Psikolog

Obsesif Ne Demek? 2022 İnceleme

Obsesif ne demek? Gençlerde obsesif kompulsif bozukluğu nedir? Özellikle obsesif kompulsif ne demek? Belirtilere göre obsesif nedir? Obsesif kompulsif bozukluk nasıl geçer? Yaygın obsesif kompülsif bozukluk belirtileri nasıl anlaşılır? Tüm bu ve benzeri soruların cevaplarını birlikte inceleyeceğiz. Hazırsanız, başlıyoruz…

Obsesif kompulsif bozukluğu olanların, bozukluğun bir özelliği olan çeşitli belirti ve davranışlara sahip oldukları bilinmektedir. Takıntılar ve obsesif ne demek? OKB’si olan bir kişi genellikle aynı ritüelleri ( el yıkama gibi ) tekrar tekrar yapar ve bu dürtüleri kontrol edemediğini hissedebilir. Bu tekrarlayan davranışlar genellikle sıkıntı ve kaygıyı azaltmak için yapılır. Kaygı ile artan duygular ve obsesif ne demek?

Takıntılı ve obsesif düşünme, genellikle olumsuz yargılarla eşleştirilmiş, tipik olarak yinelenen bir dizi düşüncedir.

Çoğu zaman, bu ısrarcı, obsesif ve rahatsız edici düşünceleri kontrol etmekte güçlük vardır. Bu obsesif düşüncelerin şiddeti, hafif ama can sıkıcı, her şeyi kapsayan ve zayıflatıcı arasında değişebilir. Bu rahatsız edici düşünceler, fırını kapatmayı veya kapıyı kilitlemeyi unutmak gibi küçük ayrıntılar için endişelenmek olabilir. Ya da, “Yeterince iyi değilim” gibi övünmeyen kendi kendine yargılar, ölümcül hastalanma veya incinme korkusu gibi daha ciddi artan kaygılar olabilir.

Obsesif-kompulsif bozukluk (OKB), sıkıntılı, müdahaleci, obsesif düşünceler ve tekrarlayan, zorlayıcı fiziksel veya zihinsel eylemleri içeren bir zihinsel sağlık durumudur. Obsesif kompulsif bozukluk (OKB), belirgin sıkıntı ve sakatlığa neden olabilen kronik bir hastalıktır. Bazıları yeterince tanınmayan çeşitli tezahürleri ve semptom boyutları olan karmaşık bir durumdur. Yaşamı zorlayan obsesif ne demek? ( Kaynak: Pubmed – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8052887/ )

OKB, obsesif düşünceler ve temizlik, kontrol etme, sayma veya istifleme gibi zorlayıcı eylemlerle gözlenir.

Bu eylemler mantıksız, üzücü ve üstesinden gelinmesi son derece zordur. Kompulsiyon ve obsesif ne demek: bir kişinin hayatı boyunca devam edebilen potansiyel olarak engelleyici bir durumdur. Sıklıkla düzenlilik ve titizlik ile ilgili bir durum olarak düşünülse de, OKB genellikle çok daha fazlasıdır. Çocuklar özellikle OKB’den etkilenebilir. Semptomların başlangıcı herhangi bir zamanda, bazen üç yaşında başlayabilir. OKB ve obsesif ne demek? Obsesif kompulsif bozukluk, yetişkin popülasyonun yaklaşık %1-3’ünü etkilediği bilinen yaygın bir nöropsikiyatrik bozukluktur. Obsesif kompulsif bozukluk başlangıç yaşı 9–11 ve 20–23 yaşları arasında pik yaparak, genellikle çocuklukta veya erken erişkinlik döneminde olur.

Obsesif ne demek? Obsesif kompülsif bozukluğu nedir? 

