Nörobilim Yayınları

Zeka Testi Merkezi İstanbul : Wisc 4 iq testi

En güvenilir zeka testi nerede yapılır?

Zeka Testi Merkezi – Brain Center İstanbul

İstanbul’da zeka testi merkezi nerede var? En uygun zeka testi nedir? Çocuklarda zeka testi nerede yapılır? Zeka testi merkezleri nerede var? Görsel zeka testi nedir? Duygusal zeka testi nedir? wisc r zeka testi nedir? wisc IV zeka testi nedir? Tüm bu ve benzeri soruların cevaplarını birlikte inceleyeceğiz.

WISC 4 zeka testi, 6-16 yaş arasındaki çocuklara uygulanır.

WISC 4 Testi (Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği) sadece yetkili uzman klinik psikologlar tarafından 6-16 yaş arasındaki çocuklara uygulanan zeka testidir. Zeka testi merkezi olarak, öncelikle zeka tanımını paylaşalım. Öğrencilerde zeka testi nasıl yapılıyor?

Entelektüel yetenek, genellikle çok yüksek bir Entelektüel Bölüm (IQ) olmasıyla tanımlanır. Entelektüel kapasite, Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WISC) gibi standartlaştırılmış bir testle değerlendirilir. Bununla birlikte, entelektüel olarak yetenekli çocukların belirlenmesi genellikle zaman alıcıdır. Kısa biçimli bir WISC, bir tarama aracı olarak kullanılabilir. Bu alandaki uygulayıcılar ve araştırmacılar daha sonra gerekirse çocukların bilişsel ve sosyo-duygusal özelliklerinin daha derinlemesine bir değerlendirmesini yapabilirler.

wisc 4 iq testi nerede var

Öğrenci için en uygun iq testi nedir?

Zeka testi merkezi olarak, çocukların görsel zeka ve duygusal zeka düzeylerini ölçüyoruz. Çocuklar bilişsel, duygusal ve fizyolojik boyutta bireysel farklılıklara sahiplerdir. Aynı zamanda çocukların belirli yaş aralıklarında kazanmaları beklenen bazı fiziksel, duygusal ve zihinsel gelişim özellikleri vardır.

Çocuğun içinde bulunduğu yaşa göre sahip olduğu özellikleri, çocuk hakkında bize ipuçları verir.  Örneğin, bazı çocuklar kendi yaş grubundan daha ileri bir yaşın işlevlerini yapabilirken, bazı çocuklar kendi yaşına uygun olanları yapmakta zorlanabilir.

Basitçe söylemek gerekirse, bir iq testi, akıl yürütme ve problem çözme yeteneklerinizi ölçer.

Zeka düzeyini ölçen IQ testleri, bir çocuğun entelektüel yeteneklerine ve potansiyeline göre hangi eğitim yolunu seçmesi gerektiğini belirlemek için kullanılır. Bu iq testleri, sonuçlara göre yeteneklerine göre en iyi kariyer yolunu belirlemek isteyenler için de ideal olabilir. Bu, yapabileceğiniz ve devam edebileceğiniz ile eşleşen bir okul veya eğitim seçmenize yardımcı olabilir. Detaylı İncele: zeka testi nasıl yapılır?

🎯  Dikkat Eksikliği Nedir? 🎫  

Dikkat Testleri ve zeka testi merkezi

İstanbul zeka testi merkezi olarak zekayı ölçme araçları; çocuğun öğrenme, anlama, kavrama, yorumlama, ilişkilendirme, soyut düşünme, problem çözme ve planlama gibi bilişsel yeteneklerini ölçmeyi hedefler. Zeka testleri, çocuklardaki üstün zihin gücünü ortaya çıkarılabilirken, aynı zamanda ayırıcı tanı ve teşhis konusunda önemli ipuçları sağlar. Zeka bölümü veya IQ, genellikle bir akran grubuna karşı bir kişinin zihinsel yeteneğini bilmek için standart bir yöntemdir. 90 ile 109 arasındaki IQ puanları normal veya ortalama bir zekayı gösterir. Bireysel yetişkinler genellikle 100 teorik ortalama olmak üzere 90-110 aralığında bir puan alır. 130’un üzerinde puan alırsanız, ortalama nüfustan daha yüksek bir zekaya sahip olunduğu anlamına gelmektedir. Çocuğunuzun IQ düzeyi ölçümü için zeka testi merkezi olarak destek sağlanır.

