Mutlu Yaam

Wisc 4 IQ Testi Nedir Zeka Testi Merkezi 襤stanbul

Zeka testi nas覺l uygulan覺r? WISC 4 testi neyi 繹l癟er?

Wisc 4 iq testi nedir? Zeka testi nas覺l uygulan覺r?

襤stanbul’da wisc 4 iq testi zeka testi nerede yap覺l覺yor? IQ testi neyi 繹l癟er? ocuklarda zeka testi ka癟 ya覺nda uygulan覺r? Zeka testi ile iq d羹zeyi nas覺l belirlenir? rencilerde zeka testi nas覺l yap覺l覺yor? rencide wisc 4 iq testi ile hangi sonu癟lar al覺n覺r? T羹m bu ve benzeri sorular覺n yan覺tlar覺n覺 birlikte inceleyeceiz.

Wechsler 癟ocuklar i癟in zeka puan覺 繹l癟ei , yani wisc 4 iq testi, 6 ila 16 ya aras覺ndaki 癟ocuklarda uygulan覺r.

Iq testi uygulamas覺 i癟in 癟ocuun 6 ya覺n覺 doldurmu olmas覺 gerekir. ocukta wisc 4 iq testi, genel bilisel yetenekleri 繹l癟meyi ama癟layan, bireysel olarak uygulanan bir zeka testidir. Test, eitimli bir profesyonel taraf覺ndan uygulanmal覺d覺r ve tamamlanmas覺 genellikle 60-90 dakika s羹rer. Detayl覺 襤ncele: zeka testi merkezi

WISC’deki iq testi performans覺, 40-160 aral覺覺nda, ortalama 100 puan (ortalama) ve 15 standart sapma ile standart bir puan veya Tam l癟ekli IQ (FSIQ) ile 繹l癟羹l羹r. WISC’nin d繹rd羹nc羹 g羹ncellemesi olan wisc 4 iq testi, T羹rkiye’de 2022 y覺l覺nda en yayg覺n kullan覺lan zeka 繹l癟羹s羹d羹r. D羹zenlenen 繹renci eitimleri detaylar覺n覺 inceleyebilirsiniz.

wisc 4 testi nerede uygulan覺yor

Zeka testi Wisc 4 iq testi nedir?

Zeka 繹l癟ei g繹stergesi olan iq puan覺 ne anlama geliyor? Ortalama IQ nedir? N羹fusun yakla覺k %2’sinin IQ puan覺 69’dan d羹羹kt羹r. Bu kadar d羹羹k bir IQ puan覺n覺 normal bir zeka testi kullanarak 繹l癟mek genellikle zordur. ok y羹ksek IQ puanlar覺n覺 da doru bir ekilde belirlemek zordur. Bunun nedeni, belirli bir puan覺 g羹venilir bir ekilde belirlemek i癟in 癟ok say覺da referans 繹l癟羹me ihtiyac覺n覺z olmas覺d覺r. ok y羹ksek ve 癟ok d羹羹k IQ puanlar覺 s覺kl覺kla ortaya 癟覺kmad覺覺ndan, b繹yle bir referans grubu oluturmak zordur. Detayl覺 襤ncele: iq testi nas覺l yap覺l覺r?

Zeka testi ve iq puan覺, bireyin zekas覺n覺 s繹zl羹 anlama, alg覺sal ak覺l y羹r羹tme, haf覺za ve ilem h覺z覺 alanlar覺ndaki test performans覺na dayal覺 olarak 繹l癟meye 癟al覺an bir say覺d覺r.

Bunu, bir IQ testinde ne kadar iyi performans g繹sterdiinizle 繹l癟羹len zihinsel ya覺n覺za kar覺 kronolojik ya覺n覺z覺 (y覺l olarak ka癟 ya覺nda olduunuzu) 繹l癟erek yapar. IQ puan覺 yayg覺n olarak psikolojik bir istatistik olarak bilinmesine ramen, dier istatistiksel 繹l癟羹lerle ilikisi daha az bilinmektedir.Bu 繹l癟羹leri ve aralar覺ndaki ilikileri a癟覺klaman覺n en iyi yolu, an Erisi olarak da bilinen normal da覺l覺m覺 kullanmakt覺r.

