolak Tan

Uzman klinik psikolog Ceyda Çolak Tan, İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji Bölümü ve sonrasında Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans programını tamamlamıştır. Klinik Psikiyatri kliniği çalışmalarını Surp Pırgıç Ermeni Hastanesinde sürdürmüştür. Anne Çocuk Eğitim Vakfı bünyesindeki eğitim programı olan Baba Destek Birimi çalışmalarında faaliyet göstermiştir. Britanya – Londra’da klinik çalışma eğitimini çeşitli kliniklerde tamamladıktan sonra, Wisc 4 iq testi, Nöropsikolojik Değerlendirmeler, Bilişsel ve Davranışçı Terapi çalışmaları, WISCR ve Rorschach Testlerinin uzman analiz ve değerlendirilmesi konularında çalışmalar gerçekleştirmiştir. İlgi alanları arasında şu klinik alanlar bulunmaktadır: Nöropsikoloji, Dikkat ve Konsantrasyon geliştiren neurofeedback terapisi, EMDR terapisi ve oyun terapisi uzmanlıkları bulunmaktadır. Çocuk ve ergenlerle okul başarısı, ders planı oluşturulması ve dikkat geliştirici egzersizleri başarıyla geliştirmektedir. Destek sağladığı alanlar şunlardır: 2 Yaş Çocuk Sendromu, Tuvalet Alışkanlığı Kazanımı, Kardeş Kıskançlığı, Anaokulu ve İlkokul Başlangıcı Sorunları, Yeme ve Uyku Alışkanlığı Düzenlenmesi.

İlgili Makaleler

18 Yorum

 1. Oğlum 21yaşinda dikat eksikliği hiperaktif öfke bouzuklugu var hiç bir işte başarılı olamıyor herşeye sınırlı oluyor bana yardımcı olursanız memnun olurum.

  1. Mehmet bey,
   Çocuğunuz bir genç yetişkin birey. 21 yaşındaki bir kişinin kendi yaşamı, davranış ve duyguları hakkında durum analizini sağlıklı yapabilmesi ve ihtiyaç duyduğu bir gelişim planı için kendisinin arayışla geçebilmesi beklenir. Dikkat bozukluğu ve konsantrasyon güçlüğü yanında öfke ve duygu kontrol sorunları da var ise, mutlaka bu konuda çözüm desteği alınması gereklidir. Konsantrasyon ve dikkat düzeyi geliştikçe rahatlar, duygu ve düşünceleri kontrol etmeyi öğrendikçe, yaşam daha kolay ve keyifli hale gelecektir. Mutlaka destek alınız, kendi başınıza çözmeyi beklemeyin.
   Sağlıklı günler dilerim.
   Dr. Bora Küçükyazıcı, Neuro Trainer
   Klinik Psikoloji PhD & Aile Danışmanı

 2. çocuğumda dikkat dağınıklığı var.11 yaşında şu an. tedavi için ilaç kullanmak istemiyoruz ne yapabilirsiniz?

  1. Ali bey,
   11 yaş çocuğunuzun tüm dünya yaşıtlarına göre hangi düzey ve şiddette dikkat dağınıklığı olduğunu öncelikle bir bilgisayarlı dikkat testi ile ölçüyoruz. Bu bize evladınızın yaşadığı olası sıkıntının düzeyini gösteriyor. Ardından bir beyin dalga analizi ile beyindeki dikkat bölgesi nasıl çalışıyor, yorum ve analiz sağlayan beyin bölgesi nasıl çalıştığı tespit ediyoruz. Genel değerlendirme sonrası, gelişim planı için ilaçsız bir çok farklı yöntem uygulanabilir. Öncelikle durumu analiz etmek fayda sağlayacaktır.
   Sağlıklı günler dileriz.

  1. Değerli Yaren,
   İletişim tekniklerini geliştirmek için uygulanacak bir çok yöntem vardır. Neurofeedback terapisi bu yöntemlerden birisi olabilir. Öncelikle kişinin karakter özellikleri ve bugüne kadar geliştirdiği iletişim becerileri analiz edilir. Diğer insanlarla iletişim kurarken hangi yöntemleri tercih ediyor, hangi iletişim araçlarını daha güçlü kullanıyor? Bu değerlendirme sonuçlarına göre, kişisel gelişim planı oluşturulur. Yaşam koçluğu desteğinden, bireysel terapi adımlarına kadar bir çok yöntem uygulanabilir.
   Sağlıklı günler dileriz.

