Güncel Haberler

Z Kuşağı Davranış Özellikleri Nedir: 3 ipucunu incele

X Y Z Kuşağı Nedir? Hangi Yıllar ve Özellikleri Neler?

Z Kuşağı Nedir?

 Z Kuşağı nedir?  x y z kuşağı nedir? Acaba z kuşağı hangi yıllar arasıdır? Hep konuşulan z kuşağı ne demek? Özellikleri ve z kuşağı yaş aralığı nedir? Hangi yıllarda doğanlara z kuşağı deniyor? Bu z kuşağı kavramı nereden çıkmıştır? Tüm bu ve benzeri soruların cevaplarını birlikte bulacağız.

 1997 – 2010 arası yıllarda dünyaya gelenlerin oluşturduğu Z Kuşağı tanımı, bir ekonomik ve finansal sınıflamadır.

İyi eğitim almış (!), iyi okulları bitirmiş (!), yüksek kazançlı (!) işlerde çalışan ya da hedefleyenleri tanımlamaktadır. Bu tanımlama, harcama gücü ve çeşitliliğine göre yapılmaktadır.  Öyle ki, dilediği gibi para harcayamayanlar ya da aylık harcama miktarı belirlenen hedefte olmayanlar, bu sınıfa dâhil edilmemektedir. Z kuşağının özellikleri arasında gerçek dijital yerliler olmak, önceki nesillere göre daha ırksal ve etnik olarak çeşitli olmak ve farklı kültürleri, insanları ve fikirleri anlamaya açık olmak yer alıyor. ( Kaynak: Cresnar ve Nedelko, 2020 )

z kuşağı hangi yıl
z kuşağı hangi yıllar arasıdır

Acaba z kuşağı hangi yıl?

Gençler, 1997 ve 2010 arası doğumlular, z kuşağı hangi yıl sorusunun cevabıdır. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerde, toplam harcamaların %40’ını ya bizzat yapıyorlar. Ebeveynleri onlar için harcamaktadır. Ev için yapılan market alışverişlerinde ise karar vericilik oranı %80 olarak tahmin edilmektedir. Doğduğu anda dijital teknoloji dünyası ile tanışan ve bilgiye ulaşması parmakları ucundaki ekran ile ışık hızında olan bir toplum grubundan bahsediyoruz. Bu, gelişen nesil, şimdiki nesil. 1996’dan sonra doğan Z kuşağındakiler kelimenin tam anlamıyla en hızlı nesildir. Çoğunlukla zihinsel sağlıkları pahasına oyunlarının zirvesinde olanlar onlardır. Detaylı İncele: z kuşağı yaş aralığı nedir?

Yeni gençler z kuşağı, çok sayıda yenilikle gelseler de, sabır konusunda y kuşağının gerisinde kalıyorlar.

Milenyum yaş grubu, yöneticiler için sorunluydu. Bu gençler, kendi şartlarına göre çalışmayı tercih ettikleri ve kümülatif ekip girdisi yerine kendi değerlerine göre değerlendirildikleri için eski yöneticilerine fazla gevşeklik göstermeyecek. Z kuşak üyeleri temel güçlü ve zayıf yönlerinden biri, kendi kendini ifade etme ve yaratıcılık için daha büyük bir arzu ile öz merkezliliklerini yumuşatmaya çalışmalarıdır. Sosyal medyayı diğer narsistik eğilimleri övmek ve geliştirmek için bir araç olarak kullanmak yerine , z kuşağının % 56’sı kendilerini çevrimiçi ortamda yaratıcı bir şekilde ifade etmek için sosyal uygulamaları kullandıklarını söylüyor .

z kuşağı nedir
z kuşağı kaç yaş arası

Teknoloji alışkanlığına göre z kuşağı nedir?

Son zamanlarda yapılan bir dizi araştırma, gençlerin özelliklerini, değerlerini, işe ve organizasyonlara yönelik tutumlarını incelemektedir. Z kuşağı, dijital ve teknolojik bir ortamda doğup büyüdükleri, teknolojiyi nasıl kullanacaklarını öğrenip sosyal ağlarda etkileşime girdikleri ilk gerçek “dijital yerli” nesil olarak bilinmektedir. Genç yaşta ve hatta teknoloji bağımlısı olarak görülme eğilimindeler. Bu neslin üyeleri ayrıca Gen Z, Milenyum Sonrası Nesil ve iGen  olarak da adlandırılmıştır. ( Kaynak 📚 Lanier, 2017 )

Bu yeni genç nesil, günde ortalama 10 saatini dijital ekranda geçiriyor ve tamamı akıllı telefon ve bilgisayar kullanıyor.

