N繹robilim Yay覺nlar覺

Zeka Testi Merkezleri 襤stanbul wisc 4 zekatesti merkezi

覺q testi nerede yap覺l覺r? zeka testi merkezi nerede?

Zeka Testi Merkezleri – Brain Center 襤stanbul

襤çindekiler

Wisc 4 iq ve zeka testi merkezleri nerededir? 襤stanbul zeka testi merkezi hangi test uyguluyor? ocuklarda 覺q testi nerede yap覺l覺r? ocuk i癟in zeka testi ka癟 ya yap覺l覺r? iq testi nerede yap覺l覺r? rencide zeka testi nas覺l yap覺l覺r? En doru zeka testi nerede yap覺l覺r? ocuklar i癟in zeka testi merkezi nerede ve ne zaman yap覺l覺r? Bu ve benzeri sorular覺n cevaplar覺n覺 inceleyeceiz. Zeka testi WiSC-4 ile 羹st羹n zekal覺 癟ocuklar覺n tespit edilmesi salan覺r.

Ebeveynler 癟ocuklar覺n覺n zekas覺n覺n belirlenmesini istediklerinde, bunun nedeni genellikle 癟ocuun 癟ok y羹ksek bir zekaya sahip g繹r羹nmesidir. Dier t羹m durumlar i癟in, normal okul s覺navlar覺 ve ilerleme testleri genellikle yeterli olacakt覺r. ocuklar i癟in Wisc-IV zeka testi yaln覺zca 繹zel durumlarda gerekli olur. zellikle Wisc-IV testi T羹rkiye i癟in iq test olarak adapte edilmitir. Detayl覺 襤ncele: zeka testi merkezi

zeka testi nedir
Wisc 4 iq testi nedir

ocuklar i癟in zeka d羹zeyi 繹l癟羹m羹 neden 繹nemlidir?

Zeka test IQ skoru 95 olan bir 癟ocuk, geleneksel bir s覺n覺fta ii anlamakta ve tamamlamakta muhtemelen daha zor olacakt覺r. 120 IQ zeka testi puan覺na sahip bir 癟ocuk, geleneksel s覺n覺ftaki 癟al覺malardan s覺k覺labilir veya ilgisiz olabilir. Bir bireyin genel yetenek d羹zeyini anlamak, akademik bir ortamda nas覺l ilev g繹rebileceklerini ve 癟al覺acaklar覺n覺 anlamada 繹nemlidir. rencilerde zeka testi nas覺l yap覺l覺yor?

Bununla birlikte yaa g繹re zeka puan覺 d羹羹k 癟ocuklar覺n tespiti de 癟ok deerlidir. B繹ylece uygulanacak geliim ad覺mlar覺 ile, ya覺tlar覺n覺 yakalamas覺 i癟in izlenecek ad覺mlar belirlenir.

Zeka, yetenekleri ve genel baar覺y覺 anlamada 繹nemlidir.

Ebeveynlere ve 繹retmenlere, akademisyenler ve genel olarak yaamla ilgili yeteneklerini anlamalar覺na yard覺mc覺 olur. IQ ayn覺 zamanda bir 癟ocua 繹retirken okula nas覺l yakla覺laca覺n覺 bilmesine de yard覺mc覺 olabilir. ocuklar覺n bilisel g羹癟l羹 ve zay覺f y繹nlerini bilmek, uygulanacak anla覺lmas覺 en kolay 繹retim y繹ntemlerinin kullanmas覺n覺 salar.

3 ya 羹st羹n zeka belirtileri
羹st羹n zeka belirtisi

襤stanbul Zeka Testi Merkezleri: iq testi nerede yap覺l覺r?

