Mutlu Yaşam

Zeka Testi Nasıl Yapılır? wisc 4 iq testi nedir?

zeka testi WISC-4 - iq testi nasıl yapılır 🎯 zeka testi nasıl yapılır?

Çocuklarda zeka testi ile iq testi puanı nasıl ölçülür?

Zeka testi nedir? IQ nedir, iq testi nedir ve zeka nasıl ölçülür? Çocukta iq nasıl ölçülür? Wisc 4 zeka testi merkezi nerede var? Zeka düzeyini ölçmek nasıl fayda sağlar? Çocuklarda üstün zeka testi için zeka soruları ile nasıl yapılır? Yüksek zekalı olmak belirtisi nedir? Çocuğum üstün zekalı mı? Üstün zeka testi nerede yapılır? Çocuğun iq seviyesi kaç olmalıdır? Bir çocuğun yaşına göre iq seviyesi kaç olur? Zekayı ölçen testler ve iq testi nelerdir? Tüm bu ve benzeri soruların yanıtlarını birlikte inceleyelim.

Çocuklarda iq seviyesi artırmak mümkündür.

IQ testi, bir dizi bilişsel yeteneği ölçer. Bireyin entelektüel yetenekleri ve potansiyelinin bir ölçüsü olarak puan ile değerlendirilmektedir. IQ testleri en sık uygulanan psikolojik testler arasında yer almaktadır. Aslında çocuğunuzun iq seviyesini ve puanını yükseltebilirsiniz. Testler, öğrenilmiş bilgileri içeren soruları içerir. Bilgi tabanınızı artırmak zekanızı artırır. Sözel bölümlerde, sorular giderek daha gelişmiş kelimeler kullanacak. Kelime dağarcığınız ortalamaysa, ortalama puan alırsınız; kelime dağarcığınız yüksekse, büyük olasılıkla daha iyi puan alınır. Detaylı İncele: zeka testi nerede yapılır?

iq puanı nedir

Zeka Testi Özellikleri Nedir? Çocukta iq testi nasıl uygulanır?

Öncelikle, zeka testi puanlarının gerçekte ne anlama geldiğini anlamalıyız. Öğrencilerde zeka testi nasıl yapılıyor? Öncelikle, bu iq testi puanlarının tam olarak nasıl hesaplandığına bakmalıyız. Günümüzde birçok test standartize edilmiştir. Üstelik, puanlar bireysel performansın bireyin yaş grubu normlarıyla karşılaştırılmasıyla elde edilmektedir. Pek çok test, puanlarını elde etmek için benzer yöntemler kullanır. Aslında, her bir iq testi diğerinden farklı şekilde uygulanır.  Üstelik, puanlama yöntemleri bir testten diğerine aynı olmayabilir.

Doğru entelektüel eğitimle, zeka testi skorunu arttırmak mümkün olabilir. Zeka önceden düşünülenden çok daha akıcıdır ve beyniniz sandığınızdan çok daha esnektir. Hafıza aktiviteleri sadece hafızayı değil, aynı zamanda muhakeme ve dil becerilerini de geliştirmeye yardımcı olabilir.

Yürütücü kontrol, karmaşık bilişsel aktiviteleri kontrol etme yeteneğidir. Aynı zamanda üst düzey yönetim ve düzenlemeyi de içerir. Araştırmalar, yürütme işlevinin, insan zekasının bir yönü olan akıcı akıl yürütmeye güçlü bir şekilde bağlı olduğunu göstermektedir.

çocuklar için zeka testi ile ölçülen zeka puan aralıkları

dünya zeka puan ortalamasıDuygusal ve Görsel Zeka Testi ile iq testi yapmak

İlk olarak, zekayı kişinin değerinin bir parçası olarak gören bir dünyada yaşıyoruz. Bu konudaki yanlış şekilde toplumsal algı şöyle şekillenmektedir.

 • Zeki çocuklar en iyi okullara giriyorlar.
 • Zekiler en iyi işleri alıyor.
 • Zeki insanlar en yüksek maaşı alıyor.
 • Zeki insanlar liderler oluyorlar ve toplumda başarılı oluyorlar.

