Mutlu Yaam

Wisc 4 IQ Testi Nedir Zeka Testi Merkezi 襤stanbul

Zeka testi nas覺l uygulan覺r? WISC 4 testi neyi 繹l癟er?

Wisc 4 iq testi nedir? Zeka testi nas覺l uygulan覺r?

襤stanbul’da wisc 4 iq testi zeka testi nerede yap覺l覺yor? IQ testi neyi 繹l癟er? ocuklarda zeka testi ka癟 ya覺nda uygulan覺r? Zeka testi ile iq d羹zeyi nas覺l belirlenir? rencilerde zeka testi nas覺l yap覺l覺yor? rencide wisc 4 iq testi ile hangi sonu癟lar al覺n覺r? T羹m bu ve benzeri sorular覺n yan覺tlar覺n覺 birlikte inceleyeceiz.

Wechsler 癟ocuklar i癟in zeka puan覺 繹l癟ei , yani wisc 4 iq testi, 6 ila 16 ya aras覺ndaki 癟ocuklarda uygulan覺r.

Iq testi uygulamas覺 i癟in 癟ocuun 6 ya覺n覺 doldurmu olmas覺 gerekir. ocukta wisc 4 iq testi, genel bilisel yetenekleri 繹l癟meyi ama癟layan, bireysel olarak uygulanan bir zeka testidir. Test, eitimli bir profesyonel taraf覺ndan uygulanmal覺d覺r ve tamamlanmas覺 genellikle 60-90 dakika s羹rer. Detayl覺 襤ncele: zeka testi merkezi

WISC’deki iq testi performans覺, 40-160 aral覺覺nda, ortalama 100 puan (ortalama) ve 15 standart sapma ile standart bir puan veya Tam l癟ekli IQ (FSIQ) ile 繹l癟羹l羹r. WISC’nin d繹rd羹nc羹 g羹ncellemesi olan wisc 4 iq testi, T羹rkiye’de 2022 y覺l覺nda en yayg覺n kullan覺lan zeka 繹l癟羹s羹d羹r. D羹zenlenen 繹renci eitimleri detaylar覺n覺 inceleyebilirsiniz.

wisc 4 testi nerede uygulan覺yor

Zeka testi Wisc 4 iq testi nedir?

Zeka 繹l癟ei g繹stergesi olan iq puan覺 ne anlama geliyor? Ortalama IQ nedir? N羹fusun yakla覺k %2’sinin IQ puan覺 69’dan d羹羹kt羹r. Bu kadar d羹羹k bir IQ puan覺n覺 normal bir zeka testi kullanarak 繹l癟mek genellikle zordur. ok y羹ksek IQ puanlar覺n覺 da doru bir ekilde belirlemek zordur. Bunun nedeni, belirli bir puan覺 g羹venilir bir ekilde belirlemek i癟in 癟ok say覺da referans 繹l癟羹me ihtiyac覺n覺z olmas覺d覺r. ok y羹ksek ve 癟ok d羹羹k IQ puanlar覺 s覺kl覺kla ortaya 癟覺kmad覺覺ndan, b繹yle bir referans grubu oluturmak zordur. Detayl覺 襤ncele: iq testi nas覺l yap覺l覺r?

Zeka testi ve iq puan覺, bireyin zekas覺n覺 s繹zl羹 anlama, alg覺sal ak覺l y羹r羹tme, haf覺za ve ilem h覺z覺 alanlar覺ndaki test performans覺na dayal覺 olarak 繹l癟meye 癟al覺an bir say覺d覺r.

Bunu, bir IQ testinde ne kadar iyi performans g繹sterdiinizle 繹l癟羹len zihinsel ya覺n覺za kar覺 kronolojik ya覺n覺z覺 (y覺l olarak ka癟 ya覺nda olduunuzu) 繹l癟erek yapar. IQ puan覺 yayg覺n olarak psikolojik bir istatistik olarak bilinmesine ramen, dier istatistiksel 繹l癟羹lerle ilikisi daha az bilinmektedir.Bu 繹l癟羹leri ve aralar覺ndaki ilikileri a癟覺klaman覺n en iyi yolu, an Erisi olarak da bilinen normal da覺l覺m覺 kullanmakt覺r.

