Psikolog

Wisc 4 IQ Testi Nedir?

Wisc 4 iq testi nedir? Zeka testi nasıl uygulanır?

Wisc 4 iq testi zeka testi nerede yapılıyor? IQ testi neyi ölçer? Çocuklarda zeka testi kaç yaşında uygulanır? Zeka testi ile iq düzeyi nasıl belirlenir? Öğrencide wisc 4 iq testi ile hangi sonuçlar alınır? Tüm bu ve benzeri soruların yanıtlarını birlikte inceleyeceğiz.

Wechsler çocuklar için zeka puanı ölçeği , yani wisc 4 iq testi, 6 ila 16 yaş arasındaki çocuklarda uygulanır.

Iq testi uygulaması için çocuğun 6 yaşını doldurmuş olması gerekir. Çocukta wisc 4 iq testi, genel bilişsel yetenekleri ölçmeyi amaçlayan, bireysel olarak uygulanan bir zeka testidir. Test, eğitimli bir profesyonel tarafından uygulanmalıdır ve tamamlanması genellikle 60-90 dakika sürer.
WISC’deki iq testi performansı, 40-160 aralığında, ortalama 100 puan (ortalama) ve 15 standart sapma ile standart bir puan veya Tam Ölçekli IQ (FSIQ) ile ölçülür. WISC’nin dördüncü güncellemesi olan wisc 4 iq testi, Türkiye’de 2022 yılında en yaygın kullanılan zeka ölçüsüdür

Zeka testi Wisc 4 iq testi nedir?

Zeka ölçeği göstergesi olan iq puanı ne anlama geliyor? Ortalama IQ nedir? Nüfusun yaklaşık %2’sinin IQ puanı 69’dan düşüktür. Bu kadar düşük bir IQ puanını normal bir zeka testi kullanarak ölçmek genellikle zordur. Çok yüksek IQ puanlarını da doğru bir şekilde belirlemek zordur. Bunun nedeni, belirli bir puanı güvenilir bir şekilde belirlemek için çok sayıda referans ölçüme ihtiyacınız olmasıdır. Çok yüksek ve çok düşük IQ puanları sıklıkla ortaya çıkmadığından, böyle bir referans grubu oluşturmak zordur.

Zeka testi ve iq puanı, bireyin zekasını sözlü anlama, algısal akıl yürütme, hafıza ve işlem hızı alanlarındaki test performansına dayalı olarak ölçmeye çalışan bir sayıdır.

Bunu, bir IQ testinde ne kadar iyi performans gösterdiğinizle ölçülen zihinsel yaşınıza karşı kronolojik yaşınızı (yıl olarak kaç yaşında olduğunuzu) ölçerek yapar. IQ puanı yaygın olarak psikolojik bir istatistik olarak bilinmesine rağmen, diğer istatistiksel ölçülerle ilişkisi daha az bilinmektedir. Bu ölçüleri ve aralarındaki ilişkileri açıklamanın en iyi yolu, Çan Eğrisi olarak da bilinen normal dağılımı kullanmaktır.

Aşağıdaki IQ puan tablosu, normal bir dağılımın görsel bir temsilini ve ölçeğini göstermektedir. Yatay ekseni, bir kişinin alabileceği tüm farklı puanlar olarak düşünün, en düşükten en yükseğe. Dikey eksen, o belirli puanı alan kişi sayısını temsil eder.

iq seviye tablosu
iq seviye tablosu
Zekayı ölçen iq testi wisc 4 ile neler ölçülür?

Öğrencilerde wisc 4 iq testi puanları, belirli potansiyellerin ve koşulların oldukça güvenilir bir tahmincisi olarak kabul edilir. Wisc 4 iq testi ile zeka puanı ölçümü  şunlar için kullanılabilir:

 • Bir çocuğun diğer çocuklarla aynı hızda öğrenip öğrenmediğini belirlenir.
 • Çocuğun yaşıtlarına göre kelime bilgisi ve anlama gibi sözel zeka puanı ölçülür.
 • Görevlerdeki performans, formüller vb. gibi sözel olmayan zeka puanı wisc 4 iq testi ile elde edilir.
 • Bir çocuğun eğitim hayatını belirlemede ebeveynlere ve öğretmenlere yardımcı olur.
 • Uygun müdahalelerin uygulanabilmesi için öğretmenlerin öğrenme güçlüğü çeken öğrencileri belirlemelerine destek sağlar.
 • Öğretmenlerin üstün yetenekli öğrencileri belirlemelerine yardımcı olur ve böylece onlar için daha zorlu eğitim yolları tasarlanabilir.
 • Bireyin üniversite düzeyinde akademik çalışmaları yürütebilecek kapasitede olup olmadığı wisc 4 iq testi ile belirlenir.
 • Kariyer danışmanlarına bir birey için bir kariyer yolu belirlemede yardımcı olur.
 • İşverenlerin iş başvurularını değerlendirmelerine yardımcı olur.
 • Bir bireyin bir istihdam-eğitim programında iyi performans gösterip göstermeyeceğini belirtir.
 • Potansiyel liderleri belirlemede yardımcı olur.
 • Bir bireyde düşük bilişsel işlev veya zihinsel bozukluğu teşhis etmek için faydalıdır.
wisc 4 zeka testi uygula
IQ Testi – WISC 4

