Kişisel Gelişim Yazıları

XYZ Kuşağı Farkları Nedir? En İlginç 3 Özellik Nedir?

X Kuşağı, Y Kuşağı, Z Kuşağı Nedir? XYZ kuşağı kimler?

xyz kuşağı nedir? X kuşağı nedir? Z kuşağı özellikleri nedir? Z kuşağı ne istiyor? Y kuşağı ne istiyor? Z kuşağının meslek seçimi nasıldır? Baby boomer kuşağı nedir? X kuşağı kaç yaşındadır? Z kuşağı kaç yaş oluyor? Nesiller neden harflerle bölünüyor? Bu kuşak ayrımının nedeni nedir? Z kuşağı gerçek midir? Tüm bu ve benzeri soruların cevaplarını birlikte inceleyelim.

Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, insanları ve nesilleri kategorize etme çabası sadece bir pazarlama hareketidir.

Toplumları kategorize etmeyi başardığınızda, tüketim alışkanlıklarını şekillendirmek ve onlara hangi ürünü satın almalarının iyi olacağını sunmak mümkündür. Z kuşağı olarak adlandırılan nesil, aslında ekonomik harcama gücüne göre sınıflandırılmıştır. Belli bir para harcama standartının üzerindeki gençleri tanımlamaktadır. Yani Anadolu’nun bir dağ köyündeki çoban ya da İstanbul’da bir atölyede çırak olarak çalışan gençler bu sınıflamaya dahil edilmemektedir. Detaylı İncele: z kuşağı yaş aralığı nedir?

z kuşağı nedir
z kuşağı kaç yaş arası

XYZ Kuşağı Güçlü ve Zayıf Yönler

xyz kuşağı nedir? ‘Kuşak’ terimi, bir grup insanı ifade etmek için kullanılır. Genellikle 15 yıla yayılan aynı süre içinde doğmuşlardır. Bugünün işgücünü oluşturan dört farklı kuşak vardır. Her grup, farklı tüketim alışkanlıkları içindedir.

Bununla birlikte, işyerinde nesiller arasındaki varsayılan farklılıklar, birçok insanın düşündüğünden daha karmaşıktır. Kuşak çatışması olarak adlandırılır. Her kuşağın güçlü ve zayıf yönleri vardır. Yaş grubuna göre insanların güçlü ve zayıf yönlerini doğru analiz ederek, ihtiyaçlarına göre ürünler geliştirilip sunulmaktadır.

z kuşağı özellikleri nedir
xyz kuşağı nedir

XYZ Kuşağı SADECE Bir Ekonomik Sınıflamadır!

xyz kuşağı nedir? Y kuşağını X kuşağından ayıran nedir? Z kuşağı kaç yaşında? Gerçekten o kadar farklılar mı? Tüm bu sınıflandırma, insanların yaşlarına ve harcama kapasitelerine göre belirlenmiştir. Haydi gelin şimdi bu nesillerin harcama güçlerine detaylıca bakalım.

Y kuşağı tüketiciler, 2020’de 2 trilyon dolarlık tahmini harcama ile en yüksek tüketim yapan nesil olarak ön plana çıkıyor. 2030 yılına kadar Baby Boomer nesilden, Y kuşağına 80 trilyon dolar miras kalacağı öngörülmektedir. Potansiyel olarak dünyanın en zengin nesli bu grup olacaktır.

Z kuşağı ise 2030 yılına kadar 40 trilyon dolar gelir elde edecekleri öngörülmektedir. Tüm küresel gelirin %25’inden fazlası önümüzdeki 10 yıl içinde Z kuşağı gençlerin olması beklenmektedir. İşte şimdi anladığınızı umuyorum, neden gençleri kategorize ederek tüketim alışkanlıklarını belirlemeye çalıştıklarını.

Z kuşağı şunu giyer!  Z kuşağı bunu yapar!  Z kuşağı şunları ister!  Z kuşağı gençler mutlaka böyle şöyle davranır!

Bu şekildeki reklam ve tanıtım bombardımanları ile, yaş grubu şu ve şu aralığındaki herkesin kendisini Z kuşağı tanımı içinde hissetmesi hedeflenmektedir. İnsanları kategorize ettikten sonrası her zaman çok kolaydır. Bu grup şöyle yapar! Eğer sen bu gruptan biri isen, böyle yapmalısın, şeklindeki bilinçdışı mesajlar, tam hedefe ulaşmaktadır. Detaylı İnceleme: xyz kuşağı nedir ve popüler z kuşağı nedir?

Baby Boomers Özellikleri Nedir?

1946 – 1964 arası doğmuştur. Televizyon, radyo, dergi ve gazete gibi geleneksel medyanın en büyük tüketici grubudur. Çok geleneksel olmasına rağmen, baby boomer’lar % 90’ının bir Facebook hesabı var. Bu nesil, aile üyeleriyle iletişim halinde kalmayı seviyor. Eski dostlarla yeniden bağlantı kurmak için daha fazla teknolojiyi benimsemeye başladılar. İşlem yapmak için şubeye gitmeyi tercih ederler. Bu nesil düşük tutarlı alışverişler için hala nakit kullanmayı tercih ediyorlar.