Sosyal ilişkilerin zayıfladığını fark edip, gerçek arkadaşlıkların boşluğundan yakınıyor. Öyle ki, çocukluk yıllarından itibaren ebeveynleri tarafından rekabetçi yapıda yetiştirilen Z Kuşak gençleri, en iyi olmak, birinci olmak, herkesi geçmek için programlandı. Oysa sosyal gelişim açısından bu durum beraberinde yalnızlık ve arkadaşsızlık durumunu beraberinde getirdi. Sosyal medya ve dijital oyunlar ile dünyanın her yerinden farklı birçok sanal arkadaşlıklar kurularak, bu yalnızlık hissi azaltılmaya çalışılıyor. ( Kaynak 📚 Maloni ve diğerleri, 2019 )

z kuşağı nedir
kaç yaş arası z kuşağıdır

Gençler z kuşak olarak ne istiyor, z kuşağı yaş aralığı nedir?

Temel özellikleri olarak gençler, son derece hırslı ve kendine güvenen olarak tanımlanır. Bu nesil, hayallerindeki işi ve becerilerini geliştirme fırsatlarını bularak motive görünüyorlar. Bu durum kendilerinden önceki nesillere göre daha sık iş değiştireceklerini düşündürmektedir. Bir şeyden hoşlanmazlarsa, iş değiştireceklerine inanmalarına yol açıyor. Hemen değişmeye hazırlar. Bu grup için diğer motivasyon faktörleri, yükselme fırsatlarına, artan maaşa, anlamlı bir çalışmaya ve iyi bir takıma dayanmaktadır. Detaylı İnceleme: xyz kuşağı nedir ve popüler z kuşağı nedir?

Z Kuşak gençleri, iyi eğitimli ve vizyoner, yenilikçi yaklaşımları ile şirketlerin gözdesi konumundalar.

Lakin x y z kuşağı bir şirket için birisini elde tutmak pek öyle kolay değil. Zira şirket bağlılıkları ya da arkadaşlık uyumları öncelikli belirleyici değil. Bunun yerine kendi ihtiyaçlarını gidermek için ihtiyaç duydukları ekonomik parametreler belirleyici olmaktadır. Rekabet ve sonunda bir ödül var ise, tamamlanacak proje için sorumluluk alır ve kendi yöntemleri ile sonuca gitmeyi tercih ederler. Kendilerini geliştirmeye önem veriyorlar ve en az yarısı gelecekte kendi işlerini kurmak istiyorlar.

Beklentilerine göre z kuşağı nedir?

Tüm bunlar, X ve Y kuşağından olan ebeveynler ve yöneticiler için çok iyi anlaşılması gereken durumlardır. Zira siz konuşurken, elindeki telefona bakıp sizi dinleyen bir Z Kuşak üyesi, aslında bir saygısızlık niyetinde değildir. Açık fikirli olan ve kendi tercihlerini önceliklendiren yaklaşım, kimi zaman bulunduğu ortamlarda yanlış anlaşılmalarına neden olabilir.

Zamane gençleri z kuşağı önceki nesillere göre daha girişimcidir!

Günümüzde kuruluşların çoğu, Y kuşağı ve kuşaktan oluşan yüksek bir genç nüfus akışına sahip. Çoğunlukla, hiyerarşinin biraz daha yüksek seviyelerinde bulunan Y kuşağını var. Diğer yandan z kuşağının gençleri hızlı öğrenmeye hevesli bir genetik yapıya sahipler. Bu nedenle, çok kuşaklı işgücü yönetimi ile ilgili bilinçli bir karar ve politika oluşturmak için bu kuşaklar arasındaki ince çizgiyi bilmek zorunludur.

Yaşla birlikte deneyim gelir. Böylelikle, liderlik söz konusu olduğunda boomers genellikle en iyisi olarak kabul edilir, onu Y kuşağı izler. Bununla birlikte, y ve z kuşağındaki çıkışları ve akışları hızlıdır. Bu nedenle, organizasyonlarda deneyimli çalışan açığı yaratılmaktadır. Bu, çok kuşaklı bir işgücünün bulunduğu yerlere gelen en büyük zorluklardan biridir.