IQ, genellikle zeka katsay覺s覺na at覺fta bulunan k覺sa bir terimdir. Test edilmi zeka, a癟覺klay覺c覺 olmaktan 癟ok tan覺mlay覺c覺 bir kavramd覺r. K覺sacas覺, IQ testi, belirli ya grubu ve koullara bal覺 olarak 癟ocuun bir zihinsel yetenek seviyesini 繹l癟er. Bu nedenle, IQ puan覺 癟eitli fakt繹rler ile deiebilir. Duygusal, fizyolojik ve 癟evresel fakt繹rler, 癟ocuun zeka puan覺nda gelime ya da gerilemeye neden olur. ocuk son derece yetenekli olabilir. Ya da durumunu iyiletirici 繹retime ihtiya癟 var m覺? Bu t羹r durumlar覺n erken tespiti, 癟ocuun sahip olduu potansiyeli daha verimli ortaya 癟覺kartmas覺n覺 salar. IQ testleri, 癟ocuun ya覺tlar覺na g繹re u becerilerdeki zihinsel kapasitesini 繹l癟er:

 • s繹zel beceriler
 • g繹rsel-uzamsal ak覺l y羹r羹tme
 • haf覺za
 • ilem h覺z覺n覺
 • dikkati odaklama ve s羹rd羹rme
 • k覺sa ve uzun s羹reli bellek

IQ testi uygulanan 癟ocuklar, ya gruplar覺na g繹re nas覺l puan ald覺klar覺 tespit edilir. Zeka d羹zeyi, 繹renme becerisi ve davran覺 sorunlar覺 analiz edilir.

Wisc-IV Zeka Testi: zeka testi merkezi 襤stanbul

st羹n zekal覺 ve yetenekli 癟ocuklar覺 iq testi ile tan覺mlanmak 繹nemli ve deerlidir. st羹n zekal覺 癟ocuklar i癟in yeni eyler 繹renmek 繹nemlidir. Dolay覺s覺yla, 癟ocuunuzun 羹st羹n zekal覺 ve yetenekli olarak tan覺mlanmas覺n覺n en b羹y羹k yarar覺, 癟ocuunuz i癟in ne t羹r bir ileri d羹zey 繹renmenin doru olabileceini anlaman覺za yard覺mc覺 olmas覺d覺r . Ve 癟ocuunuzun ileri d羹zeyde 繹renmesini destekleyebildiinizde, genel refah覺n覺 ve geliimini destekleyebilirsiniz.

Zeka testi merkezleri uzmanl覺覺nda uygulanan WiSC-4 testi, 癟ocuun bilisel ve entellekt羹el yeteneini ve potansiyelini 繹l癟er.

IQ testi, bir dizi bilisel yetenei 繹l癟en ve bireyin entelekt羹el yeteneklerinin ve potansiyelinin bir 繹l癟羹s羹 olarak hizmet etmesi ama癟lanan bir puan salayan bir deerlendirmedir. IQ testleri en s覺k uygulanan psikolojik testler aras覺ndad覺r.

ocuunuzun 羹st羹nl羹羹n羹 veya yeteneini belirlemek zeka testi merkezleri uzmanl覺覺nda u konularda yard覺mc覺 olabilir:

 • ocuunuzun 癟ocuk bak覺m覺na, anaokuluna veya okula balamas覺n覺n ne zaman doru olduunu 繹renirsiniz.
 • ocuunuz 癟ocuk bak覺m覺, okul 繹ncesi veya okulda doru 繹renme f覺rsatlar覺na sahip olur.
 • ocuunuz, evde, okul 繹ncesi veya okulda can s覺k覺nt覺s覺 gibi 羹st羹n yetenekli olman覺n baz覺 zorluklar覺ndan ka癟覺n覺r.
 • ocuunuzun ileri ilgi veya beceri alan覺nda yeni 繹renme f覺rsatlar覺 belirlersiniz. st羹n yetenekli gen癟 sporcular veya sanat癟覺lar i癟in 繹zel programlar belirlenir.
羹st羹n zeka belirtileri
羹st羹n zeka belirtisi

Modern zeka testi Wisc 4 Testi Nedir: zekatesti merkezi istanbul

Modern zeka testleri genellikle matematiksel beceriler, haf覺za, uzamsal alg覺 ve dil becerileri gibi yeteneklere odaklan覺r. 襤likileri g繹rme, sorunlar覺 癟繹zme ve bilgileri hat覺rlama kapasitesi zekan覺n 繹nemli bileenleridir. Dolay覺s覺yla bunlar genellikle IQ testlerinin odakland覺覺 becerilerdir. ocuklarda iq testi nerede yap覺l覺r?

