Kişisel Gelişim Yazıları

önyargı ne demek? 2022 İnceleme

Önyargı ne demek? Önyargı nedir? Önyargılı ne demek? Ön yargı ne demek? Ön yargı nedir? Önyargı örnekleri nedir? Önyargılar nasıl düzelir? Önyargılardan nasıl kurtulmak mümkündür? Tüm bu soruların cevaplarını birlikte inceleyeceğiz.

Başkaları hakkında önyargılı olan kişiler, sistematik baskıda rol oynayan istismar ve ayrımcılığa girebilirler. Başkalarına yönelik önyargıları, dinleme, kendilerinden farklı kişilerle ilişki kurma ve başkalarından öğrenme yeteneklerini de zayıflatabilir. Önyargı mağduru insanlar çok acı çekebilirler. Önyargı, insanları cinsel taciz ve eşit olmayan ücret gibi ayrımcılık türlerine karşı daha savunmasız hale getirir. Ayrıca fiziksel ve zihinsel sağlığa zarar verebilir.

Daha fazla anlayış, insanlara dünyayı daha iyi hale getirme konusunda ilham verebilir.

Bir kişinin gençliğinde gruplar arası temas, tutumları geliştirmek için biçimlendirici bir deneyim olarak hizmet eder. Yaşamın sonraki dönemlerinde önyargı seviyeleri azalacaktır. Tekdüze ve tek renkli bir toplum yerine, farklılıkları kucaklayan ve diğerini dışlamayan toplumlarda huzur hakim olacaktır. Bu bilgiyle, çocuklarımızın önyargıları bir kenara itmesine yardımcı olma konusunda proaktif olabiliriz. Örnek olarak, mahallelerimizde ve okullarımızda başkalarıyla etkileşim fırsatları bularak ve yaratarak liderlik edebiliriz.

Önyargı Ne Demek?

Dünya küçüldü. Küreselleşme ve sosyal medya, insanları her zamankinden daha yakın hale getirdi. Sınır ötesi ilişkiler, her zamankinden daha kolay kuruluyor. Öte yandan, aşırılıkçı düşünceler de yükselmektedir. Servet ve gelir eşitsizliği yükseldikçe ve yaşam fırsatları giderek azaldıkça, barış içinde birlikte yaşama fikri kırılgan görünüyor. Bu nedenle, toplumu oluşturan insanlar gruplaşma eğilimindeler. Bu gruplaşmalar, diğerler gruplara yabancılaşmayı beraberinde getirmektedir. Önyargıya ve ayrımcılığa maruz kalmak, kötü ruh sağlığı için önemli bir risk faktörüdür.

Her insan benzersizdir, kendi içinde tekil ve özeldir.

Önyargılar bazen cinsiyetçilik ve baskıcı davranış için diğer terimlerle birbirinin yerine kullanılsa da, önyargı, herhangi bir ayrımcılık biçimiyle aynı şey değildir. Önyargının ruh sağlığı üzerindeki etkileri kültür, sosyoekonomik konumlara göre değişmektedir.

önyargı ne demek
Einstein Önyargı Sözleri

Önyargı ne demek? Önyargı nedir?

Stereotip tehdit nedir? Birinin akranları kadar yetenekli olmadığını iddia etmek, stereotip tehdit olarak adlandırılır. Stereotip tehdit, çeşitli klişeleri harekete geçirmek için olumsuz klişelere maruz kalma eğilimidir. Örneğin, kadınların matematik performansı hakkında olumsuz klişelere maruz kalan bir kız, matematik dersinde zorlanmaya başlayabilir.
Kişi kendinden şüphe duyar. Önyargı ne demek? Önyargılar genellikle süptildir. Önyargı mağdurları, önyargı algılarını sorgulayabilirler.

Ayrımcılığa yol açan önyargı, mağdurları fırsatlardan yoksun bırakır. Onları akranlarından daha fazla zorluğa maruz bırakır. Örneğin, seçkin bir okuldaki öğrencinin ciddiye alınması için, bir diğer akranından daha fazla çalışması gerekebilir. Mezun olduktan sonra aynı iş için daha az ücret alabilirler. Bir kişi başka bir kişiye göre ne kadar güçlüyse, önyargısının ayrımcılığa yol açma olasılığı o kadar yüksektir. Herkes önyargılı olabilir ve herhangi bir önyargı zararlı olabilir. Ancak yalnızca göreceli güce sahip kişiler ayrımcı şekillerde davranabilir.