Aa覺daki IQ puan tablosu, normal bir da覺l覺m覺n g繹rsel bir temsilini ve 繹l癟eini g繹stermektedir.Yatay ekseni, bir kiinin alabilecei t羹m farkl覺 puanlar olarak d羹羹n羹n, en d羹羹kten en y羹ksee.Dikey eksen, o belirli puan覺 alan kii say覺s覺n覺 temsil eder.

iq seviye tablosu
iq seviye tablosu

Zekay覺 繹l癟en iq testi wisc 4 ile neler 繹l癟羹l羹r?

rencilerde wisc 4 iq testi puanlar覺, belirli potansiyellerin ve koullar覺n olduk癟a g羹venilir bir tahmincisi olarak kabul edilir. Wisc 4 iq testi ile zeka puan覺 繹l癟羹m羹 unlar i癟in kullan覺labilir:

 • Bir 癟ocuun dier 癟ocuklarla ayn覺 h覺zda 繹renip 繹renmediini belirlenir.
 • ocuun ya覺tlar覺na g繹re kelime bilgisi ve anlama gibi s繹zel zeka puan覺 繹l癟羹l羹r.
 • G繹revlerdeki performans, form羹ller vb. gibi s繹zel olmayan zeka puan覺 wisc 4 iq testi ile elde edilir.
 • Bir 癟ocuun eitim hayat覺n覺 belirlemede ebeveynlere ve 繹retmenlere yard覺mc覺 olur.
 • Uygun m羹dahalelerin uygulanabilmesi i癟in 繹retmenlerin 繹renme g羹癟l羹羹 癟eken 繹rencileri belirlemelerine destek salar.
 • retmenlerin 羹st羹n yetenekli 繹rencileri belirlemelerine yard覺mc覺 olur ve b繹ylece onlar i癟in daha zorlu eitim yollar覺 tasarlanabilir.

Wisc 4 Zeka Testi Nas覺l Yap覺l覺r?

 • Bireyin 羹niversite d羹zeyinde akademik 癟al覺malar覺 y羹r羹tebilecek kapasitede olup olmad覺覺 wisc 4 iq testi ile belirlenir.
 • Kariyer dan覺manlar覺na bir birey i癟in bir kariyer yolu belirlemede yard覺mc覺 olur.
 • 襤verenlerin i bavurular覺n覺 deerlendirmelerine yard覺mc覺 olur.
 • Bir bireyin bir istihdam-eitim program覺nda iyi performans g繹sterip g繹stermeyeceini belirtir.
 • Potansiyel liderleri belirlemede yard覺mc覺 olur.
 • Bir bireyde d羹羹k bilisel ilev veya zihinsel bozukluu tehis etmek i癟in faydal覺d覺r.

iq testi ile zeka puan覺 nas覺l 繹l癟羹l羹r?

IQ’yu 繹l癟menin ger癟ekten tek bir yolu yoktur. Hem grup ortam覺nda hem de bireysel bazda zeka puan覺 IQ 繹l癟mek i癟in tasarlanm覺 癟eitli testler vard覺r. T羹m iq testleri, bir bireyin zihinsel yeteneklerini benzer koullardaki veya ya aral覺klar覺ndaki dierlerine k覺yasla 繹l癟mekten oluur. Bununla birlikte, bir bireyin zekas覺n覺n en yayg覺n kullan覺lan testler olarak kabul edilen iki temel testi vard覺r: Stanford-Binet ve Wechsler Wisc 4 iq testi.

Wisc 4 iq testi: 6 ila 16 ya覺ndaki 癟ocuklar覺n zihinsel yeteneklerini 繹l癟er.

Genel bilisel yetenein genel bir 繹l癟羹s羹n羹 ve ayr覺ca S繹zl羹 Anlama (VC), Alg覺sal Ak覺l Y羹r羹tme (PR), al覺ma Bellei (WM) ve 襤lem H覺z覺 (PS) alanlar覺ndaki entelekt羹el ilevsellik 繹l癟羹mlerini salamak i癟in gelitirilmitir. IQ testleri, k羹lt羹rel normlar覺n yan覺 s覺ra 覺rk, cinsiyet ve sosyal 繹nyarg覺lar覺 d羹zeltmek i癟in on y覺llar boyunca 繹nemli deiiklikler ge癟irdi. Bug羹n, kullan覺mda olan birka癟 versiyon var. Farkl覺 puanlama y繹ntemleri olabilir, ancak hepsi ortalama olarak 100 kullan覺r. Detayl覺 襤ncele: zeka testi nerede yap覺l覺r?