iq testi ile zeka puanı wisc 4 testi ile nasıl ölçülür?

IQ’yu ölçmenin gerçekten tek bir yolu yoktur. Hem grup ortamında hem de bireysel bazda zeka puanı IQ ölçmek için tasarlanmış çeşitli testler vardır. Tüm IQiq testleri, bir bireyin zihinsel yeteneklerini benzer koşullardaki veya yaş aralıklarındaki diğerlerine kıyasla ölçmekten oluşur. Bununla birlikte, bir bireyin zekasının en yaygın kullanılan testler olarak kabul edilen iki temel testi vardır: Stanford-Binet ve Wechsler Wisc 4 iq testi.

Wisc 4 iq testi: 6 ila 16 yaşındaki çocukların zihinsel yeteneklerini ölçer. 

Genel bilişsel yeteneğin genel bir ölçüsünü ve ayrıca Sözlü Anlama (VC), Algısal Akıl Yürütme (PR), Çalışma Belleği (WM) ve İşlem Hızı (PS) alanlarındaki entelektüel işlevsellik ölçümlerini sağlamak için geliştirilmiştir. IQ testleri, kültürel normların yanı sıra ırk, cinsiyet ve sosyal önyargıları düzeltmek için on yıllar boyunca önemli değişiklikler geçirdi. Bugün, kullanımda olan birkaç versiyon var. Farklı puanlama yöntemleri olabilir, ancak hepsi ortalama olarak 100 kullanır.

IQ puanları bir çan eğrisini takip eder. Zilin en tepe noktası ortalama 100 puanını temsil eder. Daha düşük puanlar çanın bir eğiminde gösterilirken, yüksek puanlar diğerinde gösterilir. Zeka testi olarak wisc 4 iq testi, bu konuda eğitimli yüksek lisanslı klinik psikologlar tarafından uygulanır ve puanlanır. Puan, aşağıdaki konularda çocuğun yaşıt grubuyla nasıl karşılaştırdığını gösterir:

 • zeka puanı yüzdelik dilimi
 • muhakeme yetenekleri
 • bilgi işleme hızı
 • görsel-uzaysal işleme
 • kısa ve uzun süreli hafıza
 • matematik yeteneği

AYRICA İNCELEYİN: Wisc 4 IQ Testi Nerede Uygulanır?

Çocuğunuzun yüksek bir IQ puanı varsa, muhakeme ve problem çözme becerilerinizin ortalamadan daha iyi olduğu ve entelektüel potansiyeli işaret edebileceği anlamına gelir. Evladınızın IQ puanı yüksekse, zeka kapasitesi ve zeka potansiyeli yaşıtlarının üzerindedir. Bu, olağandışı veya karmaşık sorunlarla karşılaştığınızda başarılı olacağını anlamına gelebilir. Yüksek bir IQ, ilgi alanında uzmanlaşmak gibi belirli durumlarda çocuğunuza avantaj sağlayabilir.
Potansiyel zeka ölçümü için wisc 4 testi nedir?

Yıllar içinde zeka testi ve iq puanları nasıl değişti? Uygulanan wisc 4 iq testi yapısı nasıl değişti? Test yapısındaki değişiklikler, yeni ve ayrı Görsel Uzamsal ve Akışkan Akıl Yürütme indeks puanlarını ve görsel uzamsal yeteneğin yeni ölçümlerin içerir. Özellikle wisc 4 iq testi ile nicel akışkan akıl yürütmeyi, görsel çalışma belleğini, hızlı otomatikleştirilmiş adlandırma/adlandırma özelliğini ölçmek mümkündür. Üstelik wisc 4 testi görsel ve sözel ilişkisel belleği de içerir.

Wisc 4 iq testi ile Görsel Uzamsal ve Akışkan Akıl Yürütme indeks puanlarının ayrılması, daha fazla yorumsal netlik sağlamaktadır.