V羹cuttaki dier kaslar gibi beyin de fiziksel bir organd覺r.Bu nedenle daha verimli ve zinde olmas覺 i癟in eitilebilir.

Bu puanlar覺n ger癟ekte ne anlama geldiini anlamak i癟in, bu test puanlar覺n覺n tam olarak nas覺l hesapland覺覺na bakmak 繹nemlidir. G羹n羹m羹zde bir癟ok test standart hale getirilmekte ve bireysel performans ile bireyin ya grubu i癟in normlar kar覺lat覺r覺larak puanlar elde edilmektedir. Pek 癟ok test puanlar覺n覺 elde etmek i癟in benzer y繹ntemler kullan覺rken, zeka testi merkezleri uzmanl覺覺ndaki her testin farkl覺 olduunu ve puanlama y繹ntemlerinin bir testten dierine ayn覺 olmayabileceini de unutmamak gerekir.

iq seviyeleri 癟ocuklarda
Wisc 4 Zeka Testi Nedir

IQ Testi Faydalar覺 Nedir: Zeka Testi Merkezleri

Zeka testleri, 繹rencileri ve en iyi nas覺l 繹rendiklerini anlamam覺za yard覺mc覺 olur. Psiko-eitimsel bir deerlendirmenin par癟as覺 olarak, zeka testi merkezleri uzmanl覺覺nda uygulanan IQ Testleri, genel bilisel ilevlerin kapsaml覺 bir 繹l癟羹m羹n羹 elde etmek i癟in kullan覺labilir.

Zeka, genellikle bir 繹rencinin akademik performans覺n覺n tahmini olarak kabul edilir. Wisc-IV zeka testi, entelekt羹el 羹st羹nl羹k, zeka gerilii ve bilisel g羹癟l羹 ve zay覺f y繹nleri belirlemek i癟in bir deerlendirmenin par癟as覺 olarak kullan覺labilir. Sonu癟lar, eitim 繹nerileri ve kararlar覺 verirken genel resme katk覺da bulunur.

Zeka nedir? Zeka, karma覺k fikirleri anlama, 癟evreye etkili bir ekilde uyum salama, deneyimlerden 繹renme, 癟eitli ak覺l y羹r羹tme bi癟imleriyle megul olma, d羹羹nerek engellerin 羹stesinden gelme yeteneidir.

Bir 繹rencinin iq testi sonu癟lar覺ndan ders 癟al覺ma stili hakk覺nda bilgi edinebiliriz. Problem 癟繹zme yakla覺m覺, zamanl覺 g繹revlere tepki, hayal k覺r覺kl覺覺 tolerans覺 seviyesi ve zor g繹revlere tepki ve 覺srar seviyesi gibi unsurlar覺n analizi salan覺r. Zeka testi merkezleri uzmanl覺覺nda 繹l癟羹len iq testi, 癟ocuun potansiyelini de ortaya 癟覺kart覺r. Ebeveynlerin 癟ocuklar覺n覺n zeka katsay覺s覺n覺 bilmeleri olduk癟a faydal覺 olabilir. Lakin, unutulmamal覺d覺r ki IQ ve EQ birlikte ve uyumlu olmal覺d覺r. Zeka puan覺, kiinin okul baar覺s覺 i癟in g羹癟l羹 bir 繹ng繹r羹c羹 olsa da, hayattaki baar覺n覺n her zaman iyi bir g繹stergesi deildir. 襤te zeka testi merkezleri, bu konuda aileye destek salamaktad覺r.

Wisc 4 Zeka Testi Sorular覺 Nas覺ld覺r?

Wisc-IV zeka testi nedir?