Obsesif kompulsif bozukluğu (OKB), kaygıyı azaltmak için tekrarlayan rahatsız edici düşünceler ve tekrarlayan vardır. Semptomlara genellikle utanç ve gizlilik duyguları eşlik eder. Bu faktörler genellikle tanıda uzun bir gecikmeye neden olur.  OKB semptomları, obsesyonların özelliklerini, kompulsiyonları gösteren davranışları veya her ikisini içerebilir. Takıntılı obsesif düşünceler hem ruh halinizi hem de işleyişinizi etkileyebilir. Kötü düşünceler aklımıza girdiğinde, genellikle ilk içgüdümüz bir miktar rahatsızlık ve ardından istenmeyen görüntüleri kovma girişimleridir. Uzaklaşmayan düşüncelere göre obsesif ne demek?

HEMEN İNCELE

SAKİNLEŞ: Yeni Başlayanlar için MEDİTASYON Nedir?

Semptomlar genellikle utanç ve gizlilik (gizlilik) duygularıyla ilişkilidir. Artan kaygı düzeyine göre obsesif ne demek? Obsesif kompulsif bozukluk, sıkıntı duygularına yol açan istenmeyen ve araya giren düşünceler, korkular, görüntüler veya duyumlar ve bu sıkıntıyı ortadan kaldırmayı amaçlayan tekrarlayan davranışlar ile vurgulanır. Saplantılı düşünceyi yolundan çevirmek için, ilk etapta bu istenmeyen, araya giren düşünceleri belirlemek önemlidir. Basit görünüyor, ancak araya giren düşünceyi nasıl durduracağınızı bilmek göründüğünden biraz daha zor olabilir.

Herkes endişe duysa da, obsesif kişilerde kaygı duygusu kontrolden çıkar ve günlük işleri yerine getirmeyi zorlaştırabilir.

Yaşam boyunca, çoğu insan sık sık istenmeyen düşünceler yaşayacaktır. Kişide OKB yoksa bu istenmeyen düşünceler anlamlı olarak yorumlanmayacağı için fazla sıkıntıya neden olmaz. OKB’nin ayırt edici özelliği, obsesyonların ve kompulsiyonların bir çocuğun yaşamı üzerinde klinik olarak olumsuz bir etkiye yol açmasıdır. Obsesyonlar, OKB ile ilgili oldukları için, çocukların, gençlerin ve diğer bireylerin düşünmeyi bırakamayacakları korkulardır. OKB ile yaşayan insanlar genellikle bir şeylerin “kapalı” olduğunun farkındadırlar ve genellikle sahip oldukları düşüncelerin normal olmadığını anlarlar. Örnekler ile obsesif ne demek?

Yaygın obsesif kompülsif bozukluk nedir?

Takıntılı ve obsesif kişilik tipleri, genellikle dışa dönük davranışsal zorlamaları olmayan tekrarlayan, araya giren ve kontrol edilemeyen düşüncelerle kendini gösterir. Obsesif kompulsif bozukluğu olan kişi dışsal ritüellere sahip olmak yerine, içsel, zihinsel ritüeller yaşar. Büyük miktarda stres yaratan tekrarlayan, araya giren düşünceler ve görüntüler vardır. Yaşanan obsesif düşünceler, tam olarak onları istemediğiniz için ve onları durdurmak için harcadığınız çabayla korunur ve şiddetlenirler. Buna paradoksal çaba denir: ne kadar çok denerseniz o kadar kötüleşir. Gözlenen obsesif ne demek ve en yaygın gözlenen obsesyon örneklerinden bazıları şunlardır:

 • Ne yaparlarsa yapsınlar öleceklerinden veya hastalanacaklarından korkmak
 • Sevilen birinin hastalanacağı, incineceği veya öldürüleceği endişesi
 • Bir kuralı çiğnedikleri ve bunun için ağır bir şekilde cezalandırılmayı hak ettikleri için endişelenme
 • Potansiyel olarak kirli oldukları için eşyalara dokunma korkusu
 • Her nesnenin belirli, eşit ve düzenli bir şekilde yerleştirildiğinden emin olma takıntısı
 • Bir şey belirli bir sırayla yapılmadıkça, kötü bir sonuca yol açacağından duyulan endişe

Her türlü duygu durum bozukluğunda olduğu gibi, OKB ile baş etmek, OKB tanısı konan kişi için olduğu kadar aile üyeleri için de zor olabilir. Bazı yetişkinler ve OKB’li çocukların çoğu, davranışlarının ve düşüncelerinin anormal olduğunun farkında değildir. Küçük çocuklar genellikle rahatsız edici zihinsel düşüncelere sahip olmalarının nedenini veya neden törensel davranışlar sergilediklerini açıklayamazlar. Çocuklarda OKB’nin belirti ve semptomları genellikle bir öğretmen veya ebeveynler tarafından tespit edilir.

obsesif ne demek
Obsesyon nedir?

