Mutlu Yaşam

obsesyon nedir? obsesif ne demek? En sık 3 Belirti

obsesif kompulsif bozukluk belirtileri nedir? Obsesyon nedir örnek?

Zorlu düşünce obsesyon nedir? Obsesyon nedir örnek?

İçindekiler

Obsesyon nedir, belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir? Psikolojik destek ve psikoterapi ile obsesyonu kontrol altına alın. Detaylar için inceleyin. Zihinden uzaklaşmayan düşünceler, yani obsesyon nedir? Obsesif ne demek? Kompulsiyon ve obsesyon nedir? Obsesyonda hangi belirtiler olur? Takıntılar nasıl geçer?

Bir tür bozukluk olarak obsesif kompulsif nedir? Takıntı ve obsesyon kompulsiyon nedir? Hangi belirti ile obsesif kompülsif bozukluk olur? Tüm bu soruların cevaplarını birlikte inceleyeceğiz, hazırsanız başlıyoruz.

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) bir tür anksiyete bozukluğudur. 

Obsesyonları olan bir kişide aklından uzaklaştıramadığı, istenmeyen, takıntılı düşünceler vardır. Kirli nesnelere dokunmak gibi korkularla bağlantılıdırlar. Aşırı el yıkama gibi korkularını kontrol etmek için zorlayıcı ritüeller kullanır. Obsesif düşünceler, kişide rahatsızlık yaratır. Uygun ve gerçekçi olmadığının farkındadır. Lakin bir türlü zihinden uzaklaşmayan düşünceler, takıntılara dönüşür. Detaylı İncele: obsesif kompulsif bozukluk testi yap!

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) nedir? Obsesyonlar, akıldan çıkmayan istenmeyen düşüncelerdir. Kompulsiyonlar ise bu düşünceleri rahatlatmak için yapılan tekrarlayıcı davranışlardır. Temizlik gibi konular OKB’li kişilerin obsesyonları olabilir. OKB, yaşamı zorlayıcı şekilde etkiler ve tedavi gerektirir.

obsesif kompulsif bozukluk nedir obsesyon nedir
obsesif düşünce nedir

Anksiyete bozukluğu türü olan obsesif kompulsif bozukluk nedir?

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB), obsesyon nedir: bir anksiyete bozukluğudur. OKB ile yaşayan insanlar, onları tekrarlayan ritüellerle (zorlantılar) dürtülere göre hareket etmeye iten kalıcı, istenmeyen düşünceler, fikirler, görüntüler veya duyumlar (obsesif düşünceler) tarafından rahatsız edilir. Bu ritüeller, kendilerini daha fazla kontrol altında hissetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Birçoğu için bu rutinler ve davranışlar katıdır ve hemen harekete geçilmezse büyük sıkıntıya neden olur.

Kompülsiyon nedir: bu takıntıların rahatlaması için geliştirilen davranışlara ise kompülsiyon denir.

Takıntı nedir, obsesyon nedir? Obsesif kompulsif bozukluk, yaşamın bir noktasında nüfusun %2-3’ünü etkileyen güçten düşürücü bir durumdur. Hastalar, rahatsız edici ve bastırılması zor, tekrarlayan, araya giren düşüncelerden (takıntılar) muzdariptir. Örnekler, kirlenme korkularını veya sevilen birinin başına korkunç bir şey geleceğini içerir. Ayrıca, genellikle bu düşünceleri etkisiz hale getirmek için tasarlanmış tekrarlayan ritüeller sıkıntı yaratmaktadır.

obsesif kompulsif bozukluğu obsesyon nedir
Pleiades meditasyon tekniği

Şüpheci olmak nedir? obsesif nedir? Obsesyon nasıl bir hastalıktır?

Çoğu insanın yaşamları boyunca bazı anlarda şüpheleri, endişeleri ve korkuları vardır. Ancak obsesif kompulsif bozukluk, yani obsesyon nedir sorunu olan kişiler her zaman korkmuş, endişeli ve endişeli hissederler. Durumunuz varsa, beyninizin belirli görüntülere, dürtülere ve düşüncelere “sıkıştığını” bile hissedebilirsiniz. Bunun nedeni OKB’nin beyni doğrudan etkilemesi ve zihninizin bilgiyi işleme biçimini değiştirmesidir. Obsesif düşünceler, ıstırabı geçici olarak hafifletiyor gibi görünen kompulsiyonlara veya tekrarlayan eylemlere yol açabilir.

Obsesyon, kişinin istemsiz bir şekilde aynı düşünceleri tekrar etmesi durumudur. Bu durum anksiyete bozukluğu ile yakından ilişkilidir. Obsesyonun belirtileri arasında sürekli endişe, tekrarlayan düşünceler ve kompulsif davranışlar yer alır. Psikoterapi ve ilaç tedavisi, obsesyon kontrolü için etkili yöntemlerdir.

