Kişisel Gelişim Yazıları

önyargı nedir? önyargıyı yok etmek için 3 ipucu

Kişisel ön yargı nedir nasıl oluşur? önyargının kökenleri nedir?

Önyargı Nedir? Ön yargılı ne demek? Ayırımcılık Nedir?

Önyargı nedir? Ön yargı sözleri nedir? Önyargı hakkında merak edilenleri ve detayları birlikte inceleyeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Ön yargı araştırması için bir deney yapılıyor. Ön yargılı olmanın etkileri deneyinde, bir grup bebek bakıcısı ile kız ve erkek çocuklarla ilgilenmeleri söyleniyor.

 İPUCU: Çocukları cinsiyetleri anlaşılamayacak şekilde farklı giydiriyorlar. Deney için çocuklar bir örtünün üzerinde oturduğunda etrafta türlü oyuncaklar bulunuyor. Bakıcılar kız görünümlü çocuk ile bebeklerle ve yumuşak peluş oyuncakları oynatmayı seçiyorlar ve kız çocuğun pembe zürafayı en çok sevdiğini iddia ediyorlar.  Kişisel gelişim için önyargı sözleri inceleyebilirsiniz.

önyargı nedir?
Önyargı hakkında Einstein Sözü

Diğerlerine karşı önyargının neden olabileceği sorunlar nelerdir? Bizi daha az ön yargılı yapan değişkenlerden biri eğitimdir. Daha eğitimli insanlar genel olarak daha az klişe ve ön yargılı ifade ederler. Eğitimin önyargıyı azaltmadaki etkileri muhtemelen büyük ölçüde insanların okulda tanıştığı yeni sosyal normlardan kaynaklanmaktadır. Sosyal normlar neyin uygun ve uygunsuz olduğunu tanımlar ve bunlarla ilgili normları değiştirerek klişeleri ve önyargıyı etkili bir şekilde değiştirebiliriz.

İletişim alanında internet genellikle kötü bir üne sahiptir ve bunun iyi bir nedeni vardır. Sosyal medya kullanımı, gençlerde daha zayıf zihinsel sağlığa katkıda bulunabilir. Ayrıca, kullanıcıların duygularını manipüle etmek ve yanlış bilgileri yaymak ve kamuoyunu etkilemek için tıklama tuzağına düşürmek için de kullanılabilir. Buna rağmen araştırmalar, uygun şekilde kullanıldığında internetin sosyal fayda için güçlü bir kaynak olabileceğini gösteriyor. Farklı gruplardan bireyler çevrimiçi olarak olumlu ve işbirliği içinde etkileşime girdiğinde, toplum daha iyiye doğru değişebilir.

Önyargı ne demek? Ön yargı sözleri nedir?

Önyargı ile erkek çocuk olduğunu zannettikleri bebek ile ise sivri köşeli ve sert oyuncaklar ile oynuyor bakıcılar! Çocukların daha oyuncak şeçimleri ve yönlendirildikleri oyunların bile yakından incelenmesi gerektiğini ele alıyor uygar dünya… darısı bizim başımıza. Zira, önyargı nedeniyle çocukların oyuncaklarında cinsiyet ayrımcılığı yapılmadan geçirilen 3 ay sonrasında beyinlerinde pozitif gelişimler tespit ediliyor. Kız çocukları okula gitsinler mi, eğitim alsınlar mı, okumaya fazla gerek yok, evlen ve hemen bir kaç çocuk doğurup onları büyütmelidir, kodlamasına göre ne kadar eşitlikçi bir yaklaşım.

Tüm çocuklar istedikleri oyuncakla oynayıp, istedikleri mesleği ve yaşamı hayal edip, gerekli eğitim ve öğrenimleri alacakları dünyayı birlikte kurmak dileğimizle…

 🎯 Gizli Düşman: Önyargı Nedir? 🚩

ön yargı nedir? ayrımcılık neden yaşanır?

Ayrımcılık ve önyargı terimlerini ayırt etmek için davranış yapısını ve işlevini incelemeliyiz. Tutumlar, duygusal, davranışsal ve bilişsel olmak üzere üç bileşenden oluşur. Duygusal durum, tutumumuzun kaynağı hakkındaki duygularımızı gösterir. Bilişsel durum, bu konudaki düşüncelerimizi belirler. Davranış ise eylemleri gösterir. Tutumun kaynağı hakkında sahip olduğumuz düşünce ve duygularla ilişki kurarız.