  2. Merhaba ben 19 yaşındayım. Çocukluğumdan beri dikkat eksikliği konusunda şikayetlerim vardı. Bunun için doktora gittiğimde doktorum ritalin yazdj .Ama bu ilacın uzun süre etkisi olmadığini ve beni tedavi etmediğini biliyorum.
   Sadece ilacı içtigimde etkili oluyor.
   Peki bu yöntem ile etkili bir iyileşme sağanilabilir mi?

   1. İyi günler,
    Dikkat eksikliği bozukluğu, beyindeki theta beyin dalgalarının beta beyin dalgalarına oranında bir bozukluktur. Dikkat dağınıklığı ve odaklanma sorunu yaşayan kişilerde theta beyin dalgası aktivasyonu fazladır ve tercih etmedikleri bir işe başlarken sorun yaşanır. Oysa canlarının istediği bir işe başlarken hiç bir sıkıntı yoktur. Neurofeedback dikkat geliştirici egzersizler ile tehta beyin dalgasını daha etkili kullanmayı sağlamak mümkündür. Bununla birlikte yaşam düzenlemesi konusunda sağlanacak destekler kişinin iş verimini artırır. Neurofeedback dikkat programı öncesinde dikkat ve dürtüsellik skorları ölçülür. Belirli sayıda egzersiz sonrasında aynı test tekrarlanarak elde edilen gelişme objektif şekilde değerlendirilir. Sağlıklı günler dileriz.

    1. merhaba. benim oğlum 2.5 yaşında. öğrenme ve konuşma güçlüğü var. otizim tanısı kondu. ama hafif düzeyde. egg çektirdik beyin dalgalarında bozukluk çıktı. bunun için ne yapılabilir?

     1. Değerli Yağmur hanım, öncelikle biricik evladınız için en kalbi duygularımızla sağlıklı günler dileriz. Otizm tanı ve tedavi takibi çocuk psikiyatrisi uzmanı tıp doktoru tarafından düzenlenir. Dr. Gökçe Küçükyazıcı, yaklaşık 25 yıllık meslek deneyimi olan çocuk psikiyatrisi doktorudur. İzlenecek gelişim planı ve uygulanacak pedagog terapileri konusunda Dr. Gökçe hocamızın web sitesinden http://www.cocukvegenc.com bilgi almanız uygundur. Sağlıklı günler dileriz.

 3. Merhaba benim oğlum 15 yaşında,öfke kontrolü problemi var,dün görüştüğümüz psikiatri uzmanı dikkat eksikliği ve hiperaktivite tanısı koydu ve concerts 27 mg başladı,oğlum basketbol oynuyor,bu ilacın kardiyak yan etkileri beni endişelendiriyor,nörofeedback yöntemi sorunumuzu çözebilirmiyiz?

  1. Ayla hanım,
   Odaklanma sorunu yaşayan gençlerde neurofeedback dikkat geliştirici egzersizler faydalıdır. Özellikle dikkati odaklamayı sağlayan beyin bölgesi ile egzersiz yapılır. Theta ve beta beyin dalgalarının birlikte egzersiz edildiği program uygulanır. Neurofeedback egzersiz programına başlamadan önce öğrencinin yaşına göre dikkat ve dürtü düzeyini belirleyen dikkat testi uygulanır. Belirlenen sayıda neurofeedback terapisi sonrasında, sağlanan faydayı tespit etmek için program başında uygulanan test tekrarlanır. Hangi düzeyde fayda sağlandığı objektif olarak analiz edilir. Sağlıklı günler dileriz.

 4. Hocam oğluma okb ve psikoz başlangıcı denildi ayrıca zaman zaman panik atak krizi oluyor. 1.5 aydır terapi ve ilaç tedavisi alıyor fakat ilerleme çok zayıf ve şu an okula gitmiyor korkuyorum diyor. Okulun kapısından dönüyoruz her gün. 3.haftamız sadece ilk hafta 3 gün 2.hafta 1 gün gitti okula. Bu uygulama bizde işe yarar mı? Bilgi verirseniz çok memnun olurum teşekkürler..