WISC-IV zeka testine giren bir çocuk ile şu index puanları ölçülür:

 • Tam Ölçekli IQ puanı, yedi alt testleri türetilen ve bilişsel yetenek beş alanda birden yeteneğini özetler edilir: Sözlü Anlama, Görsel Uzamsal, Akışkan Akıl Yürütme, Çalışma Belleği ve İşleme Hızı indeksleri. WISC–IV Tam Ölçek puanı, bir çocuğun genel entelektüel işleyişini görmenin bir yoludur.
 • Sözlü Anlama İndeksi, sözlü maddelere dayalı bir puandır. Sözel anlama indeksine erişmek için bir çocuğun yeteneğini ölçer ve kelime bilgisine edinilen geçerlidir. Spesifik olarak, bu puan, kişinin anlamlı kavramları sözlü olarak ifade etme, sözlü bilgiler hakkında düşünme ve sözcükleri kullanarak kendini ifade etme yeteneğini yansıtır.

Zeka Testi Randevusu  📞  0216 688 77 78 

Zeka testi neyi ölçer?

 • Algısal Akıl Yürütme İndeksi, performans veya görsel-uzaysal akıl yürütme öğelerine dayalı bir puandır. Endeksi belirlemek ve kurallarını uygulamak için görsel nesneleri kullanım ve akıl arasında yatan kavramsal ilişkiyi tespit etmek için bir çocuğun yeteneğini ölçer. Kavramsal ilişkilerin tanımlanması ve uygulanması, tüme varımsal ve nicel akıl yürütme, geniş görsel zeka, eşzamanlı işleme ve soyut düşünme gerektirir.
 • Çalışma Belleği İndeksi, çalışan bellek öğelerine dayalı bir puandır. Bilinçli farkındalık görsel ve işitsel bilgiyi, kayıt korumak ve işlemek için bir çocuğun yeteneğini ölçer. Bu görevler, kişinin dikkat, konsantrasyon ve zihinsel akıl yürütme ile görsel ve işitsel ayırt etme becerilerini ölçer. Bu beceri, öğrenme ve başarı ile yakından ilişkilidir.

iq testi ile görsel ve işitsel dikkat nasıl ölçülür?

 • İşleme Hızı İndeksi, çocuğun testin zamanlanmış bölümlerinde nasıl performans gösterdiğine dayalı bir puandır. Çocuğun hızı ve görsel kimlik, karar verme ve karar uygulamasının doğruluğunu ölçer. Performans; görsel tarama, görsel ayırt etme, kısa süreli görsel hafıza, görsel motor koordinasyon ve konsantrasyon ile ilgilidir. Bu beceri, bir çocuğun okumadaki gelişimi ve genel olarak hızlı düşünme yeteneği için önemli olabilir.
 • Görsel İndex, görsel ayrıntıları değerlendirmek ve modelden geometrik tasarımlar oluşturmak için görsel uzamsal ilişkileri anlamak için bir çocuğun yeteneğini ölçer. Bu beceri, görsel-uzaysal akıl yürütme, parça-bütün ilişkilerinin bütünleştirilmesi ve sentezini, görsel ayrıntılara dikkat etmeyi ve bazen el-göz koordinasyonunu kullanmayı ve görsel bilgilerle hızlı ve verimli çalışmayı gerektirir.

Brain Center İstanbul zeka testi merkezi, bu indeksleri ölçmektedir. Bir testteki sözlü maddeler, ifade edici ve alıcı dil temelli sorulardır. Algısal Akıl Yürütme öğeleri, bir çocuğun sözel olmayan veya görsel-uzaysal akıl yürütme becerilerini hedefleyen öğelerle ilgilidir. Bunlar, onları çözmek için dil gerektirmeyen öğelerdir. Örnekler, blok kalıpları yeniden oluşturma veya matris bulmacalarını çözme gibi öğeleri içerir. Çalışma Belleği öğeleri, öğrencinin az önce duyduğu bir şeyi hatırlaması ve ardından bu bilgiyle bir şeyler yapması gereken görevlerdir.

Öğrencide Zeka Testi Merkezi ve IQ Testi

Farklı türlerde zeka testleri vardır. Ancak çoğu zeka testi görsel, matematiksel ve dil becerilerinizin yanı sıra hafıza ve bilgi işleme hızınızı da analiz eder. Lisanslı bir klinik psikolog bir dizi alt testi yönetir. Tüm alt testlerin sonuçları daha sonra tek bir puanda birleştirilir ve iq skoru ortaya çıkar.