Güçlü Yönleri:

 • Baby Boomers kuşağı çok çalışmayı sever. Yaşamlarında hep çok çalışarak var olma mücadelesi içinde olmuşlardır.
 • Fazla mesaiden zevk alan işkolikler olarak tanımlamak mümkündür.
 • Rollerine diğer nesillerden daha fazla bağlıdırlar.
 • Baby boomers kuşağı iyi birer takım oyuncusudur.
 • Bu nesil, organizasyondaki meslektaşlarına ve gençlere mükemmel mentor olarak kabul edilir.

Zayıf Yönleri:

 • Baby boomers kuşağı belirli bir disiplin anlayışı vardır.
 • Değişimden memnun olmazlar. Değişime uzak durmayı isterler.
 • Rekabetçi yapıdadırlar. Bu nedenle daha fazlasını başarmak için motive olduklarında, çok çalışmak gerekliliği bir sorun değildir.
 • Baby boomers, tüm nesillerin en az teknoloji meraklısı bir gruptur.
 • Gelişmelere ve yeniliklere ayak uydurma sorunu yaşarlar.
x kuşağı nedir
X Kuşağı Özellikleri Nedir

XYZ kuşağı: X Kuşağı Özellikleri Nedir?

xyz kuşağı nedir? X kuşağı, 1965- 1976 arasında dünyaya gelen nesil olarak tanımlanıyorlar. Yıllar içinde boşanma daha kabul edilebilir hale geldi. 1970’lerde çalışan annelerin sayısı arttı. Her iki ebeveyn de işe girerken, X kuşağı kendi başına kaldı ve büyüdü. Sonuç olarak, X kuşağı kişiler bağımsız ve kendine güven avantajı geliştirdiler. Zorluklara karşı dayanıklı olmayı öğrendiler.

X kuşağı, işleri kendi yöntemleriyle yapmayı seviyor. Rahat ve samimi çalışma ortamlarında daha başarılı oldukları görülüyor. İş yaşamında ilerlemek için sıkı çalışmak gerektiğini biliyorlar. İş yaşamı çalışma ortamında esneklik olmadığında, işyerinden uzaklaşma eğilimindeler. (Ernst ve Young) % 80 internet bankacılığı ve online alışveriş kullanıyorlar. (Forrester Research) Günümüzün etkili web siteleri – YouTube, Amazon, Google, My Space – Z kuşağı insanları tarafından geliştirilmiştir.

Güçlü Yönleri:

 • X kuşağı, genel olarak işyerlerindeki en iyi üyelerdir.
 • Çalışma ortamında iş ve özel yaşamı birlikte denge içinde yürütür.
 • Ailesine ve kendisine zaman ayırmayı önemserler.
 • X Kuşağı, genel olarak en büyük gelir sağlayıcı olarak kabul edilir.

Zayıf yönleri:

 • Sadece %30’u şirketteki üst yönetimden memnun olduğu bildiriliyor.
 • Yönetimle aynı fikirde değillerse bir şeyler söylemeye, sonraki nesillerine göre daha az eğilimlidir.
 • İşleri hızlı bir şekilde yapabilmeye değer veriyorlar.
 • Bir şeyi mükemmel şekilde tamamlamak için saatlerce fazla mesai yapmayı tercih etmezler.
y kuşağı özellikleri nedir
y kuşağı kaç doğumlular

Y Kuşağı Özellikleri Nedir?

xyz kuşağı nedir?  Y kuşağı, 1977 – 1997 arası doğumlu olanlar Y kuşağı olarak tanımlanmaktadır. Bu kişiler teknoloji meraklısıdır. Fazlasıyla hırslı olurlar. Değişimi severler ve küresel olarak bağlantıları varduır. Y Kuşağı üyeleri katılımcı bir yapıdadırlar. Çeşitliliği kucaklayan ve topluma geri vermeyi önemserler. Bu nesil akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar ve diğer cihazları aktif ve başarılı kullanırlar.

Geleneksel pazarlama teknikleri bu grup kişileri etkilemez. Erken çocukluktan beri bir çok farklı reklama maruz kaldılar. Marka sadakatleri güçlü değildir. Girişimci motivasyonları, güçlü entellektüel birikimlerinden kaynaklanır. Mozilla Firefox, Foursquare, WordPress, Facebook bu kuşak tarafından yaratıldı.

Güçlü Yönleri:

 • Y kuşağı en bağımsız çalışanlar olarak kabul ediliyor.
 • Etik değerleri güçlüdür.
 • Çalıştıkları kuruluşun sosyal sorumluluğu ile yakından ilgili oluyorlar.
 • Kendi süreçlerini kendi kararları ile belirlemeyi tercih ediyorlar.