Önyargı ne demek? Sosyal psikoloji, önyargı ne demek konusunda bize şunları söylemektedir. Her bireyin eşit değerini kutlayan, ortak değerler altında kolektif bir amaç için ekip olarak çalışabilecekleri ortamlar yaratılırsa, önyargı azalacaktır. Bununla birlikte, farklı geçmişlere sahip insanlar herhangi bir strateji olmadan bir araya getirilirlerse, önyargı tohumları ekilir. Aslında, çoğulcu veya çok kültürlü ortamların, barışçıl, kendi kendini düzenleyen farklılığı takdir etmeye yol açacağına dair sezgisel fikir yanlıştır. Önyargılı düşünceye ve ayrımcı uygulamaya karşı güçlü bir kurumsal mesajın yanı sıra temel kurallara ihtiyaç vardır.

Delors Raporu, eğitimin dört temel unsuru şu şekilde tanımlamaktadır:

  1. öğrenmeyi öğrenmek
  2. yapmayı öğrenmek
  3. olmayı öğrenmek
  4. birlikte yaşamayı öğrenmek

Bunlar anlamlı eğitimin temeli ise, önyargının nasıl azaltılacağını öğrenmek kesinlikle temel ve süregelen bir hedeftir. Önyargıyı azaltmak, öz farkındalık, sosyal uyum, açık fikirlilik ve farklı insanlarla çalışmak için yeni fırsatlar açmak için gereken büyüme zihniyetinin önündeki engelleri azaltmak anlamına gelir.

Önyargı bir tutumdur, bir eylem değil.

Yeterli kanıt olmadan veya aksi yöndeki kanıtlara rağmen bir karar vermek, kelimenin tam anlamıyla önyargılı olmak demektir. Ancak diğer pek çok tutum gibi, önyargılar insanların eylemlerini etkileme eğilimindedir. İnsanlar önyargının üstesinden gelmek için çalıştıklarında, genellikle hem eylemlerini hem de tutumlarını değiştirmeye çalışırlar. Önyargılar, tüm erkek çocukların kaba oyun ve sporu sevdiği inancı gibi, görünüşte zararsız klişeler olarak tezahür edebilir. Bu stereotipler bile, marjinal gruplara zarar veren daha büyük kültürel mesajlar oluşturabilir.

önyargı ne demek
önyargı hakkında sözler

Önyargı ne demek? Önyargı ile nasıl başa çıkılır?

Kendi önyargılı tutumlarını tanıyan insanlar, bu tutumlarla daha iyi mücadele edebilirler. Bununla birlikte, kişinin kendi önyargısıyla yüzleşmesi zor olabilir. Kişi kendi ırkçılığına ilişkin kanıtlara tepki olarak öfkeli ve aşırı duyarlı olma eğilimindedir.  içerir. Bir kişi yalnızca önyargıyı tanıyarak, önyargılı tutumların ve ilham verdiği incitici eylemlerin gerçekten ötesine geçebilir. Terapi, insanların bu tutumları anlamasına ve tanımasına yardımcı olabilir.

Çeşitlilik aynı zamanda önyargılar için güçlü bir panzehirdir. İnsanlar kendilerine benzeyen arkadaşları seçme eğilimindedir. İnsanlar farklılıklar üzerinden ilişkiler arayarak klişelere karşı geri adım atmaya başlarlar.

Empati, önyargının üstesinden gelmenin anahtarıdır.

Önyargı, aileler üzerinde yıkıcı etkileri olabilir. Romantik ilişkilerde, sosyal güç dengesizlikleri – erkek ve kadın arasındaki gibi – ilişkiyi de etkileyebilir. Bir erkek, bilinçsiz önyargısının kadın partneriyle ilişkisini nasıl etkilediğinin farkında olmayabilir. Aile ve çift danışmanlığı, ailelerin ilişkilerinde önyargının rolünü belirlemelerine ve anlamalarına yardımcı olabilir. Terapi desteği, ailelerin birlikte önyargıyı geri püskürtmelerine yardımcı olabilir. Aile, bir kişinin yaşadığı önyargı ve ayrımcılıktan sığınacak bir yer haline gelebilir.

Ön yargı nedir?