WISC IV, Wechsler ocuklar i癟in Zeka l癟ei anlam覺na gelir. 襤stanbul zeka testi merkezleri uygulanan Wisc 4 iq testi, 癟ocuklarda zekan覺n iki ana y繹n羹n羹 繹l癟er: S繹zel Zeka ve Performans Zekas覺. S繹zel zeka, kelime bilgisi ve anlama gibi eyleri i癟erebilir. Performans zekas覺, resim tamamlama ve ak覺l y羹r羹tmeyi i癟eren 繹eleri i癟erebilir. Genelde bu test tipik olarak 6-16 ya aras覺 癟ocuklar i癟in kullan覺l覺r. Zeka testi merkezleri uzmanl覺覺nda testin uygulanmas覺 genellikle 65-80 dakika s羹rer. Puanlar覺n yorumlanmas覺 genellikle 癟ok kolayd覺r, 100 ortalama puand覺r ve daha y羹ksek puanlar ortalama zekadan daha y羹ksek olduunu g繹sterir ve bunun tersi de ge癟erlidir.

Wisc IV zeka testi 5 farkl覺 alt index hakk覺nda bilgi salamaktad覺r:

 1. S繹zl羹 Anlama 襤ndeksi
 2. G繹rsel-Uzamsal 襤ndeks
 3. Ak覺kan Ak覺l Y羹r羹tme 襤ndeksi
 4. al覺ma Bellei 襤ndeksi
 5. 襤leme H覺z覺 襤ndeksi

S繹zl羹 Anlama 襤ndeksi nedir?

S繹zl羹 anlama indeksi, bir 癟ocuun edindii kelime bilgisine erime ve bunlar覺 uygulama yeteneini 繹l癟er. Spesifik olarak, bu puan kiinin anlaml覺 kavramlar覺 s繹zl羹 olarak ifade etme, s繹zl羹 bilgiler hakk覺nda d羹羹nme ve s繹zc羹kleri kullanarak kendini ifade etme yeteneini yans覺t覺r. st羹n zeka tan覺m覺, IQ’su 130 veya daha y羹ksek olan 癟ocuklar覺 ifade eder.

wisc 4 testi nedir
羹st羹n zeka testi nedir

G繹rsel-Uzamsal 襤ndeksi nedir?

G繹rsel uzamsal indeksi, bir 癟ocuun bir modelden geometrik tasar覺mlar oluturmak i癟in g繹rsel detaylar覺 deerlendirme ve g繹rsel-mekansal ilikileri anlama yeteneini 繹l癟er. Bu beceri, g繹rsel-uzaysal ak覺l y羹r羹tme, par癟a-b羹t羹n ilikilerinin b羹t羹nletirilmesi ve sentezini salar. G繹rsel ayr覺nt覺lara dikkat etmeyi, bazen el-g繹z koordinasyonunu kullanmay覺 ve g繹rsel bilgilerle h覺zl覺 ve verimli 癟al覺may覺 gerektirir.

Ak覺kan Ak覺l Y羹r羹tme 襤ndeksi nedir?

Ak覺kan Ak覺l Y羹r羹tme 襤ndeksi, bir 癟ocuun g繹rsel nesneler aras覺ndaki temel kavramsal ilikiyi tespit etme ve kurallar覺 belirlemek ve uygulamak i癟in ak覺l y羹r羹tmeyi kullanma yeteneini 繹l癟er. Kavramsal ilikilerin tan覺mlanmas覺 ve uygulanmas覺, t羹me var覺msal ve nicel ak覺l y羹r羹tme, geni g繹rsel zeka, ezamanl覺 ileme ve soyut d羹羹nme gerektirir.

iq seviye 繹l癟羹m羹 i癟in wisc 4 zeka testi

al覺ma Bellei 襤ndeksi – zeka testi merkezi 繹l癟羹m羹

al覺ma Bellei 襤ndeksi, bir 癟ocuun bilin癟li fark覺ndal覺kta g繹rsel ve iitsel bilgileri kaydetme, s羹rd羹rme ve manip羹le etme yeteneini 繹l癟er. Bu g繹revler, kiinin dikkat, konsantrasyon ve zihinsel ak覺l y羹r羹tme ile g繹rsel ve iitsel ay覺rt etme becerilerini 繹l癟er. Bu beceri, zeka testi merkezleri verilerine g繹re 繹renme ve baar覺 ile yak覺ndan ilikilidir.