Oysa, bu saydıklarımın hiç birisinin zeka ile %100 net bağlantısı yoktur. Yaşamda çocuklarımızı mutlu ve başarılı kılacak olan çok daha değerli erdemler vardır. Örneğin:

 • Çalışkan olmak.
 • Disiplinli olmak.
 • Sosyal gelişim ve arkadaşlık ilişkileri
 • Vicdanlı olmak.
 • Yardımsever ve doğa sever olmak, gibi..

zeka testi nasıl yapılır? iq testi nasıl yapılır?

İkinci olarak, belirlenmiş bir grubun en zeki kişisi olmak değerlidir. İnsanlar zeki kişilerin görüşlerini önemsemektedir. Oysa, yaşamda başarı kriteri çok görecelidir. İyi bir iş, araba ve eş gibi çok basit ve maddesel kavramlar başarı olarak değerlendirilebilir. Bunlar için belirleyici olan, zeki olmak yanı sıra, sahip olunan zekayı verimli ve uygun kullanmaktır.

Bizim çocuk çok zeki, ama pek çalışmıyor!

Bu durumla çok fazla karşılaşıyoruz. Zeki çocuklar, adaptasyon ve disiplin sorunu yaşıyorlar. Böyle bir durumda ise, sahip olunan potansiyel anlamlı ve verimli şekilde kullanılamıyor. Oysa hem akademik açıdan hem de iş yaşamında belirleyici olan zeka puanı değil, çalışkan olmaktır.

Çocuklarda zeka testi soruları neyi ölçer?

Zeka testi, yani iq testleri öğrencilerin entelektüel kapasitesini ölçmek için kullanılır. Onların matematiksel, bilimsel ve entellektüel açılardan sahip oldukları potansiyeli wisc 4 iq testi ile belirleriz. Böylece sahip olunan potansiyelin daha verimli ve uygun kullanılması için yol haritası oluşmaktadır.

Birçok ebeveynin, IQ testi yaptırmak konusunda kafası karışık olabilir. Baş harfleri IQ, zeka puanı anlamına gelir. İlk olarak, 1905’te Alfred Binet tarafından belirlenmiştir. Çocukların okuldan başarıları için zeka düzeylerini belirlemek amacıyla oluşturulmuştur. Zeka, kavramları veya fikirleri anlama ve problem çözme kapasitesi olarak tanımlanmaktadır. Bu tanıma göre, Stanford-Binet ölçeği amacına ulaşmaktadır. Başarıya ulaşmak için spor ve iş yaşamında peak performans artıran neurofeedback terapisi etkilidir.

üstün zeka testi
üstün zeka belirtisi

iq ölçme testi olarak hangi testler kullanılır? iq testi nasıl yapılır?

Öğrencilerin soruları anlama ve testte yer alan durumları çözme becerilerini değerlendirmektedir. Zeka testi olarak Stanford Binet ölçeği mekanizması tartışılmamaktadır. Lakin, 100 yıl sonra içeriğini tasarlama şekli analiz edilerek, güncellenmelidir. Zeka testi, bireyin sözel akıl yürütme, uzamsal akıl yürütme, problem çözme, işleyen bellek ve işlem hızı gibi alanlardaki genel bilişsel yeteneklerini değerlendirmek için kullanılır. Her değerlendirme benzersizdir ve yönlendirme sorularına dayanır; ancak, tipik değerlendirme şunları değerlendirir:

 • Genel zeka
 • Problem çözme yetenekleri gibi daha yüksek seviyeli bilişsel işlev (yani, yürütme işlevi)
 • Dil yetenekleri
 • mekansal akıl yürütme
 • Hafıza
 • Dikkat ve konsantrasyon
 • Motor ve duyusal yetenekler
 • Ruh hali ve kişilik

Zeka, özellikle yapay zeka ile makineler yaptığımız bir dönemde çok karmaşık bir kavram oluşturmaktadır.  Zekayı ölçmek için kullanılan tüm bu testlerin güçlü ve eksik yönleri bulunur. Stanford-Binet Testi, öğrencinin standartlaştırılmış öğrenmeye ne kadar yatkın olduğunu ölçmektedir. Bununla birlikte, öğrendiği bilgiyi yaratıcı bir şekilde nasıl uygulayacağını ölçemez. Üstelik, gerekli anlarda kalıpların dışına çıkarak düşünme becerisini ölçemez.

wisc 4 iq testi nerede var

WISC-IV iq testi ve zeka testi nasıl yapılır: zeka testleri merkezi nerede?