Kompulsiyon ne demek? Obsesif ne demek?

Genellikle kronik olarak yaşanan obsesif kompülsif nedir? Vakaların %60 ila %70’i yaşam boyu devam etmesi muhtemeldir. Etkili çözüm adımları uygulandığında iyileşme veya remisyon mümkündür. Daha geç başlangıç ​​yaşı, daha kısa semptom süresi ve iç görüsü yüksek olan kişilerde remisyon, tam düzelme olasılığı daha yüksektir. Takıntılar ve obsesif ne demek? Bu basitçe, ailenizde buna sahip biri varsa, bir çocuğun buna sahip olma olasılığının daha yüksek olduğu anlamına gelir. OKB’nin ailesel örüntüsü, bu noktada OKB ile ilişkili olduğu tanımlanmış belirli bir gen olmamasına rağmen, genetik bir bileşen olduğunu düşündürmektedir. Kompulsiyon ve obsesif ne demek?

OKB’si olanlar tarafından obsesif ne demek, obsesif kompülsif nedir? Sergilenen yaygın kompulsiyon ve saplantılar şunları içerebilir:

 • Kirlenmiş olarak algılanan nesnelere dokunarak mikrop kapma korkusu
 • başkalarının dokunduğu şeylere dokunma korkusu, el sıkışma korkusu ve daha fazlası ile kendini gösterir
 • İşler bozuk veya asimetrik olduğunda veya nesneler başka biri tarafından hareket ettirildiğinde düzen ihtiyacı
 • nesneler mükemmel bir şekilde yerleştirilinceye kadar evden ayrılmada zorluk
 • aşırı endişe duygularıyla sergilenen güçlü bir düzen ihtiyacı
 • Genellikle seks veya din gibi konular hakkında çok rahatsız edici düşünceleri içeren tabu düşünceler
 • başkalarına veya kendine zarar verme korkusu
 • şiddetle ilgili haberlere takıntılı olmak gibi zorlayıcı davranışlar olarak ortaya çıkabilen saldırgan düşünceler

OKB’li çocuklara sempati ve anlayışla yaklaşıldığında, sorunlarına açılmaları daha kolay olur. OKB ile mücadele eden birini tanıdığınızı düşünüyorsanız, ilk adım panik yapmamaktır. Bozukluk zorlayıcı gibi görünse de, her çocuğun ihtiyacına göre uyarlanmış yardım almanın birçok yolu vardır. bu davranışların çocuğun yaşam kalitesine zarar verip vermediğinin belirlenmesi önemlidir. ( Kaynak: https://www.aafp.org/afp/2015/1115/p896.html#afp20151115p896-b8 )

Obsesif ve kompulsif davranışa sahip olmak, bir kişinin yaşam kalitesini ve refahını oldukça olumsuz etkileyebilir.

OKB’si olan bir kişinin rutin görevleri yerine getirmesi zor olabilir. Obsesyon kompulsiyon bozukluk nedenleri patogenezi, nörobiyoloji, genetik ve çevresel etkiler arasındaki karmaşık bir etkileşimdir. Tarihsel olarak, serotonerjik ilaca verilen seçici yanıt göz önüne alındığında, serotonin sistemindeki disfonksiyonun OKB patogenezinde ana faktör olduğu varsayılmıştır. Daha yakın tarihli araştırmalar ayrıca glutamat, dopamin ve muhtemelen diğer nörokimyasalların rolünü de göstermiştir. OKB için önerilen bir model, çevresel stres faktörlerine karşı genetik kırılganlığın, nörotransmitter sistemlerinde gen ekspresyonunun modifikasyonu ile sonuçlanabileceğini düşündürmektedir. Bu da, beyin devrelerinde ve işlevinde değişikliklere neden olur. Takıntılar ve obsesif ne demek?

