N繹robilim Yay覺nlar覺

zekatestimerkezi 襤stanbul 2023

iq testi Wisc 4 nedir? Zeka Testi Merkezi randevusu

Zekatestimerkezi 襤stanbul – 2023

襤stanbul Zekatestimerkezi nerede var? ocuumun zeka testi seviyem ka癟? Benim zeka testi seviyem ka癟? En g羹venilir IQ testi hangisi? Yaa g繹re IQ ka癟 olmal覺? IQ seviyesini y羹kseltmek i癟in zekatestimerkezi ne yap覺yor? renci IQ nun y羹ksek olduu nas覺l anla覺l覺r? rencilerde zeka testi nas覺l yap覺l覺yor? Y羹ksek normal zeka ne demek? En iyi zekatestimerkezi ve iq testi uygulamas覺 nerede? st羹n zekal覺 癟ocuklar nas覺l kefedilir? T羹m bu ve benzeri sorular覺n cevaplar覺n覺 birlikte inceleyeceiz.

襤deal olarak, zeka testleri bilisel kapasiteyi belirlemektedir. Bu nedenle, baar覺 potansiyelini anlamam覺za yard覺mc覺 olan bir kaynak 羹retmek gereklidir. Bu olmadan bir eitim sistemini hayal bile edemeyiz. Bununla birlikte, iq testleri neredeyse bir as覺rd覺r uygulanmaktad覺r. Detayl覺 襤ncele: zeka testi merkezi

Herkesin acelesi olduu veya ak覺ll覺 telefonlar覺n覺n ba覺nda g繹r羹nd羹羹 bu dijital 癟ada, bilgi ve fikirler, farkl覺 t羹rde g羹r羹lt羹ler, etkinlikler ve ilerle boulmak 癟ok kolay. Sonu癟? ou g羹n stresliyiz, zihnimiz a覺r覺 h覺zl覺 癟al覺覺yor ve ak覺l ve ruh sal覺覺m覺z olumsuz etkileniyor. En doru zeka testi nerede yap覺l覺yor? Detayl覺 襤ncele: iq testi nas覺l yap覺l覺r?

iq seviye tablosu zekatestimerkezi
zeka testi merkezi

D羹nyada ilk zeka testi ne zaman gelitirildi?

1900lerin ba覺nda psikologlar, akademisyenler ve politikac覺lar eitime eriimi s覺ralamak i癟in kriterler ar覺yorlard覺. Genel n羹fustan, 羹st tabakalarda bulunanlar en iyi eitimi alacakt覺. Bununla birlikte, daha d羹羹k adil olanlar覺n eitim f覺rsatlar覺 k覺yasland覺覺nda daha az olacakt覺r. Lewis Terman zeka testi onlara bu filtreleme sistemini oluturmak i癟in tam da ihtiya癟 duyduklar覺 eyi vermitir.

ncelikle, 1916da Terman, Frans覺z psikologlar Alfred Binet ve Theodore Simone taraf覺ndan oluturuldu. Binet-Simon 繹l癟einin g繹zden ge癟irilmi bir versiyonunu yay覺nlad覺. Test, 癟ocuklar覺n performanslar覺n覺 entelekt羹el yeteneklerine ve matematik, mant覺k, okuma, 繹l癟mektedir. Bununla birlikte, ak覺l y羹r羹tme ve uyarlamada gerekli olan al覺t覺rmalar覺 癟繹zme becerilerine g繹re s覺n覺fland覺rd覺.