Dijital teknoloji ile z kuşağının ilişkisi nedir?

Teknoloji, ışık hızıyla ilerliyor. Dünyamız ve koşullarımız buna uyum gösteriyor. Ne ekersek, onu biçiyoruz. Bu yaş grubu çocukları, x y z kuşağı ebeveynler yetiştirdik. Sırada Alfa Kuşağı geliyor, 2010 sonrası doğumlu çocuklar. Hep birlikte yaşayarak deneyimleyeceğiz. Dijital dünyada çocuk yetiştirmek bir sanattır. Bu konuda doğru adımlar için mutlaka uzman desteği alınması faydalıdır.

Z kuşağının nasıl düşündüğü ve hareket ettiği incelendiğinde, dünyada olup bitenler hakkında önceki nesillere göre daha bilinçli ve bilgili durumdalar.

Aynı zamanda finansal olarak bilinçli olduklarını da gösteriyorlar. Dahası, tüketimleri daha etik ve başkalarına yönelik olduklarını gösterdikleri için ( Francis ve Hoefel, 2018 , s. 2) “daha ​​fazla ifade özgürlüğüne ve farklı türdeki insanları anlamaya daha fazla açıklığa” sahipler (Magano et al. , 2020 ). Bu geniş yaşam görüşü değerlerine ve hedeflerine sadık kalmaya çalışırken diğerlerini anlama konusunda benzersiz bir bakış açısı sağlar. ( Kaynak 📚 Sladek ve Grabinger, 2014 )

Yeni nesil gençler, bu z kuşağı nesil, küresel bir mali kriz, terör zamanları, siyasi belirsizlik ve neredeyse geri dönüşü olmayan bir iklim krizi ile çevrilidir. Aynı zamanda, Z Kuşağı, AB çapında aynı para biriminin kolaylığı ve Avrupa örneğinde üye ülkeleri arasında serbest dolaşım kolaylığı ile giderek küreselleşen bir dünyada yaşadı. Tüm bu faktörler, z kuşağı gençlerin kişiliklerini ve vizyonlarını nasıl şekillendirdiğini etkilemiş ve onları küresel dünyaya son derece uyumlu hale getirmiştir.

🚧 Oyun Bağımlılığı Çözümü için Basit 5 İpucu ✨

iş yaşamında tercihler: z kuşağı öncelikleri nedir?

Gençlerin daha sık iş değiştirdiği söyleniyor. Bu nedenle, insan kaynakları yöneticilerinin yeni nesli nasıl çekeceği konusunda endişelenmesi gerekiyor. Aynı zamanda çabalarını Z Kuşağına şirkette kalmaları için ihtiyaç duydukları şeyi vermeye nasıl odaklayacakları konusunda da yenilikler getirilmelidir. Bu genç Kuşağın şirketlere çeken şeyin ne olduğu konusunda yapılan yetersiz araştırma göz önüne alındığında, gençlerin iş esnekliği ve iş yeri dışındaki yaşamlarıyla bir denge kurmasıyla özendireceği düşünülüyor.

Şirkete doğrudan katkı sağlamak isterler, sonuçlar üzerinde etki sahibi olmak isterler, girişimci bir zihniyet tarafından yönlendirilirler ve halihazırda kurulmuş ve bilinen bir şirket bir artıdır ( Kaynak 📚 Randstad Canada, 2014 )

Yıllar boyunca, işgücü evrim geçirdi ve daha yakın zamanda salgın gibi birçok olaydan etkilendi.

Benzer şekilde, işyeri departmana göre ayrılmış alanlar değişti. Farklı departmanların kaynakları ve bilgileri daha hızlı ve verimli bir şekilde paylaştığı mevcut açık alanlara dönüştü. Hatta diğer şirketler veya bağımsız profesyonellerle paylaşılan ortak çalışma alanlarına kadar yeni dinamikler geliştirmiştir. Bir firmanın çalışanlarını seçen ve çoğu işyeri girişimini, prosedürünü ve hatta firmanın kültürünü yöneten itici güç insan kaynakları yönetimidir. Firmanın bu özel bölümü şirketin özünü oluşturur, firmaya yeni yetenekler çeker, eğitim uygular.