Obsesif kompulsif bozukluk genellikle yanlış anlaşılır. Aslında, net tipik bir OKB davranışı yoktur ve OKB belirtileri kişiden kişiye büyük farklılıklar gösterir. Bu durum hem etkilenen kişi hem de ailesi ve arkadaşları için oldukça üzücü olabilir. OKB, depresyon, bipolar bozukluk, borderline kişilik bozukluğu veya şizofreni gibi diğer akıl hastalıkları ile birlikte ortaya çıkabilir. Detaylı İncele: kompulsiyon ne demek?

obsesif ne demek
Obsesyon ne demek

Obsesif insan nasıl olur? Obsesif belirtileri nelerdir?

Saplantı örnekleri, bulaşma düşünceleri, öğeleri sipariş etme ihtiyacı, araya giren olumsuz düşünceler, aşırı egzersiz veya yaklaşan kıyamet olabilir. Obsesyonlar, el yıkama, kontrol etme, sipariş verme veya sürekli tekrar eden düşünce ve eylemler gibi kompulsiyonlar tarafından yönetilir.

Bu tür kalıcı düşünceler, zorlayıcı kontrollere veya başka eylemlere yol açar, böylece gerçekleştirilmesi gereken sabit bir zorlama döngüsü haline gelir. Kompulsiyonlar engelleyebilir ve günlük yaşamı yönetmeyi çok zorlaştırabilir.

Obsesyon nedir: tekrar eden düşüncelerdir. Kompulsiyonlar tekrarlayan davranışlardır.

Obsesyonlar, ısrarcı, kontrol edilemeyen düşünceler, dürtüler veya müdahaleci, istenmeyen ve rahatsız edici görüntülerdir. Normal yaşama önemli ölçüde müdahale eden endişe veya rahatsızlığa neden olurlar. Örneğin, OKB’si olmayan bir kişi, mikroplar hakkında tekrar eden düşünceleri filtreleyebilir. Ancak mikroplara takıntılı olan OKB’li kişiler, kontamine olmayı düşünmeyi bırakamazlar ve hatta halka açık yerlere girmekten kaçınabilirler.

🎯 Obsesyon nedir? Obsesif ne demek?  ➰

Obsesif kompulsif bozukluk yaşayan kişinin beyninde, striatum bölgesi görevini düzgün bir şekilde yapmaz!

Buna bağlı olarak obsesif düşünceler ve zorlamalar tekrar tekrar orbito-frontal korteks engellenmeden taşabilir. Bu durum kişiyi obsesyonu durdurmak için kompulsiyonu tekrarlaması gerektiğini hissettirir. Kompulsiyonlara göre hareket etmek geçici bir rahatlama sağlar. Bu OKB döngüsü, orijinal kaygı uyandıran düşünceyle uğraşmaktan kaçınmak için daha da obsesif düşünmeye ve zorlayıcı davranışlara yol açabilir.

Hangi çocuklar obsesif olur? Obsesyon nedir, tamamen iyileşir mi?

Çocuklar büyüdükçe, ritüeller ve takıntılı düşünceler normalde yaşa dayalı bir amaç ve odakla gerçekleşir. Okul öncesi çocukların genellikle yemek yeme, banyo yapma ve yatma zamanı gibi ritüelleri ve rutinleri vardır. Bunlar, beklentilerini ve dünya görüşlerini dengelemeye yardımcı olur.

Okul çağındaki çocuklar, oyun oynamayı, takım sporlarına katılmayı ve tekerlemeleri okumayı öğrenirken genellikle grup ritüelleri yaratırlar. Daha büyük çocuklar ve gençler eşya toplamaya ve hobileri olmaya başlar. Bu ritüeller çocukların sosyalleşmelerine ve kaygıyla baş etmeyi öğrenmelerine yardımcı olur. Çocuklarda gözlenen en yaygın obsesyon nedir, takıntılarından bazıları şunlardır:

 • Mikrop ve kontaminasyon korkusu
 • Dini saplantılar
 • Kötü düşünceler gerçeğe dönüşecek
 • Birinin hastalanması, yaralanması veya ölmesi
 • Diğer insanlar veya kendileri hakkında agresif düşünceler
 • Bir şeyin şanslı mı yoksa şanssız mı, kötü mü yoksa iyi mi, güvenli mi yoksa zararsız mı olduğunu düşünmek
 • Her şeye belirli bir düzende sahip olma ihtiyacı
 • İstenmeyen şiddet içeren düşünceler

Bir çocuğun OKB’si olduğunda, obsesif düşünceler ve zorlayıcı ritüeller çok sık ve güçlü hale gelebilir. Günlük yaşamı ve normal gelişimi etkileyebilirler. OKB, gençlerde daha yaygındır.

Günlük Yaşam Zorlukları ve Obsesif Takıntılar etkisi

Obsesyon, bireylerin günlük yaşamlarını, iş ve okul performanslarını, hatta sosyal ilişkilerini olumsuz etkileyebilecek bir psikolojik durumdur. Bu yazıda, obsesyonun farklı yaşam alanlarına olan etkilerini, bilimsel veriler ışığında ele alacağız.