襤kinci olarak, zekatestimerkezi uygulanan iq testleri o kadar baar覺l覺yd覺 ki bug羹n hem 癟ocuklarda hem de yetikinlerde kullan覺lmaktad覺r. Bilisel kapasiteyi ve baar覺 potansiyelini 繹l癟mek i癟in kullan覺l覺yor. Ancak, dier t羹m bilimsel bulular gibi, bu da kendi kriterlerini yaratm覺t覺r. Zira, uygulayan akademisyenlerin alg覺lar覺 ve k羹lt羹rel boyutlar覺 ile balant覺l覺d覺r.

ergenlerde 羹st羹n zeka belirtileri zekatestimerkezi
羹st羹n zeka testi

襤stanbul zekatestimerkezi ve iq testi seviye tablosu

Zeka testleri ve iq seviye tablosu nedir? Alfred Binet, 1905’te ilk modern zeka testini yaratt覺 . Bir 癟ocuun eitim sistemindeki akranlar覺na ayak uydurup yetiemeyeceini belirlemek i癟in testi gelitirdi. Binet, ya覺 kontrol arac覺 olarak kulland覺. Farkl覺 yalardaki 癟ocuklar覺n ortalama yeteneklerine g繹re sorular d羹zenleyen bir test oluturdu. ocuklarda zeka puan覺 ve 覺q testi puanlar覺 genellikle y羹zdelik puanlarla ayn覺 olmayan y羹zdelik dilimlerle ifade edilir. IQ testi puanlar覺n覺n yanl覺 anla覺lmas覺n覺n yayg覺n bir nedenidir.

ocuklarda en g羹venilir zeka testi: Wisc-IV zeka testi kullan覺lmaktad覺r.

Bu ekilde iq 繹l癟羹m羹 uygulayan zekatestimerkezi, bir 癟ocuun benzer yataki dier 癟ocuklara k覺yasla nas覺l performans g繹sterdiini g繹sterebilir. rnein, bir 癟ocuk 2 ya覺ndan b羹y羹k 癟ocuklar i癟in sorular覺 cevaplayabildiyse, o 癟ocuk “zihinsel yata” 2 y覺l ileride olarak test ederdi. Binet daha sonra bir zeka puan覺 vermek i癟in bu zihinsel ya覺 癟ocuun ger癟ek ya覺ndan 癟覺karacakt覺r.

純 Randevu Al: zekatestimerkezi 襤stanbul

zeka testi ile iq seviyesi nas覺l 繹l癟羹l羹r?

William Stern farkl覺 bir model 繹nerdi: IQ. Stern, zihinsel ya覺 癟覺karmak yerine, bir kiinin zihinsel ya覺n覺 ger癟ek ya覺na b繹lmeyi 繹nerdi. nerdii form羹l (zihinsel ya) / (kronolojik ya) idi. Yine de Stern, IQ testi versiyonunu 癟ocuklara y繹nelik olarak gelitirdi, bu da yetikinler i癟in ie yaramayaca覺 anlam覺na geliyordu. Sonunda Donald Wechsler, test puanlar覺n覺 bir kiinin akranlar覺n覺nkilerle kar覺lat覺rarak ve ortalama puanlar覺 100’e normalletirerek bu sorunu 癟繹zd羹.

B繹ylece iq seviye tablosu ve zeka puan覺, 癟ocuun ya覺tlar覺na k覺yasla nas覺l performans g繹sterdii bir kar覺lat覺rmad覺r.

Zamanla, eitim ve i ortamlar覺 da bir kiinin entelekt羹el g羹癟l羹 y繹nlerini belirlemeye yard覺mc覺 olmak i癟in 覺q test kullanmaya balad覺. Oysa entelekt羹el yetenekler, b繹yle kat覺 bir zeka puan覺 ve iq test ile s覺n覺fland覺rmas覺, ev, okul ve topluluk gibi sosyal unsurlar覺 hesaba katmada baar覺s覺z olmaktad覺r. 襤nsan biyopsikososyal bir canl覺d覺r. Sal覺kl覺 yaam, denge 羹zerine kuruludur. Zeka puan覺, yani iq deeri zekatestimerkezi taraf覺ndan uygulanan wisc 4 tesi duygusal puan ile uyumlu olmal覺d覺r. ocuklar覺n entelekt羹el geliiminde 癟evrenin rol羹 羹zerine yap覺lan arat覺rmalar, uyar覺c覺 bir ortam覺n IQ’yu 繹nemli 繹l癟羹de art覺rabileceini, yoksun bir ortam覺n ise iq seviye tablosu deerinde bir d羹羹e yol a癟abileceini g繹stermitir.

iq seviye tablosu
iq test nas覺l yap覺l覺r?

ocukta zekatestimerkezi 襤stanbul uygulanan iq testi nas覺l yap覺l覺r?