Günümüz gençleri z kuşağı olarak iş yaşamında ne bekliyor?

Özgünlük, şeffaflık, benzersiz olma, topluma geri verme ve işbirliği gibi günlük yaşamlarında da değer verdikleri markalara değer veriyorlar. Her şeyden önce akıllı markalar, bu güçlü ve anlayışlı yeni nesil tüketicilerle ilişkilerini beslemenin yollarını bulmalıdır. Şirketlerin sosyal ve çevresel sorunlara yardımcı olmak için hareket etmesi gerektiğine inanıyorlar. Bir şirketin sorunlar karşısında dürüst olup olmadığını görmek için araştırma yapıyorlar. Devir teknoloji devri! Artık hiçbir şey gizli saklı kalamaz!

Bu gençler, yani z kuşağı, sadece ürün satın almak istemiyor, o markayı tanımak istiyor!

Sadece ürün kendilerine satılsın istemiyorlar. O ürün bir marka olarak, dünyadaki iyiliği desteklediğini gösterecek şekilde ve onlarla bağlantı kurmak istiyorlar. Bu z kuşağının dijital ortamda büyüdüğü gerçeğine rağmen, bu onların tercih ettikleri alışveriş şekli değil, fiziksel mekanınızı ziyaret etmeyi ve markalarla yüz yüze etkileşim kurmayı seviyorlar. Günümüz gençlerine göre, gerçek mekanda faaliyet gösteren işletmeler öne çıkıyor. Genç tüketicilerin paralarını yeni bir üründen ziyade bir deneyim için harcadıkları bilinmektedir. Para bilincine sahip bir nesil olarak, deneyimler pahalı konserlerin ve tatillerin ötesine geçer. Günlük yaşamdaki deneyimlerin tadını çıkarmak istiyorlar.

Tüketim alışkanlığı açısından: z kuşağı nedir?

Z kuşağı tüketicileri, destekledikleri markaların da önemsedikleri amaçları desteklediğini bilmek isterler ve eğer desteklemiyorlarsa, işlerini başka bir yere taşımakta sorun yaşamazlar. Restoranlar, daha işgücüne girmeden önce Z kuşağının harcama gücünden yararlanabilir. Günümüz gençlerinin çoğu hala üniversitede ve bu yaş grubunda  harcanabilir gelirlerinin çoğunu gıdaya harcıyorlar.

Tüketici olarak z kuşağı gerçeğin peşindedir!

Z kuşağının inançları ve tutumları, işyeri politikalarında ve kişilerarası ilişkilerdeki önemi göz önüne alındığında kesinlikle dikkate alınması gereken önemli bir faktördür. Veriler, önceki nesillere göre daha az vatansever olduklarını gösteriyor. Bu durum ulus yapılar hakkında daha eleştirel bir algıya işaret ediyor.

z kuşağı hangi yıl
z kuşağı ne demek

Kişisel gelişim için z kuşağı ne istiyor?

Gördükleri reklamlardan kasanın arkasındaki kişiye kadar tüm yol boyunca bağlantı kurmak istiyorlar. Daha yaşlı nesiller daha çok çalışmak isterken, z kuşağı yeni nesil gençler kişisel yaşamlarına zaman ayırmaya öncelik veriyorlar. Farklı bakış açıları ve değerler, işyerindeki farklı nesiller arasında ve birbirlerinin çabalarını nasıl algıladıkları arasında gerilimler yaratabileceğinden, bu önemli bir ayrımdır.

Gelişen dünya nüfusu ile gençler hızla dünyanın en güçlü tüketici grubu haline geliyor.

Y kuşağı odaklı stratejiler ile gençlere daha çok hitap edenler arasındaki boşluğu doldurmak faydalıdır. Aksi takdirde, bunu gerçekleştirmeyen markaların geride kalma riski var demektir. Onların neye değer verdiklerini ve onlarla nasıl etkileşimde bulunacaklarını anlayan işletmeler, işlerini kazanacak olanlar olacaktır. Ancak anahtarlar aynı zamanda ilişkileri beslemek ve onlar için yeni “şeffaf” olan otantik olmak olacaktır.

 💯 Erkekler Ergenliğe Girerken 3 Adım Nedir? 🚩

Güçlü ve zayıf yönleri ile z kuşağı nedir?