襤leme H覺z覺 襤ndeksi nedir – zeka testi merkezleri 繹l癟羹m羹

襤leme H覺z覺 襤ndeksi, 癟ocuun g繹rsel tan覺mlama, karar verme ve karar verme h覺z ve doruluunu 繹l癟er. Performans; g繹rsel tarama, g繹rsel ay覺rt etme, k覺sa s羹reli g繹rsel haf覺za, g繹rsel motor koordinasyon ve konsantrasyon ile ilgilidir. Bu beceri, bir 癟ocuun okuma ve genel olarak h覺zl覺 d羹羹nme yeteneinin geliimi i癟in 繹nemli olabilir.

zeka testi merkezleri
zeka testi nerede yap覺l覺r

iq testi nerede yap覺l覺r: Zeka Testi Merkezleri

Zeka testi merkezleri IQ testi uygulamas覺, 癟ocuun zeka kapasitesinin belirlenmesini salar. Bununla beraber, 繹renme farkl覺l覺klar覺, disleksi, 繹renme g羹癟l羹羹 ve dikkat eksiklii konusunda deerli veriler tespit edilir. Bununla birlikte 癟ocuun 羹st羹n olduu alanlar ortaya 癟覺kar. Say覺sal ve s繹zel zeka puanlar覺 analiz edilir. B繹ylece, ebeveynin ve 繹retmenlerin 癟ocuun 繹renme ve geliim ihtiya癟lar覺n覺 desteklemeleri m羹mk羹n olur. Kristalize zeka nedir? Kristalize zeka, okulda 繹renilen belirli ger癟ekler veya belirli motor beceriler veya kas haf覺zas覺 gibi 繹nceden edinilmi bilgilerin kullan覺m覺n覺 ifade eder. Yaland覺k癟a ve bilgi biriktirdik癟e, kristalize zeka artar.

Zeka, herhangi bir 癟evresel balama uyum salaman覺n yan覺 s覺ra, ekillendirme ve se癟me i癟in gerekli zihinsel yeteneklerdir.

Ebeveyn olarak anne ve baba, 癟ocuklar覺n覺 羹st羹n zekal覺, yarat覺c覺 ve becerikli olduunu d羹羹n羹yor olabilir. Bu anne ve baban覺n subjektif g繹zlemleridir. Oysa uygulanan Wisc-IV zeka testi ile 癟ocuun zeka kapasitesi bilimsel olarak 繹l癟羹l羹r ve tan覺mlan覺r. stelik bu test ile sosyal zeka d羹zeyi de tan覺mlan覺r. Okul 癟a覺ndaki 癟ocuklarda, akademik 羹st羹nl羹羹 belirlemek i癟in zeka testi yap覺lmas覺 faydal覺d覺r.

純 襤nsan Beyni Bilinmeyenler!

ocuunuzun yetenekli olabileceini d羹羹n羹yorsan覺z, zeka testi uygulamas覺 i癟in uzman bir merkeze bavurarak 繹l癟羹m ve raporlama konusunda bavurman覺z覺 繹neririz. Bu rapor, 癟ocuunuzun akademik okul baar覺s覺 ve ders 癟al覺ma sistemi konusunda da bilgi salayacakt覺r. st羹n zekal覺 ve yetenekli 癟ocuklar覺n iq testi uygulamas覺 i癟in, deneyimli zeka testi merkezleri se癟ilmelidir. Zira, test uygulamas覺 sonras覺nda izlenecek geliim plan覺 da 癟ok deerlidir.

ocuunuzda zeka puan覺 繹l癟羹m羹 ve ard覺ndan izlenecek ad覺mlar覺n doru tespiti ve zeka testi merkezleri uzmanl覺覺m覺z ile size yard覺mc覺 olmak i癟in buraday覺z. Bizimle hemen iletiime ge癟erek, zeka testi merkezleri ile 癟ocuunuz i癟in iq testi uygulamas覺 ve ve zeka puan覺 繹l癟羹m羹n羹 planlay覺n.