Obsesyon nedir: kompulsiyon ve obsesif ne demek?

Yatma zamanı ritüelleri gibi, obsesif kompulsif bozukluk düşündürmeyen birçok normal gelişimsel ritüel vardır. Bununla birlikte, bir ritüel çocuğun nasıl işlev gördüğünü etkilemeye başlıyorsa, bu bir rutinden daha fazlası olup olmadığını belirlemeye yardımcı olabilir ve bir obsesyon belirtisine işaret edebilir. OKB genellikle zamanla yavaş yavaş gelişir. Semptomların kademeli olarak başlaması ve ebeveynin doğal koruma ve yatıştırma eğilimi ile birleştiğinde, yetişkinlerin bir çocuğun obsesif semptomlarını ortaya çıkmaya başladıklarında anlamaları zor olabilir. Takıntılar ve obsesif ne demek? OKB tipik olarak yaşam boyu dalgalı bir seyir gösterir.

Özellikle obsesif kompülsif bozukluk nedir ve obsesif ne demektir? Obsesif kişi, müdahaleci düşünceler yaşadığında, düşüncelerin kendilerini nasıl hissettirdiği ile başa çıkmak için bir şeyler yapma dürtüsü yaşayan kişidir. Dürtü, sözlü veya fiziksel bir görev yapmak olabilir. Ancak aynı zamanda bir düşünce sürecinden geçiyor olabilir. Kompulsiyonlar, kaygıyı geçici olarak hafiflettikleri için ‘bağımlılık’ hissi uyandırır. Ancak o sırada işe yarıyor gibi görünseler de, kompulsiyonlar kaygıyı çözmez.

İnsanlar, belirli bir eylemi kontrol etme veya yapma dürtüsü işlerinin veya okul işlerinin önüne geçtiğinde veya arkadaşlarını veya ailelerini endişelendirdiğinde yaşadığı sıkıntı için yardım isteyebilir. Uzaklaştırılamayan ve kontrol edilemeyen düşünceler, bireye kendi aklına güvenemeyeceğini hissettirir.

Kontrol ile ilgili endişe bu kişilerde yüksektir. Obsesyonu olan bir kişi, problemler için tekrar tekrar kontrol etme ihtiyacı hissedebilir. Bu şunları içerebilir:

 • örneğin sızıntıları, hasarı veya yangını önlemek için muslukları, alarmları, kapı kilitlerini, ev ışıklarını ve cihazları kontrol etmek
 • hastalık belirtileri için vücutlarını kontrol etmek
 • anıların gerçekliğini doğrulamak
 • Bir hata yapmaktan veya alıcıyı rahatsız etmekten korkarak e-postalar gibi iletişimleri tekrar tekrar kontrol etme
obsesif ne demek
Obsesyon ne demek?

Kişilik tipleri: obsesif kişilik bozukluğu nedir?

Obsesyon semptomlarının yanı sıra, özellikle iş gibi yetenek ve performansla ilgili ortamlarda kendinizden ve diğer insanlardan son derece yüksek beklentilere sahip olmanıza neden olabilirsiniz. Bir şeyler yolunda gitmezse, korkunç şeylerin olacağına inanabilir ve kendinizin ve başkalarının hatalarını saplantı haline getirebilir ve üzerinde durabilirsiniz. Davranışlara göre obsesif ne demek?

Obsesif kişilik bozukluğu belirtileri şunları içerir:

 • Düzen, kontrol, kurallar, düzenlemeler, ahlak ve etik kodlara takıntılı olmak
 • ‘Mükemmel’ olmakla meşgul olmak
 • Çalışmak ve üretken olmaya çalışmak için aşırı miktarda zaman harcamak
 • Boş zamanları ve aileyi/arkadaşları ihmal etmek
 • İşleri doğru yapamayacaklarından korktuğunuz için diğer insanların işte size yardım etmesini istememek
 • Ayrıntılara aşırı derecede dikkat etmek, bu sizi gerçekten verimsiz kılacaktır.
 • Katı bir düşünme tarzı ve esnek olamama
 • İşlerin nasıl yapılması gerektiği konusunda esnek olmayan bir fikre sahip olmak
 • İnatçılık ve öfke
 • Yapılacaklar listelerine takılıp kalmak
 • Para konusunda aşırı düzeyde tutumlu olmak
 • Dakiklik takıntısına sahip olmak
 • Gereksiz eşyaları veya artık ihtiyacınız olmayan eşyaları istiflemek
 • Aşırı katı ve resmi tavırlara sahip olmak