IQ testi uygulamasının mutlak gerekli görüldüğü bazı durumlar şunlardır:

 • Öğrenme Güçlüğü,
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu,
 • Akademik Başarısızlık,
 • Sınav Kaygısı,
 • Okul Fobisi,
 • Algılama ve Anlama Güçlüğü,
 • İletişim Güçlükleri,
 • Okula Uyum Sorunları,
 • Özgüven Eksikliği,
 • Davranış Problemleri,
 • Algılama ve Anlama Güçlüğü,
 • Sosyal Kaygılar,

Eğitim alanında, bir çocuğun entelektüel kapasitesinin hızlı ve güvenilir bir şekilde değerlendirilmesi, üstün yetenekli çocukların etkin bir şekilde tanımlanması için önemlidir. Tanımlama sağlanan çocuklarda, zeka puan düzeyine göre eğitim, sosyal yaşam ve ilgi-hobiler şekillendirilir.

doktor bora küçükyazıcı
Brain Center İstanbul Kişisel Gelişim Merkezi

Çocukta Zeka Testi: Wechsler Zeka Ölçeği WISC-4

6-16 yaş arası çocukların zeka aralığını, sayısal ve sözel zeka düzeyini, güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek amacıyla uygulanan bir zeka testidir. Türkiye’de uygulanan zeka testleri arasında  geçerlilik ve güvenirliliği en yüksek olan testlerden biridir. Wisc IV zeka testi, verilen birincil ve ikincil alt testlerin sayısına bağlı olarak 65-80 dakika sürer. Zeka testi merkezi Brain Center İstanbul’da WİSC-IV uygulanmaktadır.

IQ, genel zeka için genel bir ölçü olarak kabul edilir.

Sözel Zeka Bölümü ve Performans Zeka Bölümü olmak üzere iki bölümden oluşur. Her bölüm kendi içinde 5 alt test barındırır ve böylece birden fazla beceri alanındaki yeteneklerin ölçülmesi hedeflenir. Çocuklarda iq seviye tablosu incele! Zeka testleri, mantıksal, görsel, uzamsal, sınıflandırma, analojik ve modele dayalı sorular dahil olmak üzere çok çeşitli soruları kapsamaktadır. Tipik olarak standartlaştırılmış testlerdir. Zeka puanı iq, yaşınızdaki kişilerin test puanı ile ortalama test puanı arasındaki sapmaya göre belirlenir.

IQ testlerinin ilk standartlaştırıldığı 1990’ların başından beri, araştırmacılar her geçen nesille birlikte IQ puanlarında önemli artışlar gördüler. Bu nedenle, bugün 10 yaşındaki ortalama bir çocuk aynı testte 1954’teki 10 yaşındaki bir çocuğa göre daha yüksek puan alacaktır. Bu durum, büyük-büyük-dedelerimizden daha yüksek kapasiteleri beyinlere sahip olduğumuz anlamına gelmez. Bu sadece mantıklı düşünme, problem çözme ve/veya yeteneklerimizi varsayımsal durumlarda kullanma yeteneklerimizi geliştirdiğimiz anlamına gelir.

Wisc 4 IQ Testi – zeka testi merkezi Brain Center İstanbul

Sözel Alt Testler, sol beyin yarımküresi işlevleri hakkında bilgi verir. Çocuğunuzun şu  becerileri zeka testi merkezi testleri ile değerlendirilir:

 • Bilgiyi Akılda Tutma ve Geri Üretme,
 • Sözel Sentezleyebilme,
 • Benzerlikler Kurabilme,
 • İfade Becerisi,
 • Sözel Muhakeme Becerisi,
 • Kısa Süreli Hafıza

Performans Alt Testler, sağ beyin yarımküresi işlevleri hakkında bilgi verir. İstanbul zeka testi merkezi testleriyle, çocuğunuz şu becerileri değerlendirilir:

 • Görsel Hafıza,
 • Görsel Dikkat,
 • Neden-Sonuç İlişkisi Kurabilme,
 • Görsel Analiz ve Sentez Yapabilme,
 • Parça-Bütün İlişkisi Kurabilme,
 • Görsel Bilgi Öğrenme Hızı ve Kısa Vadede Kullanabilme,
zeka testi nedir
zeka testi merkezleri nerede

Çocuklarda zekayı ölçen en uygun iq testi wisc 4 nasıl uygulanır?