WISC-IV zeka testi, öğrencinin iq seviyesi yanı sıra, yaşıtlarına göre şu yeteneklerini de ölçmektedir:

 • Sözlü Muhakeme Yeteneği
 • Algısal Akıl Yürütme ve Muhakeme Becerisi

Sahip olunan zeka düzeyini verimli kullanmak için bu yetenek ve becerilerin de yaş grubu ile uyumlu olması gerekmektedir. Bu iki endeks, öğrencinin entelektüel yeteneği açısından çok önem taşımaktadır. WISC-IV testi ile ölçülen Çalışma Belleği, bilgileri bellekte tutmayı sağlar. Çocuklarda iq seviye tablosu nedir? Bilgi üzerinde işlemler gerçekleştirerek, bir sonuç üretmeyi sağlar. İşlem Hızı İndeksi içindeki testler, hızlı görsel tarama ve görsel bilgilerin koordinasyonunu ölçer. Dikkatin odaklanması, konsantrasyonun sürdürülmesi ve ayrıntılara dikkat edilmesini bu test ile ölçmekteyiz.

🧠   İnsan Beyni Nasıl Çalışır?  🧮

en iyi zeka ölçüm testi wisc 4 nedir, iq testi nasıl yapılır?

WISC-IV iq testi ile ölçülen, belirlenen ve tespit edilenler şunlardır:

 • Entelektüel düzeyin belirlenmesini sağlanır.
 • Çocuğunuzun yetenekleri ve sayısal-sözel zekasını nasıl kullandığı ölçülür.
 • Öğrencinin olası bazı davranışlarını, alışkanlıklarını ve dikkat düzeyini analiz ediyoruz.
 • Öğrenme güçlüğü gibi olası bir sorun varsa, bu durum belirlenmektedir.
 • Akademik yaşamda gözlenen sorunların nedenleri belirlenir.
 • Yaş grubuna göre zeka puanı ölçülür. Ders ve okul hayatındaki uyum hakkında bilgi sağlar.
üstün zeka belirtisi
üstün zeka testi

Üstün yetenekli çocuklar, genellikle WISC-IV İşleme Hızı ve Çalışma Belleği indekslerinde önemli ölçüde sıkıntı yaşadıkları görülmektedir. Algısal akıl yürütme ve işlem hızı indeksi arasında fark olduğunda, öğrencide şu sorunlar gözlenmektedir:

 • bilgiye hızlı bir şekilde odaklanma sorunu
 • bilgiyi işlerken yapılan hatalar
 • bilgiyi işleme hızını düşüren sorunlar, örneğin kaygı bozukluğu, depresyon, görsel-motor koordinasyon sorunları ya da mükemmeliyetçilik.

Disleksi Öğrenme Güçlüğü ve WiSC 4 iq testi: çocuklar için zeka testi

Gördüğünüz gibi, çocuklar için zeka testi WISC-IV testi, sadece basit şekilde iq düzeyini ölçen bir zeka testinden çok daha fazlasını sağlamaktadır. Zeka testi merkezleri, çocuklarda iq ölçümü için WiSC-4 testi uygulanır. WISC-IV iq testi uygulayan merkez olarak, bu test sonucu ile öğrencide olası bir öğrenme güçlüğü ve disleksi konusunda tespit sağlıyoruz. Disleksi, özel öğrenme güçlüğü olan öğrenciler, harf-ses yazışmalarını öğrenirken zorlanırlar. Fonolojik işlemede eksiklik vardır. Sesleri ve sözcüklerdeki sıralarını tanıma sırasında güçlük yaşanmaktadır.