Kişilik yapısı açısından obsesif ne demek? Örneklerle ele almak fayda sağlayabilir. Eğer obsesif kişilik bozukluğu varsa, kişi öğle yemeği için 10 dakika uzaklıktaki kafelere yürümekten kaçınır, çünkü iş gününde çok fazla zaman kalmadığından korkuyordur. Temel ihtiyaçlar için para harcamaktan çekinir. Yemek konusunda takıntılıdır.

Kusurlu bir dünyada mükemmel bir insan olduğunuzu düşünenlerde, muhtemelen obsesif kişilik bozukluğu vardır.

Obsesif kompulsif bozukluk sorunu olan kişiler, tipik olarak zihinsel bir bozukluğa sahip olduklarının farkındadırlar. Oysa obsesif kişilik bozukluğu sorunu olanlar, yaşadıkları sorunların farkında değildir. Mantıksız olsa bile, kendi koydukları kurallara uyarlar ve diğer herkesin de bunlara uymasını beklerler. Kendi kendilerine koyduğu kurallar tarafından kısıtlanmış hissetmeye başlayabilirler, ancak dışarı çıkamazlar.

MUTLAKA İNCELEYİN

Mobing Nedir? Mobing Önleyen 5 Adım! ◙

Düşünce şekli nedeniyle, obsesif ne demek? Obsesif kişilik bozukluğu olan kişinin zihni her türlü aktivitenin eğlencesini BERBAT eder! En sevdiğiniz şehre bir gezi istiyorsunuz, ancak bütçeleme, planlama ve zamanlamaya o kadar takıntılıdır ki, bir türlü o geziye çıkılmaz. Aşırı mükemmelliyetçilik nedeniyle hiçbir şey yapamazlar! Yıldız çalışanlar olmak adına işlerini mükemmelleştirmek için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışabilirler, ancak daha sonra teslim tarihlerini kaçırarak işlerine zarar verirler. Alışkanlıklarında olduğu kadar görüşlerinde de katı olurlar ve genellikle kendileriyle aynı fikirde olmayan insanlara tepeden bakarlar.

Yaklaşımlarının en iyi yol olduğuna inanırlar ve genellikle başka birinin bakış açısını anlayamazlar.

Bir çok obsessif kişilikte insan, ne yapacaklarını bildiklerinden daha fazla paraya sahip olsalar bile, zorunlu tasarrufla meşgul olurlar. Kendisinin ve sevdiklerinin ihtiyaçlarını dahi göz ardı ederler. Her şey onların adımları ile yapılmalıdır. Takıntılı ve obsesif kişilerle çalışmak veya ilişki kurmak son derece zor olabilir çünkü genellikle olayları kendi istedikleri şekilde görürler.  Bu kişilik özellikleri, bir kişinin bir sorunu olduğunu fark etmesini zorlaştırır. Bunun yerine, genellikle başkalarının kurallarına uymaları durumunda hayatlarındaki her şeyin iyi olacağını hissederler ve bunu dile getirebilirler.

Onun gibi yapmıyorsan, sen bu işi beceremezsin!

Bu kişilik yapısındaki kişiler görevleri devretme konusunda sorun yaşama eğiliminde olurlar. İşlerin kendi yöntemleriyle yapılmasına ihtiyaç duyarlar. Bu durumdaki insanlar, sapmayacakları bir ahlaki ve etik kodun yanı sıra kural ve düzenlemelere uyma konusunda saplantılı bir ihtiyaç duyarlar. Başka bir deyişle, her zaman haklı olduklarını düşünürler. Bu durumdaki bireyler, tedavi ararlarsa yaşam kalitelerini sıklıkla iyileştirebilirken, bir sorun olduğunu nadiren algılarlar, bu nedenle durum tedavi edilemezler.

davranış özelliklerine göre obsesif ne demek?