Aa覺daki IQ puan tablosu, normal bir da覺l覺m覺n g繹rsel bir temsilini ve 繹l癟eini g繹stermektedir.Yatay ekseni, bir kiinin alabilecei t羹m farkl覺 puanlar olarak d羹羹n羹n, en d羹羹kten en y羹ksee.Dikey eksen, o belirli puan覺 alan kii say覺s覺n覺 temsil eder.

iq seviye tablosu
iq seviye tablosu

Zekay覺 繹l癟en iq testi wisc 4 ile neler 繹l癟羹l羹r?

rencilerde wisc 4 iq testi puanlar覺, belirli potansiyellerin ve koullar覺n olduk癟a g羹venilir bir tahmincisi olarak kabul edilir. Wisc 4 iq testi ile zeka puan覺 繹l癟羹m羹 unlar i癟in kullan覺labilir:

 • Bir 癟ocuun dier 癟ocuklarla ayn覺 h覺zda 繹renip 繹renmediini belirlenir.
 • ocuun ya覺tlar覺na g繹re kelime bilgisi ve anlama gibi s繹zel zeka puan覺 繹l癟羹l羹r.
 • G繹revlerdeki performans, form羹ller vb. gibi s繹zel olmayan zeka puan覺 wisc 4 iq testi ile elde edilir.
 • Bir 癟ocuun eitim hayat覺n覺 belirlemede ebeveynlere ve 繹retmenlere yard覺mc覺 olur.
 • Uygun m羹dahalelerin uygulanabilmesi i癟in 繹retmenlerin 繹renme g羹癟l羹羹 癟eken 繹rencileri belirlemelerine destek salar.
 • retmenlerin 羹st羹n yetenekli 繹rencileri belirlemelerine yard覺mc覺 olur ve b繹ylece onlar i癟in daha zorlu eitim yollar覺 tasarlanabilir. Wisc 4 Zeka Testi Nas覺l Yap覺l覺r?

Sa Beyin ve Sol Beyin Aras覺ndaki Farklar Nedir? 岑

 • Bireyin 羹niversite d羹zeyinde akademik 癟al覺malar覺 y羹r羹tebilecek kapasitede olup olmad覺覺 wisc 4 iq testi ile belirlenir.
 • Kariyer dan覺manlar覺na bir birey i癟in bir kariyer yolu belirlemede yard覺mc覺 olur.
 • 襤verenlerin i bavurular覺n覺 deerlendirmelerine yard覺mc覺 olur.
 • Bir bireyin bir istihdam-eitim program覺nda iyi performans g繹sterip g繹stermeyeceini belirtir.
 • Potansiyel liderleri belirlemede yard覺mc覺 olur.
 • Bir bireyde d羹羹k bilisel ilev veya zihinsel bozukluu tehis etmek i癟in faydal覺d覺r.
T羹m羹n羹 G繹r

Yeni Alt Testler ile iq testi nedir?

Wisc 4 iq testinde uygulanan alt testler ile Kelime Ak覺l Y羹r羹tme – S繹zl羹 malzeme ile ak覺l y羹r羹tmeyi becerisi 繹l癟羹l羹r. ocuk, ard覺覺k ipu癟lar覺 verilen temel kavram覺 tan覺mlar. Resim Kavramlar覺-ak覺c覺 ak覺l y羹r羹tmeyi, alg覺sal organizasyonu ve s覺n覺fland覺rmay覺 繹l癟er. Bu zeka puan覺 i癟in s繹zl羹 bir yan覺t olmadan kategorik ak覺l y羹r羹tme gereklidir. ocuk, iki veya 羹癟 nesne sat覺r覺n覺n her birinden, altta yatan bir kavrama dayal覺 olarak bir araya gelen nesneleri se癟mesi istenir.