Brain Center 襤stanbul
Kiisel Geliim Merkezi
Ritim 襤stanbul AVM, Maltepe – 襤stanbul

zeka testi merkezi 0216 688 77 78

doktor bora k羹癟羹kyaz覺c覺

S覺k Sorulan Sorular ve Cevaplar: zeka testi merkezleri

Soru 1: Zeka testi ka癟 ya覺nda yap覺lmal覺?

ncelikle zeka testi her 癟ocua yap覺lmas覺 gereken bir test deildir. ocuunun zekas覺n覺 merak eden ebeveynler, ihtiyac覺 olmad覺覺nda dahi zeka testi isteyebilir. Ancak bu istek ve beklentiler 癟ocua zarar verebilir. Zeka b繹l羹m羹n羹n k覺saltmas覺 olan IQ, bir kiinin ak覺l y羹r羹tme yeteneinin bir 繹l癟羹s羹d羹r. K覺sacas覺, birinin sorular覺 cevaplamak veya tahminlerde bulunmak i癟in bilgi ve mant覺覺 ne kadar iyi kullanabileceini 繹l癟mesi gerekiyor. IQ testleri, k覺sa ve uzun s羹reli bellei 繹l癟erek bunu deerlendirmeye balar.

Soru 2: Zeka testi hangi merkezlerde yap覺l覺r?

Wisc 4 zeka testi, alan覺nda uzman ve akredite klinik psikolog taraf覺ndan uygulan覺r, raporlan覺r ve aileye geri bildirim salan覺r. IQ testleri 癟eitli nedenlerle uygulanabilir ve kullan覺labilir. Bir ebeveynin 癟ocuunun IQ’sunu bulmaya 癟al覺mas覺n覺n en yayg覺n nedeni, d羹羹k okul performans覺n覺 ‘tehis etmektir’. Yetikinler i癟in zeka b繹l羹m羹 testi istemenin en yayg覺n nedeni kariyer rehberlii veya ie uygunluunu belirlemektir. Wisc 4 testi zeka testi merkezleri uzmanlar覺nca uygulan覺r.

Soru 3: Zeka testi ne zaman yap覺lmal覺: 覺q testi nerede yap覺l覺r istanbul

Wisc-IV zeka testi, 6 ya覺n覺 tamamlayan 癟ocuklarda uygulan覺r. Ortalama IQ, insan zekas覺n覺 繹l癟mek i癟in yayg覺n olarak kullan覺l覺r ve kullan覺l覺 bir ara癟t覺r. Ancak, bir癟ok uyar覺 ile birlikte gelir. Ortalama IQ 羹lkeye g繹re deiir ve baz覺 insanlar bu bilgiyi 覺rk癟覺 saikleri hakl覺 癟覺karmak i癟in manip羹le etmilerdir. Bununla birlikte, eitime eriim ve doru beslenme gibi 癟evresel fakt繹rlerin yan覺 s覺ra bula覺c覺 hastal覺klar覺n g繹r羹lme s覺kl覺覺n覺n, 羹lkeden 羹lkeye IQ’daki fark覺 a癟覺klamada daha b羹y羹k bir rol oynad覺覺 g繹sterilmitir.

Bir IQ puan覺 muhtemelen t羹m hikayeyi anlatmaz. IQ puanlar覺 bize zeka hakk覺nda 繹nemli bilgiler verebilirken, zekan覺n yarat覺c覺l覺k, merak ve sosyal zeka gibi daha geni tan覺mlar覺n覺 繹l癟mekte baar覺s覺z olabilir.