OKB’ye sahip olmanın belirtileri, kişinin hayatına zarar verecek derecede obsesif düşünceler ve kompülsif davranışlar içerir. OKB’ye dahil olan obsesif düşünceler, bir kişinin bilincine giren istenmeyen ve rahatsız edici düşünceler, dürtüler, duygular veya zihinsel görüntülerdir. Kompulsiyonlar, bir kişinin aşırı yüksek – neredeyse dayanılmaz – kaygı düzeylerini azaltmak için gerçekleştirdiği kontrol edilemeyen davranışlardır. Davranışlara göre obsesif ne demek?

Takıntıların istenmeyen, kontrol edilemeyen, rahatsız edici ve tekrarlayıcı olduğunu anlamak çok önemlidir.

Eğer bir kişide obsesif düşünce varsa, sanrılı bir sistemin parçası değildir. Yani, insanlar düşüncelerinin olağandışı olabileceğini anlarlar, bilirler. Ancak bu zararlı düşünce süreçlerini veya eşlik eden davranışlarını kendi başlarına durduramazlar. Kompulsiyonlar geliştirerek, kendilerini rahatsız eden düşünceleri rahatlatmaya çalışırlar. Hepimizin rutinleri vardır ve bunlar üzüldüğünde kendimizi rahatsız hissedebiliriz. Bu önemli bir nokta: OKB kompulsiyonları tipik olarak yaygın davranışların aşırı versiyonlarıdır. Örneğin, el yıkamanın sağlık için gerekli olduğunu biliyoruz, ancak çoğu insan herhangi bir görevi ne kadar yerine getireceğini düzenleyebilir. Obsesif kompulsif bozukluğun bir özelliği de, birinin davranışını düzenleme yeteneğinin olmamasıdır.

obsesif ne demek
Obsesif Kompulsif Bozukluk Nedir?

Obsesif kompulsif bozukluğu olan kişilerde gözlenen davranışlar şunlardır:

 • Düşüncelerini veya davranışlarını düzenleyemez. Davranışlarının mantıksız olduğunu anlarlar, ancak onlar üzerinde çok az kontrolleri vardır veya hiç kontrolleri yoktur.
 • Ritüelleri veya davranışları yaparken herhangi bir zevk veya zevk almazlar.
 • Her gün veya çoğu gün saatlerce ritüel davranışlar sergileyin.
 • Takıntılı düşünceleri ve zorlayıcı davranışları nedeniyle yaşamlarında önemli sıkıntılara ve kesintilere katlanmak.

Bu nedenlerle OKB kısır bir döngü izler. Zihinden uzaklaşmayan düşünceler, yani obsesif ne demek? Döngünün ilk aşamasında, kişi müdahaleci takıntılı düşünceler yaşar. Bu düşünceler, kaygıda ezici bir artışa neden olur. Kişi daha sonra kaygıyı tolere edilebilir bir düzeye indiren davranışlarda bulunur ve bu da takıntılı düşünceler tekrar edene kadar geçici bir rahatlama sağlar. İnsanların gerçekleştirdiği zorlayıcı davranışlar, sahip oldukları düşünce türleriyle mantıksal olarak bağlantılı olmak zorunda değildir.

obsesyon nedir
Obsesif ne demek?

obsesyon çözüm adımları: obsesif kompulsif ne demek?

Genellikle BDT olarak kısaltılan bilişsel davranışçı terapi, obsesyon olan kişiler için etkili bir yöntemdir. Bu terapi ve buna benzer diğerleri, hastaların davranış ve düşünceleri birleştirmesine yardımcı olur. Bilişsel davranışçı terapinin en önemli bileşenlerinden birine maruz kalma ve tepki önleme tedavisi denir. Bu tür terapinin amacı, çocukları yavaş yavaş korkulan bir nesneye veya takıntıya maruz bırakmaktır. Belirtiler ile obsesif ne demek?