Zayıf Yönleri:

 • Ekip çalışmasına diğer nesiller kadar ilgi duymazlar.
 • Diğer nesiller haftada 40 saat üzerinde çalışırken, Z kuşağı daha az çalışma tercihindedir.
 • Kariyer gelişimi açısından sabırsız oluyorlar.
 • İşyerinde bireysel becerilerini verimli kullanma fırsatı sunulmazsa, muhtemelen işten ayrılırlar.

Z Kuşağı Özellikleri Nedir?

Z kuşağı, 1998 ve sonrasında dünyaya gelenlerden oluşuyor. Haliyle Y kuşağının küçük kardeşleri hızla büyüyorlar. Z kuşağı gençler, markaların tüketicilerle etkileşim şeklini değiştirdiler. Akıllı, anlayışlı ve küresel fikirli bir güçle hareket ediyorlar. Son derece sofistike medya ve bilgisayar dünyası uzmanı olarak büyüyorlar.

Kapsayıcılığa odaklanan bir eğitim sisteminde büyüdüler. Sorunlara bir ekip olarak yaklaşıyorlar. Herkesi eşit olarak görüyorlar. Kullandıkları telefondan, gezindikleri web sitelerine kadar, dürüst ve aktif katılımcı oluyorlar. YouTube ve Facebook gibi platformlarda yayınlanan videoları, televizyon ve sinemadan daha çok seviyorlar. Snapchat, Instagram, Facebook Live bu kuşak ile şekilleniyor. X kuşağı ebeveynler ve Z kuşağı çocuklar yaşama birlikte tutunuyorlar.

Güçlü Yönleri:

 • Z kuşağı tüm nesiller içinde en başarılı teknoloji kullanıyorlar.
 • Yeni gelişmelere uyum konusunda çok iyi durumdalar.
 • Bu nesil özellikle hırslı.
 • Z kuşağının hayattaki amacı, canlarının istediği şekilde yaşamlarını kuracakları parayı kazanmak.
 • Çoğunluğu kendi işini kurmak istiyor.

Zayıf Yönleri

 • Diğer nesillere göre yaşama daha alaycı bakıyorlar. Hayatla dalga geçilmesi gerektiğini düşünüyorlar.
 • Sosyal medya öncesi hakkında hiç bir fikirleri yok. Sokakta misket oynamak, yakantop ne demek bilmiyorlar. Misket yuvarlamadan, Texas Tommiks okumadan büyüdüler.

Z kuşağı pragmatiktir; Y kuşağı ise idealisttir.

Sağlık ve sevgiyle.

👨‍⚕️ Dr. Bora Küçükyazıcı
Tıp Doktoru 🧠 NöroPsikoloji PhD

🏥 Brain Center ® İstanbul
🍀 Kişisel Gelişim Merkezi
Ritim İstanbul AVM, Maltepe – İstanbul 🌍

Terapi Danışmanlık Psikolog Danışman
Kişisel Gelişim Merkezi

Dr. Bora Küçükyazıcı

👨‍⚕️ Tıp Doktoru 🧠 Nöro-Psikoloji PhD olarak Brain Center İstanbul kurucusu, dikkat testi ölçümleri, evlilik terapisti, ilişki danışmanı, meditasyon eğitmeni ve nefes terapistidir. 🎯 Nörobilim gelişmeleri ve spritüel kişisel gelişim alanlarında köşe yazıları yayınlamaktadır. 🌌 Pleiades meditasyon tekniği ile kozmik yeniden bağlantı konusunda seanslar düzenlemektedir. 📺 Psiko-Sinema yazıları ile film analizleri ve gizli ipuçlarını kaleme almaktadır. 🔎  Antik çağ arkeolojisi ve tarih öncesi medeniyetler hakkında araştrma ve incelemeler yapmaktadır.📸 Amatör gezgin ve fotoğrafçı olarak Türkiye ve dünyayı keşfetmektedir. 📲 Instagram profili buradadır. 📍 DoktorTakvimi profili buradadır. Doktor Bora Küçükyazıcı tarafından verilen eğitim ve seminerleri burada inceleyiniz.

İlgili Makaleler

2 Yorum

 1. z kuşağı diye tutturdular,bizim zamanımzıda hiç kuşak falan yoktu.hepimiz okula gidip ders çalışıp, ödev yapardık. şimdiki nesil çok dejenere,ne istediğini bilmiyor bence.

  1. Ayda Hanım,
   Z kuşağı tanımı, aslında ekonomik alım gücüne ve para harcama potansiyeline göre oluşturulan bir nesil tanımıdır. Anadolu dağ köyündeki çoban ya da organize sanayi bölgesindeki çırak işçi, Z kuşağında olup olmadığından haberi bile yoktur. Çocuklarımızın sahip oldukları güzellik ve teknolojilerin değerini bilmeleri gereklidir. Biz anne ve baba olarak çocuklarımıza rol model olmalıyız. Çocuklar görür, çocuklar uygular. Çocuğumuz ne istediğini bilmiyor olabilir. Çocuklarımız için bizler yaşam rehberleri olarak, onları hayata hazırlıyoruz.
   Sağlık ve sıhhatle.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Konuşmayı Görüntüle
Randevu İletişimi
Hangi konuda randevu istiyorsunuz?