beyin

beyin nasıl çalışır?

Beyin, vücudun tüm fonksiyonlarını kontrol eden, dış dünyadan gelen bilgileri yorumlayan, zihnin ve ruhun özünü bünyesinde barındıran üç kiloluk inanılmaz bir organdır. Zeka, yaratıcılık, duygu ve hafıza, beyin tarafından yönetilen birçok şeyden birkaçıdır. Kafatasının içinde korunan beyin, serebrum, beyincik ve beyin sapından oluşur.

odaklanma problemi
Odaklanma Sorunu – Beyin Hafıza Nasıl çalışır?

insan beyin yapısı

Beyin, beş duyumuz aracılığıyla bilgi alır: görme, koklama, dokunma, tatma ve işitme – çoğu zaman aynı anda birçok. Mesajları bizim için anlamı olan bir şekilde bir araya getirir ve bu bilgiyi hafızamızda saklayabilir. Düşüncelerimizi, hafızamızı ve konuşmamızı, kolların ve bacakların hareketini ve vücudumuzdaki birçok organın işlevini kontrol eder.

Merkezi sinir sistemi (CNS) omurilikten oluşur. Periferik sinir sistemi (PNS), omurilikten çıkan omurilik sinirleri ve beyinden çıkan kraniyal sinirlerden oluşur.

Nöronlar olarak bilinen 80-100 milyar sinir hücresi ile insan beyni bazı şaşırtıcı özelliklere sahiptir. Her bir nöron, 1.000’den fazla diğer nörona bağlıdır ve toplam bağlantı sayısı 60 trilyon civarındadır! Nöronlar, içindeki örüntüler ve ağlar halinde düzenlenirler ve birbirleriyle inanılmaz hızlarda iletişim kurarlar.

insan beyni nasıl çalışır beyin
insan beyni nasıl çalışır?

Nöron ve beyin nasıl çalışır?

Her nöron üç ana bölümden oluşur: hücre gövdesi (soma olarak da bilinir), akson ve dendritler. Nöronlar birbirleriyle elektrokimyasal sinyaller kullanarak iletişim kurarlar. Başka bir deyişle, vücutta iyon olarak bilinen bazı kimyasalların elektrik yükü vardır. İyonlar, hücre zarı boyunca nöronun içine ve dışına hareket eder ve nöronun elektrik yükünü etkiler.

Bir nöron dinlenme halindeyken, nöronun hücre gövdesi veya soması, nöronun dışına göre negatif olarak yüklenir. Dinlenme halindeki bir nöron, yaklaşık -70 milivolt (mV) elektrik negatif yüküne sahiptir.

Bununla birlikte, bir uyaran geldiğinde (parmağınızı çarpmak veya adınızın söylendiğini duymak gibi), nöronun daha fazla pozitif iyon almasına neden olur. Nöron daha pozitif yüklenir. Nöron yaklaşık olarak -55mV’lik belirli bir eşiğe ulaştığında, aksiyon potansiyeli olarak bilinen bir olay meydana gelir ve nöronun “ateşlenmesine” neden olur. Aksiyon potansiyeli akson terminaline ulaştığı yerde akson boyunca ilerler.

dopamin üretimi
Dopamin beyinde nasıl üretilir

duyguları yöneten beyin nasıl çalışır?

Beyin büyük bir bilgisayar gibi çalışır. Duyulardan ve bedenden aldığı bilgileri işler ve bedene geri mesajlar gönderir. Ancak, bir makinenin yapabileceğinden çok daha fazlasını yapabilir: insanlar beyinleriyle duyguları düşünür ve deneyimler ve bu, insan zekasının köküdür.

İnsan beyni kabaca sıkılmış iki yumruk büyüklüğündedir ve yaklaşık 1,5 kilo ağırlığındadır. Dışarıdan, kıvrımları ve yarıkları olan büyük bir ceviz gibi görünüyor. Beyin dokusu, yaklaşık 100 milyar sinir hücresinden (nöron) ve dokuyu stabilize eden bir trilyon destek hücresinden oluşur.

ilginç beyin yakan sorular

Serebrumun sağ ve sol yarım küreler olarak bilinen sağ yarısı ve sol yarısı vardır. İki yarım küre, korpus kallozum adı verilen kalın bir sinir lifi demeti ile bağlanır. Her yarım küre, farklı işlevlere sahip altı alandan (lob) oluşur. Hareketi kontrol eder ve duyusal bilgileri işler. Bilinçli ve bilinçsiz eylemler ve duygular burada üretilir. Ayrıca konuşma, işitme, zeka ve hafızadan sorumludur.

İki yarım kürenin işlevleri büyük ölçüde farklıdır: çoğu insanda sol yarım küre konuşma ve soyut düşünmeden sorumluyken, sağ yarım küre genellikle uzamsal düşünme veya imgelemeden sorumludur. Beynin sağ tarafı vücudun sol tarafını kontrol eder ve beynin sol tarafı vücudun sağ tarafını kontrol eder. Bu, örneğin bir felç nedeniyle sol yarıküredeki hasarın vücudun sağ tarafında felce yol açabileceği anlamına gelir.

amigdala nedir
Meditasyon Beyin etkisi

Sağ beyin – sol beyin

Beyin iki yarıya bölünmüştür: sağ ve sol hemisferler (Şekil 2) Bunlar, mesajları bir taraftan diğerine ileten korpus kallozum adı verilen bir lif demeti ile birleştirilir. Her yarım küre vücudun karşı tarafını kontrol eder. Beynin sağ tarafında bir felç meydana gelirse, sol kolunuz veya bacağınız zayıf veya felç olabilir.

Yarım kürelerin tüm işlevleri paylaşılmaz. Genel olarak, sol yarım küre konuşmayı, kavramayı, aritmetiği ve yazmayı kontrol eder. Sağ yarım küre yaratıcılığı, uzamsal yeteneği, sanatsal ve müzikal becerileri kontrol eder. Sol yarıküre, insanların yaklaşık %92’sinde el kullanımı ve dilde baskındır.

Başa dön tuşu
Konuşmayı Görüntüle
Randevu İletişimi
Hangi konuda randevu istiyorsunuz?