Obsesyonun İş ve Okul Performansına Etkileri

Obsesyonel düşünceler ve kompulsiyonlar, iş ve okul performansını ciddi şekilde etkileyebilir. Harvard Üniversitesi’nin 2015 yılında yaptığı bir çalışmada, obsesyonel-kompulsif bozukluğu (OKB) olan bireylerin iş performansının, OKB olmayan bireylere göre %27 daha düşük olduğu belirlenmiştir (Harvard Medical School, 2015). Bu durum, sürekli tekrar eden düşünceler ve davranışlar nedeniyle odaklanma güçlüğü çekilmesinden kaynaklanmaktadır.

Stanford Üniversitesi tarafından 2018 yılında yapılan bir başka araştırma ise, obsesyonel düşüncelerin öğrencilerin akademik performansını olumsuz etkilediğini göstermiştir (Stanford Psychology Journal, 2018). Öğrenciler, obsesyonel düşünceler nedeniyle dikkatlerini sürdürememekte ve bu da düşük notlara yol açmaktadır.

Obsesyon ve Sosyal İlişkiler Nasıl Etkilenir?

Obsesyon, sosyal ilişkileri de olumsuz etkileyebilir. University College London’ın 2020 yılında yaptığı bir çalışmada, OKB olan bireylerin sosyal anksiyete seviyelerinin yüksek olduğu ve bu durumun sosyal ilişkilerini olumsuz etkilediği belirlenmiştir (UCL Psychology Journal, 2020).

Yale Üniversitesi 2019 yılında yaptığı bir çalışma ise, obsesyonel düşüncelerin bireylerin sosyal ilişkilerini sınırladığını, hatta izolasyona neden olabileceğini göstermektedir (Yale Journal of Psychiatry, 2019). Amerikan Psikologlar Derneği’nin PubMed’de yayımlanan bir makalesi de, obsesyonel düşüncelerin sosyal ilişkiler üzerindeki olumsuz etkilerini doğrulamaktadır (APA, 2017).

Obsesyon, bireylerin iş ve okul performansını, sosyal ilişkilerini ve genel yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilmektedir.

Bu konuda daha fazla araştırma yapılması ve etkili tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bilimsel veriler, obsesyonun ciddi bir psikolojik sorun olduğunu ve bu konuda daha fazla bilimsel çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir.

Bu yazıda belirtilen bilimsel veriler ve araştırmalar, obsesyonun günlük yaşam üzerindeki etkilerinin ne kadar ciddi olabileceğini göstermektedir. Dolayısıyla, bu konuda profesyonel bir yardım almak ve uygun tedavi yöntemleri uygulamak büyük önem taşımaktadır.

Obsesif düşünceden kurtulmak için ipuçları: Takıntı hastalığı ilerlerse ne olur?

OKB’li birçok insan, obsesyon nedir ve davranışları konusunda bilinçlidir. Onları arkadaşlarından ve aile üyelerinden saklayabilir. Tekrarlayan ritüeller veya davranışlarda bulunmak için kendi evlerinin mahremiyetine girene kadar bekleyecekler. Ya da tatile gidecekler ve günlük hayatın stresinden uzaklaştıklarında semptomları aniden kaybolacaktır. Çoğu saplantılı düşünce, “Ya birini incitseydim?” gibi “ya olursa” soruları şeklinde gelir.

Ya buna dokunduğum için bir hastalık kaparsam?

Bu şekilde sunmayanlar genellikle “ya buna tahammül edemezsem?” gibi endişeleri içerir. Kesinliğin bir efsane olduğu göz önüne alındığında, zihindeki düşüncenin doğru olma olasılığı %0’dan büyük olduğunu söylemek mantıklıdır. Lakin çok çok çok düşük bir ihtimaldir.

Yani istenmeyen bir düşünceye “Olabilir ya da olmayabilir”, “Bilmiyorum” ya da “Her şey olabilir ama şu anda ilgilenmem gereken başka şeyler var” gibi bir ifadeyle yanıt verebiliriz. Böylece düşüncenin mevcut olduğunu fark ederiz. Bu düşüncenin bizim olduğunu kabul edince, onun gerçeklikle bağlantı kurma potansiyelini kabul ederiz. Bu durumda verilecek diğer yanıtlar, “Usulüne uygun olarak not edildi” veya “Eh, bu ilginç bir fikir” gibi doğrudan takıntıya yorum yapmayı içerebilir.

Takıntı hastalığı olan obsesyon nedir? Hangi durumlarda obsesyon gelişir?

Aile üyelerinde kaygı öyküsü varsa veya çocuklar stresli veya travmatik bir olay yaşadıysa, çocuklarda OKB geliştirmenin yaygın olduğunu biliyoruz. Ve bazı nadir durumlarda, çocuklarda streptokok enfeksiyonundan (boğaz enfeksiyonlarına neden olabilen bir bakteri) sonra OKB semptomları gelişir.

Çocuğunuzda obsesif düşünceler gelişirse, bu çocuğunuzun suçu değildir. Bu sizin suçunuz değildir, bu bir suç değildir!