Sa Beyin ve Sol Beyin Aras覺ndaki Farklar Nedir? 岑

IQ puanlar覺 bir 癟an erisini takip eder. Zilin en tepe noktas覺 ortalama 100 puan覺n覺 temsil eder. Daha d羹羹k puanlar 癟an覺n bir eiminde g繹sterilirken, y羹ksek puanlar dierinde g繹sterilir. Zeka testi olarak wisc 4 iq testi, bu konuda eitimli y羹ksek lisansl覺 klinik psikologlar taraf覺ndan uygulan覺r ve puanlan覺r. Puan, aa覺daki konularda 癟ocuun ya覺t grubuyla nas覺l kar覺lat覺rd覺覺n覺 g繹sterir:

 • zeka puan覺 y羹zdelik dilimi
 • muhakeme yetenekleri
 • bilgi ileme h覺z覺
 • g繹rsel-uzaysal ileme
 • k覺sa ve uzun s羹reli haf覺za
 • matematik yetenei

ocuunuzun y羹ksek bir IQ puan覺 varsa, muhakeme ve problem 癟繹zme becerilerinizin ortalamadan daha iyi olduu ve entelekt羹el potansiyeli iaret edebilecei anlam覺na gelir. Evlad覺n覺z覺n IQ puan覺 y羹ksekse, zeka kapasitesi ve zeka potansiyeli ya覺tlar覺n覺n 羹zerindedir. Bu, olaand覺覺 veya karma覺k sorunlarla kar覺lat覺覺n覺zda baar覺l覺 olaca覺n覺 anlam覺na gelebilir. Y羹ksek bir IQ, ilgi alan覺nda uzmanlamak gibi belirli durumlarda 癟ocuunuza avantaj salayabilir.

Potansiyel zeka 繹l癟羹m羹 i癟in wisc 4 testi nedir?

Y覺llar i癟inde zeka testi ve iq puanlar覺 nas覺l deiti? Uygulanan wisc 4 iq testi yap覺s覺 nas覺l deiti? Test yap覺s覺ndaki deiiklikler, yeni ve ayr覺 G繹rsel Uzamsal ve Ak覺kan Ak覺l Y羹r羹tme indeks puanlar覺n覺 ve g繹rsel uzamsal yetenein yeni 繹l癟羹mlerin i癟erir. zellikle wisc 4 iq testi ile nicel ak覺kan ak覺l y羹r羹tmeyi, g繹rsel 癟al覺ma belleini, h覺zl覺 otomatikletirilmi adland覺rma/adland覺rma 繹zelliini 繹l癟mek m羹mk羹nd羹r. stelik wisc 4 testi g繹rsel ve s繹zel ilikisel bellei de i癟erir.

Wisc 4 iq testi ile G繹rsel Uzamsal ve Ak覺kan Ak覺l Y羹r羹tme indeks puanlar覺n覺n ayr覺lmas覺, daha fazla yorumsal netlik salamaktad覺r.

Birincil indeks puanlar覺n覺 art覺rmak i癟in nicel ak覺l y羹r羹tme, iitsel 癟al覺ma bellei, adland覺rma h覺z覺, sembol 癟evirisi (yani g繹rsel-s繹zel 癟ar覺覺msal bellek) puanlan覺r. IQ testi wisc 4 ile bilgi depolama gibi bir dizi yeni yard覺mc覺 ve tamamlay覺c覺 indeks puanlar覺 da mevcuttur. Deiiklikler, 癟ada yap覺sal zeka modelleri, n繹rogeliimsel teori ve n繹robilisel arat覺rma, klinik fayda ve fakt繹r analizi 癟al覺malar覺ndan etkilenmitir.