Gençler, onlara imkan, fırsat ve izin verirsek, dünyayı güzelleştirmeye yardımcı olacaklar. Ancak önce olaylara onların bakış açısından bakmaya ve deneyimlerinin kendi görüşlerini ve karakterlerini nasıl şekillendirdiğini anlamamız gerekir. Çalışma modellerini, hedeflerini ve isteklerini anlayarak, onlarla bağlantı kurabiliriz. Böylece dünya misyonuna adanmış harika pırıl pırıl beyinler bulacağız.

Z kuşağı, bilim destekli, güvenilir, işbirlikçi markaları takdir ediyorlar!

Öncelikle gençler daha az çatışma ve daha fazla diyalog istiyor. Bu iç görüler, diyaloğun bireysel kimlik için yüksek bir değeri, klişelerin reddini ve önemli derecede pragmatizmi birleştirdiğine inandıklarını ortaya koyuyor.

Güçlü yönleri ile z kuşağı nedir?

  • Herhangi bir neslin teknoloji konusunda en yetkin üyesi olanlar, yeni gelişmeleri diğer çalışanlardan daha hızlı yakalayabilirler.
  • Bu nesil özellikle hırslı, Z kuşağının üçte ikisi hayattaki amaçlarının mesleklerinin zirvesine çıkmak olduğunu söylüyorlar.
  • Z kuşağı doğal girişimciler, yüzde 72’si kendi işini kurmak ve insanları işe almak istiyor.
  • ‘Her zaman açık’ nesil olarak tanımlanan Gen Z, aynı anda beş ekrana kadar kullanarak diğer nesillerin aksine çoklu görev yapabilirler.

zayıf yönleri ile z kuşağı nedir?

  • Bu gençler önceki y kuşağı guruba göre daha alaycı olarak kabul edilirler.
  • Y kuşağının idealizmine karşı gerçekçi bir bakış açısını tercih ediyorlar.
  • Gençler, yani genç kuşak, sosyal medya ve kolay erişilebilir teknoloji öncesi bir zaman hakkında pek bir şey bilmiyorlar.
  • Bu durum, onları sorunları çözmek için teknolojiye çok bağımlı hale getiriyor.

Teknoloji ve dijital dünya z kuşağını nasıl etkiliyor?

Genç kuşağın değişime yönelik tutkusu ve yaratıcılığı güçlü kalırsa, işbirlikçi, şeffaf ülkelerin kazanacağı çok şey olacaktır. Daha iyi bir teknoloji uyumlu gelecek, insanlara ve gezegene öncelik vermeyi içerecektir. Yakın gelecekte üretken, yenileyici bir iş kültürü ortaya çıkabilir. Onlar multi-tasking odaklı çalışıyorlar, yani aynı anda bir çok görevi yöneten kişilerdir.

TV izlerken internete bağlı bir cihazla geziniyorlar, yorum yapıp, ödev tamamlıyorlar. Çocuklarımız telefonlarında veya dizüstü bilgisayarlarında gezinirken, sürekli olarak yandaki ekranda YouTube videoları izliyorlar. Hem spor ile ilgileniyorlar, hem de sanat ve kültürel faaliyetlerde bulunmayı seviyorlar.

İçinde oldukları web dünyasını çözen z kuşağı, iyi fikirlerden para kazanılacağını biliyorlar ve denemekten korkmazlar.

Eğitime gelince, genç öğrencilerinin yaklaşık %50’si lisede profesyonel olarak ilerlemek amacıyla eğitim kurslarına katılıyorlar. Dans kursu, müzik, resim, spor ile uğraşan z kuşağı %64’ü ileri bir derece kazanmayı yaşam hedefi olarak görüyor. ( Kaynak 📚 Millennial Branding )

Harcama alışkanlığına göre z kuşağı özelliklerinin ekonomiyi nasıl etkileyeceği her geçen gün daha belirgin hale geliyor. Bu kuşağın bir sonraki şirket sahipleri ve politik liderler olması çok uzun sürmeyecektir. Bilinmeyen, yetişkinliğe girenlerin sayısı arttıkça değişim yeteneklerinin artıp artmayacağı veya azalacağıdır. Kesin bir tahmin, gelecekte bu z kuşağı gençler tarafından kabul edilmek için, şimdi onlara rehberlik etmeye başlamalıyız.