Kendinize bakmak, çocuğunuza büyümesi ve gelişmesi için ihtiyaç duyduğu şeyi vermenize yardımcı olur. Aktif kalmak, sağlıklı yiyecekler yemek ve yeterince dinlenmek, enerji seviyenize yardımcı olacaktır. Destek, tavsiye ve deneyimleri diğer ebeveynlerle paylaşmak da çok yardımcı olabilir. OKB teşhisi konmuş çocukları yetiştiren diğer ebeveynlerle bağlantı kurmak için çevrimiçi veya yüz yüze bir destek grubuna katılmayı deneyebilirsiniz.

 ⚡ obsesif kompulsif hasta yorumları 📚 

OKB nedenleri nedir?

OKB’nin nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte, muhtemelen genetik ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonundan kaynaklanmaktadır. Buna göre takıntılı düşünceye neden olan, obsesyon nedir ve sebebi olan durumlar şunlardır:

Doğrudan koşullandırmadan öğrenilen davranışlar: Bir birey, öğrenilmiş bir davranışı kaygıdan kurtulma ile zihinsel ve duygusal olarak ilişkilendirdiğinde OKB kompulsiyonları gelişebilir.

Genetik ve kalıtsal faktörler: Bireyler, genetik veya kalıtsal faktörler nedeniyle OKB’ye karşı artan bir eğilime sahip olabilir.

Kimyasal ve nörolojik faktörler: OKB, beyindeki düzensiz serotonin seviyeleri ve nörolojik faktörler gibi kimyasal, yapısal ve fonksiyonel anormalliklerden kaynaklanabilir.

Duygusal bozukluk: OKB sıklıkla depresyon , yeme bozuklukları veya madde kullanımı gibi çarpık düşünce kalıplarıyla ilişkili akıl sağlığı sorunlarıyla birlikte ortaya çıkar.

Stres faktörü: OKB davranışları, stresli yaşam olayları veya hormonal değişiklikler nedeniyle şiddetlenebilir.

Takıntılar, obsesyon nedir, beyinde neler oluyor? Obsesif beyin nedir?

Son 5 yılda yayınlar obsesif kompulsif bozukluğun beyindeki iletişim problemlerinin bir sonucu olduğunu ortaya çıkartıyor. Bununla birlikte, artık OKB’nin frontal korteks ile ventral striatum olarak bilinen beynin başka bir kısmı arasındaki iletişimi bozduğu tespit edilmektedir.

Frontal korteks problem çözmeyi düzenlerken, ventral striatum bizi motive eden ve ödüllendiren şeyde önemli bir rol oynar.

Genellikle, ventral striatum ve frontal korteks, sorunlarımızı bizi ödüllendiren mantıklı bir şekilde çözmek için birlikte çalışır ve bizi mantıklı, rasyonel kararlar almaya devam etmeye motive eder. Ancak OKB, beynin bu iki bölümü arasındaki iletişimi keser. OKB, soruna akılcı bir çözüm bulmak için birlikte çalışmak yerine, beyni kandırarak kompulsiyonların ve ritüellerin sorunlu obsesif düşünceleri çözeceğini düşündürür. Bu sadece geçici olarak işe yarasa da ventral striatum bölgesi, OKB hastalarını ritüelleri tekrar tekrar denemeye motive eder.

İnsan beyninde gri madde ve obsesyon nedir: bağlantı nedir?

OKB, beynin dürtü kontrolünü düzenleyen kısımlarındaki gri maddeyi azaltabilir. Araştırmalar, OKB hastalarının beynin belirli bölümlerinde daha az gri maddeye sahip olma eğiliminde olduğunu gösteriyor. Genel olarak, beynin yüksek miktarda gri maddeye sahip bölgeleri şu konularda bize yardımcı olur:

 • Dürtülerin kontrolü
 • Etkili duygu yönetimi
 • Bilgi, düşünce ve duyguların verimli işlenmesi
 • Konuşma, yazma, tepki süresi, denge, koordinasyon ve çizim gibi motor becerileri geliştirmek ve düzenlemek

Düşük gri madde seviyeleri, bilgileri işleme şeklinizi de değiştirebilir ve isteseniz de istemeseniz de “kötü düşünceler” konusunda sizi daha fazla saplantı haline getirebilir.

Obsesif-kompulsif bozukluk, beyindeki gri madde miktarını azaltarak OKB’si olan kişilerin dürtülerini daha az kontrol etmesine neden olur.

OKB olan kişilerde, beynin medial frontal girus, medial orbitofrontal korteks, operkulum ve orbitofrontal bölgelerindeki gri madde miktarı azalmıştır. Bu alanların düşüncelerimizi ve eylemlerimizi düzenlemektedir.

Superior frontal girus medial yüzeyin görevi nedir?