G繹rsel 癟al覺ma belleinin eklenmesi, 癟al覺ma bellei yeteneklerinin alana 繹zg羹 farkl覺lamas覺 nedeniyle 繹l癟ein klinik faydas覺n覺 art覺r覺r.Yeni adland覺rma olana覺 ve g繹rsel-s繹zel 癟ar覺覺msal bellek 繹l癟羹leri, baar覺 ile ilikilidir ve belirli 繹renme g羹癟l羹klerine ve 癟ok 癟eitli dier klinik koullara duyarl覺d覺r.Bu 繹nlemler, belirli 繹renme g羹癟l羹羹 tan覺mlamas覺na y繹nelik g羹癟l羹 ve zay覺f y繹nler yakla覺m覺nda faydal覺d覺r.

iq seviyesi 繹l癟en wisc 4 zeka testi randevu

Uygulanan Wisc 4 iq testi 繹zellikleri ve faydalar覺 nedir?

WISC 4 iq testi, test sonu癟lar覺n覺 y繹neltilen sorularla ilikilendirmek i癟in uygulay覺c覺n覺n deneyimini, becerilerini ve analiz yeteneini kullanmas覺na olanak tan覺yan temel klinik bilgiler ve i癟g繹r羹ler salar. Yani, wisc 4 iq testi uygulay覺c覺s覺n覺n deneyimi, 癟ocuun sahip olduu potansiyeli zeka testi uygulan覺rken verimli kullanmas覺 i癟in deerli bir parametredir.

wisc 4 iq testi 繹zellikleri nedir?

 • Ak覺kan Ak覺l Y羹r羹tme, al覺ma Bellei ve 襤lem H覺z覺n覺n iyiletirilmi deerlendirme salar.
 • Gelimi klinik ge癟erlilik d羹zeyi
 • Daha verimli zaman y繹netimi
 • 襤yiletirilmi g羹venilirlik ve ge癟erlilik
 • T羹m alt testlerde iyiletirilmi zeminler ve tavanlar
 • k羹lt羹rel olarak adil – wisc 4 iq testi T羹rkiye’deki 癟ocuklar i癟in d羹zenlenmitir
 • Azalt覺lm覺 a覺rl覺k ve artan ta覺nabilirlik

ocukta zeka testi ile iq puan覺 繹l癟menin faydalar覺 nedir?

Zeka testi olarak wisc 4, birka癟 hedefi kar覺lamak 羹zere tasarlanm覺t覺r:

 • Karar verme s羹recinizi desteklemek i癟in klinik fayday覺 geniletir ve g羹癟lendirir.
 • Birincil yorumlay覺c覺 yap覺 olarak 4 Endeks Puan覺n覺 gelitirilmitir.
 • Ak覺kan ak覺l y羹r羹tme, 癟al覺ma bellei ve ilem h覺z覺n覺n deerlendirmesini eklenmitir.
 • Zeka testi, alt test g羹venilirliklerini, zeminleri ve tavanlar覺 iyiletirilmitir.

Puanlama nas覺l yap覺l覺r: wisc 4 iq testi

Zeka testi olarak wisc 4 testi, toplam 5 bileik puan 羹retir: S繹zl羹 Anlama, G繹rsel Uzamsal 襤ndeksi, Ak覺kan Ak覺l 襤ndeksi, al覺ma Bellei 襤ndeksi ve 襤leme H覺z覺 襤ndeksi. Yedi alt teste dayal覺 olarak Tam l癟ekli Zeka B繹l羹m羹 oluturulur: Benzerlikler, Kelime Bilgisi, Blok Tasar覺m覺, Matris Ak覺l Y羹r羹tme, ekil A覺rl覺klar覺, Rakam A癟覺kl覺覺 ve Kodlama. Bir kiinin IQsu hakk覺nda konutuumuzda genellikle tam 繹l癟ekli zeka puan覺na at覺fta bulunulur.

Bir 癟ocuun tam 繹l癟ekli zeka puan覺 ve alt test puanlar覺 aras覺ndaki 繹nemli farkl覺l覺klar, 繹rencide RENME GL iaret eder.