兩抽色 ocuklarda IQ Seviye Tablosu Nas覺l Deiir? ‾

Harf-Say覺 S覺ralamas覺, zeka testi i癟inde 癟al覺ma belleini 繹l癟er. ocua kar覺覺k bir say覺 ve harf dizisi sunulur ve 繹nce say覺lar覺 (say覺sal s覺rayla), sonra harfleri (alfabetik s覺rayla) tekrar eder. 襤ptal-rastgele ve yap覺land覺r覺lm覺 hayvan hedef formlar覺 kullanarak ileme h覺z覺n覺 繹l癟er. Ek olarak, Kodlama alt testine, serbest hat覺rlama, iaretli rakamlar覺 hat覺rlama ve iaretli sembol hat覺rlama dahil olmak 羹zere yeni istee bal覺 geri 癟a覺rma prosed羹rleri eklenmitir. Eletirilmi-ilikili 繹renme d覺覺nda grafomotor yeteneklerin incelenmesine izin vermek i癟in bir kodlama kopyalama prosed羹r羹 de dahildir.

Uygulanan zeka testi s覺ras覺nda alt testlerde u iyiletirmeler eklenmitir:

 • Kelime bilgisi d羹zeyi 繹l癟羹m羹: resim adland覺rma 繹eleri daha d羹羹k bir kat salar, kelime kelimeleri g繹r羹nt羹lenir ve y羹ksek sesle okunur.
 • Blok Tasar覺m覺 d羹zeyi: azalt覺lm覺 zaman bonusu, zamanl覺 ve zamans覺z normlar
 • Aritmetik d羹zey: alt testte matematik bilgisi gereksinimi azalt覺lm覺t覺r. Zaman bonusu yoktur. Metin 繹esi yoktur.

Deneyimli kadromuz ile 癟ocuunuzda zeka puan覺 繹l癟羹m羹 ve WISC 4 iq testi uygulamas覺nda size yard覺mc覺 olmak i癟in buraday覺z. Bizimle hemen iletiime ge癟erek, 癟ocuunuzun iq testi 繹l癟羹m羹 i癟in randevu planlamaya balay覺n.

兩儭 Uzman Klinik Psikolog Yamur imek
EMDR Terapisti Neurofeedback Terapisi

Brain Center 襤stanbul
荔Kiisel Geliim Merkezi
Ritim 襤stanbul AVM, Maltepe – 襤stanbul

Wisc 4 IQ Testi Randevusu 0 216 688 77 78

doktor bora k羹癟羹kyaz覺c覺
Brain Center 襤stanbul Kiisel Geliim Merkezi

Uzman Psikolog Yamur imek

Yamur imek, 襤stanbul Bilgi niversitesi Psikoloji b繹l羹m羹n羹 襤ngilizce olarak tamamlam覺t覺r. Akademik 癟al覺malar覺na daha sonra 襤stanbul ehir niversitesi Klinik Psikoloji y羹ksek lisans eitimini baar覺yla tamamlam覺t覺r. 襤stanbul ehir niversitesi Geliim Laboratuvar覺nda 癟al覺malar yapm覺t覺r. 2018 y覺l覺nda Brain Center 襤stanbul ekibine kat覺lm覺t覺r. Yamur imek, N繹ro-psikoloji alan覺nda 癟ocuk ve ergenler ile 癟al覺malar ger癟ekletirmektedir. N繹roterapi egzersizleri ile birlikte bilisel davran覺癟覺 terapi destei ile 繹rencilerin akademik ve sosyal baar覺lar覺na katk覺 salamaktad覺r. Bir 癟ok n繹ro-geliimsel test yan覺 s覺ra, dikkat testleri ile 繹l癟羹m羹 ve analizi konular覺nda uzmand覺r. Bilgisayarl覺 dikkat testi ve qEEG ile beyin dalga analizi uygulanmas覺 ve raporlanmas覺n覺 salamaktad覺r. EMDR Nedir? EMDR Uzman覺 Yamur imek: G繹z Hareketleriyle Duyars覺zlat覺rma ve Yeniden 襤leme (EMDR), orijinal olarak travmatik an覺larla ilikili s覺k覺nt覺y覺 hafifletmek i癟in tasarlanm覺 bir psikoterapi tedavisidir.

襤lgili Makaleler

Bir yan覺t yaz覺n

E-posta adresiniz yay覺nlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir

Baa d繹n tuu
Konumay覺 G繹r羹nt羹le
Randevu 襤letiimi
Hangi konuda randevu istiyorsunuz?