WISC-IV testi sonucunda elde edilen IQ skoru, uzmanlar için klinik  değerlendirmede anlam ifade ederken, performans ve sözel  becerilerin alt testlerle değerlendirilmesi, çocuğun zihinsel haritasına erişmeyi sağlar ve bilişsel yetenekleri ile ilgili profil ortaya çıkarır. Çevresel faktörler sahip olunan zeka potansiyelinin işlenmesi açısından değerlidir.

Unutulmamalıdır ki, yüksek zeka testi puanına sahip olmak yaşamda başarının garantisi değildir.

Aynı şekilde, daha düşük bir zeka testi puanına sahip olmanın başarısızlığın işareti olmadığı gibi. İyi alışkanlıklar, azim ve güçlü bir iş ahlakı, zeka kadar önemlidir. Bu değerli nitelikleri geliştirmeyen çocuklar, akıllı bir zekayı boşa harcarlar. Çocuklarımız için yapabileceğimiz en değerli aktivite, onlar için zaman ayırmak ve birlikte eğlenceli aktiviteler yapmaktır.

Çok yüksek zeka puanına sahip çocuklar, bilgiyi ortalama bir insandan daha derin bir düzeyde ve daha yüksek bir hızda manipüle etme, işleme ve yorumlama yeteneğine sahiptir. Sizlere ve değerli evladınıza yardımcı olmaktan memnuniyet duyacağız. Evladınızın sayısal ve sözel zeka düzeyi ile, kendisini ifade konusunda yaşıtlarıyla hangi düzeyde olduğunu bilimsel olarak ölçümleyerek, tespit ediyoruz.

Eğer evladınız 6-16 yaş aralığında yer alıyorsa, sayısal ve sözel zeka puanlarını öğrenebilirsiniz. Zeka testi merkezi olarak zihinsel gelişim açısından çocuğunuzun kendi yaş grubuna göre hangi düzeyde olduğunu tespit edebiliriz. İstanbul zeka testi merkezi olarak WISC-IV iq testi uygulaması için size yardımcı olmak için buradayız. Bizimle hemen iletişime geçerek, çocuğunuzun iq testi ve raporunu oluşturabilirsiniz.

👩‍⚕️ Uzman Klinik Psikolog Ceyda Çolak Tan
EMDR Terapisti 🧠 Neurofeedback Terapisi

🏥 Brain Center ® İstanbul
🍀 Kişisel Gelişim Merkezi
Ritim İstanbul AVM, Maltepe – İstanbul 🌍

Zeka Testi Randevusu 📞 0216 688 77 78 

doktor bora küçükyazıcı
Brain Center İstanbul Kişisel Gelişim Merkezi

Sık sorulan sorular ve cevaplar: Zeka Testi Merkezi

Soru 1: Yaşa göre IQ kaç olmalı?

Ebeveynler, çocuklarının zekasının belirlenmesini istediklerinde, bunun nedeni genellikle çocuğun çok düşük veya çok yüksek zekaya sahipmiş gibi görünmesidir. Diğer tüm durumlarda, normal okul sınavları ve ilerleme testleri genellikle yeterli olacaktır. Çocuklar için bir IQ testi sadece özel durumlarda gerekli olduğundan, ilgili kişilerin ilgileri daha büyük olma eğilimindedir. Çocuğun özel eğitime ihtiyacı var mı? Çocuk çok yetenekli mi ve iyileştirici öğretime ihtiyaç var mı? Bu tür bulguların geniş kapsamlı sonuçları olabilir. Wisc-IV iq testi, zeka testi merkezi uzmanlığı ile uygulanır.

Soru 2: En güvenilir IQ testi hangi zeka testi merkezi var?

Üstün yetenekli okul öncesi çocuklar, okula gitmeden önce okuyabilir ve yeni kitaplarla uğraşmak için doymak bilmez bir iştah gösterebilir. Kendi benzersiz ilgi alanlarını bulabilir ve daha uzun bir dikkat süresi geliştirebilirler. Üstün zekayı test etmek için en uygun zaman, okuldaki çocukları savunmak için test sonuçlarının gerekli olduğu 5 ila 8 yaş arasıdır. Bir zeka bölümü (IQ) testi, kişinin akıl yürütme yeteneğini ölçer. Çoğu IQ testi puanı , puanların çoğunun düşeceği ortalama sayı olan 100 temel puan kullanılarak belirlenir. Wisc-4 iq testi, zeka testi merkezi uzmanlığında uygulanır.