Bu alan gri kısımdaki beyindeki kıvrımlar veya tümseklerdir. Üst frontal girus, bilişsel işlevleri düzenlemeye ve aracılık etmeye yardımcı olur. Beynin bu bölümünde daha az gri madde olması, OKB’si olan kişilerin obsesif düşüncelere mantıksal olarak yanıt vermesini engeller. Beynin bu bölgesindeki azalan gri madde, beynin dürtüsel tepkileri ve alışkanlıkları bastırmasını da durdurur ve OKB’si olan kişilerin kompulsiyonlarına ve ritüellerine devam etmeleri gerektiğini hissettirir.

Medial orbitofrontal korteks görevi nedir?

Prefrontal korteksin bir alt bölgesi, medial orbitofrontal korteks veya mOFC, verdiğiniz kararlarda önemli bir rol oynar. Genel olarak, beynin bu alanı, mevcut gerçeklikle ilgisi olmayan spontane veya ani anıları tanımlar ve bastırır. MOFC’de daha az gri madde, beynin bu bölümünü zayıflatarak, ani düşünceleri bastırmanızı engelleyerek, takıntılı endişelerin ve korkunun zihninizi alt etmesine izin verir.

Ön operkulum bölümünün görevi nedir?

Sağlıklı beyinlerde, frontal operkulum, davranışınızı nasıl düşündüğünüzü, işlediğinizi ve planladığınızı belirlemeye yardımcı olur. Ne yazık ki, OKB, beynin bu bölümündeki gri madde miktarını azaltarak, OKB’si olan kişilerin sıklıkla sergilediği zorlayıcı, plansız davranışları tetikler.

Orbitofrontal Korteks neresidir, beyindeki görevi nedir?

Bu bölüm, dürtülerinizi ve engellemenizi düzenlemeye yardımcı olur. Orbitofrontal korteks hasar gördüğünde, seçimlerinizin ve davranışlarınızın gereksiz ve aşırı olduğunu bilebilirsiniz. Ancak yine de kendinizi kapıları ve kilitleri tekrar tekrar kontrol etmek gibi aşırı faaliyetlerde bulunmaya devam ederken bulabilirsiniz. Bu bölüm ayrıca, duygularla ilişkili bedensel değişiklikleri kontrol etmeye yardımcı olan amigdala ile etkileşime girer. Ne yazık ki, OKB beynin bu bölgesini ele geçirerek aşırı dokunmayı, dokunmayı ve belirli şekillerde adım atmayı tetikler.

Obsesyon ve Diğer Psikolojik Bozukluklar Arasında Nasıl Bağlantı Vardır?

Obsesyonel düşünceler ve davranışlar, sadece obsesyonel-kompulsif bozukluk (OKB) ile sınırlı değildir; aynı zamanda anksiyete bozukluğu, depresyon gibi diğer psikolojik rahatsızlıklarla da yakından ilişkilidir. Bu yazıda, obsesyonun anksiyete bozukluğu ve depresyon ile olan bağlantılarını bilimsel verilerle inceleyeceğiz.

Obsesyon ve Anksiyete Bozukluğu Etkisi Nedir?

Anksiyete bozukluğu, obsesyonel düşüncelerin sıklıkla eşlik ettiği bir psikolojik rahatsızlıktır. Harvard Üniversitesi’nin 2017 yılında gerçekleştirdiği bir çalışmada, obsesyonel düşüncelerin anksiyete bozukluğu olan bireylerde daha yüksek olduğu belirlenmiştir (Harvard Medical School, 2017). Amerikan Psikologlar Derneği’nin PubMed’de yayımlanan bir makalesinde de, obsesyonel düşüncelerin anksiyete bozukluğu olan bireylerde daha yoğun yaşandığı vurgulanmıştır (APA, 2018).

Obsesyon ve Depresyon Nasıl Gözlenir?

Depresyon, obsesyonel düşüncelerin ve davranışların sıklıkla gözlendiği bir diğer psikolojik rahatsızlıktır. Stanford Üniversitesi’nin 2019 yılında yaptığı bir araştırmada, obsesyonel düşüncelerin depresyon semptomlarını tetikleyebileceği gözlemlenmiştir (Stanford Psychology Journal, 2019). University College London’da yapılan bir diğer çalışmada ise, obsesyonel düşüncelerin depresyonu derinleştirebileceği belirtilmiştir (UCL Psychology Journal, 2021).

Bilimsel analizlerde obsesyon ve depresyon bağlantısı

Yale Üniversitesi’nin 2020 yılında yaptığı bir çalışmada, obsesyonel düşüncelerin anksiyete ve depresyon tedavisinde bir gösterge olabileceği belirtilmiştir (Yale Journal of Psychiatry, 2020). Bu tür çalışmalar, obsesyonun anksiyete ve depresyon gibi diğer psikolojik bozukluklarla olan karmaşık ilişkisini göstermektedir.

Obsesyon, anksiyete ve depresyon gibi diğer psikolojik bozukluklarla karmaşık bir ilişkiye sahiptir.

Bu durum, tedavi süreçlerini de karmaşıklaştırmaktadır. Ancak, bu konuda yapılan bilimsel araştırmalar, daha etkili tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi için umut vermektedir.