IQ puanı zamanında ve doğru olarak tespit edilmez ise, okuma ve yazma yavaşlığı olur. Sınıf arkadaşlarından akademik olarak geride kalma söz konusudur.

Üstün zekalı çocuklar aşırı duyarlı olurlar. Yaratıcılık becerileri gelişmiştir. Yaşıtlarıyla sosyal uyum konusunda zorlanabilirler. Arkadaşları arasında izole kalarak, sıkıntı yaşayabilirler. Okuldan ve derslerden can sıkıntısı ile eve dönebilirler. Hatta çok şaşırtıcı şekilde, üstün zekalı çocuklar, akademik olarak ders başarısı düşük olabilir. Farklı çalışan insan beyni, topladığı bilgiyi analiz edip yorumlarken farklı düşünebilir.

ergenlerde üstün zeka belirtileri
üstün zeka testi

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu DEHB tanısı açısından, WISC-IV zeka testi değerli bilgiler sağlamaktadır. Öğrencinin test sorularına uyumu, test sırasındaki hareketliliği, teste ara vermek gerekli olup olmaması gibi durumlar incelenir. Entellektüel değerlendirme ve akademik başarı düzeyi önem taşımaktadır. Öğrencinin yaşıtlarına göre zeka puanı ile akademik başarısının orantısı analiz edilir. Merkezimizde uygulanan WISC_IV testi sırasında, öğrencinin sosyal uyumu dahi, tarafımızdan itinayla tespit edilmektedir.

iq testi yapmak için randevu

İstanbul zeka ölçen test merkezi iq testi uygulanır

WISC-IV zeka testi ve çocuklar için zeka testi iq testi, 2013 yılında Türkçe olarak uygulanmaya başlamıştır. Üstelik, 2016 yılında ise Türkiye’deki çocuklara göre adapte edilmiştir. Böylece, güvenilirlik ve geçerliliği en üst düzey zeka testi olarak uygulanmaktadır. Çocuklarda WİSC-4 zeka testi lisanslı bir klinik psikolog tarafından uygulanmalıdır. Zeka ölçümü test atmosferi tarafından oluşturulan ortam, bir uygulama ortamından oldukça farklı olabilir. Bu nedenle öğrencide zeka testinin zorluğuna uygun şekilde hazırlanmak için gerektiği kadar zaman ayırmak önemlidir.

Sonuç olarak, Brain Center İstanbul merkezinde, alanında uzman klinik psikologlarımız ile WISC-IV iq testi uyguluyoruz. Test süresinin öğrenciden öğrenciye değişmekle birlikte 90 – 120 dakika sürmektedir. Size yardımcı olmak için buradayız. Bizimle hemen iletişime geçerek, çocuğunuzun zeka düzeyi ve iq test ile puanını ölçmek için planlamaya başlayın.

👨‍⚕️ Dr. Bora Küçükyazıcı
Tıp Doktoru 🧠 NöroPsikoloji PhD

🏥 Brain Center ® İstanbul
🍀 Kişisel Gelişim Merkezi
Ritim İstanbul AVM, Maltepe – İstanbul 🌍

iq testi randevusu  📞  0216 688 77 78 

online terapi

Sık Sorulan Sorular ve Cevaplar zeka testi ve iq testi merkezi

Soru 1: Zeka seviyem kaç? iq nasıl ölçülür?

Cevap 1: Ortalama IQ puanı her zaman 100’dür ve kişisel puanınız size ortalamaya kıyasla IQ sıralamanızı söyler. İstanbul zeka testi merkezi ile iq testi uygulanır. IQ puanları , testi yapan diğer kişilerle, yani norm grubuyla yapılan karşılaştırmalara dayanır. 100 ortalama puan olduğundan, puanınız size IQ puanınızın diğer insanlara göre nasıl sıralandığını söyler. Çoğu insan 85 ile 115 arasında puan alır.

Soru 2: En güvenilir iq testi nasıl ölçülür?