Soru 3: İq testi nerede ölçülür: zeka testi merkezi

Bir çocuğun IQ’su mantıklı düşünme yeteneğini temsil edecektir. Çocukların IQ’su 4 yaşından itibaren oluşmaya başlamıştır ve 16 yaşına kadar sürekli gelişecektir. Bu gösterge, ebeveynlerin çocuklarının yeteneklerini hızlı bir şekilde belirlemelerine yardımcı olacak ve böylece onlara uygun öğrenme yönelimleri sağlayacaktır. Sol yarım küreyi (Mantık) iyi kullanabilen çocuklar IQ testinden yüksek puan alırlar ama bu yüksek IQ puanı alamayan çocukların kötü olduğu anlamına gelmez. Basitçe, bu çocukların sağ yarıküreyi (Duygu) kullanma konusunda daha yetenekli olmalarıdır. Wisc-IV iq testi, zeka testi merkezi uzmanlığında uygulanır.

Soru 4: Zeka testi hangi hastanelerde yapılır? 

Üstün zekalılığın birçok tanımı ve bir çocuğun üstün yetenekli olup olmadığını resmi olarak tanımlamanın birçok yolu vardır.Üstün yetenekli çocuklar bu özelliklerin hepsini olmasa da bazılarını gösterebilirler; her çocuk farklıdır. Çocuğunuzun yeteneklerinin kapsamını belirlemek için, test etmek veya tam bir değerlendirme, aradığınız cevaplardan bazılarını sağlayabilir.

Üstün zekalılar eğitimi gerektiren hiçbir federal yetki veya ulusal politika bulunmadığından, ebeveynlerin bir test veya değerlendirmeye başvurmadan önce kendi alanlarında hangi üstün zekalı belirleme politikalarının ve prosedürlerinin mevcut olduğunu gözden geçirmeleri önemlidir. WISC-4 zeka testi, belirtilen beş bilişsel alanda entelektüel işleyişi temsil eden puanlar sağlar: Sözlü Anlama, Görsel Uzamsal Akıl Yürütme, Akışkan Akıl Yürütme, Çalışma Belleği ve İşleme Hızı.

Soru 5: WISC-4 testi neyi ölçer? 

Zeka testi, Klinik Psikologlar tarafından bir çocuğun çeşitli belirli alanlardaki entelektüel yeteneklerini ölçmek için kullanılan bir yöntemdir. Bu alanlar sözlü anlama, olgusal bilgi, soyut akıl yürütme, görsel-uzaysal yetenekler ve kısa süreli belleği içerir. Entelektüel değerlendirme, bir çocuğun akademik potansiyelinin iyi bir göstergesidir. Zeka testi merkezi uzmanlığında Wisc 4 testi uygulanır.

Çocukların zekası aslında sadece genetiklerinden değil , çevrelerinden etkilenir. Spesifik olarak, araştırmalar, daha yüksek IQ puanlarına katkıda bulunabilecek üç davranış olduğunu bulmuştur . Aslında, üç davranışı da sergileyen çocuklar, zeka testlerinde sergilemeyen çocuklara göre %4 daha yüksek puan aldı. Bu büyük bir değişiklik gibi görünmeyebilir, ancak özel okula veya üstün zekalı ve yetenekli programlara girmek söz konusu olduğunda, her şeyi değiştirebilir.