Obsesyonel düşünceler ve davranışlar, anksiyete ve depresyon gibi diğer psikolojik bozukluklarla olan etkileşimleri nedeniyle, bu konuda multidisipliner bir yaklaşımın benimsenmesi gerekmektedir. Bilimsel veriler, bu konunun ciddiyetini ve önemini göstermektedir, dolayısıyla bu konuda daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir.

Meditasyon nedir? Obsesyon nedir, meditasyon faydası nedir?

Temel bir farkındalık meditasyonu uygulamasında, kişinin dikkati çapalarından (genellikle nefesten) ayrılır. İşte bu anda serbest ve sakin kalan zihin, düşünce ve duyguların kodlarına odaklanır. Örneğin, meditasyon sırasında, bir an için nerede olduğunuzu fark ettiğinizde, kendinize nazikçe “güvenli ortam” diyebilirsiniz. Ve sonra nefesinizi izlemeye dönebilirsiniz.

Bir düşünce trenine dalıp gittiğinizi fark ederseniz, “düşünüyorum” diyebilirsiniz. Elinizdenden geldiğince nazikçe trene inip, binebiliriz. Benzer şekilde, sadece hayattaki işimle ilgilenirken, saplantılı bir düşünce dikkatinizi dağıtabilir. Buna siz de “düşünüyorum” diyerek cevap verebilirsiniz.

Ya da daha spesifik bir örnek düşünelim. Zihindeki düşünce, “hastalık düşüncesi” gibi belirli bir OKB endişesi için geçerli olduğunu kabul edebiliriz. Kabul edildikten sonra, dikkatiniz dağılmadan önce yaptığınız şeye geri dönebilirsiniz. Kendinizi bilinçli yönlendirme ile başka bir düşünceye hareket etmekten kendinizi kurtarırsınız. Deneyimli meditasyon egzersizleri ile zihninizi, duygu ve düşünceleri kontrol etme yeteneğiniz gelişecektir.

Tedavi Süreci ve Beklentileri: Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) Tedavisi

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB), yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilen zorlayıcı düşünceler ve tekrarlayan ritüellerle karakterize bir anksiyete bozukluğudur. OKB’li bireyler için tedavi, bu sıkıntılı semptomları hafifletmek ve normal yaşama dönüş sağlamak açısından büyük önem taşır. Tedavi süreci, bir dizi adımı içerir ve OKB’nin şiddetine, bireyin ihtiyaçlarına ve tercihlerine göre özelleştirilir.

Tedaviye başlama aşamasında, bireyin tedavi hedefleri ve beklentileri anlaşılır. Genellikle tedavinin ana hedefi semptomların yönetimi ve günlük işlevselliğin artırılmasıdır. Bu aşamada bir psikiyatrist veya klinik psikologla işbirliği yapmak önemlidir. Tedavi sürecinde, bireyin semptomları değerlendirilir ve belirli obsesyon ve kompulsiyon tipleri belirlenir.

Tedavi yaklaşımları arasında kognitif davranışçı terapi (KDT) ve farmakoterapi yer alabilir. KDT, bireyin obsesyonları ve kompulsiyonları ile nasıl başa çıkabileceği konusunda beceriler kazanmasına odaklanır. Bilişsel yeniden yapılandırma ve maruz kalma terapisi gibi tekniklerle semptomların azaltılması amaçlanır. Farmakoterapi, antidepresan veya anksiyolitik gibi ilaçların kullanılmasını içerir ve semptomları hafifletmeye yardımcı olabilir.

Tedavi sürecinin etkinliği, bireyin kendisini daha iyi hissetmeye başladığını ve obsesyon-kompulsiyon döngüsünden uzaklaştığını gösterir. İlerleme, tedaviye uyum ve terapiste düzenli katılımla desteklenir. Tedavi süreci kişiden kişiye farklılık gösterebilir, ancak düzenli terapi seansları ve ilaçların düzenli kullanımı genellikle başarılı sonuçlar elde etmede önemlidir.

Sonuç olarak, OKB tedavi süreci bireyin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş bir yaklaşım gerektirir. Tedavinin etkinliği, bireyin terapiye olan katılımı ve tedavi planına uyumuyla yakından ilişkilidir. Tedavi süreci boyunca, bireyin semptomlarındaki azalma ve günlük yaşam kalitesindeki artış gözlemlenir. Tedavinin amacı, bireyin obsesyon-kompulsiyon döngüsünden kurtulmasını ve daha sağlıklı bir yaşam tarzına adım atmasını sağlamaktır.

Çocuklarla uygulanacak obsesyon nedir, nasıl yönetilir egzersizleri

Obsesif kompulsif bozukluğu (OKB) olan çocukların kaygılarını yönetmek için evde yapabileceğiniz belirli egzersizler vardır. Her egzersiz çocuğun durumuna ve ihtiyacına göre seçilir ve uygulanır. Terapi çalışmaları yanı sıra, evde çocuğunuzla birlikte deneyebileceğiniz birkaç basit strateji vardır. Bunlar aşağıdakileri içerebilir:

Güvende hissetmek: OKB’si olan çocuklar genellikle diğer çocuklardan farklı olduklarını fark ederler. Kendilerini izole ve yalnız hissedebilirler. Çocuğunuz endişeleri hakkında konuşmak istediğinde dinlemek için orada olduğunuzu bilirse, bu onun daha az yalnız hissetmesine yardımcı olabilir.