Birincil indeks puanlarını artırmak için nicel akıl yürütme, işitsel çalışma belleği, adlandırma hızı, sembol çevirisi (yani görsel-sözel çağrışımsal bellek) puanlanır. IQ testi wisc 4 ile bilgi depolama gibi bir dizi yeni yardımcı ve tamamlayıcı indeks puanları da mevcuttur. Değişiklikler, çağdaş yapısal zeka modelleri, nörogelişimsel teori ve nörobilişsel araştırma, klinik fayda ve faktör analizi çalışmalarından etkilenmiştir.

Görsel çalışma belleğinin eklenmesi, çalışma belleği yeteneklerinin alana özgü farklılaşması nedeniyle ölçeğin klinik faydasını artırır. Yeni adlandırma olanağı ve görsel-sözel çağrışımsal bellek ölçüleri, başarı ile ilişkilidir ve belirli öğrenme güçlüklerine ve çok çeşitli diğer klinik koşullara duyarlıdır. Bu önlemler, belirli öğrenme güçlüğü tanımlamasına yönelik güçlü ve zayıf yönler yaklaşımında faydalıdır.

Uygulanan Wisc 4 iq testi özellikleri ve faydaları nedir?

WISC 4 iq testi, test sonuçlarını yöneltilen sorularla ilişkilendirmek için uygulayıcının deneyimini, becerilerini ve analiz yeteneğini kullanmasına olanak tanıyan temel klinik bilgiler ve içgörüler sağlar. Yani, wisc 4 iq testi uygulayıcısının deneyimi, çocuğun sahip olduğu potansiyeli zeka testi uygulanırken verimli kullanması için değerli bir parametredir.

wisc 4 iq testi özellikleri nedir?

 • Akışkan Akıl Yürütme, Çalışma Belleği ve İşlem Hızının iyileştirilmiş değerlendirme sağlar.
 • Gelişmiş klinik geçerlilik düzeyi
 • Daha verimli zaman yönetimi
 • İyileştirilmiş güvenilirlik ve geçerlilik
 • Tüm alt testlerde iyileştirilmiş zeminler ve tavanlar
 • kültürel olarak adil – wisc 4 iq testi Türkiye’deki çocuklar için düzenlenmiştir
 • Azaltılmış ağırlık ve artan taşınabilirlik
iq testi wisc 4 uygula
Zeka Testi Nedir?

Çocukta wisc 4 iq testi ile zekayı ölçmenin faydaları nedir?

Zeka testi olarak wisc 4, birkaç hedefi karşılamak üzere tasarlanmıştır:

 • Karar verme sürecinizi desteklemek için klinik faydayı genişletir ve güçlendirir.
 • Birincil yorumlayıcı yapı olarak 4 Endeks Puanını geliştirilmiştir.
 • Akışkan akıl yürütme, çalışma belleği ve işlem hızının değerlendirmesini eklenmiştir.
 • Zeka testi, alt test güvenilirliklerini, zeminleri ve tavanları iyileştirilmiştir.

Puanlama nasıl yapılır: wisc 4 iq testi 

Zeka testi olarak wisc 4 testi, toplam 5 bileşik puan üretir: Sözlü Anlama, Görsel Uzamsal İndeksi, Akışkan Akıl İndeksi, Çalışma Belleği İndeksi ve İşleme Hızı İndeksi. Yedi alt teste dayalı olarak Tam Ölçekli Zeka Bölümü oluşturulur: Benzerlikler, Kelime Bilgisi, Blok Tasarımı, Matris Akıl Yürütme, Şekil Ağırlıkları, Rakam Açıklığı ve Kodlama. Bir kişinin “IQ”su hakkında konuştuğumuzda genellikle tam ölçekli zeka puanına atıfta bulunulur.
Bir çocuğun tam ölçekli zeka puanı ve alt test puanları arasındaki önemli farklılıklar, öğrencide ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ işaret eder.

Sözlü  Anlama İndeksi: bireyin kelime veya sözlü bilgiyi işleme, değerlendirme ve uygulama yeteneğini ölçer. Testin bu bölümündeki sorular şunları değerlendirir: kelime bilgisi edinimi, bilgi alımı (bilgiyi depolama ve geri çağırma), muhakeme etme/sözlü problemleri çözme yeteneği ve bilginin iletilmesi.

MUTLAKA  İNCELEYİN: İnsan Beyni Nasıl Çalışır? ◄

Görsel Uzamsal İndeks: öğrencinin görsel ayrıntıları değerlendirme ve görsel uzamsal ilişkileri veya kalıpları belirleme yeteneğini ölçer. Testin bu bölümündeki sorular genellikle öğrencilerden bir modelden geometrik tasarımlar oluşturmalarını, benzer iki görüntü arasındaki ayırt edici detayları belirlemelerini vb. ister.