Önyargı ne demek? Başkalarının duygularıyla empati kurabilen insanlar, kendi önyargılarını bırakma konusunda daha donanımlıdır. Bazı insanlar için önyargı ile ilgili kendi deneyimleri empatiyi geliştirebilir. Önyargılar, onu barındıranların sorumluluğundadır. Bir önyargı mağdurunun, önyargılı bir kişinin fikrini değiştirme sorumluluğuna sahip olduğunu ileri sürmek mağduru suçlamaktır. Önyargıya uğrayan kişiler, öz bakıma ve sağlıklı başa çıkma becerilerine odaklanmalıdır. Önyargıları yıkmak için uygulanacak bazı stratejiler şunlardır:

  • Destekleyici, şefkatli insanlardan oluşan güçlü bir ağ oluşturun. Bir kişinin deneyimleri hakkında olduğuna inanan arkadaşlar ve aile, önyargıyla başa çıkmayı kolaylaştırabilir.
  • Güçlü bir kültürel kimlik geliştirin. Araştırmalar, kültürleri, ırkları veya cinsiyetleriyle güçlü pozitif ilişkiler geliştiren kişilerin önyargı ve ayrımcılık stresini yönetmek için daha donanımlı olduklarını ortaya koymuştur.
  • Negatif düşünceleri belirleyin, bunlarla mücadele edin ve yeniden çerçevelendirin. Ayrımcılık ve önyargı içselleştirilebilir. Belirli bir şekilde bakması için sürekli baskıya maruz kalan bir kadın, birincil değer kaynağının görünüşü olduğuna inanmaya başlayabilir. Bu düşünceleri genellikle bir terapistin yardımıyla tespit etmek ve bunlarla mücadele etmek, sağlıklı bir öz-değer duygusunu geri kazanmaya yardımcı olabilir.
  • Mümkün ve pratik olduğunda önyargıya karşı mücadele edin. Örneğin cinsel tacizi bildirmek, bir eylemlilik duygusunu geri kazanmaya ve adil muameleye daha fazla erişim sağlamaya yardımcı olabilir.
  • İnsanları  kategorize etmeyin. Duyarlı kişilerle vakit geçirmek, denge hissini yeniden kazanmaya yardımcı olabilir.

 

Önyargı ne demek? Önyargı için terapi nedir?

Terapi, önyargılı tutumlara sahip kişilerin bu tutumların üstesinden gelmelerine ve kalıcı sosyal değişime doğru çalışmalarına yardımcı olabilir. Terapi desteği, önyargıya maruz kalan kişilerin özsaygı duygusunu yeniden kazanmalarına ve ayrımcı veya önyargılı muameleye karşı geri adım atmalarına da yardımcı olabilir. Önyargı ve ayrımcılık konularında çalışan bir terapist, sürekli olarak kendi sosyal konumlarına, deneyimlerinin önyargı görüşlerini nasıl etkilediğine ve kendi önyargılarının davranışları üzerindeki etkilerine dikkat etmek için çalışmalıdır.

Kültüre duyarlı terapi, önyargının etkin bir şekilde üstesinden gelmek için kritik öneme sahiptir. Bir terapist, önyargının yıkıcı etkilerini bilir ve çözüm adımlarını aktarır. Doğru terapötik yaklaşım, danışanın belirlediği hedeflere bağlıdır. Örneğin, ırkçılık nedeniyle depresyonla mücadele eden bir kişi bilişsel davranışçı terapiden yararlanabilir. Cinsiyetçilik nedeniyle istismara uğramış bir kişi, göz hareketlerini duyarsızlaştırma ve yeniden işleme EMDR gibi travmaya dayalı yaklaşımlardan yararlanabilir. Bir kişi ayrımcılık ve önyargı faillerine karşı geri adım atmaya hazırsa, girişkenlik becerileri eğitimi yardımcı olabilir.

Önyargı ne demek? Önyargıları asla tamamen ortadan kaldıramayacağız, bu bizim DNA kodumuzda var. Lakin, okullar, eğitmenler ve öğrenciler önyargının kendileri için ne anlama geldiğini açıkça tartışabilirler. Dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek istiyorsak,  eğitim koşulları ve içeriği ciddiye alınırsa, tüm farklılıkları kucaklayan bir topluma dönüşmek mümkündür.

Terapi desteği, kişinin önyargının yaşamı nasıl etkilediğini anlamasına, önyargıyı yönetmek için başa çıkma becerilerini geliştirmesine ve gerektiğinde önyargıyla yüzleşmesine yardımcı olabilir. Aynı zamanda insanların kendi önyargılarının üstesinden gelmelerine yardımcı olur. Böylece, yaşadığımız dünya ile daha derin, daha çeşitli bağlantılar kurabiliriz.

Dr. Bora Küçükyazıcı
Tıp Doktoru & Aile Terapisti

yeni başlayanlar için meditasyon teknikleri
Meditasyon Nedir?
Bu yazıyı paylaşabilirsiniz:

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
Call Now ButtonRANDEVU ALABİLİRSİNİZ