İnsanlar daha az önyargılı olabilir, zira nefretten kabullenmeye giden yolculuk bir çeşit üst bilinç aydınlanmasıdır.

İnsanların tutumlarındaki ön yargı için yapılan araştırmalar, klişelerin ve önyargıların bilinçli farkındalığın dışında kalabileceğini belirtmektedir. Üstelik istenmeyen ayrımcı davranışlara yol açabileceğini göstermiştir. İnsanların amaçlarının ve güdülerinin (örneğin, doğru olmak, başarmak) bilincin dışında da işleyebilmektedir. Bu nedenle, önyargıyı kontrol etme motivasyonu da bilinçsizce gerçekleşebilmelidir.

Doğum tarihini paylaşmak bile insanların birileri hakkında olumlu hissetmesini sağlamak için yeterlidir. Ortak bir tutkuyu paylaşan kişiler, ortak bir ilgisi olmayanlara göre sosyal olarak daha bağlı hissederler. Bazen insanlar sınıfta veya işyerinde çok kültürlü etkinliklerle ortaya çıktıklarında, kendilerini zorlanmış hissediyor. önyargıyı kontrol etmeye yönelik örtük bir motivasyon, kendiliğinden, kasıtsız ayrımcılığı engellemeye etkili bir şekilde hizmet edebilir. İstenmeyen, kendiliğinden önyargılı davranışlar endişe kaynağıdır ve genellikle kontrol edilemez ve bu nedenle kaçınılmaz olabilirler.

Önyargılı Olmak Nedir? Ayırımcılık Nedir?

İnsanlar ön yargılıdır ve hatta bazen utanmadan ön yargı gösterirler. Üstelik ayrımcılığı haklı çıkarmak için türlü türlü nedenler ortaya sürülür.  Bununla birlikte öngörüler çoğu asılsızdır, gerçeklerle bağdaşmaz ve toplumsal baskının sonucudur. Toplum, bireyi özgür iradesi ile karar vermek yerine, toplumun çoğunluğuna uyum sağlamasını bekler, destekler. Birey, kendi duygu ve düşünceleri ile objektif ve açık pencereden bakmayı öğrenmelidir.

Köklerinizi bilin ve mirasınızla gurur duyduğunuzu başkalarıyla paylaşın. Geniş aile ile bayramları kutlayın. 

Geleneklerinizin ve geleneklerinizin sevincini yaşamak için kendinizden farklı geçmişlere sahip arkadaşlarınızı davet edin. Kişileri veya grupları hedef alan şakalara ve karalamalara karşı konuşun. Sessizlik, kabul ettiğinize dair bir mesaj gönderir.

Bilgili olun; zararlı mitleri ve klişeleri reddetmek için mümkün olduğunca fazla doğru bilgi sağlayın. Önyargılı tutum ve davranışların etkisini bir aile olarak tartışın.

Önyargıyı ortadan kaldırmak yavaş ve riskli bir iştir. 

İnsanları rahatlık alanlarından çıkarmaya zorlamayı ve genellikle birlikte vakit geçirmedikleri insanları tanımalarına yardımcı olmayı içerir. Topluluğunuzun içindeki ve çevresindeki çeşitli mahallelere aile gezileri planlayın ve farklı kültürlerin sanat biçimlerini kutlayan yerel müzeleri, galerileri ve sergileri ziyaret edin. Müzeler, halk kütüphaneleri ve tarihi yerler gibi bölgenizdeki insan ve medeni haklar mücadelesiyle bağlantılı önemli yerleri gezebilirsiniz. Farklı kültürlerin yanı sıra farklı geçmişlere sahip yazarlar tarafından yazılmış kitapları da okumak faydalıdır.

Neden ayrımcılık yapılır? Kim önyargılı davranır?

Ayrımcılık ise cinsiyet, ırk veya sosyal sınıf ayırımı yaparak kişiyi ya da topluluğa karşı olumsuz davranmak ve eyleme geçmektir. Ön yargılı kişi, duygu ve düşüncelerini eyleme dökmeyebilir. Oysa ayırımcılık yapan kişi, aktif olarak eyleme geçmiştir. Kendisinden farklı olan, farklı düşünen, davrananlara karşı başkalaştırma ve dışlama eylemini uygular. Kişi, içinde bulunduğu sosyal grubun normal kabul ettiği duygu ve davranışlara uyma eğilimindedir.