Uzman Klinik Psikolog Ceyda Çolak Tan

Uzman klinik psikolog Ceyda Çolak Tan, İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji Bölümü ve sonrasında Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans programını tamamlamıştır. Klinik Psikiyatri kliniği çalışmalarını Surp Pırgıç Ermeni Hastanesinde sürdürmüştür. Anne Çocuk Eğitim Vakfı bünyesindeki eğitim programı olan Baba Destek Birimi çalışmalarında faaliyet göstermiştir. Britanya – Londra’da klinik çalışma eğitimini çeşitli kliniklerde tamamladıktan sonra, Wisc 4 iq testi, Nöropsikolojik Değerlendirmeler, Bilişsel ve Davranışçı Terapi çalışmaları, WISCR ve Rorschach Testlerinin uzman analiz ve değerlendirilmesi konularında çalışmalar gerçekleştirmiştir. İlgi alanları arasında şu klinik alanlar bulunmaktadır: Nöropsikoloji, Dikkat ve Konsantrasyon geliştiren neurofeedback terapisi, EMDR terapisi ve oyun terapisi uzmanlıkları bulunmaktadır. Çocuk ve ergenlerle okul başarısı, ders planı oluşturulması ve dikkat geliştirici egzersizleri başarıyla geliştirmektedir. Destek sağladığı alanlar şunlardır: 2 Yaş Çocuk Sendromu, Tuvalet Alışkanlığı Kazanımı, Kardeş Kıskançlığı, Anaokulu ve İlkokul Başlangıcı Sorunları, Yeme ve Uyku Alışkanlığı Düzenlenmesi.

İlgili Makaleler

20 Yorum

 1. Merhaba , dikkat eksikliğinden dolayı şikayetçi olduğumuz kızıma test yaptırdık. Sayısal zekası 85 yani sınırda çıktı , Sözel zekası ise 110 çıktı. Tedavi için dr okul dönemini bekleyelim okulla eş zamanlı ilerleyelim dedi. Sizcede bu durum normal mi ? Yoksa hemen başlamak mı gerekir seanslara.

  1. Gülşen hanım,
   Öncelikle evladınız için sağlık dolu bir gelecek dileriz. Bahsettiğiniz süreçte bizim önerimiz hiç beklenmemesi ve uygulanacak olan gelişim planlarının derhal devreye alınması şeklindedir. Önümüzdeki yaz tatil dönemi uygulanacak gelişim adımları ile yeni öğretim yılına çok daha rahat ve yüksek verimle başlaması konusunda yardımcı olabiliriz. Dilerseniz klinik iletişim telefonlarımızdan bizimle iletişime geçmenizi öneririz.
   Sağlıklı günler

   1. Merhabalar, 5 yaşındaki oğlum 15 aylıktan beri kreşe gidiyor. Eylül 2021 den beridir de bir kolejin anaokuluna devam etmekte. Su an matematige olan ilgisi had safhada. Yaşıtlarından hariç 3’erli 4’erli 5’erli hem ileri hem geriye sayabiliyor. 2 haneli 3 farklı sayıyı da toplayabiliyor. Acaba IQ testi yaptırmamız gerekir mi

    1. Değerli Ceyda Hanım, zeka testi merkezi olarak uyguladığımız wisc 4 isimli iq testi, 6 yaşı tamamlayan çocuklarda uygulanmaktadır. Bununla birlikte, evladınızda 5 yaş için çocuk gelişim değerlendirmesi ile durum analizi sağlanması uygundur. Çocuk gelişim değerlendirmesi ile çocuğunuzun dünya yaşıtlarına göre akli melekesi, duygu yönetimi, disiplin ve sosyal gelişim, bireysel alışkanlıkları değerlendirilir. Ardından evde uygulamanızın fayda sağlayacağı aktiviteler belirlenir. Sağlıklı günler dileriz.

 2. Merhabalar. Oğlum ilk okul 3. Sınıfa giderken Hiperaktivite olduğunu düşündüğümüz için doktora götürmüştük WISC-R testi yapıldı sözel zeka puanı 108 performans zeka puanı 136 genel zeka puanı 124 çıkmıştır. Dikkat eksikliği ve durtusellik olduğu belirtildi. Tedavi baslatildi..Sizce bu değerler ne ifade ediyor? Birde bu testler ne aralikla yapılmalı ? Kullanılan ilaçlar ne kadar kullanılacak?

  1. Bahar hanım,
   Öncelikle evladınızın sayısal ve sözel zeka puanları arasında bahsettiğiniz düzeydeki bir fark çok önemlidir. Evladın çok hızlı ve keskin düşünmesi, lakin bunu rahat ifade ile dile dökememesi durumu yaşanır. Öncelikle bu konuda bir gelişim planı izleniyor olmalıdır. Bizler böyle durumlarda gerekli terapi desteği ile öğrencinin sahip olduğu potansiyeli anlamlı ve rahat şekilde kullanması konusunda destek sağlıyoruz.
   Bununla birlikte, evladınızın kaç dikkat-dürtü hata puanında olduğunu belirleyerek, yaş grubuna göre kaç hata birim sapmasında olduğunu tespit edebiliriz. Ardından uygulanacak dikkat geliştirme programı ile hangi düzeyde ilerleme sağlandığı objektif ölçümlenebilir.
   Sağlıklı günler dileriz.