Mustafa Kemal Atatürk ve Gençlik Hakkında Sözleri

Gençler! Cesaretimizi kuvvetlendiren ve devam ettiren sizsiniz. Siz, almakta olduğunuz eğitim ve kültür ile insanlık meziyetinin, vatan sevgisinin, fikir özgürlüğünün en değerli simgesi olacaksınız. Ey yükselen yeni kuşak! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve devam ettirecek sizsiniz!  ( Kaynak 📚 1924, Atatürk’ün S.D.II, s.182 )

Gençliği yetiştiriniz. Onlara bilim ve kültürün olumlu fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Özgür fikirler uygulamaya geçtiği zaman, Türk milleti yükselecektir.
Gençliği kesinlikle ülkü sahibi ve memleketle ilgili olarak yetiştirmek, herkesin, hepimizin, her devlet adamının başta gelen görevidir. ( Kaynak 📚 Afet İnan, Atatürk’ün B.N.M., s.37 )

Gençler! Cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz. ( Kaynak 📚 Nutuk, Mustafa Kemal Atatürk )

 🎯 Ergenlik Hakkında Gerçekler Yanlışlar 🔆

Ebeveyn bakışı ile z kuşağı nedir?

Yeni bir nesil ortaya çıktığında , liderlerin stratejik kararlar alırken doğru verilere sahip olmaları için gerçeği kurgudan ayırmak kritik derecede önemlidir . Bu, Gen Z ile özellikle önemlidir. Bu yeni nesil hızla ortaya çıkıyor ve her şeyi etkiliyor. Günümüz dünyasında, genç nesiller küresel işgücünün çoğunluğunu oluşturmaktadır. Dijital dünyanın derinliklerine inmek ve kitlelere hitap etmek söz konusu olduğunda, genç nesillere etkili bir şekilde pazarlama yapmak için hangi özelliklere sahip olduğunu bilmek çok önemlidir.

Özelliklerine göre z kuşağı nedir: milenyum y kuşağı sonrasındaki nesildir ve tamamen internet ile yetiştirilen ilk nesildir. 

Bugünün liderleri, neyin doğru olduğu ile akılda kalıcı bir başlık arasındaki farkı anlamalıdır. Brain Center İstanbul’da ebeveynler ile z kuşağı gençlerin sağlıklı ve kaliteli iletişim kurmalarını önemsiyoruz. Özellikle gençlerin muazzam potansiyelini ortaya çıkarabilmeleri, üretkenlik ve çalışkanlıklarını yönlendirme amacındayız. Günümüz gençlerini daha doğru anlamanız konusunda size yardımcı olmak için buradayız. Bizimle hemen iletişime geçerek, z kuşağı nedir ve neler istiyorlar anlamaya, onları çözmeye ve planlamaya başlayın.

👨‍⚕️ Dr. Bora Küçükyazıcı
Tıp Doktoru 🧠 NöroPsikoloji PhD

🏥 Brain Center ® İstanbul
🍀 Kişisel Gelişim Merkezi
Ritim İstanbul AVM, Maltepe – İstanbul 🌍

doktor bora küçükyazıcı
Brain Center İstanbul Kişisel Gelişim Merkezi

Dr. Bora Küçükyazıcı

👨‍⚕️ Tıp Doktoru 🧠 Nöro-Psikoloji PhD olarak Brain Center İstanbul kurucusu, dikkat testi ölçümleri, evlilik terapisti, ilişki danışmanı, meditasyon eğitmeni ve nefes terapistidir. 🎯 Nörobilim gelişmeleri ve spritüel kişisel gelişim alanlarında köşe yazıları yayınlamaktadır. 🌌 Pleiades meditasyon tekniği ile kozmik yeniden bağlantı konusunda seanslar düzenlemektedir. 📺 Psiko-Sinema yazıları ile film analizleri ve gizli ipuçlarını kaleme almaktadır. 🔎  Antik çağ arkeolojisi ve tarih öncesi medeniyetler hakkında araştrma ve incelemeler yapmaktadır.📸 Amatör gezgin ve fotoğrafçı olarak Türkiye ve dünyayı keşfetmektedir. 📲 Instagram profili buradadır. 📍 DoktorTakvimi profili buradadır. Doktor Bora Küçükyazıcı tarafından verilen eğitim ve seminerleri burada inceleyiniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Konuşmayı Görüntüle
Randevu İletişimi
Hangi konuda randevu istiyorsunuz?
Verified by MonsterInsights