İnsanların nasıl düşündüklerini ve hissettiklerini değiştirmeseler de, davranışlarını değiştirebilirler.

İnsanlar genellikle ön yargı (duygusal ön yargı), stereotipler (bilişsel ön yargı) ve ayrımcılık (davranışsal ön yargı) göstererek kendi sosyal grupları dışındaki diğerlerine karşı önyargılıdırlar. Geçmişte, insanlar ön yargılarıyla daha açık davranıyorlardı. Ancak 20. yüzyılda, önyargı, klişeler ve ayrımcılık gibi durumlar toplumsal soruna dönüşmektedir. 21. yüzyılda sosyal grup kategorileri daha da karmaşık hale gelmektedir.

Yargılar nasıl yıkılır? Önyargı nedir?

İnsan, elinde olmadan toplumsal doğru normaller ile davranma eğilimindedir. Genellikle kişinin cinsiyeti, kişilik yapısı, sosyal rolleri ve ilgi alanları belirleyicidir. Kendimizi ait hissettiğimiz gruba, aileye, ekibe karşı güçlü bir aidiyet duygusu hissederiz. Böylece hayatta kalırız ve yaşamı daha konforlu devam ettiririz. En azından orta beyin limbik sistem bizi bu şekilde hissetmeye yönlendiriyor. Başkalarına karşı önyargı nedir, nasıl yönetilir?

Kendimizden farklı insanlarla etkileşime girmek kolay değildir. Kendi grubumuza ait olmayan kişilerle çatışmalar yaşanabilir.  Ayrımcı ve olumsuz duygularla yaklaşmak yaygın bir durumdur. Lakin ne olursa olsun, duygu ve davranışlarımızı orta beyin bölgemiz değil, ön prefrontal korteks yönetmelidir. Yani karar verici olan, durum analizi sağlayan düşünme ve karar veren ön beyin bölgesi olmalıdır.

Ön yargıları kırmak, atom çekirdeğini parçalamaktan daha zordur. Albert Einstein

Damgalama, sorunları olan kişilere yönelik olumsuz tutumları ve olumsuz davranışları (ayrımcılık) ifade eder. Hepimizin başkaları hakkında nasıl düşündüğümüzü ve başkalarına karşı nasıl davrandığımızı etkileyen tutum ve yargıları vardır. Başkalarına karşı cinsiyetlerine, cinsel yönelimlerine, kültürlerine, ırklarına veya inançlarına dayalı olumsuz tutum ve davranışlardan kurtulmalıyız. Bunun için öncelikle farkında olmalıyız. Hepimiz toplum tarafından aktarılan ve aile, arkadaşlar ve medya tarafından pekiştirilen önyargılar ve yargılayıcı düşüncelerle büyüdük.

Ancak düşünme şeklimizi değiştirebiliriz ve insanları etiketler veya klişeler olarak değil, benzersiz insanlar olarak görebiliriz. Yargı ve ayırımcılık, sosyal yapı ve kimliklerle bağlantılı olabilir. Lakin müzik tek bir nota ile değil, bir çok notanın ahenk ile dansıyla güzelleşir.

👨‍⚕️ Dr. Bora Küçükyazıcı
Tıp Doktoru 🧠 NöroPsikoloji PhD

🏥 Brain Center ® İstanbul
🍀 Kişisel Gelişim Merkezi
Ritim İstanbul AVM, Maltepe – İstanbul 🌍

doktor bora küçükyazıcı

Dr. Bora Küçükyazıcı

👨‍⚕️ Tıp Doktoru 🧠 Nöro-Psikoloji PhD olarak Brain Center İstanbul kurucusu, dikkat testi ölçümleri, evlilik terapisti, ilişki danışmanı, meditasyon eğitmeni ve nefes terapistidir. 🎯 Nörobilim gelişmeleri ve spritüel kişisel gelişim alanlarında köşe yazıları yayınlamaktadır. 🌌 Pleiades meditasyon tekniği ile kozmik yeniden bağlantı konusunda seanslar düzenlemektedir. 📺 Psiko-Sinema yazıları ile film analizleri ve gizli ipuçlarını kaleme almaktadır. 🔎  Antik çağ arkeolojisi ve tarih öncesi medeniyetler hakkında araştrma ve incelemeler yapmaktadır.📸 Amatör gezgin ve fotoğrafçı olarak Türkiye ve dünyayı keşfetmektedir. 📲 Instagram profili buradadır. 📍 DoktorTakvimi profili buradadır. Doktor Bora Küçükyazıcı tarafından verilen eğitim ve seminerleri burada inceleyiniz.

