Nörobilim Yayınları

Zeka Testi Nasıl Yapılır: Wisc 4 iq testi İstanbul

Wisc 4 IQ Testi Yap, Sonucu Hemen Öğren!

Zeka Testi Merkezi ile Wisc 4 iq testi

Çocuklarda zeka testi nasıl yapılır? Wisc 4 zeka testi nedir? IQ düzeyi ölçen zeka testi nerede yapılır? İstanbul zeka testi merkezi nerede var? Zeka testi nasıl uygulanır? Üstün zeka testi kaç yaş çocuk için uygulanır? Öğrencilerde zeka testi nasıl yapılıyor? IQ testi yap nasıl uygulanır? IQ testi nerede yapılır? Zeka testi ne zaman yapılır? Tüm bu soruların yanıtlarını birlikte inceleyelim.

Zeka testleri, kişinin yaşına göre göreceli zihinsel ve bilişsel yeteneklerinin psikolojik bir göstergesi olan zeka puanı ölçmek için uygulanır. Çocuğun entelektüel ölçütleri değerlendirmesine ve belirlemesine yardımcı olmaktadır. Özellikle Wisc-IV testi Türkiye için iq test olarak adapte edilmiştir.  Bu zeka testi uygulanan çocuklar, Türkiye’deki kendi yaşıtlarına göre değerlendirilmektedir. Detaylı İncele: zeka testi merkezi

wisc 4 testi nerede uygulanıyor
Zeka Testi ile iq ölçümü

Çocuklarda zeka testi nasıl yapılır?

zeka testi nasıl yapılır? Basitçe ifade etmek gerekirse, IQ testi çok basit bir şekilde insan zekasının bir ölçüsüdür. Çocuğun yaşı için belirlenen puanı elde etmesi için, öngörülen sürede bazı sorular cevaplaması gerekmektedir. Çocuğun zeka düzeyi ve IQ durumu, genel yeterliliğini anlamak için çok önemlidir. Detaylı İncele: iq testi nasıl yapılır?

zeka testi nasıl uygulanır
Zeka Testi Dünya Ortalaması Yaş Grubuna Göre

Kapasite ölçen zeka testi nasıl yapılır? zeka testleri neyi ölçer?

zeka testi nasıl yapılır? Zeka testleri, aynı zamanda çocuğun öğrenme yeteneğini ve uyarlanabilir şekilde davranma becerisini vurgular. Öğrencilerin bilişsel yeteneklerini tahmin etmek için zeka testleri kullanılır. On yıllar ve kapsamlı araştırmalar, zeka testini en güvenilir kariyer ve psikometrik testlerden biri haline getirmiştir.

Zeka testi, çok genel olarak “çocuğun anlama yeteneğini” ölçer.

“3, 6, 9, 12, _____” gibi sayı serilerini çözmesi istenir. Sayıların genel örüntüsünü anlamalıdır. Ardından dizideki bir sonraki sayıyı belirlemek için bu genel kalıbı uygulamalıdır. Kısacası, bunun gibi testlerde iyi performans göstermek, farklı durumlarda uygulanabilecek genel ilkeleri anlamayı içerir.

Sınıfta “zeki” veya “akıllı” bir kişiyi düşünün. Onlara açıkladığınız çoğu fikri veya kavramı anlayabileceklerini biliyorsunuz. Çoğu zaman, çok az eğitime ihtiyaçları vardır. Bilgilerini bir durumdan diğerine genelleştirebilirler. Her görev için özel talimatlar verilmesine gerek yoktur. Bunun yerine, eğitim birkaç soyut hedeften oluşur. Daha sonra bu hedeflere esnek bir şekilde ulaşmak için farklı durumlarda farklı eylemler kullanırlar. Detaylı İncele: zeka testi nasıl yapılır?

zeka testi nedir
Zeka testi merkezleri İstanbul

Uygulanan zeka testi nasıl yapılır? Wisc-IV zeka testleri nedir?