Soru 4: WISC-R testi ile zeka testi merkezi 繹l癟羹m

WISC-R, bireyin bir veya daha fazla alandaki entelekt羹el ileyiinin bir 繹l癟羹s羹d羹r. Bireyin genel bilisel yetenek d羹zeyini deerlendirmeye y繹neliktir. Zeka testinin temel amac覺, bireydeki zihinsel geliim d羹zeyini belirlemektir. IQ testleri ayr覺ca h覺zl覺 tempolu 羹st羹n yetenekli eitim programlar覺nda baar覺l覺 olacak 繹rencilerin belirlenmesine yard覺mc覺 olabilir. Sadece zeki olmak birinin baar覺l覺 olaca覺 anlam覺na gelmez. Ve birinin daha az zeki olmas覺, o kiinin baar覺s覺z olaca覺 anlam覺na gelmez.

Analitik zeka nedir? Bileen zekas覺 olarak da adland覺r覺lan analitik zeka , sorunlar覺 analiz etmek veya deerlendirmek ve 癟繹z羹mlere ulamak i癟in uygulanan zekay覺 ifade eder. Geleneksel bir IQ testinin 繹l癟t羹羹 ey budur.

Soru 5: Bir 癟ocuun zeki olduunu nas覺l anlar覺z?

Zeka, bir癟ok bilim insan覺n覺n a癟覺klamas覺n覺 zorlat覺ran soyut bir kavramd覺r. Zekan覺n ne olduu konusunda 癟eitli g繹r羹ler olsa da zeka, kavrama, soyut d羹羹nme, haf覺za, ak覺l y羹r羹tme, problem 癟繹zme, edindii bilgileri yeni durumlara uyarlama olarak tan覺mlanabilir. ocuunuzun zeka d羹zeyi i癟in zeka testi merkezleri destek salar. ocuun zeka durumunu g繹steren Wisc 4 testi zeka testi merkezleri b羹nyesinde uygulan覺r.

Soru 6: st羹n zeka belirtileri nelerdir: 覺q testi nerede yap覺l覺r?

Bir 癟ocuun normalden daha y羹ksek bir IQ’ya sahip olabileceine dair iaretler, erken y羹r羹me ve konuma, iletiim ve sosyal becerilerle balayabilir. Ayr覺ca y羹ksek bir enerji seviyesi, sanatsal etkinliklere ilgi g繹sterebilir, h覺zl覺 ve karma覺k dil kal覺plar覺na sahip olabilir, ayr覺ca bakalar覺yla empati ve akranlar覺 aras覺nda liderlik g繹sterebilir. Zeki 癟ocuklar i癟in zeka testi merkezleri destek salamaktad覺r. st羹n 癟ocuklar i癟in zeka testi merkezleri destek salar. Yarat覺c覺 zeka nedir? Yarat覺c覺 zeka , yeni ve ilgin癟 fikirler yaratmak i癟in verilenlerin 繹tesine ge癟me yeteneidir. Bu zeka t羹r羹 hayal g羹c羹, yenilik ve problem 癟繹zmeyi i癟erir.

Soru 7: st羹n zeka 繹zellikleri nelerdir?

Geleneksel olarak, 羹st羹n zekal覺 olarak tan覺mlanan 癟ocuklar覺n 癟ok 羹st羹n zeka aral覺覺nda bir zeka b繹l羹m羹 (IQ) vard覺r. Bu, d羹羹nme ve ak覺l y羹r羹tme becerilerinin ayn覺 yataki akranlar覺n覺n 癟ok 羹zerinde olduu anlam覺na gelir. st羹n yetenekli olarak s覺n覺fland覺r覺lmak i癟in, 癟ou eitim b繹l羹m羹, 癟ocuklar覺n bir psikolog taraf覺ndan uygulanan standart bir testte 130 veya 羹zerinde bir IQ puan覺na sahip olmas覺n覺 gerektirir. Bununla birlikte, IQ puan覺 115-129 aras覺nda olan bir 癟ocuk hafif d羹zeyde 羹st羹n yetenekli olarak s覺n覺fland覺r覺labilir.

Soru 8: st羹n zekal覺 olmak – zeka testi merkezi 繹l癟羹m羹!