Okullar, tarihsel olarak, 繹rencilerin programlara yerletirilmesinde veya zihinsel g羹癟l羹kleri olan 繹rencileri belirlemek i癟in IQ puanlar覺n覺 kullanm覺t覺r. Bununla birlikte, IQ puanlar覺 ve testleri art覺k bir kiinin bilisel yeteneinin veya potansiyelinin tek 繹l癟羹s羹 deildir. EQ yani duygusal zeka puan覺 yan覺 s覺ra tak覺m oyunculuu gibi kavramlar 繹n plana 癟覺km覺t覺r.

襤nsan zekas覺 son derece esnek ve farkl覺d覺r.

Y羹ksek zeka 繹l癟羹m羹, zekatestimerkezi taraf覺ndan uygulanan iq testi i癟in 116 ve 羹zeri puan ortalaman覺n 羹zerinde kabul edilir. 130 veya daha y羹ksek bir puan, y羹ksek bir IQ’ya iaret eder. Y羹ksek IQ topluluu olan Mensa’ya 羹yelik, genellikle 132 veya daha y羹ksek olan ilk y羹zde 2’de puan alan kiileri i癟erir. Daha d羹羹k bir IQ puan覺, zeki olmad覺覺n覺z veya 繹renme yeteneinizin olmad覺覺 anlam覺na gelmez. D羹羹k bir puan, hedeflerinize doru 癟al覺man覺za engel olmamal覺d覺r. IQ say覺lar覺ndan ba覺ms覺z olarak ne elde edebileceinizi s繹ylemek m羹mk羹n deil.

Dengelenme Meditasyonu Nedir?

K羹lt羹rel ve 癟evresel fakt繹rler de bir kiinin bir testte ne kadar iyi performans g繹sterdiinde rol oynayabilir.

G羹n羹m羹zde IQ puanlar覺 zekatestimerkezi uygulanan wisc 4 ile 繹l癟羹l羹r. Bununla birlikte, iq testi bir kiinin zekas覺n覺 belirlemeye yard覺mc覺 olman覺n bir par癟as覺 olmaya devam ediyor. Standartlat覺r覺lm覺 IQ testleri, eitimli y繹neticiler taraf覺ndan verilir ve puanlan覺r. Puan, aa覺daki konularda ya覺t grubunuzla nas覺l kar覺lat覺rd覺覺n覺z覺 g繹sterir:

 • muhakeme yetenekleri
 • ileme h覺z覺
 • g繹rsel-mekansal ileme
 • haf覺za
 • matematik

IQ 繹l癟en zeka testleri nas覺l yap覺l覺r: iq seviye tablosu

Y羹ksek bir IQ puan覺 tespit edilen zekatestimerkezi analiz raporu varsa, muhakeme ve problem 癟繹zme becerilerinin ortalamadan daha iyi olduu ve entelekt羹el potansiyeli iaret edebilecei anlam覺na gelir. zellikle iq seviye tablosu ne olursa olsun, hayat覺n覺z覺n nas覺l sonu癟lanaca覺n覺 doru bir ekilde tahmin edemez. Y羹ksek bir IQ’ya sahip olabilir ve hayatta 癟ok az baar覺 elde edebilirsiniz ya da alt tarafta bir IQ’ya sahip olabilir ve 癟ok baar覺l覺 olabilirsiniz.