Wisc-IV testi, entelektüel performansı çok boyutlu bir yapı olarak ölçer. Test, niteliksel olarak farklı entelektüel işleyiş türlerini değerlendiren çok sayıda ölçek (Endeksler) içerir. Zeka testleri, zekayı “genel” bir entelektüel kapasiteden kaynaklanan farklı zeka türleri olarak analiz eder.

zeka testi nasıl yapılır? WISC-IV zeka testi, iq puanını tespit eder. Bunun yanı sıra çocuğun güçlü yönlerini ve zorluk alanları hakkında en temel bilgileri sağlar. Mevcut kavramsallaştırmalar ve son araştırmaları birleştirir. Türkiye için revize edilirken, alandaki uygulayıcılardan ve uzmanlardan çok sayıda girdi geliyor. Zamanla ve birkaç incelemeden sonra, Wisc-IV zeka testleri bilişsel yeteneklerin anlaşılmasında çok değerlidir. Wisc-IV zeka testi 10 temel alt test ve 5 ek isteğe bağlı alt test içermektedir. Bunlar şu dört ana zeka indeksi ile toplanır:

Sözlü Anlama Zeka İndeksi Nedir?

Bu zeka indeksi, çocuğun bir soruyu dinleme, hem resmi hem de gayri resmi eğitimden öğrenilen bilgilerden yararlanma düzeyini belirler. Bir cevap yoluyla akıl yürütme ve düşüncelerini yüksek sesle ifade etme becerisini değerlendirir. Sözlü bilgi tercihlerine, yeni ve beklenmedik durumlarla ilgili zorluklara veya “yerinde” karar vermek yerine bilgiyi işlemek için daha fazla zaman arzusuna dokunabilir.

Algısal Akıl Yürütme Zeka İndeksi Nedir?

Çocuğun bir problemi inceleme, görsel-motor ve görsel-uzamsal becerilerden yararlanma kapasitesini belirler. Düşüncelerini düzenleme, çözümler üretme ve sonra bunları test etme becerisini değerlendirir. Ayrıca görsel bilgi, yeni ve beklenmedik durumlarla rahatlık veya yaparak öğrenme tercihi için tercihlere dokunabilir.

Çalışma Belleği Zeka İndeksi Nedir?

Çocuğun yeni bilgileri ezberleme, bunları kısa süreli bellekte tutma düzeyini belirler. Konsantre olma ve bazı sonuç veya muhakeme süreçleri üretmek için bu bilgileri kullanma becerisini değerlendirir. Üst düzey düşünme, öğrenme ve başarı için önemlidir. Konsantrasyon, planlama yeteneği, bilişsel esneklik ve sıralama becerilerini kullanabilir, ancak kaygıya da duyarlıdır. Öğrenme ve başarının önemli bir bileşenidir ve sınıf ortamlarında sunulan fikirlerle etkili bir şekilde çalışabilme becerisidir.

İşlem Hızı Zeka İndeksi Nedir: zeka testi nasıl yapılır?

Çocuğun dikkati odaklama ve görsel bilgileri hızlı bir şekilde tarama, ayırt etme ve sıralı olarak sıralama yeteneklerini değerlendirir. Kalıcılık ve planlama yeteneği gerektirir, ancak motivasyona, zaman baskısı altında çalışmanın zorluğuna ve motor koordinasyona da duyarlıdır. Kültürel faktörlerin bunda çok az etkisi var gibi görünüyor. Okuma performansı ve gelişimi ile de ilgilidir. Artan işlem hızının, bir çocuğun çalışma belleğinde “tutması” gereken bilgi miktarını azaltabileceği için Çalışma Belleği ile ilgilidir.

Öğrencilerde zeka testi nasıl yapılır, uygulanır ve bir tam ölçekli IQ (FSIQ) da hesaplanır. Bu puanlar en düşük (40) ile en yüksek (160) arasında değişir. İşleme yeteneklerinin ek incelenmesi için alt testler uygulanır. WISC-IV zeka testi uygulamak için yaş aralığı 6 yıl ve 16 yıl 11 aydır.