  2. Merhaba ben esma diğer yaş gruplarımdan daha zeki olduğunu biliyorum-ki onlar bunu söylediğimde fazla özgüvenlisin diyor sanki yanlışmış gibi-ama bunu bilimsel olarakta kanıtlamak istiyorum 16 yaşındayım acaba nasıl bir test yaptırabilirim Şöyle ki bu yaşıma kadar kimse bana samimi gelmedi ailem bile ve okulumdakilerle aynı ortamda eğitim alarak çoğu şeyi kaçırıyorum nasıl bana göre eğitimler almalıyım o konu hakkında da Fikrinizi merak ediyorum

   1. Değerli Esma, iq testi 16 yaş için wisc 4 zeka testi uygulanabilir. wisc 4 zeka testi ile kişinin sağ ve sol beyin potansiyeli ölçülür. Dikkat dağınıklığı ve odaklanma sorunu konusunda hangi düzeyde olduğu tespit edilir. özellikle wisc 4 zeka testi ile öğrencinin dil gelişimi, kelime bilgisi, kısa ve uzun süreli hafıza yeteneği ve öğrenme becerileri ölçümlenir. Böylece yaşamda sahip olunan zeka kapasite potansiyeli analizi sağlanır. Öğrenme stili tespit edilerek, daha verimli ve etkili ders çalışma programı oluşturulur. Zeki olmak iyidir, çalışkanlar kazanır. Sahip olunan zeka potansiyeli orta ve standart düzeyde olsa dahi, çalışkanlık ile bilgi keskinleşir ve kullanımı kolaylaşır. Tüm çocuklarımızın eşit eğitim hakkı ile bilgi potansiyelini verimli kullanması faydalıdır. Sağlıklı günler dileriz.

 3. Kızım 2. Sınıf ögrencisi ders calisma söz konusu olunca bahanelerle kaciyor sorular sordugumda veya birsey istedigimde bildigi yerdeki nesneyi bulamadim diyerek geliyor bugunde ogretmeni soru sormus hangisi yürumez masamı kediimi sorusuna kedi cevabı vermiş cok üzüldüm ne yapmalıyım

  1. Samet bey,
   Bahsettiğiniz durumun öncelikle nedeni belirlenmelidir. İşitme sorunu olan çocukta bile bahsettiğiniz sorunlar yaşanabilir. Öncelikle neden belirlenmelidir. Yeğenimiz öğretmenin sorusuna dikkatini mi vermiyor, hangi cevabı oluşturacağını mı anlamıyor, soru ve cevap ile uğraşmak istemeden baştan savma mı yaklaşıyor? Bir çok neden olabilir. Çocuğunuzla bol bol zaman geçirin, okuma ve yazma çalışmaları yapın, birlikte kitap okuyun, birlikte filmler izleyin, izlediği filmleri anlatmasını ve kısa özetini yazmasını isteyin. Tüm bu adımları uygulamanıza rağmen, gelişme sağlanmaz ise, bizimle iletişime geçmeniz fayda sağlayacaktır.
   Sağlıklı günler dileriz.

 4. Merhaba
  Çocuğumun genel ıQ 139
  Sözel IQ 140
  SÖZEL OLMAYAN IQ 129 çıktı
  Braınfıt de yaptırdık raporda da cognitive map raporu olarak geçiyo , tam ne aşamada nasıl birde sizden yorum alabilirmiym bu arada kızım 5 yaşında