Zeka Testleri Randevusu 0216 688 77 78

Eer iq seviye tablosu puan覺n覺z y羹ksekse, zekan覺z ve zeka potansiyeliniz ya覺tlar覺n覺z覺n 羹zerindedir. Bu, olaand覺覺 veya karma覺k sorunlarla kar覺lat覺覺n覺zda baar覺l覺 olaca覺n覺z anlam覺na gelebilir. Y羹ksek bir IQ, istediiniz ii almak gibi belirli durumlarda size destek olabilir.

Baar覺ya giden bir癟ok yol var ve hepimiz baar覺y覺 ayn覺 ekilde tan覺mlam覺yoruz.Hayat bundan daha karma覺kt覺r, bir癟ok deiken i癟erir.Hayat tecr羹besi ve d羹nya hakk覺nda merak 繹nemlidir.Biraz ans bir yana, karakter, f覺rsat ve h覺rs da 繹yle.

羹st羹n zekay覺 繹l癟en zekatestimerkezi uygulanan iq testi nas覺l yap覺l覺r?

Soru: st羹n zekal覺 bir kii i癟in zekatestimerkezi iq testi nas覺l yap覺l覺r? O kiinin ortalama bir iq testi puan覺 olabilir mi?

Cevap: Bu soru balang覺癟ta basit bir “hay覺r” ile cevaplanabilecek gibi g繹r羹nse de, asl覺nda bundan daha karma覺kt覺r. Bir zeka 繹l癟einde 90 ila 110 puan aras覺nda bir puan, ortalama bir IQ olarak tan覺mlan覺r. Genellikle 130 ve 羹zeri bir puan 羹st羹n zekal覺 aral覺覺nda kabul edilir. Zeka puan覺 kiinin ger癟ek yeteneinden daha d羹羹k olarak 繹l癟羹lmesine neden olabilecek birka癟 fakt繹r vard覺r.

Genel olarak, test s覺ras覺ndaki sal覺k, yorgunluk d羹zeyi, kayg覺, dikkat s羹resi, ila癟lar覺n yan etkileri ve dier benzer fakt繹rler puanlar覺 d羹羹rebilir. Birinin g繹zl羹e ihtiyac覺 varsa, s覺nava takmazsa ve bunu s覺nav g繹revlisine s繹ylemezse, puan覺 d羹ebilir!

wisc 4 iq testi nerede var zekatestimerkezi
Wisc 4 Testi Neyi l癟er

Uygulanan iq testi dikkat edilmesi gerekenler

Klinik deneyimlere g繹re, geldiklerinde atei olan veya souk alg覺nl覺覺 ila癟lar覺 kullanan 癟ocuklar覺n testleri ertelenmelidir. Ayr覺ca, akrabas覺 o hafta vefat eden bir 癟ocuu test etmeyi de ertelemek dorudur. Psikolojik testler yapt覺rma zahmetine girecekseniz, test edilen kii i癟in ger癟ekten en uygun koullarda olmas覺 gerekir.

Dikkat da覺n覺kl覺覺 olan 癟ocuun zeka testi sonucu iq puan覺 yanl覺 癟覺kar!

Bir zamanlar bir zeka testinde 癟ok y羹ksek puan alan kiilerin, y覺llar sonra tekrar muayene edildiinde daha d羹羹k puan almalar覺 da m羹mk羹nd羹r. Arada ge癟en zaman dilimi i癟inde uyaran eksiklii, dikkat da覺n覺kl覺覺, depresif mod ya da sosyal uyum sorunlar覺 kiinin zeka potansiyelinden uzaklat覺r覺r. Y羹ksek bir zeka potansiyeline sahip olmak baka bir deer, o potansiyeli anlaml覺 kullanabilmek baka bir deerdir.

ok ak覺ll覺 olmak? ok zeki olmak? ocuklar覺n Okul baar覺s覺 nedir?