İlgili Makaleler

4 Yorum

 1. Devir o kadar kötü ki, herkese karşı önyargılı oluyoruz. Şu koronavirüs olayı bizleri çok zorluyor. hayırlısı olsun inşallah

  1. çok haklısınız, koronavirüs ve pandemi olayı hepimizi çok zorluyor. Planlarımız dışında mecburi ev karantinaları, sosyal yaşam kısıtlamaları üzücü durumlar. Bir an önce tüm zorlukların, kolaylığa ve güzelliğe dönmesi dileğimle.

 2. toplumda ön yargı nedir neden olur? en sık gözlenen ön yargı türleri nelerdir? insanlarda ön yargılara neden olan durumlar nelerdir?

  1. Kenan bey, çok değerli bir soru yöneltmişsiniz ön yargı nedir nasıl önlenir? Ön yargı, genellikle bireylerin veya grupların, yeterli bilgiye sahip olmadan veya deneyimlemeden, başkaları veya belirli durumlar hakkında oluşturdukları önceden var olan olumsuz veya olumlu tutumlar veya inançlardır. Bu tutumlar, çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir ve toplumda yaygın olarak görülebilir.

   Neden Olur, ön yargı nedir?
   Kültürel ve Sosyal Etkiler: İnsanlar, çevrelerindeki kültür, aile, arkadaşlar ve medya tarafından şekillendirilen düşünceleri ve inançları benimseyebilirler.
   Eğitim ve Bilgi Eksikliği: Bilgi eksikliği veya yanlış bilgilendirme, ön yargıların oluşmasına yol açabilir.
   Korku ve Güvensizlik: Bilinmeyene karşı doğal bir korku veya güvensizlik hissi, ön yargılı düşünceye neden olabilir.
   Psikolojik Faktörler: İnsanlar, kendi inanç ve değer sistemlerini korumak için farklı görüşleri veya grupları dışlayabilirler.
   Stereotipler: Toplumsal stereotipler, bireylerin veya grupların belirli özellikleri veya davranışları üzerinden genellenmesine yol açar.
   En Sık Gözlenen ön yargı nedir Türleri:
   Irkçılık: Irk temelinde oluşturulan ön yargılar.
   Cinsiyetçilik: Cinsiyete dayalı ön yargılar ve eşitsizlikler.
   Yaşçılık: Yaşa dayalı ön yargılar; gençlere veya yaşlılara karşı tutumlar.
   Din ve İnançlara Karşı Ön Yargılar: Farklı dinlere veya inanç sistemlerine karşı oluşturulan ön yargılar.
   Sınıf ve Ekonomik Statüye Dayalı Ön Yargılar: Ekonomik durum veya sosyal sınıf temelinde oluşturulan ön yargılar.
   İnsanlarda Ön Yargılara Neden Olan Durumlar:
   Kişisel Deneyimler: Negatif veya pozitif kişisel deneyimler, ilgili gruplara veya durumlara karşı genelleme yapılmasına yol açabilir.
   Grup Baskısı ve Konformite: Toplumsal veya grup baskısı, bireylerin çevrelerindeki düşünce ve inançları benimsemesine neden olabilir.
   Medya ve Popüler Kültür: Medya ve popüler kültürdeki temsiller ve anlatılar, belirli gruplar hakkında stereotipler oluşturabilir.
   Ön yargıları azaltmak ve daha adil ve kapsayıcı bir toplum oluşturmak için, bireylerin empati geliştirmesi, çeşitliliği kucaklaması ve farklı perspektiflere açık olması önemlidir. Eğitim ve farkındalık artırma çalışmaları da ön yargıların azaltılmasında etkili olabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Konuşmayı Görüntüle
Randevu İletişimi
Hangi konuda randevu istiyorsunuz?