Cevap 2: En güvenilir iq testi WISC 4 iq testi olarak uygulanır. Wisc IV zeka test, Türkiye’deki çocuklara göre düzenlenmiştir. Klasik bir IQ testinde genellikle sayısal akıl yürütme, mantıksal akıl yürütme, sözel zeka ve uzaysal zeka ile ilgili sorular bulacaksınız. İster endüktif ister tümdengelimli olsun, öncelikle soyut akıl yürütmeyi ölçen bir IQ testi, genellikle sözel olmayan bir IQ testi olacaktır. İkincisi daha sonra bu nedenle kültür fuarı olarak adlandırılır.

Soru 3: Zeka puanı iq testi ile nasıl ölçeriz?

Cevap 3: Wisc 4 iq testi ile çocuklarda IQ düzeyi ölçülür. Herkesin IQ puanlarını alıp çizseydik, normal bir çan eğrisinde dağıldığını görürdük. Bu, çoğu puanın o çan eğrisinin merkezinde bir yere düşeceği anlamına gelir. Çan eğrisinin mutlak merkezindeki puan 100’dür ve çoğu puanın düşmesini veya kümelenmelerini beklediğimiz yer burasıdır. Puanlar normdan (100) uzaklaştıkça daha az puan bulacağız. Ancak sayıları anlamlı kılmak için puanların değişkenliğini ölçebilmemiz gerekir. Bu , oldukça basit bir şekilde, puanların normdan bulunduğu ortalama mesafe olan standart sapmaların amacıdır . İstatistikçiler, belirli bir formül aracılığıyla verilerin standart sapmasını belirler.

Soru 4: Gerçek IQ testi nerede yapılır?

Cevap 4: Gerçek IQ testi çocuklar için Wisc 4 testi uygulanır. Brain Center İstanbul merkezimizde çocuklarda iq testi uygulanıyor. IQ testleri, insan zekasına erişmek için tasarlanmış standart bir testten elde edilen bir puan olan bir zeka bölümünü ölçmeye ve sağlamaya çalışır. İyileştirici eğitime ihtiyacı olan çocukları belirlemek için tasarlanan orijinal testi temel alan ve genişleten bu testlerin çeşitli varyasyonları vardır. Şu anda, belirli popülasyonlar arasındaki puanlardaki dağılımları incelemek için IQ testleri kullanılmaktadır. Zamanla, bu puanlar davranış, performans ve esenlik gibi diğer değişkenlerdeki farklılıklarla ilişkilendirilmeye başlandı; bunlar kültürel normlara göre değişir.

Soru 5: Üstün iq testi nerede yapılır?

Cevap 5: Üstün zeka testi Brain Center İstanbul merkezinde uygulanmaktadır. IQ testi, yüksek lisanslı uzman klinik psikolog tarafından uygulanmaktadır. Gerçek iq testi olarak wisc IV iq testi uygulanmaktadır.

Dr. Bora Küçükyazıcı

👨‍⚕️ Tıp Doktoru 🧠 Nöro-Psikoloji PhD olarak Brain Center İstanbul kurucusu, dikkat testi ölçümleri, evlilik terapisti, ilişki danışmanı, meditasyon eğitmeni ve nefes terapistidir. 🎯 Nörobilim gelişmeleri ve spritüel kişisel gelişim alanlarında köşe yazıları yayınlamaktadır. 🌌 Pleiades meditasyon tekniği ile kozmik yeniden bağlantı konusunda seanslar düzenlemektedir. 📺 Psiko-Sinema yazıları ile film analizleri ve gizli ipuçlarını kaleme almaktadır. 🔎  Antik çağ arkeolojisi ve tarih öncesi medeniyetler hakkında araştrma ve incelemeler yapmaktadır.📸 Amatör gezgin ve fotoğrafçı olarak Türkiye ve dünyayı keşfetmektedir. 📲 Instagram profili buradadır. 📍 DoktorTakvimi profili buradadır. Doktor Bora Küçükyazıcı tarafından verilen eğitim ve seminerleri burada inceleyiniz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Konuşmayı Görüntüle
Randevu İletişimi
Hangi konuda randevu istiyorsunuz?