En g羹癟l羹 olanlar yaamda daha zeki olmutur. Daha ak覺ll覺 olanlar, daha y羹ksek puanlar alm覺t覺r. Peki, daha iyi olan insanlar en zeki olanlar m覺yd覺? Yoksa y羹ksek puan alanlar, testler k羹lt羹rel olarak onlar i癟in tasarland覺覺 i癟in bir avantaja sahip miydi?

Zekab繹l羹m羹n羹nk覺saltmas覺 olan IQ,bir kiinin muhakeme yeteneinin bir 繹l癟羹s羹d羹r.K覺sacas覺, birisinin sorular覺 cevaplamak veya tahminlerde bulunmak i癟in bilgiyi ve mant覺覺 ne kadar iyi kullanabileceini 繹l癟mesi gerekiyor.IQ testleri, k覺sa ve uzun s羹reli bellei 繹l癟erek bunu deerlendirmeye balar.Ayr覺ca, insanlar覺n bulmacalar覺 ne kadar iyi 癟繹zebildiklerini ve duyduklar覺 bilgileri ne kadar h覺zl覺 hat覺rlayabileceklerini de 繹l癟er.

IQ testleri, bilimde, m羹hendislikte veya sanatta soyut d羹羹nmeyi 繹l癟mektedir.

Belirli durumlarda insanlar覺n ne kadar baar覺l覺 olaca覺n覺 tahmin edebilir. Ancak hikayede daha fazlas覺 vard覺r. Olaan羹st羹 baar覺 bir癟ok eye bal覺d覺r. Ve bu ekstra kategoriler h覺rs, sebat, f覺rsat, net d羹羹nme yetenei ve hatta ans覺 i癟ermektedir.

iq seviye skoru nas覺l gelitirilir: zekatestimerkezi wisc 4 testi

Bir enstr羹man 癟almay覺 veya yabanc覺 bir dil konumay覺 繹renmek gibi yeni bir ey 繹rendiinizde, bu asl覺nda beyinde yap覺sal deiikliklere yol a癟ar. Dil 繹renimi elbette beyninizin dil merkezlerini etkiler. T羹m sinirbilim severler i癟in harika bir ger癟ek: yeni bir dil 繹renmek kortikal kal覺nl覺覺 ve hipokampal hacmi art覺r覺r. Ek olarak, yeni bir dil 繹renmek, m羹zakere etme, okuma ve problem 癟繹zme gibi dille ilgili dier becerilere yard覺mc覺 olur.

Benzer ekilde, bir enstr羹man 繹renmek IQ puan覺 羹zerinde 繹nemli bir etkiye sahip olabilir. Bir enstr羹man覺n nas覺l 癟al覺naca覺n覺 繹renmek, s繹zel olmayan uzamsal g繹revler ve iitsel g繹revler 羹zerindeki y繹netici kontrol羹n羹 gelitirir, iq skorunu art覺r覺r ve s繹zl羹 haf覺za becerilerini gelitirir. Gitar veya Almanca 繹renmeye karar verirseniz, bakalar覺ndan 繹renmeyi hedeflemelisiniz.

Elbette, Youtube veya Duolingo balamak i癟in harika yerlerdir.ancak baka bir kiiden 繹renmek, ger癟ek zamanl覺 geri bildirim alman覺n yan覺 s覺ra deerli kiileraras覺 beceriler gelitirmenize yard覺mc覺 olacakt覺r.Bu zaman覺 yarat覺c覺 olmak ve yeni bir eyler 繹renmenize yard覺mc覺 olabilecek arkadalar覺n覺zla sanal olarak bulumak i癟in kullanabilirsiniz!

EQ nedir? 襤stanbul zekatestimerkezi Wisc 4 testi nedir?