S繹zl羹Anlama 襤ndeksi: bireyin kelime veya s繹zl羹 bilgiyi ileme, deerlendirme ve uygulama yeteneini 繹l癟er. Testin bu b繹l羹m羹ndeki sorular unlar覺 deerlendirir: kelime bilgisi edinimi, bilgi al覺m覺 (bilgiyi depolama ve geri 癟a覺rma), muhakeme etme/s繹zl羹 problemleri 癟繹zme yetenei ve bilginin iletilmesi.

 

G繹rsel Uzamsal 襤ndeks: 繹rencinin g繹rsel ayr覺nt覺lar覺 deerlendirme ve g繹rsel uzamsal ilikileri veya kal覺plar覺 belirleme yeteneini 繹l癟er. Testin bu b繹l羹m羹ndeki sorular genellikle 繹rencilerden bir modelden geometrik tasar覺mlar oluturmalar覺n覺, benzer iki g繹r羹nt羹 aras覺ndaki ay覺rt edici detaylar覺 belirlemelerini vb. ister.

Ak覺kan Ak覺lY羹r羹tme 襤ndeksi: 癟ocuun g繹rsel nesneler aras覺ndaki ilikileri belirleme yeteneini 繹l癟er. Testin bu b繹l羹m羹ndeki sorular, test癟iden tipik olarak g繹rsel bir model olan bir matris veya seriyi tamamlamas覺n覺 ister.

al覺maBellei 襤ndeksi: ocuun k覺sa bir s羹re i癟inde hem g繹rsel hem de iitsel bilgileri kaydetme, s羹rd羹rme, geri 癟a覺rma ve deitirme yeteneini 繹l癟er. Test kullan覺c覺lar覺na bir dizi bilgi verilir ve bilgileri hat覺rlamalar覺 istenir. al覺ma bellei zay覺f olan kiiler, yeni materyal 繹renirken daha fazla tekrar gerektirebilir.

襤leme H覺z覺 襤ndeksi: rencinin yeni bilgileri ne kadar h覺zl覺 ilediini 繹l癟er. Test kullan覺c覺lar覺na belirli bir s羹re boyunca tamamlamalar覺 i癟in belirli g繹revler verilir. Daha yava ilem h覺z覺na sahip kiiler, genellikle okul 癟al覺malar覺n覺 ve dier g羹nl羹k g繹revleri tamamlamak i癟in daha fazla zamana ihtiya癟 duyarlar. D羹羹k 襤leme H覺z覺 襤ndeksi, bir 癟ocuun belirli g繹revleri tamamlamas覺n覺n ortalamadan daha uzun s羹rd羹羹n羹 g繹sterir. ok dikkatli 繹renciler, s覺nav kayg覺s覺 olan 繹renciler veya m羹kemmeliyet癟i 繹renciler, bilgiyi ne kadar “h覺zl覺” ileyebilirlerse ilesinler genellikle ileme h覺z覺 indeksinden d羹羹k puan al覺rlar.

Yeni Alt Testler ile iq testi nedir?

Wisc 4 iq testinde uygulanan alt testler ile Kelime Ak覺l Y羹r羹tme – S繹zl羹 malzeme ile ak覺l y羹r羹tmeyi becerisi 繹l癟羹l羹r. ocuk, ard覺覺k ipu癟lar覺 verilen temel kavram覺 tan覺mlar. Resim Kavramlar覺-ak覺c覺 ak覺l y羹r羹tmeyi, alg覺sal organizasyonu ve s覺n覺fland覺rmay覺 繹l癟er. Bu zeka puan覺 i癟in s繹zl羹 bir yan覺t olmadan kategorik ak覺l y羹r羹tme gereklidir. ocuk, iki veya 羹癟 nesne sat覺r覺n覺n her birinden, altta yatan bir kavrama dayal覺 olarak bir araya gelen nesneleri se癟mesi istenir.