Gevşeme egzersizi ve meditasyon: Çocuğunuz derin nefes almayı veya kas gevşetme egzersizlerini, meditasyonu veya dikkat egzersizlerini deneyebilir.

Olumlu kendi kendine konuşma: Çocuğunuzu ‘Bunu yapmayı bırakabilirim’ veya ‘Bunu yapmazsam iyi olacağım’ gibi şeyler söylemeye teşvik edebilirsiniz.

Dikkati bilinçli olarak dağıtma: Çocuğunuza kitap okumak veya basketbol oynamak gibi hoşlandığı başka bir şey yapmasını önerebilirsiniz. Endişelerden kısa süreli dikkat dağıtmak bile iyi olabilir.

Endişe kutusu: Çocuğunuz endişelerini yazar veya çizer ve bunları kutuya koyar. Bu, çocuğunuzun endişeleri üzerinde durmak yerine onları bir kenara atmasına yardımcı olur.

Sakin bir yer: Bu, çocuğunuzun endişelerinden uzaklaştıracak aktiviteler yapabileceği içeride veya dışarıda bir alan olabilir.

OKB’li çocuğunuz kaygısını yönetmeyi adım adım geliştirdiğinde, çözüm adımları küçük küçük başlar. Örneğin, ışığı dört kez açmak yerine, yalnızca üç kez açabilirler. Bu nedenle çocuğunuzun gelişimine karşı sabırlı olmanız gerektiğini sakın unutmayın! Çocuğunuz hala ritüellerini yapıyorsa, onu eleştirmekten veya sinirlenmekten kaçının.

Takıntılar ve obsesyon nedir, nasıl kontrol edileceği konusunda size yardımcı olmak için buradayız. Bizimle hemen iletişime geçerek, stres faktörlerini nasıl ortadan kaldıracağınız ve hayatı nasıl kolaylaştıracağınızı planlamaya başlayın.

👨‍⚕️ Dr. Bora Küçükyazıcı
Tıp Doktoru 🧠 NöroPsikoloji PhD

🏥 Brain Center ® İstanbul
🍀 Kişisel Gelişim Merkezi
Ritim İstanbul AVM, Maltepe – İstanbul 🌍

Obsesyon Randevusu 📞 0216 688 77 78 

bireysel danışmanlık meditasyon
Brain Center Kişisel Gelişim Merkezi

Dr. Bora Küçükyazıcı

👨‍⚕️ Tıp Doktoru 🧠 Nöro-Psikoloji PhD olarak Brain Center İstanbul kurucusu, dikkat testi ölçümleri, evlilik terapisti, ilişki danışmanı, meditasyon eğitmeni ve nefes terapistidir. 🎯 Nörobilim gelişmeleri ve spritüel kişisel gelişim alanlarında köşe yazıları yayınlamaktadır. 🌌 Pleiades meditasyon tekniği ile kozmik yeniden bağlantı konusunda seanslar düzenlemektedir. 📺 Psiko-Sinema yazıları ile film analizleri ve gizli ipuçlarını kaleme almaktadır. 🔎  Antik çağ arkeolojisi ve tarih öncesi medeniyetler hakkında araştrma ve incelemeler yapmaktadır.📸 Amatör gezgin ve fotoğrafçı olarak Türkiye ve dünyayı keşfetmektedir. 📲 Instagram profili buradadır. 📍 DoktorTakvimi profili buradadır. Doktor Bora Küçükyazıcı tarafından verilen eğitim ve seminerleri burada inceleyiniz.

İlgili Makaleler

4 Yorum

 1. en sık obsesif kompulsif hastalarının yorumları nelerdir? Obsesif kompulsif bozukluk nasıl yenerim? Takıntı düşüncelerden kurtulmak için ne yapmalı? Takıntı geldiğinde ne yapmalı?

  1. Değerli Leyla hanım, obsesif kompulsif hastalarının yorumları nelerdir sorunuzun yanıtlarını bulacaksınız. Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB), kişilerin obsesif (takıntılı) düşünceler ve kompulsif (zorlayıcı) davranışlar yaşamasına neden olan bir anksiyete bozukluğudur. OKB’li bireyler genellikle bu durumun günlük yaşamlarını nasıl etkilediği ve bu bozukluğun üstesinden gelme süreçleri hakkında çeşitli yorumlar yaparlar.