  1. Nurten hanım,
   Her şeyden öncelikle: 5 yaş çocuğa kim, neden zeka testi uygular?? Çocuklara uygulanan zeka testi Wisc-r wisc 4 gibi testlerin skor puanları, aileler ile paylaşılması etik değildir, uygun değildir. Zira aynen sizin şu an içinde bulunduğunuz duygu durumuna kapılarak, 13 çıkmış, 5 çıkmış, 18 çıkmış gibi rakamsal analizler ve tedirginliğe sürüklenmektedir anne ve babalar.
   Oysa evladınızın test skorlarına göre parlak, üstün zeka grubunda olduğunu belirten bir rapor sunulmuş olması beklenir.
   Bununla birlikte, örneğin bizim merkezimizde uyguladığımız bir zeka testi sonucunda bahsettiğiniz skorlar çıkan bir öğrenci ile şu gelişim planlarını uygularız:
   1- Kendisini kelime bilgisi ile rahat ifade edebiliyor, bu durumu devam ettirmek adına yapılacak davranışçı bilişsel terapi çalışmaları uygundur.
   2- Matematik ağırlıklı çalışmalar gelişime destek sağlayacaktır.
   İlk belirtiğimiz yorumda olduğu gibi,5 yaş çocuğun sosyalleşmesi, arkadaş ilişkileri değerlidir. Evde annesine ve babasına yardım etmesi, kendi odasını ve oyuncaklarını toplama disiplinini gelişmesi uygundur. Yaş grubuna göre boyamalar ve çizimler ile desteklenebilir.
   Sağlıklı günler dileriz.

 5. Merhaba,

  bir çocuğun üstün zeka vs. gibi tespitleri için kaç yaşında test yaptırılmalıdır. oğlum için yaşıtlarından daha farklı yetkinlikleri olduğunu düşündüğüm ve gözlemlediğim için böyle bir test gerekli midir diye merak ediyorum açıkçası. (kendisi 3 yaşında)

  Teşekkürler,

  1. Değerli Hülya hanım,
   Çocukların yaşıtlarına göre zeka düzeylerini tespit eden WİSC 4 testi çok değerli sonuçlar sunmaktadır. Çocuğun zeka puanı, sağ-sol beyin çalışma düzeyi, kelime dağarcığı, bilişsel ve duygusal fonksiyonları gibi konularda veri sağlanmaktadır. WİSC 4 testi 7 yaş itibaren çocuklarda uygulanmaktadır. 3 yaş çocuğunuzla birlikte bol bol oyun oynayın, yuvaya başlasın, arkadaş edinsin, sosyal yönlerini geliştirin. En doğru adımlar bunlar olacaktır.
   Sağlıklı günler dileriz.

  1. Alper Bey,
   Çocuklarda 7 yaş itibaren zeka testi Wisc R ve Wisc 4 uyguluyoruz. Lakin öncelikle neden böyle bir test yapılmasını arzu ediyorsunuz? Çıkacak sonuca göre yaşamınızda ve eğitim sürecinde nasıl bir değişiklik planlıyorsunuz? Tüm bu soruların netleşmesini öneririz. Dilerseniz iletişim telefonlarımızdan destek alabilirsiniz. Sağlıklı günler

 6. Merhaba ben bir soru çözdüğümde o soruyu nasıl çözdüğümü hatırlamıyorum sizce bunun sebebi nedir

  1. Değerli Ayşegül,
   Bir soruyu doğru çözdüğünde, o konu hakkında çözmüş olduğun geçmiş soru deneyimleri devreye girer. Bu nedenle ne kadar çok soru çözülürse, beyin ilgili işlemlerin yolunu o kadar netleştirir. Belli bir tekrar sayısından sonra, artık o konudaki soruları görmek bile çözüm için yeterlidir. Örneğin üçgen iç açıları hakkında 10 tane soru çözmüş öğrenci ile 100 tane soru çözmüş öğrenciyi düşünelim. Henüz yeterli sayıda soru tekrar yapmayan öğrenci için üçgen iç açıları soruları halen birer büyük problem gibi görünür. Oysa o konuda yüzlerce soru çözen öğrenci için soruların cevapları otomatik olarak verilir hale dönüşür.
   Sağlık ve başarı dileklerimizle.

 7. Merhabalar wisc-4 zeka testi ücretinizi öğrenmek istiyorum oğlum 8 yaşına girecek ve ilkokul 2.sınıf öğrencisi

  1. Değerli Hakan Bey, 6 yaş dolduran çocuklarda iq düzeyi ölçen wisc 4 zeka testi uyguluyoruz. Yaklaşık 60 dakika süren test sonrası, zeka testi raporu hazırlanarak aileye takdim ediliyor. Aynı zamanda çocuğunuza nasıl yaklaşmanızın ve yönlendirmenizin fayda sağlayacağı konusunda ebeveyn bilgilendirmesi yapılıyor. Tüm bu adımlar 1.400 TL olarak ücretlenmektedir. Sağlıklı günler dileriz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Konuşmayı Görüntüle
Randevu İletişimi
Hangi konuda randevu istiyorsunuz?