  1. Özlem hanım,
   Öncelikle değerli evladınız için geçmiş olsun dileklerimizi paylaşıyoruz. OKB ve psikoz, öğrencinin uyum zorluğu yaşamasına neden olan durumlardır. Okul fobisi ve okula gitmek istememe durumları gözlenebilir. Bu konuda neurofeedback egzersizleri, öğrencinin duygularını daha objektif analiz etmesini sağlamak adına fayda sağlayabilir. Aynı zamanda meditasyon terapisi ve nefes egzersizleri ile duygu ve düşünce kontrolünde gelişme hedeflenir. Sağlıklı günler dileriz. Detaylı bilgileri şu videoda inceleyebilirsiniz: https://www.youtube.com/watch?v=5X1AWIcVKlw&t

 5. Merhaba 11 yaşında kızım ders çalışırken duyduğu seslerden rahatsiz oluyor,dikkatini sürdürmede sıkıntı yaşıyor. Bunun için ne yapmalıyım Mesela bir soru 2 soru yapıyor Üçü dördü yanlış yapıyor Çok basit hatalar yapıyor başka zaman o soruyu da çözebiliyor dikkat eksikliği ilaç kullanmak istemiyorum da bu durum ilerler mi ne yapmalıyım yardımcı olur musunuz?

  1. Kübra hanım, ders çalışma ortamının uygun düzenlenmesi faydalıdır. Dikkati dağıtacak masa üzerindeki tüm gereksiz objeler temizlenmelidir. Ders çalışma masası duvara bakıyor olması önerilir. Ders çalışma planına uyum fayda sağlar. Her gün, belli saatlerde ders çalışma planlanabilir. Böylece bir günlük ritim oluşur. Yemeklerden sonra derse oturmak yerine, öğrenci eve geldiğinde 30 dk dinlenip, günlük ve haftalık ödevlere geçilebilir. Dikkati dağıtacak seslerden uzak bir ortam sağlanabilir. Ders çalışma odasında tablet, telefon gibi teknolojik aletler kapalı tutulması faydalıdır. Günlük 20 dakika puzzle çözülmesi, dikkat süresini uzatmaya yardımcıdır. Soruları okurken içten sesli tekrar ederek, soruda istenen şeyin altını çizmek uygundur. Bu ipuçlarına ek olarak, şu linkte yer alan etkili ders çalışma tekniklerini incelemenizi öneririz: Etkili Ders Çalışma Teknikleri

 6. Merhaba benim oğluma 2 yaş 3 aylıkken otizm teşhisi konuldu aynı zamanda adhd si kombine bir şekilde var özellikle dürtüsellik cok fazla cok hareketli duyusal isleme bozuklukları da mevcut vestibuler proprioseptif inproprioseptif arayışı cok fazla..benim bazen kafam karışıyor duyusal işleme bozukluğu mu yoksa hiperaktivitemi bu ikisi birbirine karıştirilabilir mi bu ayırım nasil yapılabilir. Vestibuler uyaran arayışı ayni zamanda hiperaktivite mi demek.. 1 yıl 4 aydır haftada 7 gün egitim aliyor dikkat suresi artti motor taklitler ses taklitleri 3-4 Ay önce başladı giderek artiyor cok şükür.. kısıtlı olan göz teması su anda cok cok iyi..ancak bu hiperakitvite dikkat eksikliği beni onu eğitirken cok yoruyor. Masa başı ya da oturarak aktivite yapamıyoruz evde.. Gunde 4 5 saatimi ona ayak uydurup hareket halinde trambolinde salıncakta vs. egitim vermeye çalisarak geçiriyorum..Çok yol aldık bu şekilde. Ancak ben cok yoruldum ve yıprandım..Eğer bu hiperaktiviteyi kontrol altına alabilirsek daha hızlı yol alabilecegimizden eminim..oglum su anda 3 yaş 7 aylık. Neurofeedback için uygun mudur yaş olarak. Bu arada 1 senedir risperdal ilaç kullaniyor psikiyatrımiz 2-3 ayda bir dozunu kucuk kucuk arttırıyor. Etkisi oldu mu olmadi mi ondan emin değilim..hala yasitlarindan kat be kat hareketli çünkü.

  1. Jale hanım, öncelikle değerli evladınız için en kalbi duygularımızı paylaşırız. Neurofeedback egzersizleri, çocuklarda odaklanma yeteneğini geliştirmektedir. Bununla birlikte neurofeedback çalışmaları için en az 6 yaşında olunması önerilmektedir. Aynen bisiklete binmeyi öğrenmek gibi, egzersizler uygulandıkça uyum sağlanması değerlidir. Bu nedenle yaş grubu olarak 6 yaş itibariyle egzersizler uygulanır. Hareketlilik ve dürtü kontrolü için dur-düşün-yap egzersizleri faydalıdır. Sağlıklı günler dileriz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Konuşmayı Görüntüle
Randevu İletişimi
Hangi konuda randevu istiyorsunuz?