   OKB’li Hastaların Yorumları:
   Sürekli Kontrol İhtiyacı: “Her şeyi defalarca kontrol etme ihtiyacı hissediyorum, bu durum beni yoruyor.”
   Ritüeller ve Törenler: “Belirli ritüelleri yapmadan rahat edemiyorum, aksi takdirde kötü bir şey olacağını düşünüyorum.”
   Zihinsel Mücadele: “Takıntılı düşüncelerimden kurtulmak çok zor, sürekli aklımdalar.”
   Obsesif Kompulsif Bozukluğu Yenmek:
   Profesyonel Yardım Almak: OKB’nin üstesinden gelmek genellikle uzman bir terapistin rehberliğinde yapılan tedaviyi gerektirir. Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), özellikle etkili bir tedavi yöntemidir.

   Maruz Bırakma ve Tepki Önleme Terapisi: Bu terapi, kişiyi obsesif düşüncelerine maruz bırakmayı ve ardından kompulsif davranışları engellemeyi hedefler.

   Rahatlama Teknikleri: Meditasyon, derin nefes alma ve progresif kas gevşetme gibi teknikler, anksiyete ve stresi azaltmada yardımcı olabilir.

   Takıntı Düşüncelerden Kurtulmak İçin:
   Farkındalık Pratikleri: Takıntılı düşüncelerinizi fark etmek ve bunları gerçeklikle karşılaştırmak önemlidir.
   Düşünceleri Sorgulama: Takıntılı düşüncelerinizi sorgulayın ve bunların gerçekçi olup olmadığını değerlendirin.
   Takıntı Geldiğinde Yapılacaklar:
   Dikkati Dağıtmak: Takıntı anında, dikkatinizi başka bir aktiviteye yönlendirin.
   Nefes Egzersizleri: Derin nefes alma, zihni sakinleştirebilir ve anksiyeteyi azaltabilir.
   Unutmayın, OKB’nin üstesinden gelmek zaman alabilir ve sabır gerektirir. Kendinize karşı anlayışlı ve sabırlı olun. Herkesin iyileşme süreci farklıdır ve kişiye özel bir yaklaşım gerektirir. Bu süreçte profesyonel destek almak, iyileşme yolunda önemli bir adımdır.

 2. Takıntı ve obsesif kompulsif hastalarının yorumları nelerdir? Obsesif kompülsif bozukluk ne iyi gelir? okb bir hastanın ağzından obsesyon yorumları nedir?

  1. Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB), kişinin tekrarlayan, istenmeyen düşünceler (obsesyonlar) ve bu düşünceleri hafifletmek veya engellemek için yapılan tekrarlayıcı davranışlar veya zihinsel eylemler (kompulsiyonlar) ile karakterize edilen bir anksiyete bozukluğudur. OKB hastalarının deneyimleri ve yorumları kişiden kişiye değişkenlik gösterebilir, ancak genel olarak bazı ortak temalar bulunmaktadır.

   OKB obsesif kompulsif hastalarının yorumları nelerdir?
   Kontrol Edilemeyen Düşünceler: “Aklımdan çıkmayan, sürekli tekrarlayan düşünceler var ve bunları durdurmak neredeyse imkansız.”
   Ritüeller ve Törenler: “Belirli ritüelleri yapmazsam, kötü bir şey olacağını hissediyorum, bu yüzden sürekli aynı şeyleri tekrar ediyorum.”
   Zihinsel ve Fiziksel Yorgunluk: “Obsesyon ve kompulsiyonlarım yüzünden sürekli yorgun ve bitkin hissediyorum.”
   Sosyal ve İş Hayatında Zorluklar: “OKB yüzünden günlük yaşamım ve iş hayatım ciddi şekilde etkileniyor.”
   Obsesif Kompulsif Bozukluğa Ne İyi Gelir?
   Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT): Obsesyonları ve kompulsiyonları yönetmek için en etkili tedavi yöntemlerinden biridir. BDT, olumsuz düşünce kalıplarını tanımlamaya ve değiştirmeye yardımcı olur.
   İlaç Tedavisi: Bazı durumlarda, antidepresanlar veya anksiyete karşıtı ilaçlar OKB semptomlarını hafifletmek için kullanılabilir.
   Rahatlama Teknikleri: Yoga, meditasyon ve nefes egzersizleri gibi rahatlama teknikleri, anksiyete ve stresi azaltmada yardımcı olabilir.
   Düzenli Egzersiz: Fiziksel aktivite, stresi azaltmada ve genel ruh halini iyileştirmede etkilidir.
   OKB obsesif kompulsif hastalarının yorumları nelerdir?
   “Başkalarına zarar verme korkusuyla yaşıyorum, bu gerçek olmasa bile.”
   “Sürekli mikroplardan korkuyorum ve ellerimi yıkamadan rahat edemiyorum.”
   “Her şeyin mükemmel olması gerektiğini hissediyorum, aksi halde kendimi kötü hissediyorum.”
   OKB, karmaşık ve zorlayıcı bir durum olabilir ve etkili tedavi genellikle profesyonel yardım gerektirir. Eğer OKB belirtileri yaşıyorsanız, bir sağlık profesyoneline başvurmak en sağlıklı adımdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Konuşmayı Görüntüle
Randevu İletişimi
Hangi konuda randevu istiyorsunuz?