兩抽色 ocuklarda IQ Seviye Tablosu Nas覺l Deiir? ‾

Harf-Say覺 S覺ralamas覺, zeka testi i癟inde 癟al覺ma belleini 繹l癟er. ocua kar覺覺k bir say覺 ve harf dizisi sunulur ve 繹nce say覺lar覺 (say覺sal s覺rayla), sonra harfleri (alfabetik s覺rayla) tekrar eder. 襤ptal-rastgele ve yap覺land覺r覺lm覺 hayvan hedef formlar覺 kullanarak ileme h覺z覺n覺 繹l癟er. Ek olarak, Kodlama alt testine, serbest hat覺rlama, iaretli rakamlar覺 hat覺rlama ve iaretli sembol hat覺rlama dahil olmak 羹zere yeni istee bal覺 geri 癟a覺rma prosed羹rleri eklenmitir. Eletirilmi-ilikili 繹renme d覺覺nda grafomotor yeteneklerin incelenmesine izin vermek i癟in bir kodlama kopyalama prosed羹r羹 de dahildir.

Uygulanan zeka testi s覺ras覺nda alt testlerde u iyiletirmeler eklenmitir:

 • Kelime bilgisi d羹zeyi 繹l癟羹m羹: resim adland覺rma 繹eleri daha d羹羹k bir kat salar, kelime kelimeleri g繹r羹nt羹lenir ve y羹ksek sesle okunur.
 • Blok Tasar覺m覺 d羹zeyi: azalt覺lm覺 zaman bonusu, zamanl覺 ve zamans覺z normlar
 • Aritmetik d羹zey: alt testte matematik bilgisi gereksinimi azalt覺lm覺t覺r. Zaman bonusu yoktur. Metin 繹esi yoktur.

Deneyimli kadromuz ile 癟ocuunuzda zeka puan覺 繹l癟羹m羹 ve WISC 4 iq testi uygulamas覺nda size yard覺mc覺 olmak i癟in buraday覺z. Bizimle hemen iletiime ge癟erek, 癟ocuunuzun iq testi 繹l癟羹m羹 i癟in randevu planlamaya balay覺n.

兩儭 Uzman Klinik Psikolog Yamur imek
EMDR Terapisti Neurofeedback Terapisi

Brain Center 襤stanbul
荔Kiisel Geliim Merkezi
Ritim 襤stanbul AVM, Maltepe – 襤stanbul

Wisc 4 IQ Testi Randevusu 0 216 688 77 78

doktor bora k羹癟羹kyaz覺c覺
Brain Center 襤stanbul Kiisel Geliim Merkezi

Uzman Psikolog Yamur imek

Yamur imek, 襤stanbul Bilgi niversitesi Psikoloji b繹l羹m羹n羹 襤ngilizce olarak tamamlam覺t覺r. Akademik 癟al覺malar覺na daha sonra 襤stanbul ehir niversitesi Klinik Psikoloji y羹ksek lisans eitimini baar覺yla tamamlam覺t覺r. 襤stanbul ehir niversitesi Geliim Laboratuvar覺nda 癟al覺malar yapm覺t覺r. 2018 y覺l覺nda Brain Center 襤stanbul ekibine kat覺lm覺t覺r. Yamur imek, N繹ro-psikoloji alan覺nda 癟ocuk ve ergenler ile 癟al覺malar ger癟ekletirmektedir. N繹roterapi egzersizleri ile birlikte bilisel davran覺癟覺 terapi destei ile 繹rencilerin akademik ve sosyal baar覺lar覺na katk覺 salamaktad覺r. Bir 癟ok n繹ro-geliimsel test yan覺 s覺ra, dikkat testleri ile 繹l癟羹m羹 ve analizi konular覺nda uzmand覺r. Bilgisayarl覺 dikkat testi ve qEEG ile beyin dalga analizi uygulanmas覺 ve raporlanmas覺n覺 salamaktad覺r. EMDR Nedir? EMDR Uzman覺 Yamur imek: G繹z Hareketleriyle Duyars覺zlat覺rma ve Yeniden 襤leme (EMDR), orijinal olarak travmatik an覺larla ilikili s覺k覺nt覺y覺 hafifletmek i癟in tasarlanm覺 bir psikoterapi tedavisidir.

襤lgili Makaleler

Bir yan覺t yaz覺n

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir

Baa d繹n tuu
Konumay覺 G繹r羹nt羹le
Randevu 襤letiimi
Hangi konuda randevu istiyorsunuz?
Verified by MonsterInsights