IQ, bir bireyin zekas覺n覺 deerlendirmek i癟in tasarlanm覺t覺r. Standartlat覺r覺lm覺 testlerle belirlenen bir puan olan zeka katsay覺s覺 anlam覺na gelmektedir. Testler balang覺癟ta bir kiinin muhakeme ve mant覺ksal problem 癟繹zme ile ilgili bilisel yeteneklerini deerlendirilir. Brain Center 襤stanbul zekatestimerkezi nerede var?

EQ, duygusal zeka veya duygusal zeka anlam覺na gelir. Bir bireyin hem kendisinin hem de bakalar覺n覺n duygular覺n覺 tan覺mlama yeteneini belirler. Y羹ksek EQ’ya sahip insanlar覺n, etraflar覺ndakileri anlama ve onlarla balant覺 kurma yetenekleri gelimitir. Bu nedenle, daha iyi liderler olduklar覺 d羹羹n羹lmektedir.

EQ (duygusal b繹l羹m), birinin duygusal zekas覺n覺 繹l癟menin bir yoludur.EQ’su y羹ksek insanlar empatik, a癟覺k fikirli ve duygular覺n覺 ifade etmede yeteneklidir.

Y羹ksek d羹zeyde duygusal zekaya sahip insanlar vard覺r. Bu insanlar, liderlik rollerinde genellikle baar覺l覺 olurlar. B繹ylece, m羹kemmel ekip 癟al覺mas覺 yetenekleri sergilerler. Bakalar覺n覺n duygular覺n覺 alg覺layabilirler. stelik, genellikle g羹癟l羹 bir empati kurarlar. ncelikle, iyi bir 繹z fark覺ndal覺k ve sosyal becerilerle sonu癟lan覺r.

Arat覺rmalar, y羹ksek duygusal zekan覺n asl覺nda performans覺n en g羹癟l羹 g繹stergesi olduunu ve her t羹r ite baar覺n覺n %58’ini oluturduunu g繹steriyor. Yani hayatta baar覺l覺 olmak i癟in hem y羹ksek bir EQ’ya hem de y羹ksek bir IQ’ya ihtiyac覺n覺z var. 襤te EQ’nuzdan 繹d羹n vermeden IQ’nuzu art覺rmak i癟in 繹ncelikle Wisc 4 iq testi ile 繹l癟羹m salan覺r.

羹st羹n zeka belirtisi
羹st羹n zeka 癟ocuk 繹zellikleri

Brain Center 襤stanbul –襤stanbul zekatestimerkezi

Brain Center 襤stanbul zeka testi merkezi olarak, 癟ocuklarda Wisc 4 iq testi uyguluyoruz. Birinin zekas覺n覺 test etmenin ve insan zekas覺 spektrumunda nerede yatt覺覺n覺 g繹rmenin iyi bir yolu olsa da, insan biliinin nihai 繹l癟羹s羹 olmad覺覺n覺 bilmeliyiz. Bir 癟ocuun k羹lt羹r羹, yetitirildikleri 癟evre, fiziksel uygunluk d羹zeyi ve dier bir癟ok fakt繹r羹n yan覺 s覺ra yaam sorunlar覺ndan ar覺nm覺 olup olmad覺覺 da dahil olmak 羹zere bu testlerin i癟ermedii bir癟ok fakt繹r vard覺r. Bir 癟ocuk kategorize edilirken t羹m bu noktalar da dikkate al覺nmal覺d覺r.

ocuunuza Wisc 4 zeka testi yapt覺rman覺z覺 繹neririz. Yeteneklerini g繹rmenin elenceli bir yolu ve mant覺ksal, g繹rsel ve estetik yeteneklerinizi gelitirme f覺rsat覺 salayacakt覺r.

ok say覺da arat覺rma, farkl覺 IQ alt 繹l癟eklerinin yala birlikte farkl覺 deiim kal覺plar覺 g繹sterdiini g繹stermektedir.S繹zel veya kristalize zeka, yala birlikte nispeten istikrarl覺 bir ekilde artar.Bununla birlikte, s繹zel olmayan veya ak覺c覺 zeka, 20’li yalar覺n ortalar覺na kadar 30’lu yalara kadar geliir ve daha sonra yalanma ile yava yava azal覺r.