Maruz kalma ve tepki önleme, obsesyonu kontrol etmek için kullanılan bir tür bilişsel terapidir.

Bu tür terapi, obsesif kompulsif bozukluk olan insanları, zorlayıcı davranışlarda bulunmadan korkularıyla yüzleşmeye teşvik eder. OKB’si olanlar için genel yaşam kalitesini iyileştirmeye yardımcı olmak için insanların takıntı ve zorlama döngüsünü kırmalarına yardımcı olmayı amaçlar. Maruz bırakma uygulaması, insanların kaygıya neden olan durumlarla yüzleşmelerine yardımcı olmakla başlar. Bir kişi tekrar tekrar maruz kaldığında, normalde sıkıntıya neden olan belirli durumlarla ilişkili endişeli duyguların yoğunluğunu azaltmaya yardımcı olur.

Kaygı ve obsesyon için Pleiades Meditasyonu uygulaması ile stres, endişe ve takıntılardan zihin arındırılır. Pleiades meditasyonu nedir? Pleiades meditasyonu düşüncelerinizi akan bir nehir gibi görme sürecinde size nazikçe rehberlik eder. Düşüncelerinizin doğal olarak gelip gitmesine izin vererek, düşünceleri basitçe gözlemleyebilir ve onlara karışmazsınız. Bu, zihninizdeki baskıyı ortadan kaldırır ve rahatlamanızı ve takıntılı düşüncelerden kurtulmanızı sağlar. Pleiades meditasyon beyin dalgalarını nasıl değiştiriyor:

MUTLAKA İZLEYİN

Pleiades Meditasyon Tekniği Nedir?

Pleiades meditasyonu tam olarak yardımcı olduğu durum, takıntılı düşüncelerden kurtulmaktır!

Takıntılı düşüncelerinizi ve eylemlerinizi yönetmenize yardımcı olması için meditasyon yapmayı denemediyseniz, şimdi temel tekniği tanımanın tam zamanı. Düşüncelere dalıp gittiğinizi fark edebilmek ve meşgul olmadan şimdiye dönebilmek, takıntı döngüsünü kırmanıza yardımcı olabilir. Meditasyon ile rahatlayan zihin ve obsesif ne demek?

Yeni başlayanlar için meditasyon ve obsesif kompülsif bozukluk nedir?

Meditasyon katılımcılarına mevcut nefes egzersizine tam olarak dikkat etmeleri ve stresli olaylara karşı yargısız davranmaları öğretmeye dayanmaktadır. İç huzuru bozan obsesif ne demek? Bu zihinsel uygulama sırasında obsesif ne demek: meditasyon yapan kişi dikkatini vücudun duyumlarına odaklar. Dikkat dağıtıcı şeyler (zihinsel imgeler, düşünceler, duygusal veya somatik durumlar) ortaya çıkarken, katılımcıya söylemsel düşünceleri kabul etmesi ve anında tepki vermeden farkındalık durumunu geliştirmesi kazandırılır. Üstelik farkındalık uygulaması bilişi, özellikle de dikkati sürdürme ve obsesif kişilerde daha esnek bir şekilde düşünme yeteneğini geliştirdiği kanıtlanmıştır. ( Kaynak: Sorbonne University, 2018 Şubat: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28483271/)

meditasyon nedir iyi gelir mi
Meditasyon yapmaya nasıl başlanır?

Meditasyon çalışmaları ile sakin ve berrak bir zihin ile duygularınızı destekleyerek, obsesyon ve kompulsiyon semptomlarını etkili yönetebilirsiniz. Kompulsif ve obsesif ne demek? Pleiades meditasyon tekniği, zihni güçlendirmeye yardımcı olur. Bu nedenle, bireyler farkındalıklarını ve öz kimliklerini saplantılı düşüncelerden uzaklaştırabilir ve ayırabilir. Meditasyon ile obsesif düşüncelerden kurtulma sırasında altta yatan mekanizma şu şekildedir: Nörotransmiterleri ve kortizolü parçalayan bir enzim olan monoamin oksidaz seviyelerindeki azalma ile birlikte serotonin seviyelerinde önemli bir artış, obsesif düşünceler ve kaygı düzeyinde azalmaya yol açar. Buna bağlı olarak farkındalık, muhtemelen doğrudan vagal uyarı yoluyla, parasempatik sinir sistemi baskınlığına doğru bir kayma ile sonuçlanır. ( Kaynak: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23724462 ) Detaylı bilgileri şu linkte inceleyebilirsiniz:

MUTLAKA İNCELEYİN ◄ 

Yeni Başlayanlar için Meditasyon Nedir?