   🧠 Sağ beyin ve sol beyin görevleri farklar nedir? 🎯 

Çocuklarda zeka testi nasıl yapılır? Zeka testi merkezi uygulanan psikolojik testler nelerdir?

Brain Center İstanbul olarak, ailelerimiz ve çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılayan nöro-psikolojik değerlendirme ile zeka testleri uyguluyoruz. Uluslararası olarak onaylanan değerlendirme testleri ve araçları kullanıyoruz. Uyguladığımız zeka testi ve diğer testler ile danışanlarımızda şunları yetenekleri ölçüyoruz:

  • Zeka düzeyi tespiti
  • akıl yürütme beceri ölümü
  • dikkat testi ile odaklanma sorunu tespiti
  • hafıza düzeyi ve akademik becerilerin tespiti
  • öğrenme yeteneği analizi
  • yetenek değerlendirmeleri

Zeka testi uygulaması sonrasında tam bir rapor oluşturuyoruz. Bu raporu ailemize sunuyoruz. Bu raporu sunarken, öğrencimiz için en uygun tavsiyeleri sağladığımız değerlendirme gerçekleştiriyoruz. Yapılandırılmış bireysel değerlendirme ile öğrencinin ihtiyacına yönelik gelişim planlarını oluşturuyoruz. Her çocuk bir hazinedir. Öğrenciye özgü uygulayacağımız bireysel gelişim planları ile sahip olduğu hazinenin parlamasına katkı sağlıyoruz.

Zeka testi Wisc-IV uygulaması için merkezimizden randevu alabilirsiniz. Çocuğunuzun genel durumunu değerlendirip, zeka düzeyini ölçerek size yardımcı olmak için buradayız. Bizimle hemen iletişime geçerek, stres faktörlerini nasıl ortadan kaldıracağınız ve hayatı nasıl kolaylaştıracağınızı planlamaya başlayın.

👨‍⚕️ Uzman Klinik Psikolog Yağmur Şimşek
EMDR Terapisti 🧠 Neurofeedback Terapisi

🏠 Brain Center ® İstanbul
☯️ Kişisel Gelişim Merkezi
Ritim İstanbul AVM, Maltepe – İstanbul 🌍

Zeka Testleri Randevusu 📞 0216 688 77 78 

doktor bora küçükyazıcı
Brain Center İstanbul Kişisel Gelişim Merkezi

Uzman Psikolog Yağmur Şimşek

Yağmur Şimşek, İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünü İngilizce olarak tamamlamıştır. Akademik çalışmalarına daha sonra İstanbul Şehir Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans eğitimini başarıyla tamamlamıştır. İstanbul Şehir Üniversitesi Gelişim Laboratuvarında çalışmalar yapmıştır. 2018 yılında Brain Center İstanbul ekibine katılmıştır. Yağmur Şimşek, Nöro-psikoloji alanında çocuk ve ergenler ile çalışmalar gerçekleştirmektedir. Nöroterapi egzersizleri ile birlikte bilişsel davranışçı terapi desteği ile öğrencilerin akademik ve sosyal başarılarına katkı sağlamaktadır. Bir çok nöro-gelişimsel test yanı sıra, dikkat testleri ile ölçümü ve analizi konularında uzmandır. Bilgisayarlı dikkat testi ve qEEG ile beyin dalga analizi uygulanması ve raporlanmasını sağlamaktadır. EMDR Nedir? EMDR Uzmanı Yağmur Şimşek: Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR), orijinal olarak travmatik anılarla ilişkili sıkıntıyı hafifletmek için tasarlanmış bir psikoterapi tedavisidir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Konuşmayı Görüntüle
Randevu İletişimi
Hangi konuda randevu istiyorsunuz?