Y羹ksek iq testi ve iq seviye tablosu ile zeka puanlar覺

iq seviye tablosu nedir? IQ testleri, k羹lt羹rel normlar覺n yan覺 s覺ra 覺rksal, cinsiyet ve sosyal 繹nyarg覺lar覺 d羹zeltmek i癟in on y覺llar boyunca 繹nemli deiikliklerden ge癟ti. Bug羹n kullan覺mda olan birka癟 versiyon var. Farkl覺 puanlama y繹ntemlerine sahip olabilirler, ancak hepsi ortalama olarak 100 kullan覺r. IQ puanlar覺 bir 癟an erisini takip eder. Zilin en tepesi ortalama 100 puan覺n覺 temsil eder. Zilin bir eiminde daha d羹羹k puanlar, dierinde ise daha y羹ksek puanlar g繹sterilir. ou insan覺n zekatestimerkezi 繹l癟羹len iq seviye tablosu puanlar覺 ortalama 85 ile 115 aras覺nda temsil edilir. Genel olarak, insanlar覺n yakla覺k y羹zde 98’inin puan覺 130’un alt覺ndad覺r.

Temel olarak, y羹ksek bir IQ, puan覺n覺z覺n akran grubunuzdaki dier 癟ocuklardan daha y羹ksek olduu anlam覺na gelir.

G羹n羹m羹zde kullan覺lan bir癟ok baka zeka testi vard覺r. Zeka testi merkezi olarak, zeka d羹zeyini 繹l癟mek i癟in kullan覺lan en pop羹ler testlerden baz覺lar覺 unlard覺r:

 • Wisc 4 iq testi nedir?
 • Stanford-Binet Zeka testi
 • Wechsler ocuklar 襤癟in Zeka testi
 • Diferansiyel Yetenek l癟ekleri
 • Wechsler Yetikinler 襤癟in Zeka testi
 • Peabody Bireysel Baar覺 Testi

ocuklarda iq seviyeleri i癟in zekatestimerkezi Wisc 4 zeka testi

zellikle zekatestimerkezi 襤stanbul Wisc 4 iq testi T羹rkiye versiyonu, 癟ocuklar覺n zeka puanlar覺n覺 羹lkemizdeki dier 癟ocuklara g繹re 繹l癟mek i癟in faydal覺d覺r. T羹m bu testler, zeka testi merkezleri taraf覺ndan uygulan覺r. Uygulay覺c覺 olan y羹ksek lisansl覺 uzman klinik psikologlar taraf覺ndan uygulan覺r ve yorumlan覺r. IQ testleri iyi bir zeka 繹l癟羹s羹 m羹d羹r?

Ayr覺ca zeka puan覺, 羹lkeye ve b繹lgeye g繹re b羹y羹k 繹l癟羹de deiebilir. Aa覺daki fakt繹rler zekatestimerkezi 繹l癟羹len zeka puan覺n覺 etkileyebilir:

 • eitime eriim
 • yaam koullar覺 farkl覺l覺覺
 • sal覺kl覺 beslenme koullar覺
 • k羹lt羹rel 繹zellikler

Bir kiinin entelekt羹el yeteneklerine gelince, bir iq testi puan覺 cevab覺n bir k覺sm覺n覺 salayabilir, ancak bu m羹kemmel bir sistem deildir. Bir kiinin t羹m zekas覺n覺 g繹stermez. rnein, yarat覺c覺l覺klar覺n覺 veya sosyal zekalar覺n覺 hesaba katmaz. Beyin s覺rlar覺 hakk覺nda detayl覺 bilgiyi u linkteki videoda inceleyebilirsiniz:

Kad覺n Beyni ve Erkek Beyni Farklar覺 Nedir? 儭

wisc 4 iq testi uygulayan zekatestimerkezi Brain Center 襤stanbul

Bir zeka 繹l癟羹s羹 olarak yaln覺zca zeka puan覺na odaklanmak, kesin bir doru deildir. Sosyal beceri ve yarat覺c覺l覺k d羹zeyi, zeka puan覺ndan ba覺ms覺zd覺r. rencinin okulda, ite ve hayat覺n dier alanlar覺nda baar覺l覺 olma becerisi yaln覺zca zeka puan覺na bal覺 deildir. Yaam baar覺s覺 ve mutluluk, 癟ok 癟eitli fakt繹rlerle ilgisi vard覺r.

Y羹ksek zeka puan覺, doru ve uygun ekilde ilendiinde, par覺ldar.

Bununla birlikte, IQ puanlar覺 bir kiinin genel entelekt羹el yeterliliine ilikin baz覺 bilgiler salasa da, insanlar bu testlerin sonu癟lar覺na 癟ok fazla 繹nem vermekten ka癟覺nmal覺d覺r. K羹lt羹rel fakt繹rler, beslenme, eitime eriim ve hastal覺k, bir kiinin bir iq testi ne kadar iyi puan alaca覺nda rol oynayabilir.

iq testi uygulamas覺 konusunda size yard覺mc覺 olmak i癟in buraday覺z. Bizimle hemen iletiime ge癟erek, stres fakt繹rlerini nas覺l ortadan kald覺raca覺n覺z ve hayat覺 nas覺l kolaylat覺raca覺n覺z覺 planlamaya balay覺n.

兩儭 Uzman Klinik Psikolog Yamur imek
EMDR Terapisti Neurofeedback Terapisi

Brain Center 襤stanbul
荔Kiisel Geliim Merkezi
Ritim 襤stanbul AVM, Maltepe – 襤stanbul

zekatestimerkezi Randevusu 0216 688 77 78

doktor bora k羹癟羹kyaz覺c覺
Brain Center 襤stanbul

Uzman Psikolog Yamur imek

Yamur imek, 襤stanbul Bilgi niversitesi Psikoloji b繹l羹m羹n羹 襤ngilizce olarak tamamlam覺t覺r. Akademik 癟al覺malar覺na daha sonra 襤stanbul ehir niversitesi Klinik Psikoloji y羹ksek lisans eitimini baar覺yla tamamlam覺t覺r. 襤stanbul ehir niversitesi Geliim Laboratuvar覺nda 癟al覺malar yapm覺t覺r. 2018 y覺l覺nda Brain Center 襤stanbul ekibine kat覺lm覺t覺r. Yamur imek, N繹ro-psikoloji alan覺nda 癟ocuk ve ergenler ile 癟al覺malar ger癟ekletirmektedir. N繹roterapi egzersizleri ile birlikte bilisel davran覺癟覺 terapi destei ile 繹rencilerin akademik ve sosyal baar覺lar覺na katk覺 salamaktad覺r. Bir 癟ok n繹ro-geliimsel test yan覺 s覺ra, dikkat testleri ile 繹l癟羹m羹 ve analizi konular覺nda uzmand覺r. Bilgisayarl覺 dikkat testi ve qEEG ile beyin dalga analizi uygulanmas覺 ve raporlanmas覺n覺 salamaktad覺r. EMDR Nedir? EMDR Uzman覺 Yamur imek: G繹z Hareketleriyle Duyars覺zlat覺rma ve Yeniden 襤leme (EMDR), orijinal olarak travmatik an覺larla ilikili s覺k覺nt覺y覺 hafifletmek i癟in tasarlanm覺 bir psikoterapi tedavisidir.

襤lgili Makaleler

Bir yan覺t yaz覺n

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir

Baa d繹n tuu
Konumay覺 G繹r羹nt羹le
Randevu 襤letiimi
Hangi konuda randevu istiyorsunuz?
Verified by MonsterInsights