Akışkan Akıl  Yürütme İndeksi: çocuğun görsel nesneler arasındaki ilişkileri belirleme yeteneğini ölçer. Testin bu bölümündeki sorular, testçiden tipik olarak görsel bir model olan bir matris veya seriyi tamamlamasını ister.

Çalışma  Belleği İndeksi: Çocuğun kısa bir süre içinde hem görsel hem de işitsel bilgileri kaydetme, sürdürme, geri çağırma ve değiştirme yeteneğini ölçer. Test kullanıcılarına bir dizi bilgi verilir ve bilgileri hatırlamaları istenir. Çalışma belleği zayıf olan kişiler, yeni materyal öğrenirken daha fazla tekrar gerektirebilir.

İşleme Hızı İndeksi: Öğrencinin yeni bilgileri ne kadar hızlı işlediğini ölçer. Test kullanıcılarına belirli bir süre boyunca tamamlamaları için belirli görevler verilir. Daha yavaş işlem hızına sahip kişiler, genellikle okul çalışmalarını ve diğer günlük görevleri tamamlamak için daha fazla zamana ihtiyaç duyarlar. Düşük İşleme Hızı İndeksi, bir çocuğun belirli görevleri tamamlamasının ortalamadan daha uzun sürdüğünü gösterir. Çok dikkatli öğrenciler, sınav kaygısı olan öğrenciler veya mükemmeliyetçi öğrenciler, bilgiyi ne kadar “hızlı” işleyebilirlerse işlesinler genellikle işleme hızı indeksinden düşük puan alırlar.

iq testi wisc 4
IQ Testi Nedir?

Yeni Alt Testler ile wisc 4 iq testi nedir?

Wisc 4 iq testinde uygulanan alt testler ile Kelime Akıl Yürütme – Sözlü malzeme ile akıl yürütmeyi becerisi ölçülür. Çocuk, ardışık ipuçları verilen temel kavramı tanımlar. Resim Kavramları-akıcı akıl yürütmeyi, algısal organizasyonu ve sınıflandırmayı ölçer. Bu zeka puanı için sözlü bir yanıt olmadan kategorik akıl yürütme gereklidir. Çocuk, iki veya üç nesne satırının her birinden, altta yatan bir kavrama dayalı olarak bir araya gelen nesneleri seçmesi istenir.

BU İPUCUNU OKUYUN: Çocuklarda IQ Seviye Tablosu Nasıl Değişir? ◄

Harf-Sayı Sıralaması, zeka testi içinde çalışma belleğini ölçer. Çocuğa karışık bir sayı ve harf dizisi sunulur ve önce sayıları (sayısal sırayla), sonra harfleri (alfabetik sırayla) tekrar eder. İptal-rastgele ve yapılandırılmış hayvan hedef formları kullanarak işleme hızını ölçer. Ek olarak, Kodlama alt testine, serbest hatırlama, işaretli rakamları hatırlama ve işaretli sembol hatırlama dahil olmak üzere yeni isteğe bağlı geri çağırma prosedürleri eklenmiştir. Eşleştirilmiş-ilişkili öğrenme dışında grafomotor yeteneklerin incelenmesine izin vermek için bir kodlama kopyalama prosedürü de dahildir.

Uygulanan zeka testi sırasında alt testlerde şu iyileştirmeler eklenmiştir:

 • Kelime bilgisi düzeyi ölçümü: resim adlandırma öğeleri daha düşük bir kat sağlar, kelime kelimeleri görüntülenir ve yüksek sesle okunur.
 • Blok Tasarımı düzeyi: azaltılmış zaman bonusu, zamanlı ve zamansız normlar
 • Aritmetik düzey: alt testte matematik bilgisi gereksinimi azaltılmıştır. Zaman bonusu yoktur. Metin öğesi yoktur.

Deneyimli kadromuz ile çocuğunuzda zeka puanı ölçümü ve WISC 4 iq testi uygulamasında size yardımcı olmak için buradayız. Bizimle hemen iletişime geçerek, çocuğunuzun iq testi ölçümü için randevu planlamaya başlayın.

👨‍⚕️ Dr. Bora Küçükyazıcı
Klinik Psikoloji PhD  Meditasyon Eğitmeni

🏠 Brain Center ® İstanbul ☯️ Kişisel Gelişim Merkezi
Ritim İstanbul AVM, Maltepe – İstanbul 🌍

Wisc 4 IQ Testi Randevusu
 0216 688 77 78 

doktor bora küçükyazıcı
Brain Center İstanbul Kişisel Gelişim Merkezi
Bu yazıyı paylaşabilirsiniz:

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
Call Now ButtonRANDEVU ALABİLİRSİNİZ