Pleiades meditasyon sırasında nefes alıp verdikten sonra içimizden bir kere bugüne kadar içimde sakladığımız, bildiğimiz ve bilmediğimiz tüm takıntı ve endişelerin çözülmesi için niyetimizi söylüyoruz ve zihnimizi serbest bırakıyoruz. Bununla beraber çakra bölgelerinde enerji yoğunluğu hissedilebilir. Bu bir içe dönüş, kendini tanıma, duygularını, korkularını, fiziksel, zihinsel ve ruhsal sorunlarını kolay ve çabasızca dönüştürmeyi sağlar. Böylece obsesif yapıdaki kişiler yaşama tekrar ve harika duygularla yeniden bağlanma deneyimi kazanırlar. Yeni başlayanlar için meditasyon tekniği ile odaklanmış ve kontrollü bir zihne ulaşarak, zihni obsesif dağınıklıktan disipline etmek sağlanır.

Pleiades meditasyonu bir şifa ve farkındalık yolculuğudur.

Farkındalık temelli yaklaşımların obsesif kompulsif bozukluğu yönetme açısından faydalı olabileceğini gösterilmiştir. ( Kaynak: Elsevier 2021 Ocak – Cilt 136 ) Meditasyon konusunda daha önce hiç duymadığınız, şahit olmadığınız, arayıp bulamadığınız, bulduğunuzu sandığınız ve aramaktan yorulduğunuz noktada iseniz, doğru yerdesiniz. Kendini arayanlar, kendini bilmek tanımak ve yeniden kendine kavuşmak ve kendinizi ödüllendirmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bildiklerinizin ötesinde bir meditasyon deneyimine bekleriz.

👨‍⚕️ Dr. Bora Küçükyazıcı
Klinik Psikoloji PhD  Meditasyon Eğitmeni

🏠 Brain Center ® İstanbul ☯️ Kişisel Gelişim Merkezi
Ritim İstanbul AVM, Maltepe – İstanbul 🌍

Obsesyonları Yenmek İçin:
 0216 688 77 78

 doktor bora küçükyazıcı

Bu yazıyı paylaşabilirsiniz:

İlgili Makaleler

2 Yorum

 1. ben çok obsesif birisiyim ve bu çok zor. özellikle bir işi yetiştirmek zorunda olduğumda obsesif ne demek anlıyorum. 50 kez kontrol etmem gerekiyor he rşeyi!!

  1. Çoğumuz zaman zaman araya giren düşüncelere sahip oluruz. Oysa obsesif düşünceler daha yoğundur. Çok fazla sıkıntıya neden olabilirler ve hayatınızın birçok yönünü etkileyebilirler. Obsesif veya zorlayıcı düşünce ve davranışlar genellikle çocukluk veya ergenlik döneminde ortaya çıkar . Daha fazla kişiye geç ergenlik döneminde teşhis konur. Özellikle obsesif ne demek? Obsesif düşünce nasıl uzaklaşır? Takıntılı düşünceyi tanımladığınızda, onunla tekrar konuşabilirsiniz. Bu takıntılı düşüncelerin yararlı veya doğru olmadığını kendinize hatırlatmayı yararlı bulabilirsiniz. Kendi seçimlerinizin ve davranışlarınızın kontrolü sizdedir. Ne takıntılı düşünceler ne de araya giren düşünceler sizin hatanız olmadığını bilin. Aklınızdaki düşünceleri sakinleştirmek için meditasyon faydalıdır. Şu linkte yeni başlayanlar için meditasyon nasıl yapılır: pleiades meditasyon tekniği nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
Call Now ButtonRANDEVU ALABİLİRSİNİZ