Ebeveynler olarak, dahiler yetitirip yetitirmediimizi anlayabilmek i癟in bu iaretlerin neye benzediinin fark覺nda olmal覺y覺z. Bir 癟ocuun 羹st羹n yetenekli olup olmad覺覺n覺 s繹ylemek zor olsa da, arayabileceimiz 癟ok az belirti vard覺r. Ziyaret ettikleri yerleri ve ne zaman ziyaret ettiklerini her seferinde hatas覺z hat覺rlayabiliyorlar m覺? al覺t覺klar覺n覺 veya okuduklar覺n覺 en az hatayla hat覺rlayabiliyorlar m覺?

Arat覺rmalar, g羹癟l羹 haf覺za g羹c羹ne sahip 癟ocuklar覺n da olduk癟a iyi yalanc覺lar olduunu g繹stermitir! Duygusal zeka nedir? Duygusal Zeka, kiinin kendisinin ve dier insanlar覺n duygular覺n覺 izleme, farkl覺 duygular aras覺nda ayr覺m yapma yeteneidir. Bunlar覺 uygun ekilde etiketleme ve duygusal bilgileri d羹羹nce ve davran覺a rehberlik etmek i癟in kullan覺r覺z.

Soru 9: ocuun 羹st羹n zekal覺 olduu nas覺l anla覺l覺r?

Uzmanlar, 癟ocuunuzun 羹st羹n zekal覺 olduunu g繹sterebilecek bir dizi iaretten bahsedilir: Al覺覺lmad覺k bir merak sergilemek ve soru sorarlar. Problem 癟繹zmede iyi durumdad覺rlar. 襤yi ak覺l y羹r羹tme ve fikirleri anlama ve uyarlama becerisi gelimitir. Bir癟ok ilgi alan覺na sahip olurlar. Hevesle okumaya bay覺l覺rlar. Yeni bilgi 繹renmek zevk verir. H覺zl覺 繹renme ve 繹rendiklerini hat覺rlama konusunda ya覺tlar覺na g繹re iyidir. 襤yi ve etkili iletiim kurarlar. Entelekt羹el zorluklardan zevk al覺rlar.

Soru 10: st羹n zeka testi merkezleri iq 繹l癟羹m羹 ka癟 ya覺nda yap覺l覺r?

st羹n zeka testi Wisc 4, 癟ocuk 6 ya覺n覺 tamamlad覺覺nda uygulan覺r. st羹n zeka testi ile durumu tespit edilen 癟ocuklar, zeka potansiyellerine g繹re eitim almaya y繹nlendirilmesi uygundur. Bu konuda zeka testi merkezleri Wisc 4 testi uygular.

Dr. Bora K羹癟羹kyaz覺c覺

兩儭 T覺p Doktoru N繹ro-Psikoloji PhD olarak Brain Center 襤stanbul kurucusu, dikkat testi 繹l癟羹mleri, evlilik terapisti, iliki dan覺man覺, meditasyon eitmeni ve nefes terapistidir. N繹robilim gelimeleri ve sprit羹el kiisel geliim alanlar覺nda k繹e yaz覺lar覺 yay覺nlamaktad覺r. Pleiades meditasyon teknii ile kozmik yeniden balant覺 konusunda seanslar d羹zenlemektedir. Psiko-Sinema yaz覺lar覺 ile film analizleri ve gizli ipu癟lar覺n覺 kaleme almaktad覺r. Antik 癟a arkeolojisi ve tarih 繹ncesi medeniyetler hakk覺nda aratrma ve incelemeler yapmaktad覺r. Amat繹r gezgin ve fotoraf癟覺 olarak T羹rkiye ve d羹nyay覺 kefetmektedir.笨Instagram profili buradad覺r. DoktorTakvimi profili buradad覺r. Doktor Bora K羹癟羹kyaz覺c覺 taraf覺ndan verilen eitim ve seminerleri burada inceleyiniz.

襤lgili Makaleler

Bir yan覺t yaz覺n

E-posta adresiniz yay覺nlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir

Baa d繹n tuu
Konumay覺 G繹r羹nt羹le
Randevu 襤letiimi
Hangi konuda randevu istiyorsunuz?